Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 22 5-119 5-146 G-045 G-043
Naastliggers vanHeiligeweg 22
ten oostenHeiligeweg 24
ten zuidende Tiepelsteeg
ten westenHeiligeweg 20
ten noordende Heiligeweg


aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 22naamloze doorlopende steeg ten oosten


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0176v van 22 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 22Zuider Nieuwe Stad hof
 
koperOtte Doeckes, gehuwd met
Welmoed Simcks
naastligger ten noordoosten Sicke Scheltes
naastligger ten zuidwesten erven van wijlen Reyner Clasen
verkoperHessel Bottes, gehuwd met
Eelck Gerbens burgerse
koperJan Willems, gehuwd met 606-00-00 ri
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtte Doeckes x Welmoed Siouckes kopen een huis met een vrije steeg ten noordoosten en de plaats daarachter gelegen, zz. Oude Turffhaven. Ten NO erven Reyner Clasen, ten ZW Sicke Scheltes. Gekocht van Hessel Bottes x Eelck Gerbens voor 392 gg.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0014v van 15 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0098r van 23 dec 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Lammert kuiper


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0015r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0094r van 17 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ hoek Tiepelsteeg [staat: Turfhaven hoek Peterseliesteeg]huis
 
koperPier Janties burger c.u.brouwer300-00-00 GG
naastligger ten oostenHendrick Jans stuurman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTiepelsteeg [staat: de ingang van de Peterseliesteeg]
naastligger ten westenHendrick Hendricx smid
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperSicke Scheltes c.u.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020r van 24 jun 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ [staat: tegenover oud burgemeester Lanting]huis
 
koperCornelis Gijsbarts, gehuwd met1000-08-08 GG
Sascke Thijssen
naastligger tegenoveroud burgemeester Lanting
naastligger ten oostende erven van Seerp Lammerts Swerms
naastligger ten zuidenPaterceliestraat
naastligger ten westenHendrick Rienx
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperde crediteuren van Gijsbart Lammerts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Lijsbarts x Sascke Thijsses kopen een huis tegenover oud-burgemeester Lanting. Ten O. Seerp Lammerts Swerms, ten Z. de Paterceliestraat, ten W. Hendrick Rienx, ten N. de Turfhaven. Gekocht van (de gecommitteerde crediteuren van) Lijsbart Lammerts c.u. voor 1000 gg 8 st 8 pn.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0265r van 22 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ [niet vermeld]huis
 
koperFrans Sioerdts, gehuwd metmr. smid400-00-00 GG
kopersSioerdtie Ottes
verpachter grondde Stad Harlingen0-17-00 CG
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenJan Sioerdts scheepstimmerman
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
naastligger ten noordenAllert Sioerdts timmerman
verkoper als man en voogd van zijn huisvrouw en met haar toestemmingLouw Ripperts, gehuwd metmr. bakker
Berber Arjens


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0340r van 6 jun 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0008v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0033r van 13 nov 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ [staat: op de oude Turfhaven tussen de Kerk- en de twee bruggen]huis
 
koperAnne Hayes, gehuwd met360-00-00 CG
Aeffke Heres
naastligger ten oostenJelle Jetses timmerman
naastligger ten zuidenJelle Jetses
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en Turfhaven]
naastligger ten noordenJan Jurjens wever
verkoperAndries Tjerx, als man en voogd van sijn huisvrouwmr. huistimmerman
Jetske Jans


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0232v van 13 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteegje in te gaan bij


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-119 Heiligeweg 22huis
eigenaarwed. Anne Haies
gebruikerwed. Anne Haies
opmerkingpauper


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0297r van 18 apr 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]kamer
 
koperBotte Jacobs, gehuwd met120-00-00 CG
Sijke Keimpes
naastligger ten oostenJochem Jelles
naastligger ten zuidenBotte Jacobs, gehuwd met
Sijke Keimpes
naastligger ten westenAeltie Heeres, weduwe van
wijlen Anne Haies
naastligger ten noordenAeltie Heeres, weduwe van
wijlen Anne Haies
verkoperAeltie Heeres, weduwe van
wijlen Anne Haies


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-119 Heiligeweg 22huis
eigenaarwed. Anne Haies
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0159v van 14 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven tussen Kerkbrug en de twee bruggen]huis
 
koperBotte Jacobs, gehuwd met310-00-00 CG
Sijke Keimpes
naastligger ten oostenBotte Jacobs, gehuwd met
Sijke Keimpes
naastligger ten zuidenBotte Jacobs, gehuwd met
Sijke Keimpes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenJan Jurjens wever
verkoperAefke Heeres, weduwe van
wijlen Anne Hayes


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-119 Heiligeweg 22huis
eigenaarBotte Jacobs
gebruikerwed. Willem Trompetter
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-119 Heiligeweg 22huis
eigenaarerven Botte Jacobs
gebruikerJeltie Joris
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0009v van 8 sep 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-119 Heiligeweg 22Jacob Cornelis, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0228ar van 1 sep 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteegje van Pier Heins


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0229v van 1 sep 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ [staat: Oude Turfhaven]huis
 
koperGerrit Geerts, gehuwd metscheepstimmerman425-00-00 GG
Dina Alberts
naastligger ten oostenvroedsman Jan Olivier
naastligger ten zuiden[geniaarde koper] Keympe Reydsma c.u.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordeneigen steeg die bebouwd mag worden
naastligger ten noordenJacob Willems c.u.
verkoperArjen Bottes Leystramr. bakker (oud -)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Geerts, scheepstimmerman x Dina Alberts [de Roo] kopen een huis op de oude Turfhaven, door de kopers bewoond. Geen grondpacht. Ten N. een steeg die bebouwd mag worden. Ten O. vroedsman Jan Olivier, ten Z. Keympe Reydsma, ten W. de straat en diept, ten N. Jacob Willems c.u. Gekocht van Claas Leystra, mede-vroedschap en koopman, voor hemzelf en voor Jacobus Eelcoma, s. th. studiosus te Franeker wegens zijn moeder Jetske Jarichs wv Gerrit Eelcoma, boedelhouderse van zijn wl. vader en haar eigen goederen, hypothecaire crediteuren van Arjen Bottes, voormaals mr. bakker, en als diens gelastigde, voor 425 gg.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0195r van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerrit Geerts


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0030v van 17 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperAge Dirks Agema, gehuwd metmr. steenhouwer en doodgraver750-00-00 CG
Neeltje Jelles
naastligger ten oostenvroedsman Jan Olivier
naastligger ten zuiden[als huurder?] Keimpe Hoytes Reidsma
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenHauk Hilles
verkoperGerryt Geerts, gehuwd metscheepstimmerman
Dina Alberts de Roo
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge Dirks Agema, mr. steenhouwer en doodgraver x Neeltje Jelles kopen een huis op de Turfhaven, bewoond door de verkopers. Geen grondpacht. Ten O. vroedsman Jan Olivier, ten Z. Keimpe Hoites Reidsma, ten W. de straat, ten N. Hauk Gilles. Ten N. ook een steeg die bebouwd mag worden. Gekocht van Gerryt Geerts, mr. scheepstimmerman x Dina Alberts de Roo, voor 750 cg.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0239v van 18 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteegje in te gaan bijbrouwer


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0018v van 15 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteegje in te gaan bijbrouwer


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0116v van 24 okt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Agema


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0051r van 27 apr 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperAlbert Doedes mr. scheepstimmerman 551-00-00 GG
huurderSake Joghems c.u.45-00-00 CG
naastligger ten oostenFolkje Feddes
naastligger ten zuidenJildren Ruurds
naastligger ten zuidenHidde Ruurds
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende weduwe van Hibbe Jacobs
verkoperNeeltje Jelles, weduwe van
wijlen Age Agemamr. steenhouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Doedes, mr. scheepstimmerman koopt een huis op de Turfhaven, verhuurd aan Sake Joghems voor 45 cg. Geen grondpacht. Ten O. Folkje Feddes, ten Z. Jildren en Hidde Ruurds, ten W. de Turfhaven, ten N. wd. Hibbe Jacobs. Ten N. ook een eigen steeg die bebouwd mag worden. Gekocht van Neeltje Jelles wv mr. steenhouwer Age Agema, voor 551 gg.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0233v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAlbert Doedes


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0180r van 17 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFrans van Esta


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 32 van 22 feb 1810
adressoortbedraggebruik
G-045Heiligeweg 22huurcontracthuis G-045
 
verhuurderJan van der Veen
huurderH. Hoeve


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0028r van 1 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Albert Doedes


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0051r van 24 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Albert Doedes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-146 Heiligeweg 22Jan van der Veen nom ux1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-045Heiligeweg 22Jan Lammerts van der Veen... (GAH204); eigenaar van wijk D-085; gebruiker Foppe K. Torenbeek, timmerman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-045; gebruiker Taeke vd Vorm, kaarsemakersknegt, 1814. (GAH240); id. van wijk G-144; gebruiker Claas D. vd ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-045Heiligeweg 22Jan van der Veen Taeke van der Vorm kaarsmakersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1611Heiligeweg 22Jan Lammerts van der VeenHarlingenwinkelierhuis en erf (137 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-045Heiligeweg 22Lijske Abels van der Hout... Poppes vdH, en Geertje Simons Jager; BS huw 1832, ovl 1836, huw 1840, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk G-045; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-014; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-045HeilgewegSjoerd de Boer47 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, metzelaar


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1611G-045 Sjoerd de BoerHarlingenaanmerkelijk verbeterd en verfraaid


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1611G-045 (Heilige weg)Sjoerd J. de Boerwoonhuis


1868 - bewonersadresnaamgegevens
G-045Heiligeweg 22Sjoerd de Boer... HRL, huw.get. bij J.A. Koopmans en J.J. de Boer, broeder bruid 1820 metzelaar in 1851, N.H., ovl wijk G-045, zv Johannes Sjoerds de B., en Trijntje Dirks; BS huw 1820, huw 1840, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1611G-043 (Gedempte Heiligeweg)Geert H. Potwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1611Heiligeweg 22 (G-043)Hendrik Kiers


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 22 Dirk Willem Scheepstrawinkelier & venter
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 22D.Scheepstrawinkelier


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 22S. (Sipke) Bos


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 22rijksmonument 20400
  terug