Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 27 5-049 5-044 E-251 E-250


Huisnaam in: 1638
Gebruik:
Naam: het vergulde paart
Kwartier/wijk 7-049
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1644
Gebruik:
Naam: het vergulde paert
Kwartier/wijk 7-049
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0132r van 17 dec 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: turfhaven NW]huis met plaats en achterkeukentje
 
koperTidts Tidtsen, gehuwd met834-00-00 GG
koperLuts Saackes
verpachter grondN. N. 3-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHaye Laes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg in eigendom
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Folckert Thonys
verkoperOcke Sipckes, gehuwd met
verkoperGryetien Hendricx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTidts Tidts x Luts Saackes kopen een huis aan de noordwestzijde van de Turffhaven, met eigendom van de steeg ten noorden. Ten Z. Haye Laeses, ten N. erven Folckert Thonis. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Ocke Sipckes x Gryetie Hendricx, voor 834 GG.


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0343v van 1 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: turfhaven WZ]huis met loods en plaats daar achter
 
koper provisioneelN. N. 479-00-00 GG
naastligger ten oostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van Folckert Toenis
naastligger ten westenEgbert Lourens
naastligger ten noordenEgbert Lourens
verkoperN. N.


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0388r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg WZ [staat: Turfhaven]huis met plaats daarachter
 
koperSibrant Hessels, gehuwd met510-00-00 GG
koperBarbara Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidenFolckert Toenis
naastligger ten westende erfgenamen van Egbert Lourens
naastligger ten noordende erfgenamen van Egbert Lourens
verkoperWillem Jansen


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0072ar van 9 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis met plaats erachter
 
koperFreeck Wybes 700-00-00 GG
koperFrouck Jans
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Folckert Toenis
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Egbert Lourens
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Egbert Lourens
verkoperSybren Hessels
verkoperBarber Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerck Wybes x Frouck Jans kopen een huis met plaats erachter wz. Turfhaven. Ten Z. Folckert Toenis en een eigen steeg, ten W. en N. Egbert Lourens. Grondpacht 3 cg. Gekocht van Sybren Hessels x Barber Jacobs voor 700 gg.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (het 8e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven]kamer, loods en plaats
 
koper provisioneelN. N. 122-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*steeg waarlangs vrije in- en uitgang naar de Voorstraat [staat: botermarkt]
naastligger ten westenHendrik Willems
naastligger ten noordenhet zevende perceel in deze akte
naastligger ten noordenHans Pieters
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(h) Wordt geveild een kamer, loods en plaats aan het vorige verkochte huis (g), met in- en uitgang door de steeg op de Buttermarkt [Voorstraat]. Ten W. Hendrick Willems, ten N. het vorige huis (g) en Hans Pieters. Nu onlangs provisioneel verkocht voor 122 GG.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27middenHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ] van de Voorstraat tot aan de loods van Hans Pietersvoor- en achterhuis met plaats ertussen
 
koper provisioneelN. N. 299-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFreerck stoeldraaier
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHans Pieters
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(g) Wordt geveild een voor- en achterhuis met de plaats daar tussen en terzijden, wz. Turfhaven, strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan de loods van Hans Pieters. Ten Z. stoeldraaier Freerck, ten N. Hans Pieters. Nu onlangs provisioneel verkocht voor 229 GG.


 


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0031va van 6 feb 1676 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27noordHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis
 
koper provisioneelSeerp Tjepkes 649-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-10-00 CG
huurderPietie Fransen
huurderwijlen Hendrick Hendricks gortmaker
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenals bewoner Jacob Hiddes metselaar
naastligger ten westenhet huis van Willem Hendrix Vosma
naastligger ten noordenhet huis van Symen Jansen koperslager
verkoper van 1/4Jancke Cornelis Boncq, nagelaten dochter van
erflaterwijlen Cornelis Boncq, gehuwd metapotheker
erflaterwijlen Trijntie Hanses
verkoper van 1/2Hans Baltus Cannegieter, zoon van
erflaterwijlen Baltus Cannegieter, gehuwd metmedicinae doctor
erflaterwijlen Trijntie Hanses
verkoper q.q.Claes Thomas, gescheiden vanlakenkoperLeeuwarden
verkoper q.q.Trijntie Hanses, vader en voorstander van
verkoper van 1/4Martien Claeses


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0033ra van 6 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27middenHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis
 
koper provisioneelJacob Hiddes metselaar430-00-00 GG
huurderJacob Hiddes c.u.metselaar
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenhet huis van Freerck Jansen mr. stoeldraaier
naastligger ten westende onlangs gekochte woning door Doede Hendrix
naastligger ten westenWillem Hendrix Vosma
naastligger ten noordenhet huis van de verkopers
naastligger ten noordenals bewoner Pietie Fransen
verkoper van 1/4Jancke Cornelis Boncq, nagelaten dochter van
erflaterwijlen Cornelis Boncq, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntie Hanses
verkoper van 1/2Hans Baltus Cannegieter, nagelaten zoontje van
erflaterwijlen Baltus Cannegieter, gehuwd metmedicinae doctor
erflaterwijlen Trijntie Hanses
verkoper q.q.Claes Thomas, gescheiden vanlakenkoper
verkoper q.q.Trijntie Hanses, vader en voorstander van het onmondige kind
verkoper van 1/4Martien Claeses
verkoper van 1/4Hans JansenStavoren


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0031v van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis
 
koperAntie Jans jongedochter350-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenTjerck Ruyrds
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJacob Hiddes mr. metselaar
verkoper q.q.Jan Freercks, gecommitteerde
verkoper q.q.Claas Huyberts, gecommitteerden van de
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (verenigde Waterlandse)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Jans, jongedochter, koopt een huis wz. Turfhaven met een eigen steeg ten zuiden. Ten O. de turfhaven, ten Z. de steeg en Tjerk Ruyrds, ten N. mr. metselaar Jacob Hiddes. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van (Jan Freerx en Claas Huyberts, als gecommitteerden van) de waterlandse en verenigde doopsgezinde gemeente, voor 350 GG.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0061v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27middenHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven]huis en klein tuintje
 
koperFoppe Claessens Ens, gehuwd metschipper Admiraliteitsjacht in Friesland850-00-00 GG
koperSytske Jans*
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenFreerck Jansen stoeldraaier
naastligger ten westenDoede Hendrix c.s.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Seerp Tjepckes
verkoperJacob Hiddesmetselaar


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0378v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27noordHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis
 
koperFoppe Claessen Ens 325-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-10-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenFoppe Claessen Ens
naastligger ten westenDoede Hendrix koopman
naastligger ten noordenSimen Jansen koperslager
verkoperTjepke Seerps Gratama, en
verkoperGeertie Seerps Gratama, gehuwd met
verkoperJacob Meiles, en
verkoperTrijntie Seerps Gratama, gehuwd met
verkoperTjeerd Tjeerdsen


 


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0132v van 23 okt 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperJoost Aukes, gehuwd metmr. metselaar300-00-00 GG
koperMeinke Alberts
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenJan Fransen gortmaker
naastligger ten westenSeerp Doedes koopman
naastligger ten noordenFoppe Clasen schipper
verkoperTrijntie Dirks, gehuwd met
verkoperJacob Aukes
verkoperJan Dirks, kindtimmerman
verkoperClaes Dirks, kind
verkoperAntie Dirx, kinderen van
verkoperDirk IJsenbeek


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0007v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27noordHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis en plaatsje
 
koperTrijntje Doekles, gehuwd metkoopvrouw450-00-00 GG
koperwijlen Jelle Symons Stijl
verpachter grondde stad Harlingen3-10-00 CG
bewonerJohannes Jansen c.u.winkeliers
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven en diept]
naastligger ten zuidenFoppe Clasen Ens
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Doede Hendrix bakker
naastligger ten noordenSymon Jansen mr. koperslager
verkoperFoppe Clasen Ens


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-049Heiligeweg 27huis
eigenaarJoost Auckes
gebruikerJoost Auckes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0279r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27middenHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis met een tuintie ernaast
 
koperJan Christoffels, gehuwd met590-00-00 CG
koperAntie Moyman
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turffhaven]
naastligger ten zuidenJoost Aukes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Seerp Doedes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Symen Stijl
verkoper van 1/2Grietie Foppes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Bauke Foekes
verkoper van 1/2Lijsbet Parre nom. lib.


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-049Heiligeweg 27huis
eigenaarJoost Auckes
gebruikerA. Jelmersma
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-049 Heiligeweg 27huis
eigenaarGerloff Jansen
gebruikerGerloff Jansen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0315v van 28 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis en tuintje
 
koper provisioneelJan Hendrix mr. kistmaker350-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: straat en haven]
naastligger ten zuidenPyter Fransen
naastligger ten westende weduwe van Seerp Doedes koopman
naastligger ten noordenJan Christoffels
verkoper q.q.Johannes Tjebbes, curator overmr. gortmaker
verkoper van 7/10 (1/2 en van 2/5 van 1/2)de twee minderjarige voorkinderen van wijlen Joost Aukes, gehuwd metmr. metselaar
verkoper van 7/10 (1/2 en van 2/5 van 1/2)wijlen Meinske Alberts
verkoper van 3/10 (3/5 van 1/2)Antie Jansen, weduwe van
verkoper van 3/10 (3/5 van 1/2)wijlen Joost Aukesmr. metselaar


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-049 Heiligeweg 27huis
eigenaarGerloff Jansen
gebruikerGerloff Jansen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0263r van 14 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis
 
koperJan Bierma, gehuwd met900-00-00 CG
koperHinke Arnoldi
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenSierk Andrys brouwer
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Seerp Doedes
naastligger ten noordenJelle Stijl koopman
verkoperAntie Moyman, weduwe van
erflaterwijlen Jan Christoffels


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-049 Heiligeweg 27huis
eigenaarGerloff Jansen erven
gebruikerAntje Feykes
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-14 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0250v van 16 dec 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis met school
 
koper door niaarJelle Stijl koopman327-00-00 GG
geniaarde koperClaas Johannesschoolmeester
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenSierk Andrys* brouwer
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Seerp Doedes
naastligger ten noordenJelle Stijl koopman
verkoperJan Bierma, weduwnaar vanboekhouder
verkoperwijlen Hineke Arnoldi


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0108v van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperSybrand Feikes Camsma, gehuwd metprocureur postulant800-00-00 CG
koperBoukjen Eyses Faber
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderGerrit Pieters c.u.lands havencherger
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidende weduwe van J. Bolman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkopervroedsman Feyke Sybrands Kamsma


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0306r van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis
 
koper door niaarClaas Simons besteller van het wijdschippersgilde840-00-00 CG
geniaarde koperSydske van Wetzens bejaarde vrijster
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidende weduwe van Bolman
naastligger ten westenS. Laquart
naastligger ten westenP. Laquart
naastligger ten noordenSimon Stijl
erflaterwijlen Taeke S. Stephanyprocureur fiscaal en koopman
erflaterwijlen Johannes Oebles van der Werfkoopman
erflaterwijlen Harke Jurjens van der Stokkoopman
verkoperSibrand Feikes Camsmaprocureur postulant


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-046 Heiligeweg 27Claas Sijmons
5-046 Heiligeweg 27Jelteinwooning, leeuwarderschipper


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0052r van 7 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven] wijk E-260huis
 
koperhuisman Pieter Dirks Hollander, gehuwd met900-00-00 CG
koperGoukjen Sybrands Pietersbierum
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderZijke Wybes
huurderwijlen Klaas Symons
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenter Heide
naastligger ten westenS. Laquart
naastligger ten westenP. Laquart
naastligger ten noordenHarmen Winnekes
verkoper q.q.Roelof van Dijk, boedelreddermr. bakker
verkoper q.q.Kornelis Lautenbach, boedelredders vanmr. schoenmaker
verkoperwijlen Klaas Symons, en zijn zoonoud wijdschipper
verkoperSymon Klases thans uitlandig


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-044 Heiligeweg 27P Hollander2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-251Heiligeweg 27Jacob Reyersen... en G.P. Terpstra, 1811, zv Reyer Gosses en IJebeltje Aukes; BS huw 1811, huw 1812; gebruiker van wijk E-251, kleermaker; eigenaar is Pieter Hollander erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-251Heiligeweg 27Pieter Hollandergeb 1737 ... , ovl 19 sep 1811 HRL, wonende te op de Turfhaven; BS ovl 1811; erven eigenaar van wijk E-251, gebruiker is Jacob Reyersen, kleermaker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-251Heiligeweg 27Pieter Hollander ervenJacob Reyerzen kleermaker


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 187 en 198 van 5 nov 1817
adressoortbedraggebruik
E-251Heiligeweg 27provisionele en finale toewijzingfl. 375huis E-251
 
verkoperJan Koelman (te Workum)
verkoper en koperGerrit Telsemeyer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 997Heiligeweg 27Gerhardus TelsemeyerHarlingenkoopmanblauwverwerij (119 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-251Heiligeweg 27Geert Jurjens van der Wal... zv Jurjen Jelles vdW, en Jeltje Geerts; BS huw 1820, huw 1822, huw 1842, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-251, wijk G-257, wijk H-090, 129; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerknecht, wijk G-255; ... (alles)


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 997E-251 G TelsemeijerHarlingenachterhuis van zijne woning geheel vertimmerd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-251Heiligeweg 27Gooitse de Vries, overleden op 17 oktober 18462 mnd (15/8/1846), overleden Turfhaven E 251, zoon van wijlen Gooitse de Vries en Hendrikje du Bois, broer van minderjarige Antje en Rintje Gooitzes de Vries. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7017/1152 (saldo fl. 28,70). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-251Heiligeweg 27Botje Farxgeb 24 okt 1788 Sneek, ovl 24 jul 1866 HRL, huwt met Pieter dDonker, N.H., ovl wijk E-251, dv Ulbe F. en Houkje Hoepen; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk E-286


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 997E-251 (Turfhaven)Jacob van der Werfwoonhuis


1865 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 27Jaarboekje voor de Stad HarlingenHeiligeweg wijk E-251, afvaart veerschip op Sneek: Maandag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zaturdag 11 uur.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 997E-250 (Gedempte Turfhaven)Wed. en erven Jacob van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 997Heiligeweg 27 (E-250)erv. Barnsteijn (en Co., te Groningen, Vruchtgebr. G. van)woonhuis en bergplaats


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Heiligeweg 27F. de Moljongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
spekslager


1915 - schoolgeldadresnaam
Heiligeweg 27Martinus Vogelaar


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 27 Martinus Vogelaarslager
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 27M.Vogelaarslager


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 27M. Vogelaar80Vleeschh.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 27J.H. Vogelaar575Vleeschh.


1945 - kentekenadresnaam
B-27586
Heiligeweg 27Jacobus Hendrikus Vogelaar


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J.H. Vogelaar575Vleeschh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J.H. Vogelaar575Vleeschh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J.H. Vogelaar575Vleeschh.


2000 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 27, HarlingenHeiligeweg 27M. Vogelaarrund-, kalfs- en varkensvleesch
  terug