Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 46
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 46 3-207 3-224 G-035* G-032
Naastliggers vanHeiligeweg 46
ten oostende Heiligeweg
ten zuidende Kruisstraat
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 48


aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 46naamloze steeg ten noorden


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0286r van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]kamer
 
aanhandelaarAbbe Aenes, gehuwd met0-00-00 GG
aanhandelaarAnne Daniels
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: wijde steeg]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTyaerdt Syrcx
verwandelaarSymen Tonys
verwandelaarAnnetgien Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbbe Aenes x Anne Daniels kopen een kamer op de Turfhaven. Grondpacht 14 st aan de Stad. Ten Z. een wijde steeg, ten N. Tyaerdt Syircx. Door wandel verkregen van Symen Tonys x Annetgien Martens.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0509v van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHessel Gaatses
1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0509v van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46een_achterHeiligeweg [staat: Turfhaven]kamer
 
koperBaucke Sipckes, gehuwd met70-00-00 GG
koperHaduwe Jurriens
verpachter grondde stad Harlingen1-12-00 CG
naastligger ten oostenWatse Gerbens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHessel Gaatses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJercke Johannis, gehuwd met
verkoperIt Douwes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0106v van 9 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46twee_achterHeiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ in een steeg]kamer
 
koperDirck Michiels, gehuwd met169-00-00 GG
koperAuck Obbes
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSyvert Sipckes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Tiaert Siercx
verkoperJentie Minses, gehuwd metmetselaar
verkoperAnna Roeliffs


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0034v van 14 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0034v van 14 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46een_achterHeiligeweg ZZ in de Kruisstraat [staat: Turfhaven in een steeg]kamer
 
koperJenne Minnes, gehuwd mettimmerman600-00-00 GG
koperGeert Isbrants
verpachter grondde stad Harlingen1-12-00 CG
naastligger ten oostenDirck Michiels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe van Tiaerdt Siercks
verkoperHaduwe Jurians, weduwe van
verkoperwijlen Baucke Sipckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIeme Minnes, timmerman x Geert Isbrants kopen een kamer op de Turffhaven in een steeg. Ten O. Dirck Michiels, ten W. wd. Tiaerdt Siercks en een steeg. Grondpacht 32 st. aan de Stad, waarentegen wordt ontvangen van de buren: 2 st. voor de huisstede van Dirck Michiels, 6 st. voor de schuur van Ike Botes, 6 st. voor de plaats van Claes Hilbrants. Gekocht van Haduwe Jurians, wed. Baucke Sipckes, voor 100 GG.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0045v van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46twee_achterHeiligeweg ZZ [staat: in de steeg op de oostkant bij de Turfhaven]kamer
 
koperSytske Feyckes, weduwe van142-24-00 GG
koperwijlen Douwe Jans
verpachter grondTrijn Fockes 0-10-00 CG
verpachter grondwijlen Jan Jans Engelsman
naastligger ten oostenAnna Roeliffs, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jentie Minses metselaar
naastligger ten zuidenKruisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende kamer van Trijn Fockes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Jans Engelsman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerryt Dircks, gehuwd methoutkoper
verkoperFolcku Wytzes


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0005r van 17 mrt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLijsbeth Simons
1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0005r van 17 mrt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46een_achterHeiligeweg OZ in de Kruisstraat [staat: Turfmarkt in de steeg]kamer
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-12-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Dirck Mullers0-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van oud burgemeester Here Jans0-06-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde vrijstaande plaats van de gemeensman Sytse Pyters0-06-00 CG
naastligger ten oostenSytske Feyckes
naastligger ten zuidenSiuerd Sipkes
naastligger ten westenLijsbeth Simons
naastligger ten noordenLijsbeth Simons
verkoperde zwager van de weeskinderen van wijlen Jan Engelman, gehuwd met
verkoperwijlen Trijn Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door Hans Stenenbrengh als zwager en nabloet van de twee nagelaten weeskinderen van wl. Jan Engelsman x Trijn Foeckes, een kamer in de steeg op de turffmerck. Ten O. Sytske Feyckes, ten Z. Siuerd Sipkes, ten W. en N. Lijsbeth Simons. Grondpacht 32 st. aan de Stad, mit jaerlycx wederomme genietende uut Dirck Mullers huysinge tien strs., uut de olde borgemr. Hero Jans huysinge ses st. ende uut den gemeensman Sytse Pyters ruychscharne plaats gelijcke ses strs.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0059r van 16 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLijsbeth Willems, weduwe vanLeeuwarden
naastligger ten zuidenwijlen Cornelis Jans bakker
1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0059r van 16 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLijsbeth Willems, weduwe vanLeeuwarden
naastligger ten zuidenwijlen Cornelis Jans bakker
1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0152v van 12 jun 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]twee kamers en het eigendom vd steeg daartussen
 
koperAeffke Teunis, weduwe van350-00-00 CG
koperwijlen Uulcke Lieuues
verpachter grondde stad Harlingen0-04-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelN. N.1-02-00 CG
naastligger ten zuidenSioerd Sipckes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: diept]
naastligger ten noordenPieter schipper
verkoperLijsbet Symens, weduwe vanLeeuwarden
verkoperwijlen Cornelis Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeffke Teunis wv Uulcke Lieuwes, koopt twee kamers op de Turfhaven, met het eigendom van de steeg tussen deze twee kamers. Ten Z. Sioerd Sipckes, ten W. het diept, ten N. schipper Pieter. Grondpacht 46 st aan de Stad, waarentegen genietende 22 st. Gekocht van Lijsbet Symens wv Cornelis Jansen te Leeuwarden, voor 350 cg.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0105v van 28 apr 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWalingh Tiaerdts
naastligger ten westende hof van Jacob Hagen
1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0105v van 28 apr 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46een_achterKruisstraat NZ [staat: Turfhaven achter het huis van Walingh Tiaerdts in de steeg]kamer
 
koperJan Willems c.u.128-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Dirck Claesis 1-08-00 CG
naastligger ten oostenSara Andriys
naastligger ten zuidenKruisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenWalingh Tiaerdts
naastligger ten westende hof van Jacob Hagen
verkoperHaentie Aelties c.u.


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0073r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLijsbet Willems
1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0073r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLijsbet Willems
1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0114v van 8 nov 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Walingh Tiaerdts
1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0114v van 8 nov 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46een_achterKruisstraat NZ [staat: Turfhaven achter het huis van Walingh Tiaerdts in de steeg]kamer
 
koperJan Adams Gipson 95-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Dirck Claes 1-08-00 CG
naastligger ten oostenSara Andriys* aandraaister
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: steeg]
naastligger ten westenhet huis van Walingh Tiaerdts
naastligger ten noordende hof van Jacob Hagen
verkoperJan Willems c.u.soldaat


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0067r van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAesge schipper
1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0067r van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46een_achterHeiligeweg ZZ [staat: achter de keet van Sybrant Tiaerdts]kamer
 
koperoud burgervaandrig Sybrandt Hessels 125-07-00 GG
koperJan Pyters kussendrager
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
huurderGerbrandt Pytters zoutdrager
naastliggerde [zout]keet van Sybrant Tiaerdts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: steeg]
naastligger ten westenAesge schipper
naastligger ten noordenHessel Andrys
verkoperAernt Tymens


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0241v van 10 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAesge lichterschipper
1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0241v van 10 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46een_achterHeiligeweg ZZ [niet vermeld]kamer, zomerkeukentje en plaatsje
 
koperHendrick Mouts, gehuwd metmr. zilversmid155-00-00 GG
koperAntie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: steeg]
naastligger ten westenAesge lichterschipper
naastligger ten noordenHessel Andris
verkoperBerbercke Jacobs Forsenburgh, weduwe van
verkoperwijlen Sybrant Hessels


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0173r van 6 jul 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperGerrit Symens c.u.koordemaker423-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warndersteeg lopende]
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenPyter Folckerts kistmaker
verkoperWaling Tierds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Symens koordemaker c.u. kopen een huis oz. Turfhaven


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0274r van 1 sep 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAeff Wilckes
1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0274r van 1 sep 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAeff Wilckes
1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0212v van 7 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperJan Cornelis tapeetwercker500-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warndersteeg]
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van Sybren Hessels
verkoperGerryt Symenskoordewerker


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0159r van 7 dec 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis op de Turfhaven van Jan Cornelis
1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0159r van 7 dec 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46een_achterKruisstraat NZ [niet vermeld]kamer
 
koper door niaarJan Cornelis tapijtwerker212-10-00 CG
geniaarde koperPals Baukesbrouwer en tichelaar
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
verpachter grondHendrick Hendricx Fransma c.u.0-04-00 CG
toehaakeen rijksdaalder voor de dochter van de verkoper
naastligger ten oostenJan Cornelis
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis op de Turfhaven van Jan Cornelis
naastligger ten noordenBerber Jacobs
verkoperHendrick Hendricx Fransman c.u.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0046r van 1 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis met twee kamers eraan vast
 
koperHendrick Hendrix c.u.koolkoper663-21-00 GG
verpachter grond voorhuisde stad Harlingen0-14-00 CG
verpachter grond middenkamerde stad Harlingen1-08-00 CG
verpachter grond oostelijke kamerde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warndersteeg toe lopende]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenBerber, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybrant Hessels
verkoperJan Cornelistapijtwerker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Hendrix


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013va van 20 jan 1667 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg [staat: Turfhaven]1/2 huis met 2 kamers erachter
 
koperPytter Jacobs 555-00-00 GG
verpachter grond voorhuisde stad Harlingen0-14-00 CG
verpachter grond middenkamerde stad Harlingen1-08-00 CG
verpachter grond oostelijke kamerde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warndersteeg lopend]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenBerber, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybrant Hessels
verkoperde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendrikskoolkoper


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0070v van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]1/2 huis met 2 kamers erachter
 
koperPytter Jacobs timmerman555-00-00 GG
verpachter grond voorhuisde stad Harlingen0-14-00 CG
verpachter grond middenkamerde stad Harlingen1-08-00 CG
verpachter grond oostelijke kamerde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat die naar de Lammert Warndersteeg loopt]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenBerber, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybrand Hessels
verkoperde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0305r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis met 2 kamers erachter
 
koperPyter Bruyns mr. metselaar200-00-00 GG
verpachter grond voorhuisde stad Harlingen0-14-00 CG
verpachter grond middenkamerde stad Harlingen1-08-00 CG
verpachter grond oostelijke kamerde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenLolke Jans timmerman
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warners Steegh]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenals bewoner Cornelis Gabbes
verkoperJan Pytershuistimmerman


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0187v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 48, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Bruins
1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0133v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 48, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Bruins
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207Heiligeweg 46huis en hoff
eigenaarburgemeester Fopma
gebruikerburgemeester Fopma
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-08-00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0258r van 26 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 48, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGoikjen Pieters, gehuwd met
naastligger ten zuidenJan Jansen mr. metselaar
1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207Heiligeweg 46huis en hoff
eigenaarb[urgem]r. Fopma
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-3-1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0245v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis en kamer erachter
 
koperWillem Fransen mr. metselaar400-00-00 CG
verpachter grond huisde stad Harlingen0-14-00 CG
verpachter grond middelkamerde stad Harlingen1-08-00 CG
verpachter grond achterkamerde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenLolke Jansen timmerman
naastligger ten zuiden*Kruisstraat [staat: straat naar de Lammerts Warners]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenTaeke Jacobsz
verkoperGoikjen Pytters, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jansenmetselaar


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207 Heiligeweg 46huis en hoff
eigenaarburgemeester Fopma
gebruikerburgemeester Fopma
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0117v van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 48, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Fransen
1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0367v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ hoek Kruisstraat [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperPieter Reins, gehuwd met350-07-00 GG
koperJanke Hendriks Midlum
verpachter grondde stad Harlingen2-06-00 CG
huurder zolder boven voorkamerJoseph Norden 6-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Lolke Jans
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en Turfhaven]
naastligger ten noordenoud burgemeester en vaandrig Tjeerd Poort
verkoperWillem Fransenmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Reins x Janke Hendriks koopt huis hoek Kruisstraat. Ten O. erven Lolke Jans, ten W. de Turfhaven, ten Z. de Kruisstraat, ten N. Tjeerd Poort. Gekocht van mr. metselaar Willem Fransen.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0079r van 3 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] hoek Kruisstraathuis
 
koperClaes Jansen, engleibakker75-00-00 GG
koperEeke Sjoerds gleibakker
verpachter grondde stad Harlingen2-06-00 CG
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Lolke Jan
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
naastligger ten noordenoud burgervaandrig Tjeerd Poort
verkoperPyter Reins, gehuwd met
verkoperJanke Hendriks


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207 Heiligeweg 46huis
eigenaarClaas Jans
eigenaarEeke Sjoerds
gebruikerTettie Gerbens c.s.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-207 Heiligeweg 46Tettje Gerbens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG
3-207 /2Heiligeweg 46Tjerk Lolkes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
3-207 /3Heiligeweg 46Johannes Fredriks, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207 Heiligeweg 46huis
eigenaarJan Claesen
eigenaarEeke Sjoerds
gebruikerTettie Gerbens cum soc.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-01-12 CG
3-207 /2Heiligeweg 46huis
eigenaarTjerk Lolkes
gebruikerTjerk Lolkes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
3-207 /3Heiligeweg 46huis
eigenaarJohannis Fredrix
gebruikerJohannis Fredrix
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0202v van 11 mrt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Baxma
1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0202v van 11 mrt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46een_achterKruisstraat NZhuis
 
koperPhilippus Hanekuik koopman200-00-00 GG
naastligger ten oostenFreerk Johannis
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHarmen Baxma
naastligger ten noordenDoede Bakker
verkoper q.q.Auke Jansz Bakker, executeur testamentair van
verkoperAukje Lolkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Hanekuik koopt een huis nz. Kruisstraat, bewoond door Aukje Lolkes. Ten O. Freerk Johannes, ten W. Harmen Baxma, ten Z. die straat, ten N. Doede Bakker. Gekocht van Auke Jans Bakker, als executeur testamentair van wln Aukje Lolkes, voor 222 gg.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0021r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] hoek Kruisstraathuis
 
koperYttje Johannes, gehuwd met300-10-00 CG
koperDirk Douwes turfdrager
verpachter grondde stad Harlingen2-06-00 CG
huurderHessel Paulus c.s.
naastligger ten oostenPhilippus Hanekuik
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende weduwe van hopman Tjeerd Poort
verkopergemeensman Harmen Baxma


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0192v van 3 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 48, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Douwes
1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0142v van 20 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven op de hoek van de Kruisstraat]huis
 
koperAukje Geerts, weduwe vanwinkelierse425-07-00 GG
koperwijlen Yede Floris
verpachter grondde stad Harlingen2-06-00 CG
huurder benedenBaukje Rinnerts
huurder bovenWytse Dirks
naastligger ten oostenYtje Johannes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Dirk Douwes turfdrager
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJohannes Jacobs Kerkhoven
verkoperYtje Johannes, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Douwesturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAukje Geerts wv Yede Floris, winkelierse, koopt huis oz. Turfhaven op de hoek van de Kruisstraat, boven en beneden verhuurd. Ten O. de verkoper, ten W. de Turfhaven, ten Z. de Kruisstraat, ten N. Johannes Jacobs Kerkhoven, met een steeg tussen beide huizen waarin een trap. Gekocht van Ytje Johannes wv Dirk Douwes, turfdrager.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0202r van 28 feb 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperSimon Jans Groen, gehuwd met400-21-00 GG
koperSaske Sjoukes
verpachter grondde stad Harlingen2-06-00 CG
huurder benedenBaukje Rinnerts
huurder bovenWytze Dirks
naastligger ten oostenYtje Johannes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Dirk Douwes
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJohannes Jacobus Kerkhoven
verkoper q.q.Luitje Pieters, boedelredder vanmr. ijzersmid
verkoperwijlen Aukje Geerts, weduwe van
verkoperwijlen Yde Floris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Jans Groen x Saske Sjoukes IJlstra koopt het huis, in 2-en bewoond. Ten O. Ytje Johannes wv Dirk Douwes, ten W. de Turfhaven ten Z. de Kruisstraat, ten N. Johannes J. Kerkhoven en een steeg. Gekocht van erven Aukje Geerts wv Yede Floris.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0121r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Symen Groen
1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0121r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46een_achterKruisstraat NZhuis
 
koperJan L. van der Veen koopman101-00-00 CG
naastligger ten oostenKlaas Pieters
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westende weduwe van Symen Groen
naastligger ten noordenB. Ohlgard
verkoperde erfgenamen van wijlen de weduwe van Dirk Douwes


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0127v van 27 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperJan L. van der Veen koopman800-00-00 CG
huurder benedenhuisPieter Hessels c.u.
naastligger ten oostende koper Jan van der Veen
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJohannes Jacobus Kerkhoven
verkoper bovenhuisSaske Sjoukes IJlstra, weduwe van
verkoper bovenhuiswijlen Simon Jans Groen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan L. v.d. Veen koopt huis oz. Turfhaven. Ten O. de koper, ten W. de Turfhaven, ten Z. de Kruisstraat, ten N. Johannes Jacobus Kerkhoven. Gekocht van Saske Sjoukes IJlstra wv Simon J. Groen.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0270r van 23 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven op de hoek van de Kruisstraat]huis en plek grond
 
koperArjen Roelofs, gehuwd metbeurtschipper op Amsterdam1200-00-00 CG
koperAntje
verpachter grondde stad Harlingen2-06-00 CG
huurderPieter Hessels mr. verver
naastligger ten oostenPieter Clasen
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJohannes J. Kerkhoven
verkoperJan L. van der Veenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Roelofs, beurtschipper op Amsterdam, koopt het huis. Ten O. Pieter Clasen, ten W. de Turfhaven, ten Z. de Kruisstraat, ten N. Johannes Jacobus Kerkhoven. Gekocht van Jan Lammerts v.d. Veen.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-224 Heiligeweg 46Arjen Roelofs2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Arjen Roelofs de Vries... dV., onder productie van genoegzaam bewijs, 27 okt 1804; ondertrouw HRL; eigenaar en gebruiker van wijk G-035, schipper; medegebruiker Harmen de Vries, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Harmen Arjens de Vries... zv Arjen Roelofs dV, en Antje Harmens Bok; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1827; gebruiker wijk G-035; eigenaar en medegebruiker is Arij de Vries, schipper, 1814. (GAH204); H.A. dV. en Janke Volkerts, beide ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-035Heiligeweg 46Ary de Vries Ary de Vries schipper
G-035Heiligeweg 46Harmen de Vries


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49014 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 308 en 330 van 28 nov 1821
adressoortbedraggebruik
G-035Heiligeweg 46provisionele en finale toewijzingfl. 522huis op de Turfhaven G-035
 
verkoperJan Lammerts van der Veen
koperAafke Altena
koperJanke Altena


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 965Heiligeweg 46Abe AltenaHarlingenhuis en erf (145 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-035Heiligeweg 46Sybrigje Kool, overleden op 25 september 1832wed. Jan Syds Altena, moeder van Sybrigje (vrouw van Anne Sjoerds Foekens, onderwijzer), Janke, vrijster en Aafke Jans Altena (testamentair executeur Turfhaven G 35). (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Ake Altenagebruiker van wijk E-173, zonhoedenaaister; eigenaar J. Altena erven, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-035


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Geert Gerrits Fabriek... Krol; BS huw 1838, ovl 1866; oud 32 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-035; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Janke Jans Altena... dv Jan Sijds A., en Sijbrigje Sijbrens Kool; BS ovl 1844; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-035; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Sjoerd de Boer... zv Johannes Sjoerds de B., en Trijntje Dirks; BS huw 1820, huw 1840, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-035; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk G-045; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-035TurfhavenGeert G Fabriek32 jDokkumgezin 1, m, protestant, gehuwd, schippersknegt
G-035TurfhavenLena S Jansen26 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-035TurfhavenAke Altena59 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd, geen
G-035TurfhavenJanke J Altena58 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-035Heiligeweg 46Janke Jans Altena, overleden op 27 maart 184462 jr (geboren 1/7/1781), overleden Turfhaven G 35, ongehuwd, zuster van Aake (gesepareerde vrouw van Ydo Ypey) (enige testamentair erfgenaam) en wijlen Sybrigje Jans Altena (vrouw van wijlen Anne Sjoerds Foekens, moeder van Trijntje, vrouw van Hilbrand Zwanenburg, goud/zilversmid, Bettje, Sjoerd, cargadoor, Jan, commissionair, Foeke, kantoorbediende en Syds Annes Foekens). Saldo fl. 525,18. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-035Heiligeweg 46Aafke Jans Altena, overleden op 25 januari 184664 jr (geboren 1782), overleden Turfhaven G 35, weduwe, geen kinderen, zuster van wijlen Sibrigje Jans Altena (vrouw van wijlen Anne Sjoerds Foekens, moeder van Jan, commissionair, Foeke, cargadoor, Trijntje, vrouw van Hilbrand Jans Zwanenburg, goud/zilversmid en minderjarige Syds Annes Foekens: voogd is broer Jan) (testamentair en ab intestato erfgenamen). Saldo fl. 1.508,10. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Maria Smit... dv Jacob S, en Anna Helena Groote; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk G-035, bev.reg. HRL 1880-1900 oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-150; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Sybrigje Cohengeb 1 apr 1784 HRL, ovl 27 apr 1862 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-035, koopvrouw, dv Adam C, en ... ; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk F-299; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopvrouw, wijk C-068; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Sytske Dirks Witsing... schoolhouderse, N.H., dv Dirk W, en Hiske Jans; BS huw 1813, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-117 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 965G-035 (Turfhaven)Adam L. Hoekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3658G-032 (Gedempte Turfhaven)Adam Lodewijks Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5118Heiligeweg 46 (G-032)wed. W. Monsmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 46wed W. Monsma geb. Schaafwinkelierster
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 46J. van Seijstzeeman
Heiligeweg 46wed. H.D.Voogd-Vellingawinkelierster


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 46H. (Hendrik) Riem


1976 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 46Hein Buisman StichtingBouw negentiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1976


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 46rijksmonument 20409


1994 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 46Hein Buisman Stichting[?] kruidenier Voogd, die er tot na de Tweede Wereldoorlog zijn winkeltje had.
  terug