Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 28
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 28 5-116 5-143 G-042 G-ong
Naastliggers vanHeiligeweg 28
ten oosten
ten zuidende Tiepelsteeg
ten westenHeiligeweg 26
ten noordende Heiligeweg


aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 28Fortuinsteeg ten oosten


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0090v van 1 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenNanne Jacobs


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0042v van 26 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCleys Bartels


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0089v van 14 feb 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Haye Laes


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0120r van 12 dec 1629 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 28Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis waar het Witte Hart uitsteekt
 
koper finaalN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondNanne Jacobs c.u.0-10-00 CG
naastligger ten oostensteeg, doorgaande
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAucke Jacobs* metselaar
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoper q.q.Cleys Bartels, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Pieter Clasen, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde mondige weeskinderen van wijlen Nanne Jacobs, gehuwd met
verkoperwijlen Tyets Hayes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de curatoren over) de weeskinderen van Nanne Jacobs bij Tyets Hayes een huis op de Turffhaven daer t witte hart vuytsteeckt. ten O. een doorgaande steeg, ten W. metselaar Aucke. grondpacht 10 st aan de verkopers.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0060r van 22 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 28achterHeiligeweg ZZ [staat: in de steeg achter het Witte Hart]kamer achter het Witt Hart
 
koperJan Willems, gehuwd met70-00-00 GG
koperNeeltie Cornelis
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bastiaen Pouuels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Willems
naastligger ten westenNeeltie Cornelis
naastligger ten westenHendrick Niemandt
naastligger ten noordende eigenaren van de zuidwestelijke kamer
verkoperLuytie Douues, gehuwd met
verkoperSydts Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems x Neeltie Cornelis kopen een kamer achter 't witt hart in de steeg aldaar. Ten O. erven Bastiaen Pouuels, [ten Z. ] Hendrick Niemandt, ten W. de kopers. Gekocht van Luytien Douues x Sydts Annes voor 70 gg.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0027v van 11 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 28Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis daer het Witte Hart uytsteeckt
 
koperJan Willems, gehuwd met235-00-00 GG
koperNeeltye Cornelis
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Minne Jacobs 0-10-00 CG
verpachter grondde verkopers Sybrant Hessels c.u.0-10-00 CG
naastligger ten oostenLuitien Douues
naastligger ten zuidenHendrick Nieman
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordensteeg, doorgaande
verkoperSybrant Hessels, gehuwd met
verkoperBerber Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems x Neeltye Cornelis kopen een huis op de Turfhaven daer t witte hart uytsteeckt. Ten O. Luitie Douwes, ten Z. Hendrick Nieman, ten W. de straat, ten N. een doorgaande steeg. Grondpacht 10 st aan erven Minne Jacobs en 10 st aan de verkopers. Gekocht van Sybrant Hessels x Barber Jacobs [Forsenburg] voor 235 gg.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0169v van 9 mei 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 28Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
aanhandelaarHendrick Sytses, gehuwd metkoordemaker0-00-00 CG
aanhandelaarLijsbeth Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen1-12-00 CG
toehaak350-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenHendrick Nijman
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: diept]
naastligger ten noordensteeg
verwandelaarJan Willems, gehuwd met
verwandelaarNeeltje Cornelis


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0029v van 17 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 28Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis daar het Wit Hart uitsteekt
 
koperN. N. 0-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-12-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenHendrik Nieuman
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
verkoper van 1/2Lijsbet Gerrits, weduwe vankoordewerker
verkoper van 1/2wijlen Hendrik Sytses
verkoper q.q.Wouter Sems, curator over
verkoper van 1/4Lijntje Hendriks oud 19 jaar
verkoper van 1/4Minke Hendriks oud 9 jaar
erflaterwijlen Hendrik Sytses, weduwnaar van
erflaterwijlen Dingen Hendriks


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0067r van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg [niet vermeld]


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0191v van 24 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0223v van 22 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0001v van 6 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerryt Symens koordewerker


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0103v van 30 jun 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 28Heiligeweg ZZ [niet vermeld]huis genaamd het Wit Hert
 
koperJacob Douues 410-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hendrick Nijman
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
verkoperGerryt Symens Algra


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-116Heiligeweg 28huis
eigenaarDirk Dirksz erven
gebruikerwed. Sibren Jongmans
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-12-00 CG
aanslag grondpacht00-03-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-116Heiligeweg 28huis
eigenaarDirk Dirks cum soc.
gebruikerwed. Sibren Jongmans
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-4-1720
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-12-00 CG
aanslag grondpacht00-03-00 CG
aansl. grondp. voldaan14-5-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0093v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Dirx


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0190v van 16 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 28Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperTieerd Pieters, gehuwd metmr. sleefmaker154-00-00 GG
koperAntie Wijnands
verpachter grondHarmen Douwes 0-12-00 CG
naastligger ten oostenFortuinsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenTiepelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenBarent Baerentsen* bontwever
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoper van 1/4Grytie Dirx, gehuwd met
verkoper van 1/4Sipke TaekesHerbayum
verkoper van 1/4Dirk Dirkxenmr. bakker
verkoper van 1/8Antie Jacobs, gehuwd met
verkoper van 1/8Jan Tierxschipper op Deventer
verkoper van 1/8Dirk Jacobsmr. bakkerKoningsburen
verkoper van 1/4de overige verkopers namens wijlen Schelte Wyberens


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0202r van 17 sep 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 28Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperFreerk Lucas 247-10-00 CG
verpachter grondHarmen Douwes blauwverver0-12-00 CG
naastligger ten oostenFortuinsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenTiepelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenBerent Baerentsen* bontwever
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperTjeerd Pyters, gehuwd metmr. sleefmaker
verkoperAntie Wijnands


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-116 Heiligeweg 28huis
eigenaarDirk Dirks cum soc.
gebruikerwed. Freerk Lucas
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-12-00 CG
aanslag grondpacht00-02-06 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0248v van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFreerk Lucas


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-116 Heiligeweg 28huis
eigenaarFreerk Lucas
gebruikerwed. Jan Roelofs
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-10 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0151r van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 28Heiligeweg ZZ tussen de twee bruggen en de Kerkbrughuis
 
koperJacob Jelles mr. slotmaker285-21-00 GG
verpachter grondHarmen Douwes koopman0-12-00 CG
huurderJan Roelofs mr. wever
naastligger ten oostenPieter Hessels mr. grafmaker
naastligger ten zuidensteegje, nauw
naastligger ten westenTeunis Wessels mr. wever
naastligger ten noordenHeiligeweg
verkoperFreerk Lucasmr. wever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jelles, mr. slotmaker, koopt een huis aan de zuidkant tussen de twee bruggen en de kerkbrug. Tegenwoordig gehuurd door mr. wever Jan Roelofs. Ten O. grafmaker Pieter Hessels, ten Z. het nau steegje, ten W. mr. wever Teunis Wessels, ten N. de straat en diept. Grondpacht 12 st. aan koopman Harmen Douwes. Gekocht van mr. wever Freerk Lucas, voor 285 GG.


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0159v van 12 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-116 Heiligeweg 28Jacob Jelles, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-116 Heiligeweg 28huis
eigenaarJacob Jelles
gebruikerJacob Jelles
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-14-08 CG


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0153r van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0286v van 3 sep 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Jacobs


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0264v van 16 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Jacobs


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0319r van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Jacobus Hogerhuis


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0196r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen J. Hogerhuis


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0167r van 15 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 28Heiligeweg ZZhuis en smederij
 
koperJan Blomma mr. grofsmid200-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-13-00 CG
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenPieter Warnder
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenFortuinsteeg [staat: Tiepelsteeg]
verkoperJacob J. Hogerhuismr. zilversmidLeeuwarden


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 79 van 17 jun 1810
adressoortbedraggebruik
G-042Heiligeweg 28koopaktefl. 70huis G-042
 
verkoperJeltje Willems (wv Jan Hendriks Bloemsma)
koperJurjen van der Stok


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0052r van 24 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 28Tiepelsteeg wijk G-042huis of smederij
 
koperJurjen Harkes van der Stok mr. metselaar70-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-13-00 CG
naastligger ten oostenFortuinsteeg [staat: Tiepelsteeg]
naastligger ten zuidenTiepelsteeg
naastligger ten westenPieter Warnders koopman
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperJeltje Willems, weduwe van
verkoperwijlen Jan H. Blomsma
verkoperWillem Jans Bloemsma kind
verkoperGerrit Jans Bloemsma kind
eerdere samenvatting door Yde Elsingawijk G-042.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-143 Heiligeweg 28Jurjen H van der Stok1-00-00 CG


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0143r van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJurjen van der Stok


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-042Heiligeweg 28Jurjen Harkes van der Stok... en gebruiker van een pand tussen wijk F-129 en wijk F-130, metzelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk G-042, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-261, trekschipper, 1814. (GAH204); J.H. vdS. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-042Heiligeweg 28Jurjen H van der Stok pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1614Heiligeweg 28Johannes LantingHarlingenverwerpakhuis en erf (36 m²)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-042Heiligeweg 28H Huisman stemgerechtigde


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-042Heiligeweg 28Dieuwke Reitsmageb 1802 HRL, ovl 18 jul 1868 HRL, huwt met Hendrik Bolta, ovl wijk G-019, Rooms Katholiek, dv Pieter R, en Houkje Bonnema; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk G-042


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-042Heiligeweg 28Hendrik Hanses Bolta... te HRL. 1868, zv Hans B., en Jetske van Kampen; BS huw 1835, ovl 1868, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk G-042, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1614G-042 (Heilige weg)Hendricus Huismanpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3922G-041 (Gedempte Heiligeweg)R. Cath. Armvoogdijwerkplaats
Sectie A nr. 3922G-041 (Gedempte Heiligeweg)R. Cath. Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3922Heiligeweg 28 (G-ong)R.K. Armvoogdijwoonhuis en werkplaats
  terug