Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 27 5-049 5-044 E-251 E-250


Huisnaam in: 1638
Gebruik:
Naam: het vergulde paart
Kwartier/wijk 7-049
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1644
Gebruik:
Naam: het vergulde paert
Kwartier/wijk 7-049
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanHeiligeweg 27
ten oostende Heiligeweg
ten zuidenHeiligeweg 25
ten westenVoorstraat 84
ten noordenHeiligeweg 29


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-049 Heiligeweg 27huis
eigenaarJoost Auckes
gebruikerJoost Auckes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0001v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJoost Aukes


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-049 Heiligeweg 27huis
eigenaarJoost Auckes
gebruikerA. Jelmersma
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-7-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0181r van 3 okt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerlof Jansen Buma


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-049 Heiligeweg 27huis
eigenaarGerloff Jansen
gebruikerGerloff Jansen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0239r van 27 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerloff Jansen


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-049 Heiligeweg 27huis
eigenaarGerloff Jansen
gebruikerGerloff Jansen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0122v van 24 jun 1736 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 29, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Symon Stijl


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0250v van 16 dec 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis met school
 
koper door niaarJelle Stijl koopman327-00-00 GG
geniaarde koperClaas Johannesschoolmeester
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenSierk Andrys* brouwer
naastligger ten westenSeerp Doedes, erven van
naastligger ten noordenJelle Stijl koopman
verkoperJan Bierma, weduwnaar vanboekhouder
Hineke Arnoldi


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0122v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSybren Feikes Kamsma


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0111v van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenvroedsman Camsma


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0108v van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperSybrand Feikes Camsma, gehuwd metprocureur postulant800-00-00 CG
Boukjen Eyses Faber
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderGerrit Pieters c.u.lands havencherger
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidende weduwe van J. Bolman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkopervroedsman Feyke Sybrands Kamsma


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0306r van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis
 
koper door niaarbejaarde vrijster Claas Simons besteller van het wijdschippersgilde840-00-00 CG
geniaarde koperSydske van Wetzens
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidende weduwe van Bolman
naastligger ten westenS. Laquart
naastligger ten westenP. Laquart
naastligger ten noordenSimon Stijl
Taeke S. Stephany, last- en procuratiehouderprocureur fiscaal en koopman
Johannes Oebles van der Werf, last- en procuratiehouderkoopman
Harke Jurjens van der Stok, last- en procuratiehouders vankoopman
verkoperSibrand Feikes Camsmaprocureur postulant


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0205r van 30 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaas Symons


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0293r van 13 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaas Symons


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-046 Heiligeweg 27Claas Sijmons
5-046 Heiligeweg 27Jelteinwooning, leeuwarderschipper


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0052r van 7 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven] wijk E-260huis
 
koperPieter Dirks Hollander, gehuwd met900-00-00 CG
Goukjen SybrandsPietersbierum
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderZijke Wybes
wijlen Klaas Symons
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenter Heide
naastligger ten westenS. Laquart
naastligger ten westenP. Laquart
naastligger ten noordenHarmen Winnekes
Roelof van Dijk, boedelreddermr. bakker
Kornelis Lautenbach, boedelredders vanmr. schoenmaker
verkoperwijlen Klaas Symons, en zijn zoonoud schipper (wijd-)
verkoperSymon Klases thans uitlandig


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-044 Heiligeweg 27P Hollander2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-251Heiligeweg 27Jacob Reyersen... en G.P. Terpstra, 1811, zv Reyer Gosses en IJebeltje Aukes; BS huw 1811, huw 1812; gebruiker van wijk E-251, kleermaker; eigenaar is Pieter Hollander erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-251Heiligeweg 27Pieter Hollandergeb 1737 ... , ovl 19 sep 1811 HRL, wonende te op de Turfhaven; BS ovl 1811; erven eigenaar van wijk E-251, gebruiker is Jacob Reyersen, kleermaker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-251Heiligeweg 27Pieter Hollander ervenJacob Reyerzen kleermaker


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 187 en 198 van 5 nov 1817
adressoortbedraggebruik
E-251Heiligeweg 27provisionele en finale toewijzingfl. 375huis E-251
 
verkoperJan Koelman (te Workum)
verkoper en koperGerrit Telsemeyer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 997Heiligeweg 27Gerhardus TelsemeyerHarlingenkoopmanblauwverwerij (119 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-251Heiligeweg 27Geert Jurjens van der Wal... zv Jurjen Jelles vdW, en Jeltje Geerts; BS huw 1820, huw 1822, huw 1842, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-251, wijk G-257, wijk H-090, 129; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerknecht, wijk G-255; ... (alles)


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 997E-251 G TelsemeijerHarlingenachterhuis van zijne woning geheel vertimmerd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-251Heiligeweg 27Gooitse de Vries, overleden op 17 oktober 18462 mnd (15/8/1846), overleden Turfhaven E 251, zoon van wijlen Gooitse de Vries en Hendrikje du Bois, broer van minderjarige Antje en Rintje Gooitzes de Vries. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7017/1152 (saldo fl. 28,70). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-251Heiligeweg 27Botje Farxgeb 24 okt 1788 Sneek, ovl 24 jul 1866 HRL, huwt met Pieter dDonker, N.H., ovl wijk E-251, dv Ulbe F. en Houkje Hoepen; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk E-286


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 997E-251 (Turfhaven)Jacob van der Werfwoonhuis


1865 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 27Jaarboekje voor de Stad HarlingenHeiligeweg wijk E-251, afvaart veerschip op Sneek: Maandag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zaturdag 11 uur.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 997E-250 (Gedempte Turfhaven)Wed. en erven Jacob van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 997Heiligeweg 27 (E-250)erv. Barnsteijn (en Co., te Groningen, Vruchtgebr. G. van)


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Heiligeweg 27F. de Moljongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
spekslager


1915 - schoolgeldadresnaam
Heiligeweg 27Martinus Vogelaar


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 27 Martinus Vogelaarslager
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 27M.Vogelaarslager


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 27M. Vogelaar80Vleeschh.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 27J.H. Vogelaar575Vleeschh.


1945 - kentekenadresnaam
B-27586
Heiligeweg 27Jacobus Hendrikus Vogelaar


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J.H. Vogelaar575Vleeschh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J.H. Vogelaar575Vleeschh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J.H. Vogelaar575Vleeschh.


2000 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 27, HarlingenHeiligeweg 27M. Vogelaarrund-, kalfs- en varkensvleesch
  terug