Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 64
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Heiligeweg 64,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 64 3-197 3-214 G-025 G-023
Naastliggers vanHeiligeweg 64
ten oostenFranekereind 6
ten zuidenHeiligeweg 62
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 66


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0218r van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 64Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]7/8 huis en de gortmakerij
 
koperClaes Fijckes gortmakerGG 962:14:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:00:00
naastligger ten oostende erven van Doede Pytters
naastligger ten zuidenHarmen Pytters
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenhuurder Haringh Feyckes
verkoperde erven van Doede Pytters


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 64Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] alwaar de Swarte Leers uithangthuis
 
koper provisioneelJacob Jacobs c.u.GG 650:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:10:00
naastligger ten oostenAuck Reiners
naastligger ten zuidenAuck Reiners
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordensteeg
verkoperde erven van Claes Feickes, gehuwd met
Reinu Gosses


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0216v van 30 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg of uitgang
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Jacobs


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0157v van 14 nov 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidengemeensman Edo Jacobs Reynalda


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0381v van 6 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 62, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordengemeensman Yde Jacobs Reinalda


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0385r van 27 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidengemeensman Edo Jacobus Reynalda


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0094v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 64Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis, gorteri en gereedschappen
 
koperSimon Hendrix, gehuwd metmr. gortmaker GG 600:00:00
Janke Foppes
verpachter grondde Stad Harlingen
naastligger ten oostensteeg tussen de huizen van Ruurd Pytters, enkoopman
naastligger ten oostenPhilippus Lucas koopman
naastligger ten zuidenTomas Jaspers mr. kuiper
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenCornelis Tjesses
verkoperBaukjen Gosses, weduwe van
wijlen vroedsman Yde Jacobs Rijnalda


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-197 Heiligeweg 64huis
eigenaarSimen Hendrix
gebruikerSimen Hendrix
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-197 Heiligeweg 64huis
eigenaarSimen Hendrix
opmerkingonvermogende


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-197 Heiligeweg 64huis
eigenaarSymon Hendriks
gebruikerSymon Hendriks
opmerkingpauper


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0224v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 64Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis, gorthuis en gortmolen
 
koperDirk Hugens, gehuwd metGG 277:00:00
Stijntje Hendrix
naastligger ten oostenerven + weduwe van Hylke Johannis Hanekuik
naastligger ten zuidenThomas Jaspers
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende erven van Cornelis Tjesses
verkoperSymon Hendrixgortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt een huis met een gorthuis erachter, oz. Turfhaven. Ten O. wd. en erven Hylke Johannes Hanekuik, ten W. die straat, ten Z. Thomas Jaspers, ten N. erven Cornelis Tjepkes. Gekocht van Symon Hendrix, gortmaker.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0377r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 62, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirk Huigens koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-197 Heiligeweg 64huis
eigenaarJohannes Taekes
gebruikerAefke Jenties
huurwaardeCG 47:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:16:10


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0128v van 30 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 64Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis en gorterij
 
koperHincke Philippus, weduwe vanCG 1400:00:00
wijlen Hylke Johannes Hanekuikkoopman
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:18:00
toehaakeen gouden ducaton
huurderHendrik Klaver winkelierCG 60:00:00
naastligger ten oostenHincke Philippus, weduwe vanwinkelier
wijlen Hylke Johannes Hanekuik
naastligger ten zuidenJoris Aerts mr. gortmaker
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenHincke Philippus, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hylke Johannes Hanekuik
verkoperJohannes TeekeskoopmanWitmarsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHincke Philippus wv koopman Hylke Johannes Hanekuik, koopt een huis en gorterij oz. Turfhaven, nu gehuurd door winkelier Hendrik Klaver c.u. Grondpacht 18 st aan de Stad. Ten O. en N. de koperse, ten Z. mr. gortmaker Joris Aerts, ten W. de straat en diept. Gekocht van koopman Johannes Taekes te Witmarsum voor 1400 cg.


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0169r van 10 feb 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Hylke Johannis Hanekuik


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-197 Heiligeweg 64Hendrik Jarigs, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 12:00:00


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0253r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Hinke Philippus


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0244v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 62, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van H. Hanekuik


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0052r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Fonteyn
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0180r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Fontein


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-212 Heiligeweg 64Johannes Bakker, 28 jaar, gehuwd


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0187r van 15 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 62, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-214 Heiligeweg 64Dirk FonteinCG 2:00:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-025Heiligeweg 64Dirk Pzn Fontein... eigenaar van wijk G-020, gebruiker is Willem W. van Kastel, zeylmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-025, gebruiker is Jan Kuipers, kuipersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-212, wagenhuis, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-025Heiligeweg 64Dirk Fontein Jan H Kuipers kuipersknegt


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-025Heiligeweg 64Hiltje Jans Kuiper, overleden op 28 januari 1823dochter van Jan Hendriks Kuiper, zeepziedersknecht (Turfhaven G 25) en Bottje Lieuwes, zuster van minderjarige Grietje, Lieuwe, Hendrik, Sijke en Elisabeth Jans Kuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-025Heiligeweg 64Hendrik Jans Kuiper, overleden op 2 augustus 1825zoon van Jan Hendriks Kuiper, zeepziedersknecht (Turfhaven G 25) en Bottje Lieuwes, broer van minderjarige Grietje, Zijke en Hiltje Jans Kuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-025Heiligeweg 64Lieuwe Jans Kuiper, overleden op 29 augustus 1825zoon van Jan Hendriks Kuiper, zeepziedersknecht (Turfhaven G 25) en Botje Lieuwes, broer van minderjarige Grietje, Zijke en Hiltje Jans Kuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-025Heiligeweg 64Elisabeth Jans Kuiper, overleden op 3 november 1825dochter van Jan Hendriks Kuiper, zeepziedersknecht (Turfhaven G 25) en Botje Lieuwes, zuster van minderjarige Grietje, Zijke en Hiltje Jans Kuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 955Heiligeweg 64Dirk FonteinHarlingenzeepziederhuis en erf (80 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-025Heiligeweg 64Trijntje Hendriks Westerhuis, overleden op 31 maart 1835dochter van Hendrik Westerhuis, boendermaker (Turfhaven G 25) en Elisabeth J. Bakker, zuster van minderjarige Thomas, Iede, Hessel, Idske en Pieter Hendriks Westerhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-025Heiligeweg 64Johannes Meyer... 20 jun 1807; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, boekverkoper, wijk G-025; ... (alles)


1839 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 95 en 98 van 13 nov 1839
adressoortbedraggebruik
G-025Heiligeweg 64provisionele en finale toewijzingfl. 399huis aan de Turfhaven G-025
 
verkoperFreerk Dirks Fontein
verkoperEva Fontein
verkoperMargaretha Fontein
koperBarbera Lammerts Tolsma (te Sexbierum)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-025TurfhavenJohannes Meyer54 jAmsterdamm, protestant, gehuwd, boekverkoper
G-025TurfhavenRigtje Voordewind50 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-025TurfhavenJan Meyer27 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, boekbinder
G-025TurfhavenGrietje Meyer10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-025Heiligeweg 64Antje Tjeerds Jorritsma, overleden op 25 mei 18466 jr, geboren Sexbierum 12/8/1836, overleden Turfhaven G 25, dochter van wijlen Tjeerd Dirks Jorritsma en Barbora Lammerts Tolsma, winkeliersche, zuster van minderjarige Jeltje, Durk en Lammert Tjeerds Jorritsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-025Heiligeweg 64Joost Walles Bergsma, overleden op 27 december 184774 jr, geboren Workum 22/12/1773, overleden Turfhaven G 25, gehuwd, vader van Metje (vrouw van Daniel Hoogterp, houtzaagmolenaar Almenum), Johannes, koopman, Rinske (gesepareerde vrouw van Meis van der Wijk, turfschipper) en wijlen Matje Joosts Bergsma (vrouw van Klaas H. van Wielen, moeder van minderjarige Trijntje Klazes van Wielen). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-025Heiligeweg 64Douwe Joosts Bergsma, overleden op 16 februari 184825 jr (geboren 13/5/1823), winkelier, overleden Turfhaven G 25, ongehuwd, zoon van wijlen Joost Walles Bergsma en Trijntje Pottinga, broer van Metje (vrouw van Daniel Hoogterp, houtzaagmolenaar Almenum), Rinske (gesepareerde vrouw van Mees van der Wijk, turfschipper), Johannes, winkelier en wijlen Martje Joosts Bergsma (vrouw van Klaas H. van Wielen, idem, moeder van minderjarige Trijntje Klazes van Wielen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-025Heiligeweg 64Jan Hendriks Kuipers... BS geb 1811, huw 1814, huw 1815, huw 1819, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-067; gebruiker van wijk G-025, kuipersknegt, eigenaar is Dirk Fontein, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-025Heiligeweg 64Jeltje Willems Bloemer... Durks B., en Feyke Jelles; BS huw 1817, ovl 1827, huw 1832, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-262, wijk G-025, wijk G-064; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-022; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-025Heiligeweg 64Johannes Dijkstra... en Tjiske (= Elisabeth) Reins; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1863, bev.reg. Ha18 51 wijk E-262, wijk G-025, 64; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-025Heiligeweg 64Rigtje Cornelis Voordewind... 95, wijk E-203, wijk F-112, wijk G-072, supp wijk B-207; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-025; VT1839; geb 14 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Klaassen voor de Wind en Inskje ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 955G-025 (Turfhaven)Barbera L. Tolsma wed. Jorritsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 955G-023 (Gedempte Turfhaven)Sijbrand Johs. Drostwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 955Heiligeweg 64 (G-023)Johannes L. Drost


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 64 Germen Houbeinkoopman en winkel.
vorige grondslagf. 2500
huidige grondslagf. 2600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 64A.Osingasigarenmaker


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 64, HarlingenHeiligeweg 64 DoornbosGaragegarage


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 64, HarlingenHeiligeweg 64 Doornbosautomobielbedrijf


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 64, HarlingenHeiligeweg 64 Tolsmaautobedrijf, simca crysler dealer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 64rijksmonument 20415
  terug