Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 3 2-074 2-101 B-090 B-087
Naastliggers vanHerenwaltje 3
ten oostende Wortelstraat
ten zuidenHerenwaltje 5
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 1


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0159v van 8 mei 1613 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMary Minnes


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0280r van 2 jun 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 3Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen]kamer
 
koperBerent Romckes 254-00-00 CG
naastligger ten oostenClaeske, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jan Pieters
naastligger ten zuidenClaeske, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jan Pieters
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenGoytyen Jacobs
verkoperToenis Arians, gehuwd met
verkoperImpck Sickes


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0050r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan van Colen


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0058v van 19 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan van Colen


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0158r van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 3Zoutsloot bij de drie pijpenhuis
 
koperArjen Jansen Cramer, gehuwd met53-00-00 GG
koperGryttie Willems
huurderPytter Gerbens
naastligger ten oostende hof van Reiner Gijsberts Fontein Toutenburg onder Rijperkerk
naastligger ten zuidenLuitjen Folkerts
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperReiner Gijsberts Fontein, gehuwd metToutenburg onder Rijperkerk
verkoperYbeltie Nauta


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0187r van 3 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenArjen Jansen Cramer


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0059r van 22 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 3Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot bij de drie pijpen]woning
 
koper door niaarMeye Sakes smalschipper100-00-00 CG
geniaarde koperLutgerus Caspersbontwever
naastligger ten oostende hof van Jan van Leeuwen kapitein
naastligger ten zuidenMeye Sakes Cramer
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperArjen Jansen Cramer


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0072r van 4 nov 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 3Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen]woning
 
koperJorrit Dirks c.u.smalschipper114-00-00 CG
naastligger ten oostenvan Leeuwen kapitein
naastligger ten zuidenMeje Sakes smalschipper
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperMeje Sakessmalschipper


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-074Herenwaltje 3
eigenaarRienk Cornelis
gebruikerRienk Cornelis
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-074Herenwaltje 3
eigenaarRienk Cornelis
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-074 Herenwaltje 3huis
eigenaarwed. Rienk Cornelis
gebruikerwed. Rienk Cornelis
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0039r van 12 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenoud burgerhopman Junius Alema


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0105v van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJunius van Alema


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0333v van 5 sep 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJunius van Alema


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-074 Herenwaltje 3huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-074 Herenwaltje 3wed. Cornelis Geerts, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal01-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-074 Herenwaltje 3huis
eigenaarMeye Harmens
gebruikerwed. Cornelis Geerts
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0179r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende heer Junius van Alema


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0048r van 10 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Ruurd Dirks


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0200v van 10 mrt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0255r van 30 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 3Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot op de hoek bij het brugje bij de oliemolen]woning
 
koperWybren Broers timmerman60-21-00 GG
bewonerAge Sybes c.u.
naastligger ten oostenburgemeester Barend van der Meulen c.s.
naastligger ten zuidenRinse Wopkes stadsbierdrager
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0202r van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 3Zoutsloot ZZ op de hoek bij het brugje bij de oliemolenhuis
 
koperHein Wybrens mr. metselaar140-00-00 CG
huurderIJsbrand Gonggrijp oud bakker
naastligger ten oostenburgemeester B. van der Meulen
naastligger ten zuidenRinse Wopkes stadsbierdrager
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot en straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperWybren Broerstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Wybrens, mr. metzelaar, koopt huis aan de Zoutsloot op de hoek bij het brugje bij de olymoolen, bewoond door IJsbrand Gonggrijp, oud bakker, c.u. Geen grondpacht. Ten O. burgemeester B. van der Meulen c.s., ten Z. Rinse Wopkes, stads bierdrager, ten W. en N. de straat en Zoutsloot. Gekocht van Wybren Broers, timmerman, 140 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0028r van 9 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTjeerd Monses


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0240r van 18 jan 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter van Campen


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0283v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter van Kampen


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0284v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 3Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot bij het blauw panhuis]huis
 
koperTjerk van Benthem, gehuwd met300-00-00 CG
koperSytske Vlasbloem
naastligger ten oostendr. J. Alberda
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Johannes, gehuwd metarbeider
verkoperGepke Klaazes


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0092r van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenT. van Benthem


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-101 Herenwaltje 3T van Benthem0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-090Herenwaltje 3Rienk Wybes de Boer... dB geb 27 dec 1795Harl; BS ovl 1827; 1831 overlijdens, ovl 1832, ovl 1837, ovl 1861; gebruiker van wijk B-090, varensgesel; eigenaar is wed. T. van Benthem, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-090Herenwaltje 3Tjerk van Benthem... zaake schrijf- en schoolbehoeften, 3 jun 1794 quit. no. 18; (GAH1126); wed. T. v. B. eigenaar van wijk B-090; gebruiker is Rienk Wybes de Boer, varensgesel, 114. (GAH204); id. van wijk B-112; gebruiker Rients Dirk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-090Herenwaltje 3T van Benthem wedRienk Wybes de Boer varensgesel


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-090Herenwaltje 3Christiaan Pieters de Bruin, overleden op 28 april 1819scheepstimmerman (Schritsen F 134), gehuwd, geen kinderen, broer van Pier, touwslager, Annegje (vrouw van Rienk Wybes de Boer, varensgezel Zoursloot B 90), wijlen Rein Pieters de Bruin (vader van afwezige Meinse, schoenmaker en Rienk Reins de Bruin, sjouwerman, beide te Stavoren). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 12 jan 1825
adressoortbedraggebruik
B-090Herenwaltje 3finale toewijzingfl. 17huis B-090
 
verkoperAkke Huites
verkoperJan Klaver
verkoperWyger Harmens
verkoperBaukje IJzenbeek
verkoperClaas IJzenbeek
verkoperAlbertus Rasschen
koperHendrikus Oorthuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 201Herenwaltje 3Henricus Barends OorthuisHarlingentimmerknegthuis (72 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-090Herenwaltje 3Minne Hendricus Oorthuis, overleden op 29 november 18354 mnd, zoon van Hendricus B. Oorthuis, timmermansknecht (Zoutsloot B 90) en Jetske Valderpoort, broer van minderjarige Neeltje, Barend, Poppe, Douwe, Jan en Beitske Hendricus Oorthuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-090Herenwaltje 3Jetske Valderpoort, overleden op 25 januari 1838vrouw van Hendricus Oorthuis, timmermansknecht Zoutsloot B 90, moeder van minderjarige Neeltje, Barend, Poppe, Douwe, Jan en Beitske Hendricus Oorthuis. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-090Herenwaltje 3Hendericus Oorthuis... wijk B-098, wijk E-278, supp wijk G-437; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk B-090; VT1839; H.B.O. eigenaar van perceel nr. 201 te HRL, timmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 502, huis, 72 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-090ZoutslootHenderikus Oorthuis52 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, huistimmerman
B-090ZoutslootBarend Oorthuis17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootPoppe Oorthuis14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootDouwe Oorthuis12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootJan Oorthuis10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootNeeltie Oorthuis18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootBeytske Oorthuis7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 201B-090 (Zoutsloot)Foppe Plantengawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 201B-087 (Heerenwaltje)Foppe Plantengawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4597Herenwaltje 3 (B-087)erv. Foppe W. Plantingawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 3K. v/d Hoekstalhoudersknecht
Heerenwaltje 3aR. van Kammenmatroos


1965 - adresboekadresnaam
Herenwaltje 3P. (Pieter) de Groot
  terug