Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 34
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 34 5-112 1/4 5-141 G-038 G-038
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 34 5-112 1/5 5-141 G-038 G-038
Naastliggers vanHeiligeweg 34
ten oostenHeiligeweg 36
ten westenHeiligeweg 32
ten noordende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 36
ten noordenHeiligeweg 32
ten noordende Heiligeweg


aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 34naamloze doorlopende steeg ten oosten


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0013r van 16 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: bij de oude Kerkpoort]huis
 
koperAndries Jelles 425-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0-02-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes ThomasZurich
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[doorgehaald] Andries Jelles te Nordhorn koopt een huis bij de oude kerkpoort daer het wit hart althans vuythangt. Grondpacht 3 st aan de armenvoogden. Gekocht van wever Claes Thomas te Zurich voor 425 GG.


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0032v van 6 mrt 1597 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirck Aris


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0183v van 2 dec 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: aan het water achter Harmen Honinchmans]huis daer het Witte Hardt uutsteeckt
 
koper provisioneelN. N. 60-00-00 CG
bewonerOtte Pietersbakker
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenHarmen Jans timmerman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDouwe Taeckes
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
crediteur (triumphant)Jan van Hasselt
verkoper (gesuccumbeerde)Rommert Diorres
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jan van Hasselt en tot achterdele van Rommert Douwes, een huysinge staende opt waeter achter harmen hoenichmans, daer het witte hardt wtsteeckt. Nu bewoond door bakker Otte Pieters. Ten O. timmerman Harmen Jans en een gemeene steeg, ten W. Douwe Taeckes


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0197v van 24 feb 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: op het water achter Harmen Hoenichman]huis daer het Witte Hart uutsteeckt
 
koper provisioneelLouw Louws timmerman100-00-00 GG
bewonerOtte Pietersbakker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)mr. Jan van Hasselt
verkoper (gesuccumbeerde)Rommert Diorres
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jan van Hasselt en tot achterdele van Rommert Douwes, een huysinge staende opt waeter achter harmen hoenichmans, daer het witte hart wtsteeckt. Nu bewoond door bakker Otte Pieters. Geen grondpacht genoemd. Provisioneel gekocht door timmerman Louw Louws?, voor 100 GG.


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0250r van 15 feb 1601 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: op het water achter Harmen Hoenichmans]huis daer het Witte Hard uutsteeckt
 
koper provisioneelN. N. 90-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
naastliggerHarmen Hoenichmans
crediteur (triumphant)mr. Jan Hasselt
verkoper (gesuccumbeerde)Rommert Diorres
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Jan Hasselt als crediteur van) Rommert Douwes, (b) een huis opt waeter achter Harmen Hoeninchmans, daer het witte hardt uutsteeckt. Provisioneel verkocht voor 90 gg.


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0408v van 1 apr 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg [staat: Turfmarkt]huis genaempt het Witte Hart
 
koper provisioneelAnne Feddes, gehuwd met150-00-00 GG
koper provisioneelAnsck Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0-03-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenHerman Jans
naastligger ten zuidenDouwe Luitgies
naastligger ten westenDouwe Taeckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHaye Laes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Feddes (Tieddes?) x Ansck Jacobs kopen een huis op de Turfhaven, genaempt het witte hart. Ten O. Herman Jans en een steeg, ten Z. Douwe Luitgies, ten W. Douwe Taeckes. Grondpacht 3 st aan de Stad. Gekocht van Haye Laeses voor 150 CG.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0023r van 31 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: bij de oude Kerkbrug op de Schritsen]huis
 
koperBastiaen Pouwels, gehuwd met330-00-00 GG
koperClaeske Wolters
verpachter grondde stad Harlingen0-03-00 CG
protesteert vanwege een hypotheekde erfgenamen van wijlen Jacob Aris
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Jeltes
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten noordenhet huis van Harmen Hoenichman
verkoperSybrant Tziaerts, gehuwd met
verkoperAnna Jansen
tekst in de margeD'erffgenamen van Jacob Aris, per Foppens, protesteren dat haar den vercopinge ontschadelyck zal zijn nopende den somma van hondert goltguldens cum accessoirys volgende hun hypotheecqen ende leninge? van de 26 juny 1609, doch, holdende hun recht opten penningen, mogen lijden dat voors. coop effect sortere. Actum den 20en april 1611.
tekst in de margeGewesen op den proclamanten salff neven?gestelde protestatie. Actum den 20en april 1611.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBastiaen Pouwels x Claeske Wolters kopen een huis omtrent de oude kerkbrug op de Schritsen [Heiligeweg]. Ten Z. erven Jan Jeltes, ten N. Harmen Hoenichman en een openbare steeg. Grondpacht 3 st aan de Stad. Gekocht van Sybrant Tziaerts x Anna Jans voor 330 gg.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0002r van 24 sep 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: achter het huis van Harmen Huenichmans]huis met ledige plaats of tuin ten oosten
 
koperGerryt Attzes, gehuwd met166-00-00 GG
koperAttke Claeses
verpachter grondde stad Harlingen1-05-08 CG
protesteert vanwege een hypotheekburgemeester Harmen Gerryts Phelten
protesteert vanwege een hypotheekMinne Sipkes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSyourdt Bartels
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg
verkoperde erfgenamen van wijlen Claes Lieuwestvijnter
verkoperJan Ballings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Atzes en Attke Claesen kopen huis en ledige plaats of tuin ten oosten daarvan, achter Harmen Huenichmans huis. Ten O. en N. een steeg, ten Z. Syourdt Bartels. Grondpacht 25 st. 8 pn. Gekocht van de erfgenamen van Claes Lieuwes ? voor 166 gg.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0231v van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0123v van 13 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: achter het huis van Harmen Honigmans]huis met ledige plaats of tuin ten oosten daaraan strekkende
 
koperPiter Hendriks de Roy, gehuwd met176-00-00 GG
koperBauk Sybes
verpachter grondde stad Harlingen1-07-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSioerd Bartels
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg
verkoperAtke Clases, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Atses


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0142v van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: achter het huis van wijlen Harmen Honigmans]huis de de ledige plaats of tuin ten oosten daaraan strekkende
 
koperBastiaan Pouwels, gehuwd met195-00-00 GG
koperClaaske Wouters
verpachter grondde stad Harlingen1-07-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSioerd Bartels
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg
verkoperPiter Hendricks de Roy, gehuwd met
verkoperBauck Sybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBastiaan Pouwels x Claaske Wouters kopen een huis met ledige plaats of tuin ten oosten daaraan strekkende, achter wl. Harmen Honigmans huis. Ten O. en N. een steeg, ten Z. Sioerd Bartels. Grondpacht 27 st aan de Stad. Gekocht van Piter Hendricks de Roy x Bauck Sybes, voor 195 GG.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0099v van 26 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 32, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordoostenhet huis van wijlen Bastiaen Pouwels


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0131r van 2 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 32, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordoostenhet huis van wijlen Bastiaen Pouwels


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0206v van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg [staat: straat]


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0219r van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAlbert Sjoerds


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0062r van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAlbert Sjoerdts


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0071r van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ bij de Kerkbrug]huis
 
koperJan Jansen Graaffsma, gehuwd metmr. steenhouwer en grafmaker220-00-00 CG
koperFeyckjen Douwes
verpachter grondde stad Harlingen0-03-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGerryt Joostes mr. kuiper
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenJan Jansen Graaffsma, gehuwd metmr. steenhouwer en grafmaker
naastligger ten noordenFeyckie Douwes
verkoperTrijntie Bastiaens, weduwe van
verkoperwijlen Albert Sjoerdts, gesterkt met haar zoonmr. scheepstimmerman
verkoperJacob Albertsmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Graafsma, mr. steenhouwer en grafmaker x Feyckjen Douwes kopen een huis zz. Turfhaven omtrent de Kerkbrug. Ten O. de openbare steeg, ten Z. mr. kuiper Gerryt Joostes, ten W. de straat en diept, ten N. een steeg en de kopers. Grondpacht 3 st. Gekocht van Trijntje Bastiaens wv scheepstimmerman Albert Sjoerdts, gesterkt met haar zoon mr. schoenmaker Jacob Alberts, voor 220 cg.


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0134v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg [staat: straat]


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0135r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: Turffhaven OZ, naast het in de vorige akte genoemde huis]woning gebruikt als steenhouwerswinkel
 
koperJan Jacobs c.u.mr. timmerman77-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-03-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Gerrit Joosten
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
verkoperJan Jansen Grafsmamr. steenhouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs, mr. timmerman c.u. kopen een woning die als steenhouwerswinkel wordt gebruikt, naast het vorige verkochte huis [Heiligeweg 36], met een steegje tussen beide huizen. Ten O., W. en N. de straat en stegen, ten Z. wd. Gerrit Joosten. Grondpacht 3 st. Gekocht van mr. steenhouwer Jan Jansen Grafsma, voor 77 gg.


1716 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 34 (noordgevel, dakkapel), HarlingenHeiligeweg 34 (noordgevel, dakkapel)1716'


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-112Heiligeweg 34kamer
eigenaarSytse Doedes
gebruikerJan Fransen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-12-00 CG
aanslag grondpacht00-03-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0004r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Jacobs mr. timmerman


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-112Heiligeweg 34kamer
eigenaarwed. Jacob IJsbrandts
gebruikerJan Fransen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-10-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0091v van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Jacobs


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-112 Heiligeweg 34kamer
eigenaarwed. Jacob IJsbrands
gebruikerJan Fransen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0305v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Jansen huistimmerman


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0302r van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ bij de Kerkbrug [staat: Turfhaven OZ]huis, nieuw betimmert
 
koperCornelis Fockes, gehuwd metmr. bakker315-00-00 CG
koperLolkjen Rinkes
verpachter grondde stad Harlingen0-03-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJoost Popta mr. kleermaker
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
verkoperJacob Jansenportier van de Kerkpoort


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0308v van 5 feb 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-112 Heiligeweg 34kamer
eigenaarwed. Jacob IJsbrandts
gebruikerwed. Jacob IJsbrandts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
5-112 Heiligeweg 34kamer
eigenaarwed. Rinse Abbes
gebruikerwed. Rinse Abbes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-112 Heiligeweg 34Hessel Jacobs, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG
5-112 /2Heiligeweg 34Allert Lieuwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
5-112 /4Heiligeweg 34Robijn Cornelis, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal07-00-00 CG
5-112 /5Heiligeweg 34wed. Joost Popta, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-112 Heiligeweg 34kamer
eigenaarClaas Wybrens
gebruikerHessel Jacobs
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
5-112 /2Heiligeweg 34kamer
eigenaarWybren Doekes erven
gebruikerAlbert Lieuwes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
5-112 /3Heiligeweg 34kamer
eigenaarwed. Rinse Abbes
gebruikerwed. Rinse Abbes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG
5-112 /4Heiligeweg 34huis
eigenaarwed. Cornelis Fokkes
gebruikerRobijn Cornelis
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG
5-112 /5Heiligeweg 34huis
eigenaarwed. Joost Popta
gebruikerwed. Joost Popta
opmerkingonvermogende


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0093r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: Turfkade OZ] bij de Kerkbrughuis
 
koperAge Dirks Agema, gehuwd met213-00-00 GG
koperNeeltje Jelles
verpachter grondde stad Harlingen0-03-00 CG
huurderHendrik Hansen c.u.
naastligger ten oostenTiepelstegen
naastligger ten zuidende weduwe van Yde Ydes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenTiepelstegen
verkoperSara Broers, gehuwd met
verkoperPier Eelkes, tevens erfgename van haar moeder
erflaterwijlen Lolkje Rinkes, laatst weduwe van
erflaterwijlen Cornelis Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge Dirks Agema x Neeltje Jelles kopen een huis aan de oz. Turfhaven bij de Kerkbrug, verhuurd aan Hendrik Hansen c.u. Grondpacht 3 st. Ten O. en N. de Typelstegen, ten Z. wd. Yede Yedes, ten W. de straat en Turfhaven. Gekocht van Sara Broers x Pier Eelkes, mr. bakker, als mede erfgenaam van haar moeder Lolkje Rinkes, laatst wd. van Cornelis Fockes [en daarvoor van Broer Hoites], en het verdere recht van de andere erfgenamen bekomen hebbende, voor 213 gg.


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0183v van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAge Agema


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0049r van 27 apr 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Neeltje Jelles


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0148r van 11 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] bij de Kerkbrughuis
 
koperJelle Agema 160-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-03-00 CG
huurderChristiaan c.u.wolkammer
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenRommert Clasen
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenTiepelsteeg
verkoperNeeltje Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Age Agemamr. steenhouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Agema koopt een huis oz. Turfhaven bij de Kerkbrug. Boven verhuurd aan Christiaan [Boormeester], wolkammer, en beneden door de koper gebruikt als steenhouwerij. Grondpacht 3 st. Ten O. en N. de Tiepelstegen, ten W. die straat en Turfhaven, ten Z. Rommert Clasen. Gekocht van wd. Age Agema, mr. steenhouwer, Neeltje Jelles, voor 160 cg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0164v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0024r van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven bij de Kerkbrug]huis gebruikt als steenhouwerswinkel
 
koper door niaarChristiaan Boormeester steenhouwer132-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-03-00 CG
geniaarde koperJan Hannemadistillateur
huurderJ. Agema steenhouwer
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenTiepelsteeg
naastligger ten westenHaring Heyns
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoper q.q.dr. Seerp Gratema, curatoradvocaat Hof van Friesland
verkoper q.q.Simon Wijma, curatoren overprocureur fiscaal
verkoperJelle Agema, gehuwd metsteenhouwer
verkoperRinske Lanting
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristiaan Boormeester, steenhouwer, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Jan Hannema, destillateur, een huis zz. Turfhaven, dichtbij de Kerkbrug dat nu door Jelle Agema als steenhouwerswinkel wordt gebruikt. Ten O. en Z. de Tiepelstegen, ten W. Haring Hayma?, ten N. die straat. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Jelle Agema, steenhouwer x Rinske Lanting, voor 132 gg.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0108v van 16 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0070v van 21 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0080v van 18 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] bij de Kerkbrugsteenhouwerij
 
koperPieter Jozeph Bottemanne, gehuwd met179-17-12 CG
koperHelena Kampers
verpachter grondde stad Harlingen0-03-00 CG
huurderChristiaan Bormeester
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenHaring Heins
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperChristiaan Bormeester, gehuwd met
verkoperFroukje Sebrans Beursma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jozeph Bottimanni x Helena Kampers kopen een steenhouwerij op de Turfhaven omtrent de kerkbrug. Ten Z. en O. een doorgaande steeg, ten N. de Turfhaven, ten W. Haring Heins. Gekocht van Christiaan Boormeester x Froukje Sibrens Beursma.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0277r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0055v van 1 jul 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven bij de Kerkbrug]huis, voorheen steenhouwerij
 
koperJohannes Jager mr. slager116-05-12 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-03-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenHaring Heins
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperHelena Kemper, gehuwd met
verkoperJohannes Garde
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jager, mr. slager, koopt huis, eerder als steenhouwerij gebruikt, op de Turfhaven omtrent de Kerkbrug. Grondpacht 2 st. Ten O. en Z. een doorgaande steeg, ten W. Haring Heins, ten N. de Turfhaven. Gekocht van Helena Kemper, huisvrouw van Johannes Garde, als boedelhouderse van haar eerste mans nalatenschap, voor 116 cg. 15 st. 12 pn.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0137v van 10 mrt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-141 Heiligeweg 34Johannes Jager1-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0108r van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-038Heiligeweg 34Jakkle Johannes Jager... 1843, 1847; gebruiker van wijk F-178, slager, eigenaar is Meinte Jager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-038, gebruiker is Meinte Jager, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, slagter, wijk G-177; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-038Heiligeweg 34Johannes Willems Jager... Jakles Donia, kinderen: Willem Johannes dJ, geb 1786 HRL, Jakle Johannes J, geb 1793 HRL, ovl wijk G-038, in leven slager, koopt een huis in 1799; BS ovl 1814, huw 1838, ovl 1843, ovl 1849; kind: Willem Johannes ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-038Heiligeweg 34Meinte Willems Jager... eigenaar van wijk F-178, gebruiker is Jakkle Johannes Jager, slager, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-038, eigenaar is Jakkle Jager, 1814. (GAH204); Johannes Jacobus Bemp van delfzijl en Grietje Meintes de Jager ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-038Heiligeweg 34Jakkle Jager Meinte Jager


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 282 van 23 nov 1814
adressoortbedraggebruik
G-038Heiligeweg 34koopaktefl. 50huis op de Turfhaven G-038
 
verkoperJakle Johannes Jager
koperPieter Heeres Hoogterp (te Franeker)


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49016 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 178 van 9 jul 1823
adressoortbedraggebruik
G-038Heiligeweg 34koopaktefl. 60huis G-038
 
verkoperPieter Heers Hoogterp (te Franeker)
koperJoseph Pais


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 19 en 31 van 17 jan 1827
adressoortbedraggebruik
G-038Heiligeweg 34provisionele en finale toewijzingfl. 326huis G-038
 
verkoperReinder van der Veen
verkoperAukje Vink
koperJilt Terpstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1617Heiligeweg 34Jozeph Benjamins PaisHarlingenkoopmanhuis (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-038Heiligeweg 34Joseph Paisoud 63 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-038; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-038Heiligeweg 34Rachel Izaaksoud 72 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk G-038; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-038Heiligeweg 34Joseph Pais stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-038HeiligewegJoseph Païs63 jAmsterdamm, israëliet, gehuwd, koopman
G-038HeiligewegRachel Izaäks72 jAmsterdamv, israëliet, gehuwd
G-038HeiligewegJacob S Velman16 jLeeuwardenm, israëliet, ongehuwd
G-038HeiligewegJoseph Elkan Speer7 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
G-038HeiligewegGrietje van der Berg25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-038Heiligeweg 34Joseph Benjamin Pais, overleden op 19 januari 184164 jr, man van Rachel Isaacs (Heiligeweg G 38), vader van Benjamin Josephs Pais, koopman. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-038Heiligeweg 34Racheltje Izaks de Groot, overleden op 9 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 93 jr, geboren Amsterdam, overleden Tiepelsteeg G 38, koopvrouw, weduwe. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-038Heiligeweg 34Froukje Herbiggeb 1781 Leeuwarden, ovl 5 jul 1857 HRL, ongehuwd, N.H., dv Johan George H, en Fetje vd Meulen; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk G-038; oud 59 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-150; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-038Heiligeweg 34Jan Dirks Molanusgeb 25 sep 1792 Klooster Ter Apel, ovl 1 jul 1859 HRL, huwt met Cornelia de Raaf, Vst 26 jan 1859 uit Balk, N.H., gepensioneerd officier, zv Dirk Geerts en Remina Jans; bsha859ov, bev.reg. HRL 1851 wijk G-038


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1617G-038 (Heilige weg)Anne Antonus Knipperwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1617G-038 (Gedempte Heiligeweg)Anne Antonius Knipperwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1617Heiligeweg 34 (G-038)Laas Wijnalda (Kzn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 34 Jouw Nagelbesteller
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 34A.Leijenaartransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 34G. (Geeske) Wouters wv Puite


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 34rijksmonument 20404
  terug