Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Herenknechtenkamerstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Herenknechtenkamerstraat 3(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)E-086E-068
   Herenknechtenkamerstraat 3(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)E-087E-069


Naastliggers vanHerenknechtenkamerstraat 3
ten oostenVijver 6tuin
ten zuidende Herenknechtenkamerstraat
ten westende Herenknechtenkamerstraat
ten noordende Herenknechtenkamerstraat


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0233r van 6 nov 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenknechtenkamerstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Jans, zoon van
naastligger ten noordenJan Tammes


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0151r van 30 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenknechtenkamerstraat 3Herenknechtenkamerstraat OZ op de Vijver50‑00‑00 cgkamer
kopervrijster Reynu Piters
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende hof van Dirck Jansen
naastligger ten zuidenTrijn Oedses
naastligger ten westenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten noordenJacob Gijses
verkoperGerben Tania


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0231v van 2 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenknechtenkamerstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Iges


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0098v van 9 aug 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenknechtenkamerstraat 3Herenknechtenkamerstraat OZ [staat: Knegtekamerstraat]60‑00‑00 cgkamer
koperClaas Jansen, gehuwd metkaagschipper
koperAeffke Jelles
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende hof van de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Buwe Thomas
naastligger ten zuidenJetse Jelles Stijl
naastligger ten westenHerenknechtenkamerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Keimpe visjager
verkoper q.q.burgemeester Sibrandus Pauw, commissaris
verkoper q.q.burgemeester Menelaus Hillebrandts, commissarissen over
verkoperde boedel van wijlen Neeltie Cornelis


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0306r van 26 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenknechtenkamerstraat 3Herenknechtskamerstraat30‑00‑00 cghuis
koperWopke Johannis, gehuwd metturfdrager
koperJetske Jans
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenClaeske Jeyes
naastligger ten westenHerenknechtskamerstraat
naastligger ten noordenStijntje Foppes
verkoperPaulus Jansenzeilmaker


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0203v van 16 mrt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenknechtenkamerstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Agema q.q.


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-086Herenknechtenkamerstraat 3Akke Seyesgeb 1749 ... , ovl 21 sep 1813, huwt met Rommert Wiebes Faber, ovl wijk E-086, zie ook Aukje Feyes; bsha113ov, huw 1823


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-086Herenknechtenkamerstraat 3Sytse Johannes Hoog... 1814, huw 1815, ovl 1817, ovl 1838, ovl 1846, ovl 1848, ovl 1864, ovl 1879, ovl 1892; gebruiker van wijk E-086, sjouwer, eigenaar is Claas Heins erven, 1814. (GAH204); oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-086Herenknechtenkamerstraat 3Trijntje Sytzes Hooggeb 1797 HRL, ovl 28 dec 1814 HRL; wijk E-086, dv Sijrze Johannes H, en ... ; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-087Herenknechtenkamerstraat 3Jan Teekesgebruiker van wijk E-087; eigenaar is Claas Heins erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-086Herenknechtenkamerstraat 3erven Claas HeinsSytse Johannes Hoogsjouwer
E-087Herenknechtenkamerstraat 3erven Claas HeinsJan Teekes


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1201Herenknechtenkamerstraat 3Klaas Kramer rijks commiesBirdaardhuis (42 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1202Herenknechtenkamerstraat 3Klaas Kramer rijks commiesBirdaardhuis (24 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-086Herenknechtenkamerstraat 3Aaltje Alles van Loon... BS ovl 1811, ovl 1846, ovl 1848, BS Franeker ovl 1864; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-086; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-087Herenknechtenkamerstraat 3Baukje Arends van der Pijp... ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-170, wijk H-167, 234; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-087; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-087Herenknechtenkamerstraat 3Pieter Roelofs Marton... wijk H-167, 234, wijk G-170; oud 33 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-087; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-086HeerenknegtenkamerstraatSytze Johs. Hoog69 jHarlingenm, protestant, gehuwd
E-086HeerenknegtenkamerstraatAaltie Alles70 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-087H. Kn. K. straatPieter Roelofs Marton33 jscheepstimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
E-087H. Kn. K. straatBaukje van der Pijp37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-087H. Kn. K. straatArend P Marton8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-087H. Kn. K. straatSjouwkje Marton10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-087H. Kn. K. straatAntie Marton6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-087H. Kn. K. straatChatharina Marton6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-086Herenknechtenkamerstraat 3Janneke van der Meer, overleden op 12 maart 18402 jr, overleden Vijverstraat E 86. (CzOG nr. 28) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 668 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-086Herenknechtenkamerstraat 3Sytze Johannes Hoog, overleden op 9 april 184675 jr (geboren 17/10/1770), overleden HerenknechtKamerstraat E 86, gehuwd, vader van Evert, Lieuwe, tapper en afwezige Johannes Sytzes Hoog, als militaiir in Oost-Indien. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-087Herenknechtenkamerstraat 3Louwrens Johannes Voogd... Commissaris des Konings in Frl dd 29 apr 1854, 1e afdeling, no. 910; bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk E-087, 211, wijk F-055, 143, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-087Herenknechtenkamerstraat 3Renske Stienstrageb 13 jul 1805 Gorredijk, huwt met Wybrand Konterman, (gk), N.H., A na mei 1854 Gorredijk; bev.reg. HRL 1851 wijk E-087


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1201Heereknechtekamerstraat E-087Dirk B. de Vries woonhuis
Sectie A nr. 1202Heereknechtekamerstraat E-086Dirk B. de Vries woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1202Heereknechtekamerstraat E-068erven Hidde Dirks de Vries woonhuis
Sectie A nr. 1201Heereknechtekamerstraat E-069erven Hidde Dirks de Vries woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1202Herenknechtenkamerstraat 3 (E-068)Sietse Baardawoonhuis
Sectie A nr. 1202Herenknechtenkamerstraat 3 (E-068)Sietse Baardawoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Herenknechtenkamerstraat 3J. (Jelle) Kroese


2023
0.16001796722412


  terug