Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 38
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 383-207/3(niet bekend)3-077G-191G-036


Naastliggers vanHeiligeweg 38
ten oostenGrote Kerkstraat 25
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 40


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0264v van 5 jul 1601 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek van de oude Kerkbrug]00‑00‑00 cghoekhuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondN. N.
naastligger ten oostenhuis van Folckert Tonys
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verpachter grondde stad Harlingen
crediteur (triumphant)Krijn Gerryts c.u.
verkoper (gesuccumbeerde)Jan Allerts, gehuwd metbakker
verkoper (gesuccumbeerde)Ytzyen Gerryts


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0059r van 1 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]150‑00‑00 ggkamer
koperTziaert Siercx, gehuwd met
koperLijsbeth Symens
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostende koper Tziaert Siercx
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordende koper Tziaert Siercx
verkoperHessel Gatses, gehuwd metlakenkoper
verkoperRints Jacob Banga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTziaert Sierx x Lijsbeth Symens kopen een kamer oz. Turfhaven. Ten O. en N. de verkoper, ten Z. en W. de straat. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van lakenkoper Hessel Gatses x Rints Jacob Banga, voor 150 GG.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0257v van 5 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Heiligeweg ZZ [staat: Kerkstraat noordwesterhoek recht tegenover Harmen Hoenichmans]0‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
eerdere eigenaardit is het sterfhuis van wijlen Focke Jorryts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden [a/d overkant]Harmen Hoenichmans
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGriet Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Focke Jorryts
verkoperJorryt Fockes
verkoper q.q.Aleph Jans, voormombersmid
verkoper q.q.Fecke Dircks, voormombers vanhoutkoper
verkoperhet jongste nagelaten weeskind van wijlen Focke Jorryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Griet Jacobs wv Focke Gerryts en Gerryt Fockes voor henzelf, en smid Aleph Jans en houtkoper Focke Dircks als voormombers over het jongste nagelaten weeskind van Focke Gerryts, een huis op de noordooster hoek van de Kerkstraat, recht tegenover Harmen Hoenichmans, waaruit Focke Gerryts versturven is.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0265r van 26 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Heiligeweg ZZ [staat: Kerkstraat]0‑00‑00 cghuis
koperFocke Jorryts, gehuwd met
koperGryet Jacobs
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts 0‑14‑00 cg
naastligger ten noordoostende erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts
naastligger ten zuidoostende erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperGerryt Crijns, gehuwd met
verkoperJantyen Wytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Jorryts x Gryet Jacobs wandelen een huis in de Kerkstraat. Ten NO en ZO erven Thoenis Folckerts, ten ZW en NW de straten. Grondpacht 14 st aan erven Thoenis Folckerts. Door wandeling verkregen van Gerryt Crijns x Jantyen Wytses.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0266v van 26 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Kerkstraat tegenover Harmen Hoenichmans, op de hoek van de390‑00‑00 gghuis
koper finaalHebbe Eeues
naastligger [a/d overkant]Harmen Hoenichmans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Focke Jorryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild een huis op de hoek van de Kerkstraat [tegen]over Harmen Honichmans waaruit Focke Gerryts versturven is. Provisioneel gekocht door Hebbe Eeues voor 391 gg


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0225r van 8 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Heiligeweg OZ [staat: bij de kerkbrug]440‑00‑00 gghuis
koperArien Aarts, gehuwd met
koperSyu Cornelis
verpachter grondAeltie 0‑14‑00 cg
verpachter grondwijlen Claes Folckerts
naastligger ten zuidoostenAeltie, weduwe van
naastligger ten zuidoostenwijlen Claes Folckerts
naastligger ten noordoostenAeltie, weduwe van
naastligger ten noordoostenwijlen Claes Folckerts
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat [staat: kerkstraat]
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperTiaerdt Jacobs, gehuwd met te Vlieland
verkoperJancke Hansen te Vlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArien Aarts x Syu Cornelis kopen een huis bij de kerkbrug. Ten ZO en NO Aeltie wv Claes Folckerts, ten ZW de Kerkstraat, ten NW het diept en een straat. Grondpacht 14 st aan Aeltie wv Claes Folckerts. Gekocht van Tiaerdt Jacobs x Jancke Hanses op Vlieland, voor 440 GG.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0254r van 31 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0264v van 11 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenArian Aerts


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0304r van 10 mrt 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Heiligeweg ZZ [staat: bij de kerkbrug]380‑00‑00 gghuis
koperSypert Dircks
verpachter grondAeltie 0‑14‑00 cg
verpachter grondwijlen Claes Folckerts
protesteert q.q.Pieter Gerryts, gelastigde
protesteert q.q.Gerryt Gerryts, gelastigden van
protesteert q.q.Frans Stevens, curator ad actum divisionis over
protesteert vanwege een erfeniskwestiehet weeskind van wijlen Hilcke Stevens, gehuwd met
protesteert vanwege een erfeniskwestieArian Aerts
naastligger ten noordoostenAeltie, weduwe van
naastligger ten noordoostenwijlen Claes Folckerts
naastligger ten zuidoostenAeltie, weduwe van
naastligger ten zuidoostenwijlen Claes Folckerts
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoper van 4/6Arian Aerts
verkoper q.q.Fonger Jansen, oom en curator over
verkoper van 2/6Jan Jansen, zoon van
verkoper van 2/6Syou Cornelis


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372r van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuidoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordwestenSipert Dircks


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0385r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuidoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordwestenSypert Dircks


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0115v van 26 mrt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenArian Aarts


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0105v van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjaen Aerts


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0114v van 10 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjaen Aerts


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0090v van 3 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek van de Kerkstraat bij de Kerkbrug]600‑00‑00 cgwoning
koperJan Juriens c.u.
huurderdochter en zwager samen met Trijn Voeckes
naastligger ten oostenJan Willems
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenPals Bauckes brouwer
verkoperde commissarissen over de desolate boedel van Trijn Voeckes


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0157r van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jurriens


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0049r van 8 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRomke Dircx c.s.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0061va van 24 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jurjens


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0386r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenStittert Adams schuitschipper


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0316v van 12 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Heiligeweg OZ [staat: op de hoek van de Grote Kerkstraat]140‑14‑00 ggwoning
koperHans Bas, gehuwd met
koperGrietie Harmens
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenFoppe Claessen schipper
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordengemeensman Tialke Ariens Fopma
verkoperde crediteuren van wijlen Lijsbet Ariens Roeske


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0364v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedman Vosma n.u.


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0037v van 3 mei 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Grote Kerkstraat NZ bij de Kerkbrug110‑00‑00 cg1/4 huis en kamer
koperGeeske Abels, weduwe van
koperwijlen Dirk Hendriks
koperSytske Hanses, weduwe vanwinkelierse
koperwijlen Reiner Pytters
koperJacob Harmens mr. gortmaker te Franeker
eigenaar van 1/3 van 3/4Geeske Abels
eigenaar van 1/3 van 3/4Sytske Hanseswinkelierse
eigenaar van 1/3 van 3/4Jacob Harmensmr. gortmaker te Franeker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenJan Swart
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenburgemeester Vosma
verkoperGryttje Wouters, weduwe van
verkoperwijlen Atse Douwes
verkoperAntje Douwes bejaarde vrijster
erflaterhun wijlen moeder Engeltje Abels


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255v van 24 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Fockes c.s.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0077r van 14 jun 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek bij de Kerkbrug]221‑00‑00 gghuis
koperAnthoni Vuurpijl gleibakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
huurderJurjen Gerryts 0‑10‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Stoffels Swart
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Albert Ruirds
verkoper van 2/3Jacob Harmens Beekmanmr. gortmaker te Franeker
verkoper van 1/3Abel Dirksmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni Vuurpijl, gleibakker, koopt huis hoek Kerkbrug. Ten O. wd. Jan Stoffels, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de Turfhaven, ten N. wd. Albert Ruurds. Gekocht van mr. gortmaker Jacob Harmens Beekman te Franeker voor 2/3, en schoenmaker Abel Dirks te Harlingen voor 1/3.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0176r van 12 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Joekes c.s.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0016r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnthony Vuirpijl


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0010r van 16 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnthony Vuurpijl


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0088v van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Grote Kerkstraat NZ op de hoek bij de Kerkbrug150‑00‑00 gghuis
koperJohannes van Pruissen leerenbroekmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenhuisman Willem Hayes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Grote Kerkstraat en Turfhaven]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen ds. Harkenroth
verkoperEngeltie van der Poel, weduwe van
verkoperwijlen Anthony Vuurpijl
verkoperGeertruid Anthony Vuurpijl meerderjarige vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes van Pruissen, leerenbroekmaker, koopt hoekhuis oz. Heiligeweg/nz. Kerkstraat. Ten O. Willem Hayes, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de Turfhaven, ten N. erven dr. Harkenroth. Gekocht van Engeltie v.d. Poel wv Anthony Vuurpijl en Geertruida Anthony Vuurpijl.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-077 , folio 58rHeiligeweg 38huis
eigenaarJohannes van Pruisen
gebruikerJohannes van Pruisen
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0093r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes van Pruisen mr. broekmaker


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-077 , folio 58rHeiligeweg 38huis
eigenaarJohannes van Pruissen
gebruikerChristiaan Fredriks
huurwaarde45‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑14‑00 cg
huurwaarde totaal43‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑17‑08 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-077 , folio 58rHeiligeweg 38huis
eigenaarJohannes van Pruisen
gebruikerLuitje Ulbes
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑14‑00 cg
huurwaarde totaal38‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑19‑06 cg
grondpacht vanJohannes van Pruisen
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑08 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0002r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkopers q.q.


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0004r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Grote Kerkstraat NZ hoek bij de Kerkbrug78‑21‑00 gghuis
koperhuisman Johannes Dirks, gehuwd met onder Almenum
koperHesje Doedes
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
huurderJacobus van Kempen mr. schoenmaker
naastligger ten oostende verkopers q.q.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordends. E. F. Harkenroth
verkoper q.q.Hendrik Winter, boedelredderkastelein in Het Herenlogementhet Herenlogement
verkoper q.q.dr. Hendrik Philip Stambke, boedelredders vanadvocaat Hof van Friesland
verkoperwijlen Johannes Thomas Mentze, in de wandeling genoemdmr. broekmaker
verkoperwijlen Johannes van Pruizen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Dirks [Tolsma] x Hessie Doedes koopt huis hoek Grote Kerkstraat bij de Kerkbrug. Ten O. de verkoper, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de Turfhaven, ten N. dr. E. Harkenroth. Gekocht van Johannes Thomas Mentze, ook wel genoemd Johannes van Pruisen, mr. broekmaker.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0127r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Jansen


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0128v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Grote Kerkstraat NZ op de hoek170‑10‑00 cghuis
koperHendrik Jansz mr. schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
huurderDirk Jans c.u.38‑00‑00 cg
naastligger ten oostenter Heyde koopman
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordends. Harkenroth
verkoperhuisman Johannes D. Tolsma te Almenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Janszn. koopt huis hoek Grote Kerkstraat. Ten O.?, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de Turfhaven, ten N. dr. Harkenroth. Gekocht van Johannes D. Tolsma.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0243v van 8 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Jans, gehuwd metmr. schoenmaker
naastligger ten westenCatharina Bruining


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0327v van 3 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0327v van 3 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Grote Kerkstraat NZ hoek Turfhaven wijk G-193206‑00‑00 cghuis
koperJohannes Harmens ter Mos, gehuwd metkoemelker
koperMarijke Voets koemelker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten noordenmr. E. F. Harkenroth
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperHendrik Jans, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperCatharina Bruining
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Harmens (ter Mos) x Marijke Voets, koemelker onder Harlingen, koopt (a) een huis op de hoek v.d. Grote Kerkstraat en de Turfhaven. Ten O. perceel (b), ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W.?, ten N. Harkenroth. Gekocht van mr. schoenmaker Hendrik Jans x Catharina Bruining, voor 286 gulden. N.B. Zie ook bij perceel (b), Grote Kerkstraat 25.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0081r van 20 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen vroedsman Klaas Heins
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jacobus Potting
naastligger ten zuidenCornelis Arjens Jonker
naastligger ten zuidenJohannes Harmens


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0110v van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Klaas Heins
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jacobus Potting
naastligger ten zuidenCornelis A. Jonker
naastligger ten zuidenJohannes Harmens


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0206r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Johannes Harmens*


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0302v van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Harmens


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-077 , pag. 56Heiligeweg 38Johannes Harmens erven1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-191Heiligeweg 38Harmen Johannes ter Mos... Maria Hendriks Voets; BS huw 1812, huw 1813, huw 1817, huw 1819, ovl 1832, ovl 1841; gebruiker van wijk G-191, winkelier; eigenaar is erven Johannes Harmens ter Mos, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-191Heiligeweg 38Johannes Harmens ter Mosch... wijk G-065; gebruiker Coenraad Carpentier, timmerknegt, 1814. (GAH204); erven J.H. tM. eigenaar van wijk G-191; gebruiker Harm. Johannes ter Mos, winkelier, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Heiligeweg 38H. ter Mosfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-191Heiligeweg 38erven Johannes Harmens ter MosHarmen Johannes ter Moswinkelier


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 990Heiligeweg 38IJsbrand Wagenaar zeepziedersknegtHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-191Heiligeweg 38Martje Jans van Kempen... Alberdina Jans Hagers; BS huw 1812, ovl 1841; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoolvrouw, wijk G-191; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-191Heiligeweg 38Anna Jans Faber, overleden op 16 maart 183942 jr, geboren Bolsward, overleden Kerkhof G 191, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 6) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-191Grote KerkstraatMartha van Kempen51 jschoolvrouwHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
G-191Grote KerkstraatJohannes Mos25 jtimmerknegtHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-191Grote KerkstraatStefanus Mos23 jwinkelknegtHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-191Grote KerkstraatGerhardus Mos16 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-191Grote KerkstraatMaria Mos19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-191Grote KerkstraatAlberina Mos11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 16 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-191Heiligeweg 38Martje van Kempen, overleden op 4 december 184154 jr (geboren 5/2/1788), overleden Kerkstraat G 191, wed. Harmen Johannes ter Mos, moeder van Johannes, timmermansknecht, Stephanus, pakhuisknecht en minderjarige Marijke, Gerhardus en Dina Harmens ter Mos (voogd is Johannes Sikkes Bleeker, linnenbleker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 135 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-191Heiligeweg 38Trijntje Elias van der Vorm, overleden op 12 augustus 184216 jr, overleden Kerkstraat G 191, dochter van Elias van der Vorm, koopman en Tetje Hessels Tigchelaar, zuster van minderjarige Hessel Elias van der Vorm. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1845 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51023 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 62 en 64 van 3 dec 1845
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-191Heiligeweg 38provisionele en finale toewijzingfl. 322huis in de Grote Kerkstraat G-191
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperCoenraad Speelziek
borgReinder Jans Steeksma


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-191Heiligeweg 38Geertje Thijsen Zwolstra... G-187, dv Thijs Z, en Symentje ... (Riens); huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-191; oud 53 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-187; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 990Kerkstraat G-191Pieter H. de Boer c.u.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3290Gedempte Turfhaven G-036 Salomon van Messel woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3290Heiligeweg 38 (G-036)Elkan Aäron Speijerwoonhuis


1910 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49113 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 240 van 27 dec 1910
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-036Heiligeweg 38koopaktefl. 2500woon- en winkelhuis
 
verkoperElkan Aaron Speyer
koperHendrik Bos


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 38H. Bossigarenfabrikant


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 38J. (Jan) de Bruin


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 38beeldbepalend pand8 van 10


2023
0.13671803474426


  terug