Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 19 5-078 5-076 F-167 F-158
Naastliggers vanHeiligeweg 19
ten oostenGrote Kerkstraat 24
ten zuidende Heiligeweg
ten westenHeiligeweg 17
ten noordenGrote Kerkstraat 22


0000 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 19Oud Harlingen Magazine 1989Later werd bij het pand Kerkstraat 24 het pand Heiligeweg 19 gevoegd, op welke plaats vroeger de scheerwinkel van De Bock was gevestigd


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0164v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 19Heiligeweg [staat: Zuiderwal bij de Kerkbrug]huis
 
koperIebe Iebes, gehuwd met389-00-00 CG
Rinse Lolkes
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidwestenJochum Jacobs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordoostenSibren Joukes
verkoperBaltus Wibes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIebe Iebes x Rins Lolkes kopen huis op de Zuiderwal bij de kerkbrug. Ten NO Sibren Joukes, ten ZW Jochum Jacobs. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van Baltus Wibes c.u. voor 389 cg.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0034v van 4 dec 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 19Zuiderwal tegenover de Turfhaven omtrent de Kerkbrughuis met een klein plaatsje erachter
 
koperAesge Pouuels burger300-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten noordoostenRinck Abbes
naastligger ten zuidwestenJochum Jacobs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperYbe Ybes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAesge Pouuels koopt huis met een klein plaatsje erachter op de Zuiderwal over de Turfhaven omtrent de Kerkbrug. Ten NO. Rinck Abbes, ten ZW. Jochum Jacobs. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van Ybe Ybes c.u. voor 300 gg.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0048v van 21 okt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 24, het perceel ten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidwestenAesge Pouwels


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0036va van 23 jan 1681 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 19Heiligeweg NZ [niet vermeld]huis
 
koper provisioneelGerryt Claessen Vossinga mr. chirurgijn800-00-00 GG
naastligger ten noordoostenhet hiervoor verkochte huis
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenvaandrig Arjen Altena
naastligger ten westenN. N.
verkoper van 1/2wijlen Pyter Hendrickszeemtouwer
verkoper van 1/2Symon Grettinga q.q., curator vanapotheker
Hendrick Pieters


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0036va van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 24, het perceel ten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidwestenwijlen Pyter Hendricks zeemtouwer


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0065v van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvaandrager Arjen Arjens Altena c.s.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004va van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Freerk Jansen* stoeldraaier


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0278r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 19Kerkbrug, bij de1/2 huis
 
koperoud burgemeester en vaandrig Arjen Arjens Altenae lakenkoper90-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenEelcke Lieuwes lakenkoper
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMartinus zeefmaker
verkoperJoost Beernts, gehuwd metmr. scheepstimmerman
Reinskjen Feckes


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0399r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman Arjen Altena c.s.
naastligger ten zuidenAntie Ritskes vroedvrouw


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-078 Heiligeweg 19huis
eigenaarvroedsman Altena
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-078 Heiligeweg 19huis
eigenaarvroedsman Altena
gebruikerJoost Popta
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-6-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0240v van 11 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-078 Heiligeweg 19huis
eigenaarvroedsman Altena
gebruikerJoost Popta
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0226r van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPhillipus Bos


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-078 Heiligeweg 19huis
eigenaarArjen Altena
gebruikerHaye Pyters
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0236r van 10 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHaye Pyters mr. blauwverver


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0301v van 21 apr 1743 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 19Grote Kerkstraat recht achter het huis van de verkopertuin met waskeukentje
 
kopervoorzanger Filippus Swart, gehuwd metboekhouder bij de suikerraffinaderij500-00-00 CG
Trijntie Heins
huurderJacob Willems c.u.
naastligger ten oostenvoorzanger Filippus Swart burger c.u.boekhouder bij de suikerraffinaderij
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSymon Fockes Backer burgermr. koperslager
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSymon Fockes Backermr. koperslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFilippus Swart koopt tuin, recht achter het huis van de verkoper in de Grote Kerkstraat. Ten O. de koper, ten W. Symon Fockes. Gekocht van Symon Fockes Backer, mr. koperslager.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-078 Heiligeweg 19Minne Ruirds, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0033r van 15 mrt 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHaye Pyters


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0146v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRein Gerbranda


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0175r van 27 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRein Gerbranda


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0207r van 5 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYede Tjeerds


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0118r van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 19Heiligeweg NZhuis
 
koper door niaarYede Tjeerds koopman314-00-00 GG
geniaarde koperGrytje Piebes, weduwe van
wijlen Coenrad Backerbootsman
huurderGeert Jans c.u.32-00-00 CG
naastligger ten oostenYede Tjeerds
naastligger ten noordenYede Tjeerds
naastligger ten westende verkoper Rein Gerbranda mr. bakker
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
verkoperRein Gerbrandamr. bakker


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0181r van 6 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 19Heiligeweg NZhuis
 
koperBaukjen Doedes, weduwe van540-00-00 CG
wijlen Wopke Edsgers
huurderGeert Jans 32-00-00 CG
naastligger ten noordenIede Tjeerds koopman
naastligger ten oostenIede Tjeerds koopman
naastligger ten westenRein Gerbranda mr. bakker
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
verkoperIede Tjeerdskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaukjen Doedes wv Wopke Edsgers koopt een huis op de Heiligeweg. Ten O. en N. de verkoper, ten Z. de straat en Turfhaven, ten W. Rein Gerbranda. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Iede Tjeerds, voor 540 CG.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0105v van 25 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohannes Alberts


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0126r van 26 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Alberts


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0240r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJielt Reins


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0245r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Alberts


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0261r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Alberts


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0254r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 19Heiligeweg NZhuis
 
koperRobijn Leyker, gehuwd metbakkersknecht200-00-00 CG
Claaske Claases
huurderRobijn Leyker
Claaske Claases
naastligger ten oostenClaas Jans
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
naastligger ten westenCornelis Wassenaar
naastligger ten noordenClaas Jans
verkoperDoede van der Veerschipper op Leeuwarden (trekveer-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobijn Leyker, bakkersknecht x Claaske Claasen kopen een huis op de Heiligeweg dat ze nu huren. Geen grondpacht. Ten O. en N. Claas Jans, ten W. Cornelis Wassenaar, ten Z. de straat en Turfhaven. Gekocht van Doede van der Veer, ordinaris trekschipper van Harlingen op Leeuwarden en v.v., voor 200 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-079 Heiligeweg 19Robijn Leijker


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0140r van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJielt Reins


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-076 Heiligeweg 19Robijn Leyker1-00-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-167Heiligeweg 19Robijn Leyker Robijn Leyker sjouwer


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-167Heiligeweg 19Robijn Hendriks Leyker, overleden op 28 juni 1821belastingmeter/weger (Heilige Weg F 167), vader van Trijntje (vrouw van Johannes Foppes de Vries, metselaar) en minderjarige Klaas Robijns Leyker (toeziend voogd is Jan Klazes Reitsma, mr. bakker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1021Heiligeweg 19wed. Johannus Foppes de VriesHarlingen(metzelaar)huis en erf (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-167Heiligeweg 19Hendrik Beerends van Beemen... is Jan S. van der mei erven, 1814. (GAH204); oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-167; VT1839 geb 19 aug 1791, ged 6 sep 1791 Grote Kerk HRL, zv Beerend Hendriks van Beemen en Hendrikje ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-167Heiligeweg 19Tietje van Arum... ovl 1847, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-101, 231; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-167; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-167Heiligeweg 19Trijntje Robijns Leiker... HRL 1851 wijk H-084, 92, 112, wijk H-126, supp wijk G-402; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-167; VT1839; geb 28 sep 1796, ged 1 nov 1796 Grote Kerk HRL, dv Robijn Leiker en Klaaske Klaases; Wij ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-167SchritzenTrijntie Leyker44 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, geen
F-167SchritzenMelle de Vries18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenTruike de Vries21 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenKlaske de Vries20 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenGrietje de Vries15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenJetske de Vries11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenTrijntie de Vries6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenHendrik van Beemen48 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, schoenmaker
F-167SchritzenTietje van Arum48 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-167SchritzenPieter van Beemen6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenBerendtie van Beemen20 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenDjeuwke van Beemen10 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-167Heiligeweg 19Hendrik van Beemen, overleden op 17 december 1847(Certificaat van onvermogen), 56 jr (geboren 1791), overleden Schritzen F 167, schoenmaker, gehuwd, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-167Heiligeweg 19Joukje Sjoerds Wiarda... Piebes W, en Anna (Pieters) Nauta; BS huw 1822, ovl 1827, huw 1832, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk F-167; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-143; VT1839; geb 18 dec 1793, ged 26 dec 1793 Grote Kerk ... (alles)


1853 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49051 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 37 van 11 mei 1853
adressoortbedraggebruik
F-167Heiligeweg 19koopaktefl. 575huis F-167
 
verkoperJan van Glinstra
koperPieter Tuinhout


1856 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-167Heiligeweg 19Martha Frederiks de Bas, overleden op 18 juli 1856geboren 7/4/1856, dochter van Frederik de Bas, tabakskerversknecht (Heiligeweg F 167) en Janneke Dijkstra, zuster van minderjarige Geertruida Frederiks de Bas. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1021F-167 (Heilige weg)Jan van Glinstra jr.woonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
F-167Heiligeweg 19Een huis en erf c.a. op den Heiligeweg, bewoond door D., Meijer. Finaal verkocht op 21 feb 1872 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 1117..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3620F-158 (Gedempte Heiligeweg)Hendrik Merkelbachwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3620Heiligeweg 19 (F-158)Lieuwkje Vlietstra


1910 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 19, HarlingenHeiligeweg 19Speijer, Elise'De eerste steen
gelegd door
Elise Speijer
oud 3 jaar
17 November 1910'


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 19 Elkan A. Speijermanufacturier
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1500


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.A. de Vries643


1950 - kentekenadresnaam
B-38928
Heiligeweg 19Aron de Vries


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.A. de Vries643


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 19J.P.C. (Johanna) Langezaal wv Vogelaar


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 19beeldbepalend pand5 van 10
  terug