Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 7 2-075 2-100 B-092 B-089
Naastliggers vanHerenwaltje 7
ten zuidenHerenwaltje 9
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 5


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0187r van 3 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende hof van Reiner Gijsberts Fontein


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0218r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen]huis
 
koperTaecke Poppes, gehuwd metschuitschipper350-00-00 CG
koperRigstje Thomas
naastligger ten oostensr. Reiner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidenFrans Haeyes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende verkopers Meye Saeckes c.u.smalschipper
verkoperMeye Saeckes, gehuwd metsmalschipper
Neeltie Dirx


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-075 Herenwaltje 7woning
eigenaarwed. Meye Sakes
gebruikerwed. Meye Sakes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-075 Herenwaltje 7huis
eigenaarwed. Meye Sakes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-8-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0140v van 28 jun 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot bij de drie pijpen]dwarshuis
 
koperJan Jansen meerderjarig vrijgezel550-00-00 CG
naastligger ten oostenBaukjen Nauta, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Croese
naastligger ten zuidenFrans Hayes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTaeke Poppes, gehuwd metOldeboorn
verkoperRixtie Tomas


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-075 Herenwaltje 7huis
eigenaarMeye Sakes erven
gebruikerHarmen Meyes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0054r van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-075 Herenwaltje 7huis
eigenaarwed. Meye Harmens
gebruikerwed. Meye Harmens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-075 Herenwaltje 7Dieuwke Pieters, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0242v van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0086r van 8 feb 1789 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0025v van 18 mrt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-100 Herenwaltje 7Ulbe Jacobs2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-092Herenwaltje 7Tjerk Sjoerds... vd Wal aan de Weeshuisvijever, kwit. no. 14, 4 okt 1774. (GAH1105); vrouw T.S. gebruiker van wijk B-092; eigenaar is Ulbe Jacobs, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-092Herenwaltje 7Ulbe Jacobs... eigenaar van wijk B-091, gebruiker is Allert van Reenen, kuipersknegt 1814. (GAH204); id. van wijk B-092, gebruiker is Tjerk Sjoerds vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk H-004, gebruiker is Gepke W. Holthof, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-092Herenwaltje 7Ulbe Jacobs Tjerk Sjoerds vrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 199Herenwaltje 7Jan Ulbes StrikwerdaHarlingenmelktapperhuis (63 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 199 Ferdinand MinkesHarlingenvereeniging van percelen door verbouwing [met sectie A 200]


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-092Herenwaltje 7Jacob van der Linden, overleden op 2 maart 183911 dg, overleden Wortelstraat B 92. (CzOG nr. 12) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-092Herenwaltje 7Hendrik Gonggrijp, overleden op 24 maart 183937 jr, werkman, overleden Karremanstraat B 92. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 18) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2147B-091 (Zoutsloot)Foppe Plantengawoonhuis
Sectie A nr. 2147B-092 (Zoutsloot)Foppe Plantengawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3494B-089 (Heerenwaltje)Foppe Plantengawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3494Herenwaltje 7 (B-089)erv. Foppe W. Plantinga


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heerenwaltje 7 Sijbren Beukerstoker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 7H.Bleekerdarmenbewerker


1965 - adresboekadresnaam
Herenwaltje 7E. (Elisabeth) Alberda wv Bleeker
  terug