Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 7 5-073 5-070 F-161 F-153
Naastliggers vanHeiligeweg 7
ten oostenHeiligeweg 9
ten zuidende Heiligeweg
ten westenHeiligeweg 5
ten noordenGrote Kerkstraat 6


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0007r van 20 mrt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende verkoper Doye Jacobs


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0137v van 7 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDoye Jacobs


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0031v van 10 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Bartel Kleysen Lantingh
naastligger ten westenJacob Heeres


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0027v van 3 dec 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Lanting


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0073v van 31 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenT. Lanting
naastligger ten noordende erven van Jacob Heeres


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0073v van 31 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenT. Lanting
naastligger ten noordende erven van Jacob Heeres


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0015ra van 28 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTheotardus Lantingh
naastligger ten noordende erven van Jacob Heres


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0015ra van 28 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTheotardus Lantingh
naastligger ten noordende erven van Jacob Heres


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0149r van 26 apr 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhopman Theotardus Lantingh
naastligger ten noordende erven van Jacob Heres


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0149r van 26 apr 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhopman Theotardus Lantingh
naastligger ten noordende erven van Jacob Heres


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0052r van 21 sep 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHopman Theotardus Lantingh
naastligger ten westenHopman Theotardus Lantingh
naastligger ten westende erven van Jacob Heeres
naastligger ten westende erven van Jacob Heeres


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0071v van 12 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTheodardus Lanting commies
naastligger ten noordende erven van Jacob Heres


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0071v van 12 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTheodardus Lanting commies
naastligger ten noordende erven van Jacob Heres


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0043v van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 7Heiligeweg NZ [staat: op de Singel tussen de twee bruggen en de Kerkbrug]15/16 van 2/3 huis
 
koper van 15/16 van 2/3Livius Reen, gehuwd metoud kapitein ter recherge van 't collegie ter Admiraliteit in Frieslan328-00-00 GG
Lucretia van Viersen
eigenaar van 1/3, en van 1/16 van 2/3Lucretia van Viersen
naastligger ten oostenWidenburg n.u.ontvanger-generaal
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Singel]
naastligger ten westenDoeke Jansen
naastligger ten noordende erven van Jacob Heeres
verkoper van 1/2Tiedske Lanting, weduwe van
wijlen burgemeester Rein Sytses Kimstra
verkoper van 1/2Bartel Lanting, samen metmr. chirurgijn
Antie Lanting, gesterkt met haar man
Pytter Dirxen Graaff, en
Aukjen Lanting, gesterkt met haar man
hopman Jan Nolles, en
meerderjarig vrijgezel Jan Lanting
de absente Ybelte Lanting
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLivius Reen, oud-capitein ter recherge bij de Admiraliteit van Friesland x Lucretia van Viersen koopt 15/16 van 2/3 van een huis c.a., waarvan zijn vrouw al 1/3 en 1/16 deel bezit. Het huis staat op de Singel tussen de twee bruggen en de Kerkbrug. Er is een uitlopend secreet, samen met die erven en Doeke Jansen. De eigenaars van het huis ten O. mogen in de gevel en zijmuur van dit huis aan- en inbouwen etc. Ten O. de Ontv. Gen. Wijdenbrug, ten W. Doeke Jansen, ten Z. de straat, ten N. erven Jacob Heeres. Gekocht van Tiedske Lanting wv burgemeester Rein Sytses Kimstra voor 1/2, en mr. chirurgijn Bartel Lanting, Antie Lanting x Pytter Dirxen Graaff, Aukjen Lanting x Jan Crolles en Jan Lanting voor 1/2, voor 328 gg.


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0074r van 2 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Cornelis Stoker


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-073 Heiligeweg 7huis
eigenaarcapitein Reen
gebruikercapitein Reen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-073 Heiligeweg 7huis
eigenaarwed. capitein Reen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-4-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0207v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 7Heiligeweg [staat: Singel tussen de twee bruggen en de kerkbrug]huis
 
koper door niaarvrouw Margarieta Oldaens, weduwe van800-00-00 CG
wijlen de heer Alexander Wijdenbrug
toehaakvijf zilveren ducatons voor de turf op de zolder
geniaarde koperJohannes Willems Vosma
naastligger ten oostende weduwe Margarieta Oldaens
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten westenTrijntie Harmens
naastligger ten noordende erven van Jacob Heeres
naastliggerDoeke Jansen
verkoperMartinus van Marssum, voor zich en als curator overapothekerSneek
zijn innocente broeder Jacobus van Marssum
Elisabeth van Marssum meerderjarige dochter
Alexander van MarssumapothekerLeeuwarden
Johannes Winsemius, kind
Aemilia Winsemius, kind
Dieucke Winsemius, kind
Lewina Magdalena Winsemius, kinderen van
Margareta van Marssum, weduwe vanLeeuwarden
wijlen dr. Nicolaus Winsemius, allen erfgenamen vanadvocaat Hof van Friesland
wijlen Lucretia van Viersen, weduwe van
wijlen Livius Reenoud kapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMargarieta Oldaan wv Alexander Wijdenbrugh koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Johannes Willems Vosma, een huis c.a. op de Singel tussen de twee bruggen en de Kerkbrug. Het huis heeft een uitlopend secreet, samen met Doeke Jansen en erven Jacob Heeres, en mandelige zij- en achtermuren. De eigenaars van het huis ten O. mogen in de gevel en de zijmuur van dit huis in- en aanbouwen. Johannes W. Vosma had het gekocht van Martinus van Marssum, apotheker te Sneek, voor zich en als curator over zijn ignorente broer Jacobus van Marssum, Elisabeth van Marssum, Alexander van Marssum, apotheker te Leeuwarden, en Johannes, Amalia, Dieucke en Everina Magdalena Winsemius, kinderen van Margareta van Marssum x wl. dr. Nicolaus Winsemius, advocaat bij het Hof van Friesland te Leeuwarden, erven van Lucretia van Viersen, laatst wd. Livius Reen, oud-capitein, voor 800 cg. + het getaxeerde bedrag van de turf die op de zolder van het huis ligt, ad. 5 zilveren ducatons. Ten O. de koper, ten Z. de straat, ten W. Trijntje Harmens, ten N. erven Jacob Heeres. Gekocht van dus Johannes Willems Vosma.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-073 Heiligeweg 7huis
eigenaarmevrouw Wydenbrugh
gebruikermevrouw Wydenbrugh
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0332v van 17 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenYbeltje Pieters


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0022r van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFreerk Fontein


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0023ar van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 7Heiligeweg [staat: Singel tussen de twee bruggen en de kerkbrug]huis
 
Regnerus Braam J.U.D., geauthoriseerde curator vansecretaris van Barradeel
koperFreerk Dirks Fontein zoutzieder975-07-00 CG
naastligger ten oostenHarmen Agama
naastligger ten westenTrijntje Harmens
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenYebeltie Cornelis
verkoperPieter Berent van Wijdenbrugontvanger-generaal der Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Dirks Fontein, zoutzieder, (of althans zijn curator jur. dr. en secretaris van Barradeel Regnerus Braam), koopt een huis c.a. nz. Turfhaven. Ten O. Harmen Agema, ten Z. die straat, ten W. Trijntje Harmens, ten N. Ibeltje Cornelis. Gekocht van ontvanger-generaal bij de Admiraliteit Pieter Beernt van Wijdenbrugh, voor 975 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-073 Heiligeweg 7huis
eigenaarFreerk Fontein
gebruikerFreerk Fontein
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0295r van 10 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 7Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven]huis
 
kopervoorzanger Filippus Swart, gehuwd metboekhouder bij de suikerraffinaderij1350-00-00 CG
Trijntie Heins
naastligger ten oostenHarmen Agema
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten westende erven van Trijntie Harmens
naastligger ten noordenSymon Fockes
verkoperFreerk Dirks Fonteinkoopman en zoutzieder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFilippus Swart, boekhouder in de Suikerraffinaderij en voorzanger x Trijntje Heins, koopt huis op de Turfhaven. Ten O. Harmen Agema, ten Z. de straat, ten W. erven Trijntje Harmens, ten N. Symon Fockes [Bakker]. Gekocht van koopman en zoutzieder Freerk Dirks Fontein.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-073 Heiligeweg 7Filippus Swart, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0205v van 5 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Philippus Swart


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0214r van 16 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Philippus Swart


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0002v van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Philippus Swart


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0011v van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Ph. Swart


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0161r van 4 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester T. Stephani


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-073 Heiligeweg 7J Olinjus


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-070 Heiligeweg 7J H Olinjus4-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-161Heiligeweg 7Jouke Hendriks Olinjus... W. van Dockum, sjouwer; medegebruiker Jacob Abrahams wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-161; 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-224; gebruikers Iebeltje de Vries, uitdraagster, Cornelis Dirks wed., ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-161Heiligeweg 7Jouke Olinjus Jouke Olinjus


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1027Heiligeweg 7Jouke Hendriks OlingiusHarlingenhuis en tuin (174 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-161Heiligeweg 7Grietje Swart... afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 20 aug 1789 HRL; oud 86 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-161; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-161Heiligeweg 7Jantje Hylkes Wiersmageb 19 feb 1807 HRL, ged 8 mrt 1807, ovl 12 jan 1845 HRL, ongehuwd, dv Hijlke Minnes en Lijsbeth Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1845; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-161; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-161Heiligeweg 7Trijntie Eddesoud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-161; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-161HeiligewegGrietje Phil. Swart86 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen
F-161HeiligewegJantie Wiersma34 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-161HeiligewegTrijntie Eddes54 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50016 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 1 van 3 jan 1842
adressoortbedraggebruik
F-161Heiligeweg 7koopaktefl. 400huis op de Heiligeweg
 
verkoperGrietje Swart (wv Jouke Heins Olinjus)
koperJohannes Louer (zonder vaste woonplaats)


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-161Heiligeweg 7Grietje Swart, overleden op 28 december 184390 jr (geboren 4/7/1757), overleden Heiligeweg F 161, wed. Jouke Hendriks Olinjus, geen kinderen, enige testamentair erfgenaam is niet bloedverwante Jantje Wiersma, dienstmeid. Saldo fl. 205,40. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-161Heiligeweg 7Antje Jans Tinga, overleden op 31 mei 184850 jr, geboren Bergumerdam, overleden Heiligeweg F 161, vrouw van Johannes Louer, moeder van minderjarige Jan Johannes Louer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-161Heiligeweg 7Jan Johannes Louer, overleden op 12 november 18489 jr, geboren Leeuwarden 12/6/1839, overleden Heiligeweg F 161, zoon van Johannes Louer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-161Heiligeweg 7Aaltje Johannes van der Heide... Hermanus IJskamp; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1812, huw 1824, bev.reg. HRL 1851 wijk F-158, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1027F-161 (Heilige weg)Johannes Louerwoonhuis


1868 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 40057 (notaris Addick Adrianus Land te Franeker) repertoire nr. 10 van 15 jan 1868
adressoortbedraggebruik
F-161Heiligeweg 7koopaktefl. 1400huis
 
verkoperJohannes Lauer
verkoperEelkje Stavinga
koperFrans van der Zwaag


1872 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 40061 (notaris Addick Adrianus Land te Franeker) repertoire nr. 89 van 1 mei 1872
adressoortbedraggebruik
F-161Heiligeweg 7koopaktefl. 1400huis
 
verkoperFrans van der Zwaag
koperRienkje Kruizinga


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3615F-153 (Gedempte Heiligeweg)Rienkje Kruisingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5260Heiligeweg 7 (F-153)Coenraad Leers


1915 - schoolgeldadresnaam
Heiligeweg 7Klaas Faber


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 7G. v/d Weidebroodbakker


1936 - kentekenadresnaam
B-22240
Heiligeweg 7aDoekele Houbein


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 7aK.D. Anema733Muziekleraar-dirigent


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.K.D. Anema733Muziekleraar-dirigent


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.K.D. Anema733Muziekleraar-dirigent


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.K.D. Anema733Muziekleraar-dirigent


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 7rijksmonument 20391


2013 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8535Heiligeweg 7
  terug