Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 36
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 365-1135-112/35-142G-037G-037


Naastliggers vanHeiligeweg 36
ten zuidenHeiligeweg 34
ten westende Heiligeweg
ten noordenGrote Kerkstraat 26
ten noordenGrote Kerkstraat 26
ten noordenHeiligeweg 34
ten noordende Heiligeweg


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 36naamloze doorlopende steeg ten westen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0013r van 16 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0120v van 2 jul 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0132v van 7 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0183v van 2 dec 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenHarmen Jans timmerman


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0197v van 24 feb 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0243v van 25 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0250r van 15 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0408v van 1 apr 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenHerman Jans


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0023r van 31 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Harmen Hoenichman


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0002r van 24 sep 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0080v van 27 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0098r van 23 nov 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0119r van 8 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 36Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat] bij de Kerkbrug127‑00‑00 gg1/14 van twee huizen
koper door niaarPieter Briffo schoenmaker te Bolsward
geniaarde koperDouue Reyns, gehuwd met te Bolsward
geniaarde koperAuck Gerryts te Bolsward
naastligger ten oostenClaes bezemmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat naar de Schritsen]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
erflaterwijlen Harmen Hendricks Hoenichman, oom van
verkoperSyttie Pieters te Bolsward


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0123v van 22 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0231v van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0231v van 13 mei 1620 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 36Heiligeweg OZ [staat: bij de kerkbrug]112‑13‑00 gg1/14 huis
koperAntie Dircks zuster van de verkoper, weduwe van te Bolsward
koperwijlen Pieter Brefoort
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrick Dircks, erfgenaam van
erflaterHarmen Hendricks Honichman


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0123v van 13 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0142v van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0093r van 28 feb 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 36Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ in de Peterselystraat]125‑00‑00 gghoekhuis met loods en plaats aan de oostzijde van dien
koperHessel Bottes, gehuwd met
koperEelck Gerbens
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑12 cg
naastligger ten oostenhet huis van Foppe Foeckes bierdrager
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenhet huis van Claes bezemmaker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van Jan Alberts turfmeter
naastligger ten noordenhet huis van de weduwe van wijlen Bastiaen Pouwels
verkoperAlbert Ulckes, gehuwd metpannenboeter
verkoperTrijn Ariens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Bottes x Eelck Gerbens koopt een hoekhuis met loods en plaets ten oosten, oz. Turfhaven, in de Peterseliesteeg. Ten O. bierdrager Foppe Foeckens, ten Z. bezemmaker Claes en een steeg, ten W. turfmeter Jan Alberts en een steeg, ten N. wd. Bastiaen Pouwels. Gekocht van pannenboeter Albert Ulckes x Trijn Ariens voor 625 gg.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0174v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidensteeg


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0174v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 36Grote Kerkstraat ZZ op de hoek529‑00‑00 gg1/2 huis
koperDouue Douues, gehuwd metbakker
koperTiaerdtie Hessels
eigenaar van 1/2Hendrick Willemsboendermaker
huurderDouue Douues c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Alberts bezemmaker
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [staat: Kerkbrug en Heerestraat]
naastligger ten zuidensteeg
verkoperHibbe Euues, gehuwd metkoopman
verkoperUylck Gepckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Douwes, bakker x Tiaerdtie Hessels kopen 1/2 huis waarvan boendermaker Hendrik Willems de andere 1/2 bezit, op de hoek zz. Grote Kerkstraat, verhuurd aan de koper. Ten O. erven bezemmaker Claes Alberts en een steeg, ten NW de Kerkbrug en de Herenstraat, ten Z. ook diezelfde steeg. Gekocht van koopman Hibbe Luues x Uylck Gepkes, voor 529 gg.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024va van 10 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg [staat: straat]


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0206v van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 36Grote Kerkstraat bij de Kerkbrug, op de hoek van de555‑00‑00 gg1/2 huis
koperJan Jansen
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 cg
naastligger ten oostenRippert Jacobs Forsenburg
naastligger ten zuidensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperTieerd Jelles Koesma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen [Graafsma] koopt 1/2 huis op de hoek zz. Grote Kerkstraat bij de Kerkbrug. Ten O. Rippert Jacobs Forsenburg, ten Z. en W. de straten, ten N. de Grote Kerkstraat. Over de andere 1/2 [Heiligeweg 36] wordt decreet geleverd. Grondpacht 5 st. Gekocht van Tieerd Jelles Koesma, voor 555 gg 3 st 8 pn.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0071r van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jansen Graaffsma, gehuwd metmr. steenhouwer en grafmaker
naastligger ten noordenFeyckie Douwes


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0134r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet pas gekochte huis van Jan Jacobs timmerman


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0135r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0134v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 36Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]360‑00‑00 gghuis
koperJan Jacobs c.u.mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
naastligger ten oostensteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenhet huis onlangs gekocht door Pieter Jansen c.u.schoenmaker
verkoperJan Jansen Grafsmamr. steenhouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs, mr. timmerman c.u. kopen een huis oz. Turfhaven. Ten O., Z. en W. de straten, ten N. het zojuist door Pieter Jansen c.u. gekochte huis [Grote Kerkstraat 26]. Grondpacht 2 st. Gekocht van mr. steenhouwer Jan Jansen Grafsma, voor 360 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-113 , folio 103Heiligeweg 36huis en tuin
eigenaarJacob Alberts
gebruikerFrans Fransen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑08 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-113 , folio 67rHeiligeweg 36kamer
eigenaarburgem. Winalda
gebruikerFrans Fransen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan23‑7‑1720
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑08 cg
aansl. grondp. voldaan14‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-113 , folio Heiligeweg 36huis
eigenaarGerrit Berends
gebruikerFrans Fransen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0302r van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0308v van 5 feb 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 36Heiligheweg ZZ [staat: Turfhaven OZ bij kerkbrug]335‑00‑00 gghuis
koperMaertje Cornelis, weduwe van
koperwijlen Rinse Abbes mr. kuiper
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenPyter Jansen mr. schoenmaker
verkoperJacob Jansenmr. timmerman en portier van de Kerkpoort
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaartje Cornelis wv mr. kuiper Rinse Abbes, koopt een huis oz. Turfhaven bij de Kerkbrug. Ten O. en Z. een doorgaande steeg, ten W. de straat en Turfhaven, ten N. mr. schoenmaker Pyter Jansen. Gekocht van mr. timmerman en portier van de kerkpoort Jacob Jansen voor 335 gg.


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0071v van 31 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Rinse Abbes


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-112/3 , folio 68rHeiligeweg 36kamer
eigenaarwed. Rinse Abbes
gebruikerwed. Rinse Abbes
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0096ar van 25 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Rinse Abbes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-112/3 , folio 69rHeiligeweg 36kamer
eigenaarRinse Abbes wed.
gebruikerRinse Abbes wed.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0093r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTiepelstegen


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-112/3 , folio 69rHeiligeweg 36kamer
eigenaarRinse Abbes wed.
gebruikerRinse Abbes wed.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-142 , folio 121rHeiligeweg 36huis
eigenaarvroedsman Haanstra wed. c.s.
gebruikerJan Hansen wed.
huurwaarde36‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg
grondpacht aanHarmen Douwes erven
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑08 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0164v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 36Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ hoek Kerkbrug]178‑00‑04 gg3/4 huis
koperTrijntje Haanstra, gehuwd met
koperTeye Hilarius mr. koperslager
eigenaar van 1/4Trijntje Haanstra c.u.
huurderAntje Jans 36‑00‑00 cg
huurderwijlen Jan Hansen
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenDirk Cornelis
verkoper q.q.Pieter Lensius, curatormr. chirurgijn
verkoper q.q.Cornelis Bouwes Schiere, curatoren overmr. zeilmaker
verkoper van 2/32/3 van de boedel van wijlen Trijntje Rinses, gehuwd geweest met
verkoper van 2/3wijlen Jan Jansenzeilmaker
verkoper van 1/3Maartje Haanstra, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen vroedsman Hotze de Reus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Haanstra, gesterkt met haar man Teye Hilarius, mr. koperslager, koopt 3/4 een huis c.a. waarvan de koperse de overige 1/4 toebehoort, oz. Turfhaven op de hoek van de kerkbrug, thans als huurderse bewoond door Antje Jans wv Jan Hansen voor 36 cg. Ten O., Z. en W. de straat en steeg, ten N. Dirk Cornelis. Gekocht van (de redders van het sterfhuis van) Trijntje Rinses en haar wijlen man Jan Jansen Zeilmaker voor 2/3, en Maartje Haanstra wv vroedsman Jan de Reus voor 1/3, voor 178 gg. 4 penn.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-142 , folio 121rHeiligeweg 36huis
eigenaarTeye Hilarius
gebruikerM. Siccama
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg
grondpacht vanT. Hilarius
grondpacht aanHarm. Douwes erven
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑08 cg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0108v van 16 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 36Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] bij de Kerkbrug161‑00‑00 gg3/4 huis
koperChristiaan Boormeester, gehuwd metmr. steenhouwer
koperFroukje Sybrens Buursma
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
huurderRegt Walings c.u.mr. kuiper29‑00‑00 cg
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: steeg]
naastligger ten noordenEise Freerks* mr. schoenmaker
verkoper van 3/4Magdalena Hilarius, gehuwd met
verkoper van 3/4Johan Hendrik Schoenmakermr. kleermaker te Franeker
verkoper van 1/4Teye Hilarius, vader vanmr. koperslager
verkoper van 1/4Watze Hilarius


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-142 , folio 121rHeiligeweg 36huis
eigenaarChr. Fredriks
gebruikerChr. Fredriks
huurwaarde29‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg
grondpacht vanChr. Fredriks
grondpacht aanHarmen Douwes erven
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑08 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0070v van 21 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 36Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] bij de Kerkbrug460‑00‑00 cghuis
koperPieter Joseph Bottemanne, gehuwd metmr. steenhouwer
koperHelena Kemper
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenEyse Freerks mr. schoenmaker
verkoperChristiaan Boormeester, gehuwd metmr. steenhouwer
verkoperFroukje Sybrens Buursma


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0080v van 18 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0277r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 36Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] bij de Kerkbrug225‑05‑00 cghuis
koperWybren Broers mr. huistimmerman
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirk Cornelis
verkoperJohannes Gaarder, gehuwd met
verkoperHelena Cemper, weduwe en boedelhoudster van
verkoperwijlen Pieter Joseph Bottemanne


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0055v van 1 jul 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0137v van 10 mrt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 36Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven bij de Kerkbrug]250‑00‑00 cghuis
koperElisabeth Bakker uitdraagster
huurderHendrik Rietstra
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenEise Freerks
verkoperWybren Broers


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49003 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 174 van 14 jul 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-037Heiligeweg 36koopaktefl. 200huis G-037
 
verkoperElisabeth Cornelis (wv P. Bakker)
koperJan Alberts Bakker


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-142 , pag. 117Heiligeweg 36Jan A. Bakker 2‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0108r van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 36Heiligeweg ZZ [staat: nabij de Kerkbrug] wijk G-037200‑00‑00 cghuis
koperJan A. Bakker
huurderDirk Dinhart
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenHeiligeweg
naastligger ten noordenEise Freerks
verkoper q.q.Hylke Minnes, gelastigdekoopman
verkoper q.q.Jan A. Bakker, gelastigden vankoopman
verkoperElisabeth Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen C. Bakker


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-037Heiligeweg 36Jan Alberts Bakker... de Vries, winkelier, Trijntje Hoogstra, Grietje Edsgers, gealimenteert, 1814. (GAH204); id. van wijk G-037; gebruiker is Pieter Aukes van Vliet wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-277; gebruiker Jiellis van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-037Heiligeweg 36Pieter Aukes van Vliet... HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1811, BS huw 1812, ovl 1813, huw 1818; wed. gebruiker wijk G-037; eigenaar is Jan Alb. Bakker, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk G-165; gebruiker Gerben Dijkstra, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-037Heiligeweg 36Jan Alberts Bakkerwed Pieter Aukes van Vliet


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 92 van 30 mrt 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-037Heiligeweg 36koopaktefl. 175huis bij de Kerkbrug G-037
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
verkoperGooitje Hingst
verkoperMartinus Pettinga
koperJan van Sandvoort


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 64 van 17 mrt 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-037Heiligeweg 36koopaktefl. 200huis bij de Kerkbrug, G-037
 
verkoperJan van Sandvoort
koperMarten Douma
cessionarisHemmes van der Meulen


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 329 van 23 okt 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-037Heiligeweg 36koopaktefl. 450huis G-037
 
verkoperMarten Douwes Douma
koperJan Walings Faber


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 139 van 30 apr 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-037Heiligeweg 36koopaktefl. 350huis op de Heiligeweg
 
verkoperJan Walings Faber
koperPieter Tuinhout


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1618Heiligeweg 36Pieter Tuinhout koopmanHarlingenhuis (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-037Heiligeweg 36Fokeltje Harda... A mei 1850 Franeker, vest. 30 okt 1860 van uit Franeker, A 2 mei 1864 Kimswerd; bev.reg. HRL 1851 wijk G-037, supp wijk G-405, oud 49 jaar, geb Kornwerd en wonende te HRL. 1839, wijk H-122; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-037Heiligeweg 36Jan Adams Olivier... 1811 HRL, ovl 5 mrt 1861 HRL, huwt met Wiepkje Hendriks Erich op 24 mrt 1836 HRL, koorndrager, ovl wijk G-037 en korfmaker, zv Adam Jans O, en Aaltje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1836, ovl 1861; oud 28 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-037Heiligeweg 36Johanna Spoelstrageb 1800 Sneek, ovl 24 jul 1852 HRL, huwt met Lieuwe de Vries, N.H., dv Sijbren S, en Baukje Kuipers; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk G-159, 193; oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk G-037; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-037Heiligeweg 36Lieuwe de Vries... overlijdens; oud 45 jaar, (vnm: Lieuwke), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk G-037; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-037Heiligeweg45 jzeepziedersknegtLeeuwardenm, protestant, gehuwd
G-037Heiligeweg40 jSneekv, protestant, gehuwd
G-037Heiligeweg10 jSneekm, protestant, ongehuwd
G-037Heiligeweg8 jSneekm, protestant, ongehuwd
G-037Heiligeweg6 jSneekm, protestant, ongehuwd


1842 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1618Heiligeweg 36 Pieter TuinhoutHarlingeneen nieuwe gevel, ramen, kozijnen enz. en alzoo veel verfraaid en verbeterd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-037Heiligeweg 36Japke Boorsma... 1837, dv Gerrit B., en Trijntje ... ; BS geb 1837, huw 1840, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-199, wijk G-037; oud 58 jaar, geb Peins en won, . HRL. 1839, wijk E-117; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1618Heilige weg G-037Taede Tolsma en mede eig.woonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
G-037Heiligeweg 36Een winkelhuis c.a. op den Heiligeweg, bewoond door mejufvr. de wed. Van, Glinstra. Finaal verkocht op 21 feb 1872 in de Aardappelbeurs door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 1161.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1618Gedempte Heiligeweg G-037 Johannes W. Drost woonhuis


1896 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 36 (noordgevel (Kerkstraat)), HarlingenHeiligeweg 36 (noordgevel (Kerkstraat))Speijer, Clara EvaDen 1 Juni 1896 is
de eerste steen
gelegd door
CLARA EVA SPEIJER
oud 4 jaren.'


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1618Heiligeweg 36 (G-037)Hendrikus Nautawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 36H. Nautakoopman in vetten


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 36rijksmonument 20405


2023
0.089363813400269


  terug