Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 26 5-117 5-144 G-043 G-041
Naastliggers vanHeiligeweg 26
ten oostenHeiligeweg 28
ten zuidende Tiepelsteeg
ten westenHeiligeweg 24
ten noordende Heiligeweg


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0265r van 22 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 24, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAlbert Sioerdts timmerman


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0340r van 6 jun 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 24, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud burgemeester Jacob Alberts


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0008v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 24, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud burgemeester Jacob Alberts


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-117Heiligeweg 26huis
eigenaarJacob Alberts
gebruikerJan Lieuwes
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
grondpacht aan Abe Sybes
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-03-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-117Heiligeweg 26kamer
eigenaarb[urgem]r. Winalda
gebruikerDirk van Zeist
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-7-1720
grondpacht aan Abe Sybes
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-03-08 CG
opmerkingde grondpacht betaelt


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0093v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 26Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperBarent Baerentsen bontwever165-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
bewonerDirk van Zeist c.u.
naastligger ten oostende ? Gemeente: diaconie kamer
naastligger ten zuidenJan Jurjens
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJacob Dirx
verkoper q.q.burgemeester Tjalle Arjens Fopma, gecommitteerde
verkoper q.q.burgemeester Allardus Laquart, gecommitteerde
verkoper q.q.burgerhopman Wytse Piebes Talma, gecommitteerden uit
verkoperde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winalda


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0115r van 7 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 26achterTiepelstegenkamer
 
koperBarend Barends bontwever40-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenTiepelstegen
naastligger ten zuidenJan Jurjens
naastligger ten westenBarend Barends
naastligger ten noordenJacob Dirx* bakker
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen Ros koopt 1/6 huis, nz. Ossenmarkt. Ten O. Claes Gerlofs, ten W. Sipke Reins, ten Z. die straat, ten N. een doorgaande steeg [Pothondjessteeg]. Gekocht van Anske Jansen Ros, voor 90 cg.


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0190v van 16 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBarent Baerentsen* bontwever


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0202r van 17 sep 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBerent Baerentsen* bontwever


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-117 Heiligeweg 26huis
eigenaarBerend Berends
gebruikerBerend Berends
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
grondpacht aan Obbe Sybes
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-02-08 CG
opmerking1724 insolvent verklaerd


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0248v van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 26Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis en kamer
 
kopervrijgezel Theunis Hendrix Wesling bontwever430-00-00 CG
verpachter grondObe Sybes mr. kompasmaker0-14-00 CG
verpachter grond weefwinkelHarmen Douwes Faber mr. blauwverver0-12-00 CG
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenJan Jurgens
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en Turfhaven]
naastligger ten noordenFreerk Lucas
verkoperBarent Baernts, gehuwd metmr. bontwever
verkoperAefke Bartels


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-117 Heiligeweg 26kamer
eigenaarTomas Weslings
gebruikerBeernt Beernts
huurwaarde16-14-00 CG
aanslag huurwaarde02-15-10 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0151r van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTeunis Wessels mr. wever


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0159v van 12 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 26Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperWillem Clasen, gehuwd metmr. wever700-00-00 CG
koperAntje Clasen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenJan Jurjens
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperTeunis Weslingsbontreder


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0009v van 8 sep 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 24, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWillem Claesen


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-117 Heiligeweg 26Willem Claasen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-117 Heiligeweg 26kamer
eigenaarWillem Claesens
gebruikerWillem Claesens
huurwaarde16-14-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-10 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0195r van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Huisman


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0153r van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 26Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperJohannes Gerrits van Grol mr. bontwever900-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
verkoperWillem Clazen Huisman, gehuwd met
verkoperAntje Claazes


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0233v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Gerryts


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0319r van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 26Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven of heiligen weg]huis
 
koperJohannes Alberts trekveerschipper175-00-00 GG
huurderPieter Warnders c.u.52-00-00 CG
naastligger ten oostenTiepelsteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJohannes Jacobus Hogerhuis
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJohannes Jacobus Hogerhuis
eerdere eigenaarHendrik Gruis, gehuwd met
eerdere eigenaarAntje Johannes
verkoperFrans Arjensmr. bakker
verkoperTietje Arjens, gehuwd met
verkoperSicco van der Laan c.m.
verkoperJohannes Alberts, vader vanmr. schipper
verkoperDoede Johannes
verkoperArjen Douwes, erfgenamen vanmr. wolkammer
erflaterwijlen Antje Franzen, weduwe van
erflaterwijlen Andries Doedes


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0196r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 26Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperPieter Warnders metselaar550-00-00 CG
eerdere huurderPieter Warndersmetselaar52-00-00 CG
naastligger ten oostenTiepelsteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van J. Hogerhuis
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende erfgenamen van J. Hogerhuis
verkoperJohannes Albertstrekveerschipper op Franeker


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0180r van 17 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Warnders


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0051r van 24 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Warnders


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0052r van 24 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Warnders koopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-144 Heiligeweg 26Pieter Warnders1-10-00 CGdoorgehaald


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 94 van 30 dec 1810
adressoortbedraggebruik
G-043Heiligeweg 26koopaktefl. 905huis G-043
 
verkoperFrans Leemkool (c.s.)
koperHarmen Nolles (c.u.)


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0143r van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 26Heiligeweg ZZ [niet vermeld] wijk G-043huis
 
koperHarmen Nolman, gehuwd met905-00-00 CG
koperMarijke Beerends
naastligger ten oostenJurjen van der Stok
naastligger ten zuidenTiepelsteeg
naastligger ten westende weduwe van Tjebbe van der Meulen
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: de vaart]
verkoperFrans Leemkoolkoopman
verkoperGerrit ter Heydekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Nolman en Marijke Beerends kopen huis wijk G-043. Geen grondpacht. Ten O. Jurjen van der Hoek, ten Z. de Typelstegen, ten W. wd. Tjebbe van der Meulen, ten N. de vaart. Gekocht van Frans Leemkool en Gerrit ter Heyde, kooplieden, voor 905 cg.


1811 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 112 van 12 dec 1811
adressoortbedraggebruik
G-043Heiligeweg 26cessiefl. 848renversaalbrief betreffende G-043
 
cedentGerrijt Terheyde (q.q.)
cessionarisFrans Leemkool
schuldenaarHarmen Nolman (c.u.)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-043Heiligeweg 26Bernardus Heins Drost... en Grietje Berends; BS huw 1812, huw 1817, huw 1818, huw 1819, huw 1820, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-043; gebruiker van wijk B-164; eigenaar is Lamb. Atlas, 1814. (GAH204); id. van wijk F-243, winkelknegt; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-043Heiligeweg 26Harmen Nolman... in 1828, kind: Willem N, geb 1810 HRL; BS ovl 1828; 1879 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk G-043, wewer, 1814. (GAH204); H.N. ende Antje Anthonij, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-043Heiligeweg 26Harmen Nolman Harmen Nolman wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1613Heiligeweg 26Hendrikus HuismanHarlingenarbeiderhuis en erf (85 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-043Heiligeweg 26Johan Holsderber... kannonnier 2e klasse 3e Cie 6e Bat. artillerie, 2e huwt met Lijske vd Hout op 14 mei 1840 HRL, ovl wijk G-043, zeilmaker in 1864, zv Hendrik Johannes H, en Jetske Klaases Dreyer; dopen Grote Kerk HRL 1811, huw 1836, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-043Heiligeweg 26Maria Batsaethoud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-043; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-043Heiligeweg 26Minke de Haan... Katholiek, dv Thomas IJpes dH, en Klaaske Pieters Broek; BS huw 1812, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk G-043; oud 51 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-050; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-043HeilgewegHenrikus Huisman42 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, blaauwverwer
G-043HeilgewegMaria Batsaeth43 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-043HeilgewegAnna Huisman19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-043Heiligeweg 26Maria Bonifacius Homminga, overleden op 12 mei 18473 mnd (geboren 27/2/1847), overleden Heiligeweg G 43, dochter van wijlen Bonifacius Sjieuwkes Homminga en Anna Huisman, zuster van minderjarige Hendrikus Bonifacius Homminga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-043Heiligeweg 26Hendericus Huisman... ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk G-033, 34; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blauwverver, wijk G-043; VT1839; H.H. eigenaar van perceel nr. 1613 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 331, huis en erf, ... (alles)


1856 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-043Heiligeweg 26Cornelia Gerrits Dijkmans, overleden op 31 augustus 1856geboren 26/9/1853, dochter van Gerrit Dijkmans, blauwverver (Heiligeweg G 43) en Maria Kerkhoven. (in sterfregister met familienaam 'Dikmans') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1613G-043 (Heilige weg)Hendricus Huismanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3922G-041 (Gedempte Heiligeweg)R. Cath. Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 3922G-041 (Gedempte Heiligeweg)R. Cath. Armvoogdijwerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3922Heiligeweg 26 (G-041)R.K. Armvoogdijwoonhuis en werkplaats


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 26 Elkan J. Speijerkoopman
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 26W.Boumawinkelier


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.H. Schaafsma948Schoenmaker


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.H. Schaafsma948Schoenmaker


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.H. Schaafsma948Schoenmaker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 7131Heiligeweg 26gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7131Heiligeweg 26
  terug