Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 62
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 62 3-198 3-215 G-026 G-024
Naastliggers vanHeiligeweg 62
ten zuidenHeiligeweg 60
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 64


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0222r van 24 aug 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 62Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperPieter Harmens, gehuwd met284-14-00 GG
koperLijsbeth Wybe
verpachter grondde pastorie0-05-00 CG
naastligger ten oosten*tuin of bleekveld van Jacob van Pomeren
naastligger ten zuidenPieter Jacobs sterkwaterbrander
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLieuwe Eesges
verkoperJacob Willems q.q.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Harmens x Lijsbeth Wybes kopen een huis oz. Turfhaven, strekkende van voor tot achter aan Jacob van Pomerens tuin of bleekveld. Ten Z. Pieter Jacobs [sterkwaeterbrander], ten N. Lieuwe Eesges. Grondpacht 5 st aan de pastorie. Gekocht van Jacob Willems qq. Voor 284 GG 14 st.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0029r van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Harmens


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0064r van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Harmens


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0203v van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Harmens


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0228v van 6 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Harmens


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0284v van 13 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuiden


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0039r van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Harmens


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053v van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Harmens


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0098v van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Pieters Hagen, gehuwd met
naastligger ten zuidenJaaptien Gerryts
naastligger ten zuidenPieter Harmans


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0117v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 60, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Piters zoutzieder
naastligger ten noordenHarmen Peters
naastligger ten noordenDoede Peters


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0218r van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarmen Pytters


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0060r van 14 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 60, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0381v van 6 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 62Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis en plaats
 
koperThomas Jaspers, gehuwd metmr. kuiper510-00-00 CG
koperSytscke Hylckes
verpachter grondde stad Harlingen0-05-00 CG
naastligger ten oostenDieucke Pytters, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Freerk Clasen Braam
naastligger ten zuidende weduwe van Freerk Clasen Braam
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordengemeensman Yde Jacobs Reinalda
verkoperdr. Petrus Piersma J.U.D.advocaat Hof van Friesland


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0094v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTomas Jaspers mr. kuiper


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-198Heiligeweg 62huis
eigenaarTomas Jaspers
gebruikerTomas Jaspers
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-198Heiligeweg 62huis
eigenaarTomas Jaspers
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-198 Heiligeweg 62huis
eigenaarwed. Tomas Jaspers
gebruikerwed. Tomas Jaspers
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0224v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenThomas Jaspers


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0377r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 62Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] bij de Turfdragerbrug]huis
 
koperJoris Aerts, gehuwd metmr. gortmaker528-00-00 GG
koperTrijntje Annes
verpachter grondde stad Harlingen0-05-00 CG
naastligger ten oostenweduwe Wijdenburgh
naastligger ten zuidenweduwe Wijdenburgh
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenDirk Huigens koopman
verkoperSydtske Hylkes, weduwe van
verkoperwijlen Thomas Jaspers, enkuiper
verkoperhaar zoon Pieter Thomasmr. kuiper


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-198 Heiligeweg 62huis
eigenaarJoris Aarts
gebruikerJoris Aarts
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0128v van 30 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJoris Aerts mr. gortmaker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-198 Heiligeweg 62Joris Aerts, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal14-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-198 Heiligeweg 62huis
eigenaarJoris Aerts
gebruikerJoris Aerts
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0244v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 62Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperPyter Blom, gehuwd metmr. verver918-14-00 GG
koperJetske Douwes
verpachter grondde stad Harlingen0-05-00 CG
naastligger ten oostenheer Wijdenbrug
naastligger ten zuidenheer Wijdenbrug
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen H. Hanekuik
verkoperJoris Aarts, gehuwd metoud mr. gortmaker
verkoperTrijntje Annes


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0128v van 30 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0128v van 30 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0151v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 60, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenD. Fontein c.s.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0151v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 60, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-213 Heiligeweg 62wed Blom


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0187r van 15 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 62Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven bij de Turfdragersbrug]huis
 
koperBote Louws Tuininga ongehuwd meerderjarig jongman1000-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-05-00 CG
naastligger ten oostende heer D. Fontein
naastligger ten zuidendr. W. J. Hanekuik
naastligger ten westendr. W. J. Hanekuik
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperRoelofje Blom, gehuwd met
verkoperFolkert de Haasmr. slotmaker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-215 Heiligeweg 62B L Tuininga3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-026Heiligeweg 62Bote Louwrens Tuininga... Kerk HRL 1806, 1810, BS huw 1813, huw 1822, huw 1825, ovl 1835, ovl 1851; eigenaar en gebruiker van wijk G-026, winkelier; medegebruiker T. Roquette, kantoorbediende, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-026Heiligeweg 62T Roquettegebruiker van wijk G-026, kantoorbediende; eigenaar en medegebruiker is Bote Tuininga, winkelier, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-026Heiligeweg 62Bote Tuininga Bote Tuininga winkelier
G-026Heiligeweg 62T Roquelte kantoorbediende


1815 - bewonersadresnaamgegevens
G-026Heiligeweg 62Elisabeth Anthony Berting... heb ik ondergetekende deurwaarder bij het Vredegeregt van het kanton HRL, aldaar woonagtig in wijk G-026, ten verzoeke van A.E.A.B., Fruitverkoopster te HRL, behoorlijk door de Regtbankgeauctoriseerd, om tegen ... (alles)


1815 - bewonersadresnaamgegevens
G-026Heiligeweg 62Jacob Philippus van der Zandt... heb ik ondergetekende deurwaarder bij het Vredegeregt van het kanton HRL, aldaar woonagtig in wijk G-026, ten verzoeke van A.E.A.B., Fruitverkoopster te HRL behoorlijk door de Regtbank geauctoriseerd, om tegen ... (alles)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 956Heiligeweg 62Joost Walles BergsmaHarlingenwinkelierhuis en erf (102 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-026Heiligeweg 62Antje Sybes Krol... Siebe Johannes K., en Geertje Simons Vink; BS ovl 1826; 1828 huwelijken, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-026, 176, 184, supp wijk G-402; oud 53 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-186; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-026Heiligeweg 62Joost Walles Bergsma... is Pier Abes wed., 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk G-026; VT1839; J.W.B. eigenaar van perceel nr. 956 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 53, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-026Heiligeweg 62Trijntje Pottinga... van genoegzaam bewijs, 24 may 1806; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-026; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-026Heiligeweg 62Wybe Jochems Feenstra... Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1810, 1811, BS ovl 1812, huw 1813, huw 1818, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-026, 176, 184; oud 64 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-186; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-026Heiligeweg 62J Bergsma stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-026TurfhavenJoost Bergsma66 jWorkumm, protestant, gehuwd, winkelier
G-026TurfhavenTrijntie Pottinga56 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-026TurfhavenDouwe Bergsma17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-026TurfhavenRinskje Bergsma15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-026Heiligeweg 62Ellechien van der Wijk, overleden op 6 november 1847(Certificaat van onvermogen), 1 jr, geboren Wildervank 12/10/1846, overleden Turfhaven G 26. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-026Heiligeweg 62Levij Liepman de Vries... Mariane Stokvis, winkelbediende en koopman, NI, woonde tussen 1851 en 1860 in wijk D-027, wijk G-192 wijk G-0263, kind: Schoone Levi dV, geb 1810 HRL; BS huw 1832, ovl 1870, bevrHRL 1851 wijk D-027, wijk G-192, 263; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 956G-026 (Turfhaven)Elisabeth J. Hannema wed. J. Hanekuijkwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 956G-024 (Gedempte Turfhaven)Menze Cropwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 956Heiligeweg 62 (G-024)Pieter van der Sluiswoonhuis


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
HeiligewegG. Houbein78in geconserv., zoute en versche groenten, fruit en


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
HeiligewegG. Houbein78In geconserv., zoute en versche groenten, fruit en aardappelen


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 62 Tjalke Heijnenkantoorbediende
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligeweg 62G. Houbein78In geconserv., zoute en versche groenten, fruit en aardappelen


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligeweg 62G. Houbein78In geconserv., zoute en versche groenten, fruit en aardappelen


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 62G. Houbein78Gec. zoute en versche groenten, fruit en aardapp.


1923 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 62, HarlingenHeiligeweg 62J. Houbeinpianist


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 62G. Houbein78Gec. zoute en versche groenten, fruit en aardapp.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 62G. Houbein78Gec. zoute en versche groenten, fruit en aardapp.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 62G. Houbein78Gec. zoute en versche groenten, fruit en aardapp.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 62J.Houbeinmusicus


1946 - kentekenadresnaam
B-30852
Heiligeweg 62Sigmund Alois Hauch


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 62, HarlingenHeiligeweg 62 DoornbosGaragegarage


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 62, HarlingenHeiligeweg 62 Doornbosautomobielbedrijf


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 62H. (Hein) de Boer


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 62, HarlingenHeiligeweg 62 Tolsmaautobedrijf, simca crysler dealer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 62beeldbepalend pand5 van 10
  terug