Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Heiligeweg 24,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 24 5-118 5-145 G-044 G-042
Naastliggers vanHeiligeweg 24
ten oostenHeiligeweg 26
ten zuidende Tiepelsteeg
ten westenHeiligeweg 22
ten noordende Heiligeweg


aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 24naamloze doorlopende steeg ten westen


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0014v van 15 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 24Turfhaven ZZhuis, loods en achterplaats
 
koperJilt Foeckes burger c.u.GG 300:00:00
huurderSioerd Claessen c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidwestenLambart Gijsbarts kuiper
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordoostensteeg
naastligger ten noordoostenPiter Cargman
naastliggerJan Albarts
verkoperCornelis Jeltes c.u.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0127v van 11 apr 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [staat: Oude Turfhaven ten zuiden van 't diept]huis, loods en plaatsje
 
koperSeerp Lammerts burgermr. kuiperCG 600:00:00
naastligger ten zuidwestende weduwe van Lammert Gijsberts
naastligger ten zuidende weduwe van Lammert Gijsberts
naastligger ten zuidenJan Alberts
naastligger ten noordoostenImck, weduwe van
wijlen Pytter Reyners
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [niet vermeld]
naastliggersteeg
verkoperLijsbeth Gerryts, weduwe van
wijlen Jilt Foeckes


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0094r van 17 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrick Jans stuurman


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020r van 24 jun 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Seerp Lammerts Swerms


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0198r van 14 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [staat: Oude Turfhaven]huis
 
koperJan Sioerds c.u.scheepstimmermanGG 606:16:00
naastliggerhet huis van wijlen Jan Alberts
naastliggervrije steeg
naastligger ten noordoostenImpck, weduwe van
wijlen Pytter Reiners
naastligger ten zuidwestenCornelis Ghijsberts
naastligger ten zuidoostenN. N.
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [staat: Oude Turfhaven]
verkoperSeerp Lammerts Swerms


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0265r van 22 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTiepelsteeg


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0340r van 6 jun 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [staat: tussen de Kerkbrug en de twee bruggen]huis
 
koperPytter Douwes, gehuwd metmr. ijzersmidGG 281:00:00
Lijsbet Clases
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:17:00
naastligger ten oostenTiepelstegen [staat: stegen]
naastligger ten zuidenAndries Tjerx
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenoud burgemeester Jacob Alberts
reversaalhouderoud burgemeester Arelius Jacobides
verkoperweesvoogden, alimentatores van
de kinderen van wijlen Frans Sjoerds, gehuwd met
wijlen Sjoerdtie Ottes


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0008v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [staat: tussen de Kerkbrug en de twee bruggen]huis
 
kopervrijgezel Jan Jurjens weverCG 360:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:17:00
naastligger ten oostenTiepelstegen
naastligger ten zuidenAndries Tjerx
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenoud burgemeester Jacob Alberts
verkoperLijsbet Clases, weduwe van
wijlen Pytter Douwes


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0033r van 13 nov 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJelle Jetses timmerman


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-118 Heiligeweg 24huis
eigenaarJan Jurriens
gebruikerJan Jurriens
opmerkingonvermogende


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0297r van 18 apr 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJochem Jelles


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-118 Heiligeweg 24huis
eigenaarJan Jurriens
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0093v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0159v van 14 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBotte Jacobs, gehuwd met


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-118 Heiligeweg 24woning
eigenaarJan Jurjens
gebruikerJan Jurjens
opmerkingpauper


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0248v van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en Turfhaven]


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-118 Heiligeweg 24woning
eigenaarJan Jurriens
gebruikerJan Jurriens
opmerkingpauper


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0159v van 12 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Jurjens


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0009v van 8 sep 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ tussen de Kerkbrug en Twee bruggen]huis en tuintje
 
koperJacob Willems, gehuwd metturfdragerGG 405:00:00
Marijke Jans Lex
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:13:00
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidende erven van Botte Jacobs
naastligger ten zuidenRutger Goslings c.s.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenWillem Claesen
verkoper van 1/3Jurjen Jansen, erfgenaamturfdrager
verkoper van 1/3Tyte Jansen, erfgenaambontwever
verkoper van 1/3Berent Jansen, erfgenamen vangleibakker
hun wijlen vader Jan Jurjensmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Willems, turfdrager x Marijke Jans kopen een huis en tuintje oz. Turfhaven tussen de Kerkbrug en de twee bruggen. Grondpacht 13 st. Ten O. de Typelstegen waarin vrije in- en uitgang, ten Z. erven Botte Jacobs en Rutger Goslings, ten W. de straat en diept, ten N. Willem Claesen. Gekocht van turfdrager Jurjen Jansen, bontwever Tyte Jansen, en gleibakker Berent Jansen, veniam aetatis bekomen hebbende bij 't Hoff, als erfgenamen van hun vader mr. bontwever Jan Jurjens, voor 405 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-118 Heiligeweg 24Jacob Willems, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0229v van 1 sep 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Jan Olivier


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0195r van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [staat: tussen de Kerk- en Twee bruggen aan de Turfhaven]huis
 
koperFrans Hessels, gehuwd metschipper op BolswardCG 775:00:00
Antje Hilles
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:13:00
naastligger ten oostenWillem Huisman
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenGerrit Geerts
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperJacob Willems, gehuwd metschipper op Leeuwarden (trekveer-)
Marijke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Hessels, Bolswarder schipper x Antje Hilles, kopen huis, door de verkopers bewoond, tussen de kerk- en twee bruggen aan de Turfhaven. Grondpacht 13 st. Ten O. Willem Huisman, ten W. Gerryt Geerts, ten Z. een steeg, ten N. de straet. Gekocht van Jacob Willems, trekveerschipper op Leeuwarden v.v. x Marijke Jans voor 775 cg.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0030v van 17 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Jan Olivier


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0051r van 27 apr 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFolkje Feddes


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0233v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperJohannes Hogerhuis, gehuwd metCG 825:00:00
Doedtje Jacobs Houtkoper
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:13:00
naastligger ten oostenJohannes Gerryts
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenAlbert Doedes
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperWytske Fransen, weduwe van
wijlen Hibbe Jacobsmr. timmerman


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0319r van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0196r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0180r van 17 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperJan H. Bloemsma mr. grofsmidCG 500:00:00
huurderArjen Roelofs
naastligger ten oostenPieter Warnders
naastligger ten zuidenTiepelstegen
naastligger ten westenFrans van Esta
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperJacob J. Hogerhuismr. zilversmidLeeuwarden


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 81 van 20 jun 1810
adressoortbedraggebruik
G-044Heiligeweg 24koopaktefl. 650huis G-044
 
verkoperJeltje Willems
koperAgniettje Kronenburg


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0051r van 24 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 24Tiepelsteeg NZ wijk G-044huis
 
koperAgnietje Kronenburg, weduwe vanCG 650:00:00
wijlen Tjebbe van der Meulen
naastligger ten oostenPieter Warnders
naastligger ten zuidenTiepelsteeg
naastligger ten westende erven van Albert Doedes
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: vaart]
verkoperJeltje Willems, weduwe van
wijlen Jan Hendriks Bloemsma
Willem Jans Bloemsma, kind
Gerrit Jans Bloemsma, kind
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAgnietje Kronenburg wd. Tjebbe van der Merulen kopen een huis G-044. Geen grondpacht. Ten O. Pieter Warnders, ten Z. de Typelstegen, ten W. erven Albert Doedes, ten N. de vaart. Gekocht van Jeltje Willems wd. Jan Hendriks Bloemsma voor 1/2, en als moeder en wettige voogd over haar kinderen Willem en Gerrit Jans Bloemsma voor 1/2, voor 650 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-145 Heiligeweg 24G van TemmenCG 1:00:00stond: agnietje kronenburg


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0143r van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Tjebbe van der Meulen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Gerrit van Themmen... eigenaar van wijk E-063, 1814. (GAH204); id. van wijk E-084, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-044; gebruiker Willem D. Jager, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Willem Dirks Jager... 1815, zv Dirk Willems J, en Antje Jelles; BS huwafk. en huw 1811, huw 1813, huw 1815; gebruiker van wijk G-044, eigenaar is G. van Themmen, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-044Heiligeweg 24G van Themmen Willem D Jager


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-044Heiligeweg 24Riemke Abrahams van der Werf, overleden op 20 april 1824vrouw van Klaas Pieters Faber, buitenschipper (Heilige Weg G 44) (testamentair erfgenaam), ab intestato erfgenamen zouden niet met name genoemde verreneven/nichten zijn geweest, die aangever onbekend zijn. Saldo fl. 209,80. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1612Heiligeweg 24Klaas Pieters FaberHarlingenkoopvaardij kapiteinhuis en erf (110 m²)


1838 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49031 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 109 van 13 jun 1838
adressoortbedraggebruik
G-044Heiligeweg 24koopaktefl. 475huis aan de Heiligeweg
 
verkoperKlaas Pieters Faber
koperHendrikus Husiman


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Aafke Jans Reidmaker... Siebrens R, en Loetske Dames (= Luutske Daams); BS huw 1816, ovl 1831, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk G-044, 202, supp wijk G-402; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-051; VT1839; Ik ondergetekende ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Frederika Borkoud 31 jaar, geb Zuiderstabel (?) en wonende te HRL. 1839, wijk G-044; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Geertje Sybrens Kuipergeb 1763 Witmarsum, ovl 31 mrt 1851 HRL, huwt met Jacob Idses de Boer, N.H., dv Sijbren K, en ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk G-044; oud 75 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, wijk G-051; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Johan H Hoppeoud 36 jaar, geb Ibbenburen, Dl., en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk G-044; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. G-044 J Hoppe stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-044Heiligeweg 24Johan N. C. Johannes Broodkorf, overleden op 6 mei 1839N. C.=Nicolaas-Christiaan, 39 jr, overleden Snakkerburen G 44, zoon van Johannes Broodkorf, kleermaker en Sara-Catharina Snijder. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-044HeilgewegJohan Henrich Hoppe36 jEbbenburenm, rooms katholiek, gehuwd, kleermaker
G-044HeilgewegFrederika Bork31 jZuiderstabelv, rooms katholiek, gehuwd
G-044HeilgewegAnna M Hoppe1,5 jHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-044Heiligeweg 24Johannes Henderikus Hoppe, overleden op 1 november 184845 jr, geboren Ippenburen 3/10/1803, overleden Heiligeweg G 44, kleermaker, man van Frederika-Louisa Bork, vader van minderjarige Anna-Maria, Frederika-Elisabeth, Maria-Teresia en Johannes-Bernardus Johannes Hoppe. (in tafel 'Johan Heinrich Hoppe') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Douwe Hermanus Bloemer... Trijntje Douwes; BS huw 1825, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-140, wijk B-188, wijk E-110, 300, wijk G-044, wijk H-005, supp wijk I-045, (schip); oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wafelkramer, wijk G-260; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Grietje Jacobs van der Linde... 1802, BS huw 1825, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-010, 106, 188, wijk A-140, wijk E-110, 300, wijk G-044, wijk H-005, supp wijk F-388, supp wijk I-045 (schip); oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1612G-044 (Heilige weg)Hendricus Huismanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3921G-042 (Gedempte Heiligeweg)R. Cath. Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3921Heiligeweg 24 (G-042)R.K. Armvoogdij


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 24, HarlingenHeiligeweg 24E.A. Speijerantiek zilver, brons, klokken, chinees aardewerk etc.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 24 Jacob Tichelaarexportslagersknecht
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 24J.Koopmansslager


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 24S. (Sjouke) Lettinga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 24rijksmonument 20401
  terug