Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 4 2-047 2-058 B-096 B-112
Naastliggers vanHerenwaltje 4
ten oostenhet Herenwaltje
ten zuidenHerenwaltje 6
ten noordenHerenwaltje 2


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-047Herenwaltje 4mouterie en stal
eigenaarEwert Hingst
eigenaarnu Simen Fockes
gebruikerSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-047Herenwaltje 4mouterie en stal
eigenaarSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Herenwaltje 4mouteri en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Herenwaltje 4mouterij en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0329v van 17 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenno. 6 van het klooster


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 4Zoutsloot wijk B-0967 huizen
 
koperGerrit van Danswijk 700-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenklooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. GratemaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-058 Herenwaltje 4G van Danswijk c s4-10-00 CG(8) woningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-096Herenwaltje 4Feyke Dirks Tadema... huw 1814, huw 1816, huw 1819, ovl 1827, ovl 1836, ovl 1841, ovl 1854; eigenaar en gebruiker van wijk B-096, timmerknegt, 1814. (GAH204); kind: Metje Feikes Tadema, geb 10 sep 1810, ged 30 sep 1810 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-096Herenwaltje 4Feyke Dirks Tadema Feyke Dirks Tadema timmerknegt


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-096Herenwaltje 4Feike Dirks Tadema, overleden op 5 oktober 1827mr. huistimmerman Klooster B 96, man van Antje Jacobs Brouwer, vader van afwezige Roelof, varensgezel (thans in Hamburg), afwezige Dirk, militair Leeuwarden en minderjarige Antje Feikes Tadema, dienstmeid (voogd is haar oom Willem Dirks Tadema, hovenier), alsmede minderjarige Ytje Feikes Tadema (voogd is haar moeder Antje). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 74 en 79 van 16 apr 1828
adressoortbedraggebruik
B-096Herenwaltje 4provisionele en finale toewijzingfl. 132huis B-096
 
verkoperAntje Jacobs Brouwer
verkoperJacob Hanekuyk
verkoperWillem Dirks Tadema
koperAuke Schuil (te Sneek)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 214Herenwaltje 4Haite SchuilHarlingenvarensgezelhuis (58 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-096Herenwaltje 4Sybren Schuilgeb 5 jan 1788 Sneek, ovl 13 mei 1860 HRL, huwt met Lubrig vd Hey, scheepstuiger, zv Uilke S, en ... ; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk B-106; oud 51 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-096; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-096ZoutslootSybrand Schuil51 jSneekm, protestant, weduwnaar, zeeman
B-096ZoutslootFetze Schuil20 jSneekm, protestant, ongehuwd
B-096ZoutslootUilke Schuil16 jSneekm, protestant, ongehuwd
B-096ZoutslootHoitze Schuil13 jGentm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-096Herenwaltje 4Wobbe Wiegers de Boer... in 1858, zv Wieger Wiegers en Swaantje Wobbes Visser; BS huw 1831, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 214B-096 (Zoutsloot)Germen Zeilmakerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 214B-112 (Heerenwaltje)Germen A. Zeilmakerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 214Herenwaltje 4 (B-112)O. Zeijlemaker (wed. W.A. Lijn)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 4P.Kroesepakhuisknecht
Heerenwaltje 4E.Sterenborgbetonwerker


1965 - adresboekadresnaam
Herenwaltje 4P. (Pieter) Kroese


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 4rijksmonument 20419 1850
  terug