Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 5 2-075 2-100 B-091 B-088
Naastliggers vanHerenwaltje 5
ten oostende Wortelstraat
ten zuidenHerenwaltje 7
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 3


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0280r van 2 jun 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenClaeske, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jan Pieters


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0109v van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0055v van 7 mei 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenReyner Gijsberts Fontein


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0095v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenReyner Gijsberts Fontein


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0336r van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenReyner Gijsberts Fontein


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0369v van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordendr. Reyner Gijsberts Fontein


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0158r van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLuitjen Folkerts


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0187r van 3 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 5[niet vermeld]kamer
 
koperMeye Saekes, gehuwd metschipper57-00-00 GG
koperNeeltje Dirx
naastligger ten oostende hof van Reiner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidende koper Meye Saekes c.u.schipper
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenArjen Jansen Cramer
verkoperNeeltje Jurjens, weduwe van
verkoperwijlen Luitjen Folkerts


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0218r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende verkopers Meye Saeckes c.u.smalschipper


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0059r van 22 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMeye Sakes Cramer


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0072r van 4 nov 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMeje Sakes smalschipper


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-075Herenwaltje 5woning
eigenaarwed. Meye Sakes
gebruikerwed. Meye Sakes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-075Herenwaltje 5huis
eigenaarwed. Meye Sakes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-8-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0140v van 28 jun 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-075 Herenwaltje 5huis
eigenaarMeye Sakes erven
gebruikerHarmen Meyes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0346r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMeye Harmens


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-075 Herenwaltje 5huis
eigenaarwed. Meye Harmens
gebruikerwed. Meye Harmens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-075 Herenwaltje 5Dieuwke Pieters, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-075 Herenwaltje 5huis
eigenaarSimon Fokkes erv.
gebruikerDieuke Pytters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0265r van 4 mrt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenvroedsman Meye Harmens Meyer


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0266v van 15 jul 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenvroedsman Meye Harmens Meyer


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0041r van 24 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Meye Harmens Meyer


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0048r van 10 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 5Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot]huis naast het zgn. Blauwpanhuis
 
koperRinse Wopkes bierdrager253-07-00 GG
huurderJelle Hendriks 26-00-00 CG
naastligger ten oostende tuin van Junius Alema
naastligger ten zuidenGerryt Jacobs
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordende weduwe van Ruurd Dirks
verkoperJan Harmens Speltje, erfgenaam vanoud wijdschipper
erflaterwijlen Antje Harmens, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman Meye Harmens Meyer


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0255r van 30 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRinse Wopkes stadsbierdrager


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0202r van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRinse Wopkes stadsbierdrager


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0028r van 9 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 5William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot] naast het zgn. blauw panhuishuis
 
koperPieter Johannes, gehuwd met530-00-00 CG
koperGepke Claases
naastligger ten oostenburgemeester S. Schaaff
naastligger ten zuiden[als huurder] Minne Poppes [staat: Foppes] Houttuyn
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenTjeerd Monses
verkoperJetze Rinses


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0128v van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0284v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0058v van 8 jul 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-100 Herenwaltje 5Ulbe Jacobs2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-091Herenwaltje 5Allert Sjoerds van Reenen... vR, en Reinofke Allards Balk; BS huw 1813, huw 1814, huw 1826, ovl 1840, ovl 1846; gebruiker van wijk B-091, kuipersknegt; eigenaar is Ulbe Jacobs, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-091Herenwaltje 5Greeult Ynses Bijlsmageb 1809 HRL, ovl 10 jan 1814 HRL; wijk B-091; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-091Herenwaltje 5Ulbe Jacobs... is Gepke W. Holthof, koemelker, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-091Herenwaltje 5Ulbe Jacobs Albert van Reenen kuipersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 200Herenwaltje 5Jan Ulbes StrikwerdaHarlingenmelktapperhuis (69 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 200 Ferdinand MinkesHarlingenvereeniging van percelen door verbouwing [met sectie A 199]


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-091Herenwaltje 5Haye Miedema... met Janke Koopmans, koopman in 1858, zv Pieter M, en Aukje Koopal; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 44 jaar, geb Boxum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk B-046; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-091Herenwaltje 5Janke Koopmansgeb 2 feb 1797 Tzum, ovl 1 dec 1860 HRL, huwt met Haye Miedema, dv Harmen K, en Janke ... ; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 43 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk B-046; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk B-091Herenwaltje 5F Minkes stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-091Herenwaltje 5Hiltje Abes Cuperus, overleden op 3 oktober 183944 jr, geboren Franeker, overleden Zoutsloot B 91, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 2) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-091ZoutslootFerdinand Minkes54 jForstendom Lippe Detmoldm, protestant, weduwnaar
B-091ZoutslootJohannes H Minkes17 jForstendom Lippe Detmoldm, protestant, ongehuwd
B-091ZoutslootAbe Minkes13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-091ZoutslootFrederik A Minkes11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-091Herenwaltje 5Douwe Botes Pieksma, overleden op 5 september 1846bijna 3 jr (geboren 13/11/1843), overleden Zoutsloot B 91, zoon van Bote Wybrens Pieksma, werkman en Trijntje Ynses Dijkstra, broer van minderjarige Ynse, Anna, Wiebren, Hylke, Trijntje, Doutje, Lolkje, reeds 23/10/1846 overleden Anna en 27/10/1846 overleden Ynze Botes Pieksma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-091Herenwaltje 5Anna Botes Pieksma, overleden op 23 oktober 18465 jr (geboren 28/8/1841), overleden Hoogstraat B 91, dochter van Bote Wybrens Pieksma, werkman en Trijntje Ynses Dijkstra, zuster van minderjarige Wiebren, Hylke, Trijntje, Doutje, Lolkje en reeds 27/10 overleden Ynse Botes Pieksma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-091Herenwaltje 5Ynse Botes Pieksma, overleden op 27 oktober 184612 jr, geboren Almenum 1/7/1834, overleden Hoogstraat B 91, zoon van Bote Wybrens Pieksma, werkman en Trijntje Ynses Dijkstra, broer van minderjarige Wiebren, Hylke, Trijntje, Doutje en Lolkje Botes Pieksma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2147B-091 (Zoutsloot)Foppe Plantengawoonhuis
Sectie A nr. 2147B-092 (Zoutsloot)Foppe Plantengawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3495B-088 (Heerenwaltje)Foppe Plantengawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4598Herenwaltje 5 (B-088)erv. Foppe W. Plantingawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 5A.Heszeeman
Heerenwaltje 5IJ.Lijnventer


1965 - adresboekadresnaam
Herenwaltje 5L. (Lodewijk) Bierma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 5beeldbepalend pand5 van 10
  terug