Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerHofstraat 14-1634-1614-154G-070G-068


Naastliggers vanHofstraat 1
ten oostenHofstraat 3
ten zuidende Hofstraat
ten westenBrouwersstraat 27
ten noordenBrouwersstraat 25


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0163r van 15 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0232r van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSytse Jochums
naastligger ten westenSytse Jochums


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0155r van 24 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sytse Jochums


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sytse Jochums


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0032r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet andere huis van Saartje Sybrands, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jochem Sytses schoenmaker


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0032r van 11 dec 1631 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 1Hofstraat NZ [niet vermeld]0‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet eerste huis in deze akte*
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSaartie Sybrands voor haar kind, weduwe van
verkoperwijlen Jochum Sytsesschoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Saartie Sybrants wv schoenmaker Jochum Sytses, als moeder en wettige voorstanderse van haar kind, (b) een huis ten oosten van het vorige geveilde huis. Op deze kelder staat een loods die tot dat andere huis behoort. Er mag gebruik gemaakt worden van het gemack op de hoek van het huis van Gerryt Pieters. Grondpacht 1 cg.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0054r van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sytse Jochums


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0024r van 15 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Bonnema


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0170r van 16 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Bonnema


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0113v van 18 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis gekocht door Sipke Hendrix


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0149v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 1Hofstraat NZ354‑14‑00 gghuis, keuken, kelder en gemak onder het huis waar de Verloren Arbeit uitgestoken was
koperSipcke Hendricks, gehuwd metmr. metselaar
koperTrijntie Tuiges
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenJohannes Heins
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis waar de Verloren Arbeit uitgehangen heeft van Dirck Dirx Six de Verloren Arbeid
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipcke Hendricks, mr. metselaar x Trijntie Tuiges kopen een huis, keuken, kelder en gemak onder dese huisinge, daer alleen de verloren arbeit wtgesteken heeft, nu Dirck Dirx Sis toebehorende, doorlopende. Staande nz. Hofstraat. Ten O. Joannes Heins, ten W. Dirck Dirx Six. Grondpacht 1 GG aan de Stad. Gekocht van oud-burgemeester Fedde Feddes Bonnema, voor 354 GG 14 st.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0266v van 25 feb 1655 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 1Hofstraat NZ376‑00‑00 gg1/4 huis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*het huis genaamd de Verloren Arbeid de Verloren Arbeid
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0171r van 2 mei 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSioucke Douwes*, gehuwd met
naastligger ten westenSalvis Sydses*


1659 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 204 folio 21r van 31 dec 1659 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Hofstraat 1
aangeverSioucke Douues, weduwe van
wijlen Salvis Sydses
aangeverSioucke Douues, gehuwd met
Symen Aenes
requirantJacob Sydses, oom en curator over
het nagelaten weeskind van wijlen Salvis Sydses
inleiding bij de boedelinventarisatie[0021r] Inventaris ende beschrievinge sampt warderinge gedaen ende gemaeckt ten overstaen van de heren preasiderende burgemeesteren Gellius Vetzensius ende Joost de Voorde verordonneerde commissarien geadsocieert met doctor Dominico Wringer secretaris ten huise van Sioucke Douues weduwe van Salvis Sydses van alle de goederen die de voornoemde haer man metter doot ontruimpt ende naegelaten heeft ende dus lange bij haer ende haer kint pro indiviso geposideert ende beseten heeft ende haer weder te echte begeven hebbende met Symen Aenes ende dat opt versoeck van Jacob Sydses als om ende geauthoriseerde curator over t naegelaten weeskint ende opt aengeven van de voornoemde Sioucke Douues nae dat sij den belofte van getrouuicheyt in handen van de preces heeft gedaen ende is de warderinge gedaen door Geert Willems ende His Romckes gesworen wardeersters desen 31e december 1659
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1667 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 207 folio 348r van 21 jan 1667 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Hofstraat 1
wijlen Simon Anes, weduwnaar(1) vanleidekker
wijlen Maicke Michiels
requirantJoost Michiels, geauthoriseerde curator overkapitein
Jancke Simons oud in het 15e jaar
requirantGijsbert Douwes, curator over
het nagelaten kind van wijlen Siouckien Douwes, weduwe (1) van
wijlen Salvus Sydses
requirantGijsbert Douwes, curator over
de twee kinderen van wijlen Siouckien Douwes, gehuwd met
wijlen Simon Anesleidekker
aangeverYfk Joannis het sterfhuis gefrequenteerd hebbende
inleiding bij de boedelinventarisatie[0348r] Inventarisatie ende beschrijvinge ten overstane van de heeren burgemeesteren Evert Ruirerds en Hendrick Coenraedts als commissarien, geadsocieert met Dre Dominico Wringer secretaris, gedaen ten sterfhuise van Simon Anes leidecker en Siouckie Douwes in tijden echteluiden van alle de goederen aldaer bevonden, ter versoecke van de captein Joost Michiels als geauthoriseerde curator over Jancke Simons out in t 15 jaar, voordochter van Symen Anes bij Maicke Michiels in echt verwect, mitsgaders Gysbert Douwes als curator over 't kint van Sioukie Douwes bij Salvus Sydses echtelijck geprocreert en desselfs twe naakinderen bij Symen Anes verweckt, zijnde de aengevinge geschied door Yfk Joannis 't sterfhuis gefrequenteert hebbende, die de belofte van alle getrouwelijck te sullen aangeven in welgedachte commissarien handen, [0348v] heeft gepraesteert waerop tot de beschrijvinge is geprocedeert soo volgt. Actum den 21 januarij 1667.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0017va van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 1Hofstraat NZ bij de Kimswerderpijp, het westeinde van de444‑04‑04 gghuis, loods en plaats
koperPytter Cornelis Boncq
naastligger ten oostenLieuwe Wepkes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis genaamd de Verlooren Arbeid de Verloren Arbeid
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Cornelis Jansen kuiper
verkoper q.q.Ghijsbart Douwes, curator over
verkoperde kinderen van wijlen Zyuwke Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Zymen Aanesstadsleidekker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de curator over) de kinderen van wl. Zyuwke Douwes wv stads-leidekker Zymen Aanes, een huis, loods en plaats met twee regenwaterbakkern en een put, op het westeinde van de Hofstraat bij de Kimwerderpijp. Ten O. Lieuwe Wepkes, ten Z. de Hofstraat, ten W. het huis de verlooren arbeid, ten N. erven kuiper Cornelis Jansen. Geen grondpacht. Geboden door Pytter Cornelis Boncq 444 GG 4 st 4 pn.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0164v van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 1Hofstraat NZ [niet vermeld]252‑00‑00 gghuis
koperSymon Pytters Bonck
naastligger ten oostenEngel hopster
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet hoekhuis van de weduwe van wijlen Cornelis stoker
naastligger ten noordenHendrick Rienx koopman
verkoperCornelis Pytters Bonck


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0388r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 1Hofstraat NZ180‑00‑00 gghuis
koperJaepje Jacobs, weduwe van
koperwijlen Gerke Gerkes
naastligger ten oostenhuis nagelaten door Engel hopster
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Cornelis stoker
naastligger ten noordenhuis en tuin van Hendrick Rienx
verkoperSymen Pieters Bonq te de Schapendijk buiten Harlingen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-163 , folio 79Hofstraat 1huis
eigenaarGerke Gerkes wed.
gebruikerGerke Gerkes wed.
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-163 , folio 51vHofstraat 1huis
eigenaarGerke Gerkes wed.
opmerkinginsolvent
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0191v van 23 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 1Hofstraat NZ102‑14‑00 gghuis
koperHaye Willems, gehuwd met
koperGrytie Pyters
naastligger ten oostenJeltie Jeltes c.u.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Dirks
naastligger ten noordenHarmen Uitses
verkoperGertie Gerkesmr. chirurgijn te Marsum


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-163 , folio Hofstraat 1huis
eigenaarHaye Willems
gebruikerHaye Willems
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0080v van 23 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 1Hofstraat NZ375‑00‑00 cghuis
koperOeble Gosses, gehuwd metmr. timmerman
koperRinske Johannis
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jelte Jeltes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Dirks
naastligger ten noordenDirk IJsbrands
verkoperHaye Willems, gehuwd metmr. metselaar
verkoperGrytie Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries de Boer koopt een huis met ten O. de Heerenknechtenkamerstraat , ten W. de straat, ten N. de koper, ten Z. wd. Jelle Ruirdts. Gekocht van Jan Takes.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-161 , folio 52rHofstraat 1huis
eigenaarHaye Willems
gebruikerBouwe Sytses
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0356v van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenOebele Gosses mr. timmerman


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0270v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0289r van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 1Hofstraat NZ625‑00‑00 cghuis
koperJetse Ottes, gehuwd metscheepstimmerman
koperTrijntie Pytters
naastligger ten oostenhuisman Pieter Sierks te Pietersbierum
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Dirks
naastligger ten noordenDirk IJsbrands
verkoperOebele Gosses, gehuwd metmr. timmerman
verkoperRinske Johannis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetse Ottes, scheepstimmerman x Trijntie Pytters kopen een huis nz. Hofstraat


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-161Hofstraat 1Jetse Ottes, bestaande uit 4 personen08‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-161 , folio 52rHofstraat 1huis
eigenaarJetse Ottes
gebruikerJetse Ottes cum soc.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-161, fol. 70vHofstraat 1Jetse Ottes , bestaande uit 1 volwassene en 2 kinderenvaerendspersoon als scheepstimmerman15:8:00 cg2:11:00 cgvan een gemeen bestaen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-161 , folio 52vHofstraat 1huis
eigenaarJetse Ottes
gebruikerJetse Ottes c.soc.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-161 , folio 52vHofstraat 1huis
eigenaarJetse Ottes
gebruikerJetse Ottes c.s.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0001r van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJetze Ottes


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0148v van 20 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 1Hofstraat NZ dicht bij de Kimswerderpijp461‑00‑00 gghuis
koperBregje Ulbes, weduwe van
koperwijlen Tjalling Tjallings
voormalig bewonerLijsbeth Lieuwes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pyter Sierks
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenPoppe Eekes Menalda
naastligger ten noordenGerrit Alberts
huurder voorbovenkamerFeike Lolkes 18‑00‑00 cg
verkoper q.q.Doede Seerps Backer, gelastigde vankoopman
verkoper q.q.Hidde van der Werff, gelastigde vanmr. bakker te Dokkum
verkoperde Gereformeerde Gemeente, alimentatores van te Dokkum
verkoper van 1/4Wouter Pyters
verkoper van 1/4Haeye Lammertsoud mr. brouwer te Dokkum
verkoper q.q.Haeye Lammerts, gelastigde van zijn broeroud mr. brouwer te Dokkum
verkoper van 1/4Gerrit Lammertskoopman te Ee
verkoper q.q.Haeye Lammerts, gelastigde van zijn zusteroud mr. brouwer te Dokkum
verkoper van 1/4Ynskje Lammerts, gehuwd met te Holwerd
verkoper van 1/4Jan Sjoerdsmr. bakker te Holwerd
erflaterwijlen Lijsbeth Lieuwes, weduwe van
erflaterwijlen Jetze Ottesscheepstimmerman


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-154 , folio 92rHofstraat 1huis
eigenaarTjalling Tjallings wed.
gebruikerTjalling Tjallings wed.
huurwaarde11‑00‑00 cg
gebruikerTjalling Jurjens wed.
huurwaarde18‑04‑00 cg
huurwaarde totaal29‑04‑00 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0151v van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Bregtje Ulbes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-154 , folio 92rHofstraat 1huis
eigenaarTjall. Tjallings wed.
gebruikerRuurd Sytses
huurwaarde36‑00‑00 cg
gebruikerJohannes Roelofs
huurwaarde28‑00‑00 cg
huurwaarde totaal64‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal62‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑07‑04 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-154 , folio 92rHofstraat 1huis
eigenaarTjalling Tjallings wed. erven
gebruikerHarbert Abeles
huurwaarde28‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal46‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑09‑00 cg


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0267r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 1Hofstraat NZ wijk G-07076‑00‑00 cghuis
koperWillem IJsbrands
huurderJan Harmsens
naastligger ten oostenLuitje
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenL. Spannenburg
naastligger ten noordenH. Helmer
verkoperIJsbrand Willems Brouwerhuistimmerknecht
verkoperJan Haitsblokmakersknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem IJsbrands, meerderjarig jongman, koopt een huis nz. Hofstraat, wijk G-070, nu gebuurd door wv Jan Harmens c.s. Ten O. Luitje [niet ingevuld], ten Z. de Hofstraat, ten W. L. Spannenburg, ten N. H. Helmer. Geen grondpacht. Gekocht van huistimmerknecht IJsbrand Willems Brouwer en blokmakersnecht te Franeker Jan Aaits, als vaders en voorstanders over hunne minderjarige kinderen, voor 76 CG.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0306v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenIJsbrand Willems


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-154 , pag. 89Hofstraat 1Willem IJsbrands 1‑10‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0122v van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenIJsbrand Willems


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-070Hofstraat 1Jan Harmensovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk G-070, medegebruiker Jan de Reus, varensgesel, eigenaar is Willem IJsb. Brouwer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-070Hofstraat 1Jan Hotses de Reus... 1799, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1804, 1807, BS huw 1835, huw 1836, ovl 1839; gebruiker van wijk G-070, varensgesel; medegebruiker Jan Harmens wed. ; eigenaar is Willem IJsb. Brouwer, 1814. (GAH204); vrouw J. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-070Hofstraat 1Willem IJsb Brouwereigenaar van wijk G-070; gebruiker Jan Harmens wed, en Jan de Vries, varensgesel, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-070Hofstraat 1Willem IJsbrand Brouwerwed Jan Harmens
G-070Hofstraat 1Willem IJsbrand BrouwerJan de Reusvarensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1560Hofstraat 1Sybren Stephany wijnwerkerHarlingenhuis en erf (44 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-070Hofstraat 1Hidde Tjeerds Faber... ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-131; oud 39 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-070; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-070HofstraatHidde Tjeerds Faber39 jkoopmanArumm, protestant, gehuwd
G-070HofstraatEvertje van der Gaast29 jFranekerv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-070Hofstraat 1Everdina van der Gaast... bev.reg. HRL 1851 wijk G-131; oud 29 jaar, (vnm: Evertje), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-070Hofstraat 1Gerardus Leembeek... van Kampen, (gk), 1842; dv Gerardus L, en Truike Lodewijks; BS huw 1842, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-070Hofstraat 1Trijntje Pieters Buyl... BS huw 1820, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk G-136, 70, 230, supp wijk G-438, 448, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1560Hofstraat G-070Klaas D. de Jong woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1560Hofstraat G-068 Doetje Stephani vrouw van Cornelis Kaliswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1560Hofstraat 1 (G-068)Cornelis Kalis (en Cons., te Enkhuizen)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 1T. Kwastbootwerker
Hofstraat 1aM. de Groottimmerman


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 1beeldbepalend pand4 van 10


2023
0.14750218391418


  terug