Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 55-0725-0725-069F-160F-152


Naastliggers vanHeiligeweg 5
ten oostenHeiligeweg 7
ten zuidende Heiligeweg
ten westenHeiligeweg 3
ten noordenGrote Kerkstraat 4


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 5naamloze steeg ten westen


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0199v van 9 mrt 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Aernts


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0138v van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Aerts Duces


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0198r van 29 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Aerts


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0279r van 11 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 5Heiligeweg NZ [staat: op de Nieuwe Sij(d?)sburghswall]300‑00‑00 gghuis strekkende voor van de straat of het diept tot achter aan de steeg
koperCornelis Janssen, gehuwd met
koperSydts Sybrandts
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
naastligger ten oostende loods van Joucke Johannes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Janssen c.u.
naastligger ten noordenN. N.
naastliggersteeg
verkoperHoyte Gauckes, gehuwd met te Stavoren
verkoperTyescke Annes te Stavoren
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Janssen x Sydts Sybrandts kopen een huis op de nieuwesijts burgswall, strekkende van voren van de straat of het diept tot achter aan de steygh. Ten O. Jencke Johannes, ten W. de proclamanten. Grondpacht 7 st. Gekocht van Hoyte Gauckes x Tyesck Annes te Staveren voor 300 gg.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet derde perceel in deze akte


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 mrt 1620 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 5Heiligeweg NZ [staat: Schritsen]316‑00‑00 ggkamer
koper provisioneelJelmer Pyters
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild het huis van Martyen Arians en haar kinderen, nz. Voorstraat, waaruit wijlen Hessel Tyaerdts versturven is, nu onlangs provisioneel verkocht aan Jacob Clases kuiper voor 963 GG.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0038v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 5Heiligeweg NZ [staat: zuiderwal over de turffhaven]355‑00‑00 ggkamer met een plaatsje erachter
koperClaes Peters, gehuwd metgrootschipper
koperWytske Inses
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doye Jacobs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPeter Cornelis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0252r van 14 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Claes Pyters schipper


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0073v van 31 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 5Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven aan de westzijde van de Kerkbrug]168‑07‑00 gghuis
koperClaes Claesen Bilkert
naastligger ten oostenT. Lanting
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van Gerrit Willems
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Heeres
verkoperde erfgenamen van wijlen Claes Pieters, gehuwd met
verkoperWytske Inses


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0015ra van 28 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 5Heiligeweg NZ [staat: west van de Kerkbrug achter op de Turhaven]668‑07‑00 gghuis
koper provisioneelClaes Claesen Bilkert
naastligger ten oostenTheotardus Lantingh
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van Gerrit Willems q.q.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Heres
verkoperde erfgenamen van wijlen Claes Pieters, gehuwd met
verkoperwijlen Wytske Ynes, wegens
verkoperde nagelaten dochter van Jan Hutspot


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0149r van 26 apr 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 5Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven aan de westkant van de Kerkbrug]680‑00‑00 gghuis
koperFocke Dirx, gehuwd metgrootschipper
koperAntje Tjeerds
naastligger ten oostenburgerhopman Theotardus Lantingh
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van Gerryt Willems
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Heres
verkoperClaes Claessen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Dirx, grootschipper x Antje Tjeerds Bonck kopen een huis op de Turfhaven aan de westkant van de Kerkbrug. Ten O. de hopman Theotardus Lantingh, ten Z. de straat, ten W. Gerryt Willems qq. en een steeg, ten N. erven Jacob Heres. Geen grondpacht. Gekocht van Claes Claessen voor 680 gg.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0013v van 16 apr 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFocke Dirx


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0071v van 12 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 5Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ tussen twee bruggen en Kerkbrug]480‑00‑00 cghuis
koperDoecke Jansen, gehuwd metschipper
koperAntie Rix
naastligger ten oostenTheodardus Lanting commies
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Keimpe timmerman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Heres
verkoper van 3/4meerderjarige vrijgezel Dirk Fockes
verkoper van 1/4Enoch van Ripperts c.u., erfgenaam vanmr. chirurgijn
verkoper van 1/4Ybeltie Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoeke Jansen, schipper x Antie Rijx koopt een huis wz. Turfhaven, tussen de 2 bruggen en de Kerkbrug. Ten O. commies Theotardus Lanting, ten W. erven timmerman Keimpe, ten Z. de straat, ten N. erven Jacob Heres. Zie de voorwaarden. Gekocht van vrijgezel Dirk Fockes voor 3/4, en mr. chirurgijn Enoch van Ripperts als erfgenaam van Ybeltje Fockes, voor 1/4, voor 480 cg.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0043v van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDoeke Jansen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-072 , folio 99Heiligeweg 5huis
eigenaarDoecke Jansen
gebruikerLutske Popta
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0010r van 30 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 5Heiligeweg NZ [staat: Singel]311‑00‑00 gghuis
koperTrijntie Harmens winkelierse
naastligger ten oosten [staat: noorden]Reen kapitein
naastligger ten zuiden [staat: oosten]straat en diept
naastligger ten westen [staat: zuiden]Tieerd Pieters sleefmaker
naastligger ten noorden [staat: westen]het tuintje van Dirck Cornelis
verkoperAntie Rijcherts, weduwe van
verkoperwijlen Doecke Jansenkoopman


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-072 , folio 64vHeiligeweg 5huis
eigenaarTrijntje Harmens
gebruikerTiebbe Sierks
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑5‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0207v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTrijntie Harmens


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-072 , folio Heiligeweg 5huis
eigenaarwed. Harmen Jansen Speltie
gebruikerwed. Harmen Jansen Speltie
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0023ar van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTrijntje Harmens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-072 , folio 65rHeiligeweg 5huis
eigenaarHarmen Jansen erven
gebruikerPieter Andrys
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑10‑00 cg


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0295r van 10 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Trijntie Harmens


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0301v van 21 apr 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 5achterGrote Kerkstraat recht achter het huis van de verkoper500‑00‑00 cgtuin met waskeukentje
kopervoorzanger Filippus Swart, gehuwd metboekhouder bij de suikerraffinaderij
koperTrijntie Heins
huurderJacob Willems c.u.
naastligger ten oostenvoorzanger Filippus Swart c.u.boekhouder bij de suikerraffinaderij
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSymon Fockes Backer mr. koperslager
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSymon Fockes Backermr. koperslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFilippus Swart koopt tuin, recht achter het huis van de verkoper in de Grote Kerkstraat. Ten O. de koper, ten W. Symon Fockes. Gekocht van Symon Fockes Backer, mr. koperslager.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-072Heiligeweg 5Jarig Adema, bestaande uit 1 persoon07‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-072 , folio 65rHeiligeweg 5huis
eigenaarHarmen Jansen erv.
gebruikerJarigh Adema
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-072, fol. 87vHeiligeweg 5Jarigh Adema , bestaande uit 1 volwassene en geen kinderenconstaepel, winkelier en merkmeester14:15:00 cg2:9:00 cgbestaet redelijk wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-072 , folio 66rHeiligeweg 5huis
eigenaarHarmen Jansen erven
gebruikerJarig Adema
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0031v van 26 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Anderys


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-072 , folio 66rHeiligeweg 5huis
eigenaarJan Harmens c.sor.
gebruikerMinne Wytses
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-069 , folio 113vHeiligeweg 5huis
eigenaarJan Speltje
gebruikerSytske Wetsens
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0222r van 28 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Harmens Speltje


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-069 , folio 113vHeiligeweg 5huis
eigenaarJohannes Oswald
gebruikerSytske Wesens
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0128r van 19 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-069 , folio 113vHeiligeweg 5huis
eigenaarJ. Oswald
gebruikerCornelis Clasen
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-072, pag. 76Heiligeweg 5wed. Jacob Hibbes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-069 , pag. 109Heiligeweg 5A. van Eeken n.ux.2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-160Heiligeweg 5Albert van Eeken... vd Hoeven, van wijk E-207; gebruiker is Tjepke Gabes, boerenarbeider, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-160; gebruiker Jacob H. Kerkhoven wed., 1814. (GAH204); oud 65 jaar, geb Blokzijl en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-160Heiligeweg 5Folkert Jans Park... van wijk F-187, schipper, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk F-160; VT1839; kind: Sijbrand Folkerts Park, geb 26 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Reinder ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-160Heiligeweg 5Jacob H Kerkhovenovl voor 1815; wed. J.H.K. gebruiker van wijk F-160, eigenaar is Alb. van Eeken, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-160Heiligeweg 5Albertus van Eekenwed Jacob H Kerkhoven


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49009 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 11 van 11 jan 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-160Heiligeweg 5koopaktefl. 475huis aan de Heiligeweg F-160
 
verkoperGrietje Oswald
verkoperAlbert van Eeken
koperFolkert Park


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1028Heiligeweg 5Folkert Park schipperHarlingenhuis en erf (90 m²)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-160Heiligeweg 5F Park stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-160HeiligewegFolkert Park64 jschipperHarlingenm, protestant, weduwnaar
F-160HeiligewegYede Park20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-160HeiligewegJanke Park22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-160HeiligewegGrietje Park15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-160HeiligewegGeertje Park11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1028Heiligeweg 5 F ParfumeurHarlingende voorgevel vernieuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-160Heiligeweg 5Hotske Gebel, overleden op 7 oktober 1847(Certificaat van onvermogen), 21 jr, geboren Midlum maart 1826, overleden Heiligeweg F 160, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-160Heiligeweg 5Dirkje Freriks van der Hoef... vdH, en Grietje Brouwer; BS huw 1821, ovl 1836, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk F-099, 160, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-160Heiligeweg 5Grietje Arjens Brouwer... EvL, zv Arjen B., en ... ; dopen Grote Kerk HRL 1811 BS ovl 1839, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-160; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-137; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-160Heiligeweg 5Rinze Yntes Reinsma... en Martje Jans de Bruin; BS huw 1829, ovl 1845, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-170, wijk E-201, wijk F-160, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-160Heiligeweg 5Yfke Douwes van der Mey... vd Stel; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1826, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-177, wijk D-124, wijk F-160, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1028Heilige weg F-160van Oppens zonen woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3614Gedempte Heiligeweg F-152 Wolf Friedman Parfumeur woonhuis


1899 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50079 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 72 van 30 dec 1899
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-152Heiligeweg 5koopaktefl. 1500winkelhuis met plaats aan de Heiligenweg
 
verkoperDirk Ebes (te Rotterdam)
koperElisabeth Steiginga (wv Jacob van der Werf, moeder van Boreas, Richtje, Jacob, Sara, Jetske Elisabeth en Jouke van der Werf)


1902 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50082 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 112 van 29 sep 1902
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-152Heiligeweg 5koopaktefl. 1400winkelhuis met plaats aan de Heiligenweg
 
verkoperElisabeth Steiginga (wv Jacob van der Werf, moeder van Boreas, Richtje, Jacob, Sara, Jetske Elisabeth en Jouke van der Werf)
koperGabe Jacobs van der Weide


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3614Heiligeweg 5 (F-152)Gabe J. van der Weidewoonhuis


1915 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 5 (zuidgevel), HarlingenHeiligeweg 5 (zuidgevel)Weide, Gabe van der'19 G.v.d.W. 15'10*4 tegels in een boog, in elkaar gevlochten initialen G v d W, links daarvan '19', rechts daarvan '15'


1925 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-9718
Heiligeweg 5Rudrikus Sjouke Hendrikus Iquatius Visser


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 5G. v/d Weidebroodbakker


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-33291
Heiligeweg 5Pieter Hilwerda


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 5P. Hilverda985Br. en banketb., ijsfabr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.A. Prins985Br.-, koek en banket


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.A. Prins985Br.-, koek en banket


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 5A. (Anne) Prins


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 5beeldbepalend pand9 van 10 1915


2023
0.080700874328613


  terug