Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 245-118 5-145 G-044G-042


Naastliggers vanHeiligeweg 24
ten oostenHeiligeweg 26
ten zuidende Tiepelsteeg
ten westenHeiligeweg 22
ten noordende Heiligeweg


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 24naamloze doorlopende steeg ten westen


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0267v van 16 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Claessen


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0040r van 12 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Claessen
naastligger ten oostensteeg


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0260v van 20 jan 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReiner Claesen


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0344v van 8 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 22, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenReiner Claesen


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0042v van 26 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Reiner Claesen


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0089v van 14 feb 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Reyner Claes


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0176v van 22 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 22, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostensteeg, vrije
naastligger ten noordoostende erfgenamen van wijlen Reyner Clasen


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0005v van 6 mrt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 22, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostensteeg, vrije
naastligger ten noordoostende erfgenamen van wijlen Reyner Claeses


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0014v van 15 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 22, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostensteeg
naastligger ten noordoostenPiter Cargman
naastligger ten oostenN. N.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0014v van 15 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 22, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostensteeg
naastligger ten noordoostenPiter Cargman
naastligger ten oostenN. N.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0067r van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0191v van 24 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0223v van 22 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0127v van 11 apr 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 22, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenImck, weduwe van
naastligger ten noordoostenwijlen Pytter Reyners


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0001v van 6 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenImpck Hackes*, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Pyter Reyners*


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0094r van 17 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Jans stuurman


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0224r van 13 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven tot aan de Tiepelsteeg]526‑00‑00 GGhuis met plaats en loods met een vrije uitgang ten noorden en ook nog een kamer erachter ofwel ten zuiden in de Peterseliestraat
koperArjen Watses c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 CG
voormalig eigenaar van het huis en plaatsCornelis Jeltes
huurder van de kamerSibe Idses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperImck Hackes


1667 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 208 folio 132r van 29 jan 1667 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Heiligeweg 24
inventarisantArien Watses, weduwnaar (1) vanbakker
wijlen Berber Tuenes
requirantJeppe Dirx, curator over
Berber Ariens
inventarisantArien Watses, gehuwd (2) metbakker
Maartien Abes voor haar drie kinderen
inleiding bij de boedelinventarisatie[0132r] Inventarisatie ende beschrivinge ten overstane van de heere burgemeester Jan Knijff in desen commissaris, gedaen en gemaect ten sterfhuise van wijlen Arien Watses backer van al de goederen uit en inschulden bij de selve metter doodt ontruimt ende nagelaten op versoeck van Jeppe Dirx als curator over Berber Ariens, nagelatene voordochter van d' gedachte Arien Watses bij wijlen Berbeer Tuenes in echte verweckt in die qualiteit requirant ter enere ende Maartien Abes wedu van de overledene voorschreven voor haar en als moeder en wettige voorstanderse van hare drie kinderen bij haar overledene man voornoemt, echtelijck geprocreert in dier qualiteit ter andere sijde, zijnde de aangevinge gedaan bij de wedu voorschreven na gedane belofte en boelede dartoe staande, in hande van van de welgedachte commissaris gepraesteert, soo volcht den 29e januarij 1667.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0198r van 14 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 22, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenImpck, weduwe van
naastligger ten noordoostenwijlen Pytter Reiners


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0264v van 22 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Sioerdts


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0265r van 22 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [niet vermeld]400‑00‑00 GGhuis
koperFrans Sioerdts, gehuwd metmr. smid
koperSioerdtie Ottes
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 CG
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenJan Sioerdts scheepstimmerman
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
naastligger ten noordenAlbert Sioerdts timmerman
verkoperLouw Ripperts, gehuwd metmr. bakker
verkoperBerber Arjens


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0340r van 6 jun 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [staat: tussen de Kerkbrug en de twee bruggen]281‑00‑00 GGhuis
koperPytter Douwes, gehuwd metmr. ijzersmid
koperLijsbet Clases
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 CG
naastligger ten oostenTiepelstegen [staat: stegen]
naastligger ten zuidenAndries Tjerx
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenoud burgemeester Jacob Alberts
reversaalhouderoud burgemeester Arelius Jacobides
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoperde kinderen van wijlen Frans Sjoerds, gehuwd met
verkoperwijlen Sjoerdtie Ottes


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0008v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [staat: tussen de Kerkbrug en de twee bruggen]360‑00‑00 CGhuis
kopervrijgezel Jan Jurjens wever
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 CG
naastligger ten oostenTiepelstegen
naastligger ten zuidenAndries Tjerx
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenoud burgemeester Jacob Alberts
verkoperLijsbet Clases, weduwe van
verkoperwijlen Pytter Douwes


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0033r van 13 nov 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jurjens wever


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-118Heiligeweg 24huis
eigenaarJan Jurriens
gebruikerJan Jurriens
opmerkingonvermogende


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0297r van 18 apr 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJochem Jelles


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-118Heiligeweg 24huis
eigenaarJan Jurriens
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0093v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jurjens


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0159v van 14 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jurjens wever


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-118Heiligeweg 24woning
eigenaarJan Jurjens
gebruikerJan Jurjens
opmerkingpauper


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0248v van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jurgens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-118Heiligeweg 24woning
eigenaarJan Jurriens
gebruikerJan Jurriens
opmerkingpauper


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0159v van 12 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jurjens


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0009v van 8 sep 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ tussen de Kerkbrug en Twee bruggen]405‑00‑00 GGhuis en tuintje
koperJacob Willems, gehuwd metturfdrager
koperMarijke Jans Lex
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 CG
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Botte Jacobs
naastligger ten zuidenRutger Goslings c.s.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenWillem Claesen
verkoper van 1/3Jurjen Jansen, erfgenaamturfdrager
verkoper van 1/3Tyte Jansen, erfgenaambontwever
verkoper van 1/3Berent Jansen, erfgenamen van hun vadergleibakker
erflaterwijlen Jan Jurjensmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Willems, turfdrager x Marijke Jans kopen een huis en tuintje oz. Turfhaven tussen de Kerkbrug en de twee bruggen. Grondpacht 13 st. Ten O. de Typelstegen waarin vrije in- en uitgang, ten Z. erven Botte Jacobs en Rutger Goslings, ten W. de straat en diept, ten N. Willem Claesen. Gekocht van turfdrager Jurjen Jansen, bontwever Tyte Jansen, en gleibakker Berent Jansen, veniam aetatis bekomen hebbende bij 't Hoff, als erfgenamen van hun vader mr. bontwever Jan Jurjens, voor 405 gg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-118 Heiligeweg 24Jacob Willems, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-118Heiligeweg 24woning
eigenaarJan Jurjens erven
gebruikerJan Jurjens erven
opmerkingpauper


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0229v van 1 sep 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Jan Olivier


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0195r van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [staat: tussen de Kerk- en Twee bruggen aan de Turfhaven]775‑00‑00 CGhuis
koperFrans Hessels, gehuwd metschipper op Bolsward
koperAntje Hilles
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 CG
naastligger ten oostenWillem Huisman
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenGerrit Geerts
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperJacob Willems, gehuwd mettrekveerschipper op Leeuwarden
verkoperMarijke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Hessels, Bolswarder schipper x Antje Hilles, kopen huis, door de verkopers bewoond, tussen de kerk- en twee bruggen aan de Turfhaven. Grondpacht 13 st. Ten O. Willem Huisman, ten W. Gerryt Geerts, ten Z. een steeg, ten N. de straet. Gekocht van Jacob Willems, trekveerschipper op Leeuwarden v.v. x Marijke Jans voor 775 cg.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0030v van 17 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Jan Olivier


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0153r van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0051r van 27 apr 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFolkje Feddes


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0233v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]825‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Hogerhuis, gehuwd met
koperDoedtje Jacobs Houtkoper
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 CG
huurder voor 10 jarenN. N. 35‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJohannes Gerryts
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenAlbert Doedes
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperWytske Fransen, weduwe van
verkoperwijlen Hibbe Jacobsmr. timmerman


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0286v van 3 sep 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0264v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en Turfhaven]


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0319r van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Jacobus Hogerhuis


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0196r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen J. Hogerhuis


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0180r van 17 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]500‑00‑00 CGhuis
koperJan H. Bloemsma mr. grofsmid
huurderArjen Roelofs
naastligger ten oostenPieter Warnders
naastligger ten zuidenTiepelstegen
naastligger ten westenFrans van Esta
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperJacob J. Hogerhuismr. zilversmid te Leeuwarden


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 81 van 20 jun 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-044Heiligeweg 24koopaktefl. 650huis G-044
 
verkoperJeltje Willems
koperAgniettje Kronenburg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0051r van 24 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 24Tiepelsteeg NZ wijk G-044650‑00‑00 CGhuis
koperAgnietje Kronenburg, weduwe van
koperwijlen Tjebbe van der Meulen
naastligger ten oostenPieter Warnders
naastligger ten zuidenTiepelsteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Albert Doedes
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: vaart]
verkoperJeltje Willems, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hendriks Bloemsma
verkoperWillem Jans Bloemsma kind
verkoperGerrit Jans Bloemsma kind
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAgnietje Kronenburg wd. Tjebbe van der Merulen kopen een huis G-044. Geen grondpacht. Ten O. Pieter Warnders, ten Z. de Typelstegen, ten W. erven Albert Doedes, ten N. de vaart. Gekocht van Jeltje Willems wd. Jan Hendriks Bloemsma voor 1/2, en als moeder en wettige voogd over haar kinderen Willem en Gerrit Jans Bloemsma voor 1/2, voor 650 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-145, pag. 117Heiligeweg 24G van Temmen1‑00‑00 cgstond: agnietje kronenburg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0143r van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Tjebbe van der Meulen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Gerrit van Themmen... eigenaar van wijk E-063, 1814. (GAH204); id. van wijk E-084, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-044; gebruiker Willem D. Jager, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Willem Dirks Jager... 1815, zv Dirk Willems J, en Antje Jelles; BS huwafk. en huw 1811, huw 1813, huw 1815; gebruiker van wijk G-044, eigenaar is G. van Themmen, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-044Heiligeweg 24G van Themmen Willem D Jager


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 93 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-044Heiligeweg 24Riemke Abrahams van der Werf, overleden op 20 april 1824vrouw van Klaas Pieters Faber, buitenschipper (Heilige Weg G 44) (testamentair erfgenaam), ab intestato erfgenamen zouden niet met name genoemde verreneven/nichten zijn geweest, die aangever onbekend zijn. Saldo fl. 209,80. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1612Heiligeweg 24Klaas Pieters Faberkoopvaardij kapiteinHarlingenhuis en erf (110 m²)


1838 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49031 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 109 van 13 jun 1838
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-044Heiligeweg 24koopaktefl. 475huis aan de Heiligeweg
 
verkoperKlaas Pieters Faber
koperHendrikus Husiman


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Aafke Jans Reidmaker... Siebrens R, en Loetske Dames (= Luutske Daams); BS huw 1816, ovl 1831, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk G-044, 202, supp wijk G-402; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-051; VT1839; Ik ondergetekende ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Frederika Borkoud 31 jaar, geb Zuiderstabel (?) en wonende te HRL. 1839, wijk G-044; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Geertje Sybrens Kuipergeb 1763 Witmarsum, ovl 31 mrt 1851 HRL, huwt met Jacob Idses de Boer, N.H., dv Sijbren K, en ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk G-044; oud 75 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, wijk G-051; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Johan H Hoppeoud 36 jaar, geb Ibbenburen, Dl., en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk G-044; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-044Heiligeweg 24J Hoppe stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 68 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-044Heiligeweg 24Johan N. C. Johannes Broodkorf, overleden op 6 mei 1839N. C.=Nicolaas-Christiaan, 39 jr, overleden Snakkerburen G 44, zoon van Johannes Broodkorf, kleermaker en Sara-Catharina Snijder. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-044HeilgewegJohan Henrich Hoppe36 jkleermakerEbbenburenm, rooms katholiek, gehuwd
G-044HeilgewegFrederika Bork31 jZuiderstabelv, rooms katholiek, gehuwd
G-044HeilgewegAnna M Hoppe1,5 jHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1250 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-044Heiligeweg 24Johannes Henderikus Hoppe, overleden op 1 november 184845 jr, geboren Ippenburen 3/10/1803, overleden Heiligeweg G 44, kleermaker, man van Frederika-Louisa Bork, vader van minderjarige Anna-Maria, Frederika-Elisabeth, Maria-Teresia en Johannes-Bernardus Johannes Hoppe. (in tafel 'Johan Heinrich Hoppe') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Douwe Hermanus Bloemer... Trijntje Douwes; BS huw 1825, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-140, wijk B-188, wijk E-110, 300, wijk G-044, wijk H-005, supp wijk I-045, (schip); oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wafelkramer, wijk G-260; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Grietje Jacobs van der Linde... 1802, BS huw 1825, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-010, 106, 188, wijk A-140, wijk E-110, 300, wijk G-044, wijk H-005, supp wijk F-388, supp wijk I-045 (schip); oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1612Heilige weg G-044Hendricus Huismanwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3921Gedempte Heiligeweg G-042R. Cath. Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3921Heiligeweg 24 (G-042)R.K. Armvoogdijwoonhuis


1910 - advertentiebron: Harlingen en omstreken : gids met wandelkaartje, Harlingen and environs; uitgeg. door de Vereeniging tot bevo [...] (Wielenga, S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 24, HarlingenHeiligeweg 24E.A. Speijerantiek zilver, brons, klokken, chinees aardewerk etc.


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heiligeweg 24 Jacob Tichelaarexportslagersknechtf. 800f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 24J. Koopmansslager


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 24S. (Sjouke) Lettinga


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 24rijksmonument 20401
  terug