Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 195-0535-0535-076F-167F-158


Naastliggers vanHeiligeweg 19
ten oostenGrote Kerkstraat 24
ten zuidende Heiligeweg
ten westenHeiligeweg 17
ten noordenGrote Kerkstraat 22
ten noordenGrote Kerkstraat 24
ten noordende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 17
ten noordenGrote Kerkstraat 22


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0380ar van 4 dec 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 19Heiligeweg NZ [staat: Suyderwal]0‑00‑00 gghuis
koper finaalMarthen Isbrants
naastligger ten oosten*wijlen Jacob Lous
crediteur (triumphant)Marthen Isbrants
verkoper (gesuccumbeerde)wijlen Tet Johannes
tekst in de margeDat het die Secretario eens gelieve te sien naeden besogne vant decreet namelyck voercoepynge van sekeren huys alhier bynnen Harlyngen bij Jacob Lous saliger huys opten suyder wal staende omtrent vier ofte vijff jaeren geleden ten overstaen vanden erentvesten Allert Jacobs saliger, bijden executie tot versoeck van Marthen Isbrantszn ende tot naedele van eenen Tet Johannes vercoft ende bij Marthen Isbrantszn gecoft.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0392v van 29 jan 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis of erf van Marten IJsbrandts


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0183v van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 24, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidwestenJacob Lous c.u.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0052v van 17 nov 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 24, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidwestenJacob Louws


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0068v van 16 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 19Heiligeweg NZ [staat: oude zuiderwal]239‑07‑00 gghuis of achterwoning
koperDirck Michiels, gehuwd met
koperAuck Obbes
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten zuidende kamer van Jacob Aerns
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet voorhuis van de verkoper burgerhopman Claes Feddes c.u.
verkoperburgerhopman Claes Feddes, gehuwd met
verkoperEetske Ryuerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Michiels x Auck Obbes kopen een achterwoning op de oude Zuiderwal. Ten O. de straat, ten Z. Jacob Aerns, ten N. de verkopers. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van burger-hopman Claes Feddes x Jetske Rynerts, voor 236 GG 7 st.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0074r van 9 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 19Heiligeweg NZ [staat: oude Zuiderwal]339‑14‑00 ggachterhuis
koperClaes Feddes, gehuwd met
koperEetske Ryoerdts
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende kamer van Jacob Aernts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende koper Claes Feddes c.u.
verkoperJacob Lous, gehuwd met
verkoperTrijncke Cornelis


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0115v van 14 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 24, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidwestenDirck schuitvoerder


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0008v van 10 apr 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 24, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidwestenAcke Meyles


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0048v van 21 okt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 24, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidwestenAesge Pouwels


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0036va van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 24, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidwestenwijlen Pyter Hendricks zeemtouwer


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0036va van 23 jan 1681 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 19Heiligeweg NZ [niet vermeld]800‑00‑00 gghuis
koper provisioneelGerryt Claessen Vossinga mr. chirurgijn
naastligger ten noordoostenhet eerste in deze akte verkochte perceel
naastligger ten zuidoosten [staat: oosten]Heiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidwesten [staat: zuiden]burgervaandrig Arjen Altena
naastligger ten noordwesten [staat: westen]N. N.
verkoper q.q.Jan Freerx, gecommitteerdekoopman
verkoper q.q.Symon Grettinga, gecommitteerden vanapotheker
verkoper van 1/2wijlen Pyter Hendrickszeemtouwer
verkoper q.q.Symon Grettinga, geauthoriseerde curator overapotheker
verkoper van 1/2Hendrick Pieters


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0065v van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvaandrager Arjen Arjens Altena c.s.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004va van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 19Grote Kerkstraat ZZ [staat: op de hoek van de Kerkbrug]550‑00‑00 ggdubbel huis
koper provisioneel en finaalMarten Rosee
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurder van het voorhuisGeertie Sybes
huurder van het voorhuisAntie Sybes
naastligger ten noordoosten [staat: noorden]Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidoosten [staat: oosten]Heiligeweg [staat: straat, diept en brug]
naastligger ten zuidwesten [staat: zuiden]oud vaandrig Arjen Altena c.s.
naastligger ten noordwesten [staat: westen]de weduwe van wijlen Freerk Jansen* stoeldraaier
verkoperBottie Reyners, weduwe van
verkoperwijlen Gerrit Vossinga


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0278r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0399r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Arjen Altena c.s.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-053 , folio 97Heiligeweg 19huis
eigenaarMarten Rozee
gebruikerHarmen Gerrits c.soc.
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-053 , folio 63rHeiligeweg 19huis
eigenaarMarten Rozee
gebruikerHarmen Gerrits c.s
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑7‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0240v van 11 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-053 , folio Heiligeweg 19huis
eigenaarMarten Rozee erven
gebruikerYve Sjoerds cum soc.
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0226r van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 19Grote Kerkstraat ZZ zuidwest van de Kerkbrug471‑00‑00 gghuis en het huis er achter in beklemd
koperHaye Pyters blauwverver
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten noordoosten [staat: noorden]Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidoosten [staat: oosten]Heiligeweg [staat: straat]
naastligger ten zuidwesten [staat: zuiden]vroedsman Altena
naastligger ten noordwesten [staat: westen]Phillipus Bos
verkoperPyter Roseekoopman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaye Pieters, blauwverver, koopt een huis in de Grote Kerkstraat, Z.wz. v.d. Kerkbrug, met het huis dat er achter staat. Ten O. de straat, ten W. Philippus Bos, ten Z. de vroedsman Altena, ten N. de Grote Kerkstraat. Gekocht van Pyter Rosee te A`dam, voor 471 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-053 , folio 63vHeiligeweg 19huis
eigenaarHaye Pyters
gebruikerAble Dirks cum soc.
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0236r van 10 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHaye Pyters mr. blauwverver


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-053Heiligeweg 19Abel Dirks, bestaande uit 3 personen09‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0033r van 15 mrt 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHaye Pyters


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-053 , folio 63vHeiligeweg 19huis
eigenaarHaye Pytters
gebruikerAbel Dirks cum soc.
huurwaarde totaal61‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-053, fol. 84vHeiligeweg 19Abel Dirks , bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenschoenmaeker, mr.18:16:00 cg3:2:00 cgbestaet [niet ingevuld]


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-053 , folio 64vHeiligeweg 19huis
eigenaarHaye Pyters erven
gebruikerAbel Dirks c.s.
huurwaarde totaal61‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-053 , folio 64vHeiligeweg 19huis
eigenaarHaye Pyters erven
gebruikerAbel Dirks c.s.
huurwaarde totaal61‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑01‑12 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0146v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRein Gerbranda


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0175r van 27 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRein Gerbranda


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0118r van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 19Heiligeweg NZ314‑00‑00 gghuis
koper door niaarYede Tjeerds koopman
geniaarde koperGrytje Piebes, weduwe van
geniaarde koperwijlen Coenrad Backerbootsman
huurderGeert Jans c.u.32‑00‑00 cg
naastligger ten oostenYede Tjeerds
naastligger ten noordenYede Tjeerds
naastligger ten westende verkoper Rein Gerbranda mr. bakker
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
verkoperRein Gerbrandamr. bakker


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0181r van 6 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 19Heiligeweg NZ540‑00‑00 cghuis
koperBaukjen Doedes, weduwe van
koperwijlen Wopke Edsgers
huurderGeert Jans 32‑00‑00 cg
naastligger ten noordenIede Tjeerds koopman
naastligger ten oostenIede Tjeerds koopman
naastligger ten westenRein Gerbranda mr. bakker
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
verkoperIede Tjeerdskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaukjen Doedes wv Wopke Edsgers koopt een huis op de Heiligeweg. Ten O. en N. de verkoper, ten Z. de straat en Turfhaven, ten W. Rein Gerbranda. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Iede Tjeerds, voor 540 CG.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-076 , folio 114vHeiligeweg 19huis
eigenaarJohannes Alberts nom.ux.
gebruikerMayke Bentes
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0105v van 25 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Alberts


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0126r van 26 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Alberts


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0240r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Alberts


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0245r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Alberts


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-076 , folio 114vHeiligeweg 19huis
eigenaarJohannes Alberts
gebruikerLubbert Johannes
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0261r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Alberts


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-076 , folio 114vHeiligeweg 19huis
eigenaarJohannes Alberts
gebruikerRobijn Leiker
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0254r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 19Heiligeweg NZ200‑00‑00 cghuis
koperRobijn Leyker, gehuwd metbakkersknecht
koperClaaske Claases
huurderRobijn Leyker
huurderClaaske Claases
naastligger ten oostenClaas Jans
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
naastligger ten westenCornelis Wassenaar
naastligger ten noordenClaas Jans
verkoperDoede van der Veertrekveerschipper op Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobijn Leyker, bakkersknecht x Claaske Claasen kopen een huis op de Heiligeweg dat ze nu huren. Geen grondpacht. Ten O. en N. Claas Jans, ten W. Cornelis Wassenaar, ten Z. de straat en Turfhaven. Gekocht van Doede van der Veer, ordinaris trekschipper van Harlingen op Leeuwarden en v.v., voor 200 cg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-079, pag. 77Heiligeweg 19Robijn Leyker


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0337v van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-076 , pag. 110Heiligeweg 19Robijn Leyker 1‑00‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-167Heiligeweg 19Robijn LeykerRobijn Leykersjouwer


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 249 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-167Heiligeweg 19Robijn Hendriks Leyker, overleden op 28 juni 1821belastingmeter/weger (Heilige Weg F 167), vader van Trijntje (vrouw van Johannes Foppes de Vries, metselaar) en minderjarige Klaas Robijns Leyker (toeziend voogd is Jan Klazes Reitsma, mr. bakker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1021Heiligeweg 19wed. Johannus de Vries (metzelaar)Harlingenhuis en erf (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-167Heiligeweg 19Hendrik Beerends van Beemen... is Jan S. van der mei erven, 1814. (GAH204); oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-167; VT1839 geb 19 aug 1791, ged 6 sep 1791 Grote Kerk HRL, zv Beerend Hendriks van Beemen en Hendrikje ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-167Heiligeweg 19Tietje van Arum... ovl 1847, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-101, 231; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-167; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-167Heiligeweg 19Trijntje Robijns Leiker... HRL 1851 wijk H-084, 92, 112, wijk H-126, supp wijk G-402; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-167; VT1839; geb 28 sep 1796, ged 1 nov 1796 Grote Kerk HRL, dv Robijn Leiker en Klaaske Klaases; Wij ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-167SchritzenTrijntie Leyker44 jgeenHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
F-167SchritzenMelle Vries18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenTruike Vries21 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenKlaske Vries20 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenGrietje Vries15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenJetske Vries11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenTrijntie Vries6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenHendrik Beemen48 jschoenmakerHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
F-167SchritzenTietje Arum48 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-167SchritzenPieter Beemen6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenBerendtie Beemen20 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenDjeuwke Beemen10 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-167Heiligeweg 19Hendrik van Beemen, overleden op 17 december 1847(Certificaat van onvermogen), 56 jr (geboren 1791), overleden Schritzen F 167, schoenmaker, gehuwd, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-167Heiligeweg 19Joukje Sjoerds Wiarda... Piebes W, en Anna (Pieters) Nauta; BS huw 1822, ovl 1827, huw 1832, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk F-167; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-143; VT1839; geb 18 dec 1793, ged 26 dec 1793 Grote Kerk ... (alles)


1853 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49051 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 37 van 11 mei 1853
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-167Heiligeweg 19koopaktefl. 575huis F-167
 
verkoperJan van Glinstra
koperPieter Tuinhout


1856 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7023 aktenr. 4122 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-167Heiligeweg 19Martha Frederiks de Bas, overleden op 18 juli 1856geboren 7/4/1856, dochter van Frederik de Bas, tabakskerversknecht (Heiligeweg F 167) en Janneke Dijkstra, zuster van minderjarige Geertruida Frederiks de Bas. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1021Heilige weg F-167Roomsch Catholijke Gemeente woonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
F-167Heiligeweg 19Een huis en erf c.a. op den Heiligeweg, bewoond door D., Meijer. Finaal verkocht op 21 feb 1872 in de Aardappelbeurs door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 1117.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3620Gedempte Heiligeweg F-158 Hendrik Merkelbach woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3620Heiligeweg 19 (F-158)Lieuwkje Vlietstrawoonhuis


1910 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 19, HarlingenHeiligeweg 19Speijer, Elise'De eerste steen
gelegd door
Elise Speijer
oud 3 jaar
17 November 1910'


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.A. de Vries643


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-38928
Heiligeweg 19Aron de Vries


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.A. de Vries643


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 19J.P.C. (Johanna) Langezaal wv Vogelaar


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 19beeldbepalend pand5 van 10


2023
0.083498001098633


  terug