Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 10 2-070 2-103 1/3 B-094 B-109a
Naastliggers vanHerenwaltje 10
ten oostenhet Herenwaltje
ten zuidenHerenwaltje 12
ten noordenHerenwaltje 8


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0106v van 13 okt 1672 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet panwerk van Jacob Aerts


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0127v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet panwerk van de erfgenamen van Jacob Aerts


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0002r van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPybe Auckes pannebakker


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0207v van 11 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet panwerk van Pybe Auckes


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-070Herenwaltje 10perk
eigenaarAnne Jans
gebruikerAnne Jans
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-070Herenwaltje 10hoff
eigenaarWillem Rutgers
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
opmerkingdeese post is bij de executeur ontfangen volgens sijn verclaringe gedaen den 17 xber 1720
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-070 Herenwaltje 10hoff
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-070 Herenwaltje 10hoff
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-070 Herenwaltje 10Claas Harmens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 28 van 20 nov 1809
adressoortbedraggebruik
B-094Herenwaltje 10koopaktefl. 316woning
 
verkoperTjepke Gratama (voor twee panden)
koperPaulus de Boer (voor twee panden)


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0316v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostennr 8 van het Klooster


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0316v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0007v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-103 Herenwaltje 10P de Boer2-10-00 CGoliemolen


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0085r van 11 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 10Herenwaltje [staat: Zoutsloot en Droogstraat] wijk B-094huis
 
koperSchelte Doedes opzichter165-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westennr 9 van het Klooster
naastligger ten noordende binnenplaats van het Klooster
verkoperwethouder Paulus de Boer


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-094Herenwaltje 10Schelte Doedes de Vries... BS geb 1811, ovl 1814, huw 1818, ovl 1826, ovl 1842, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk B-094, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-094Herenwaltje 10Schelte Doedes de Vries Schelte Doedes de Vries


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 212Herenwaltje 10Bouwe Aukes ZeinHarlingensjouwermanhuis (55 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-094Herenwaltje 10Catharina Wiederoud 64 jaar, geb Maastricht en wonende te HRL. 1839, wijk B-094; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-094Herenwaltje 10Jacobus van Bree... Widders; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk D-142; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-094; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-094Herenwaltje 10Yetje J. de Boeroud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-094; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-094ZoutslootYetje J de Boer44 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
B-094ZoutslootAndries J Koopmans15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-094ZoutslootSjoerd J Koopmans9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-094ZoutslootAntie J Koopmans6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-094ZoutslootCatharina Wieder64 jMaastrichtgezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
B-094ZoutslootJacobus van Bree40 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-094Herenwaltje 10Hendrik van der Veen, overleden op 5 september 184231 jr, militair/huzaar/tompetter, overleden Venlo (garnizoenshospitaal), broer van Sytske van der Veen (vrouw van Germen van der Linden, arbeider Zoutsloot B 94). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-094Herenwaltje 10Jacobus Winckel, overleden op 6 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 64 jr, geboren Hondheim 9/3/1783, overleden Zoutsloot B 94, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-094Herenwaltje 10Roelof Westerhuis, overleden op 20 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 5 jr (geboren 1843), overleden Droogstraat B 94. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 212B-094 (Zoutsloot)Reinder Tj. Wijnaldawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 212B-109 (Heerenwaltje)Rein Wijnaldawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 212Herenwaltje 10 (B-109)Eele Nauta (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 10D.Tigchelaargrondwerker


1965 - adresboekadresnaam
Herenwaltje 10J.G.M. (Johannes) Donia


1972 - variaadresbronbericht
Herenwaltje 10Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1972


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 10rijksmonument 20422 1850
  terug