Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 11 4-121 4-117 G-084 G-087
Naastliggers vanHofstraat 11
ten oostenHofstraat 13
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 9


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0066r van 20 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Seerps molenaar


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0159r van 2 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0237r van 11 dec 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 11Hofstraat NZ 11/13 [staat: bij de oude Kimswerderpijp]twee kamers naast en ten westen van het huis van het Lommerts hof
 
koper provisioneelAnthonys Salizetes 80-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis van het Lommerts hof
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Bouuens nomine curatorio
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild twee kamers ten westen van de Lombardshof.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0019r van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Bijlaen


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0009r van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Jan Symons Bijlaen


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-121Hofstraat 11kamer
eigenaarburgemeester Bilaen
gebruikerAntie Jilts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-121Hofstraat 11huis
eigenaarLolke Westra
gebruikerAntie Jilts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-121 Hofstraat 11huis
eigenaarvroedsman Westra
gebruikerFocke Jilles cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-121 Hofstraat 11huis
eigenaarerven wed. Tyte Tytes
gebruikerwed. Reiner Cornelis
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0166r van 23 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGosse Tjebbes n.u.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-121 Hofstraat 11Gosse Tjebbes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-121 Hofstraat 11huis
eigenaarGosse Tjebbes nom. ux.
gebruikerGosse Tjebbes nom. ux.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0226r van 12 dec 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0094r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Syttje Fietes


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0230r van 19 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Barend Shultz


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-117 Hofstraat 11Joris Ottes erven1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-084Hofstraat 11Jan Barend Schultz... links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-084Hofstraat 11Tjeerd van Beemengeb 1798 HRL, ovl 1 jan 1814 HRL; wijk G-084, zv Servaes vB., en ... ; BS ovl 1814; geb 10 jan 1797, ged 24 jan 1797 Grote Kerk HRL, zv Servaas van Beemen en Froukje Alles


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-084Hofstraat 11Jan Barents Schultz Jan Barents Schultz varensgesel


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 27 van 10 mrt 1827
adressoortbedraggebruik
G-084Hofstraat 11provisionele en finale toewijzingfl. 345huis G-084
 
verkoperHendrik Feikes de Boer
koperJohannes Jans Schoenmaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1718Hofstraat 11Johannes Jans SchoemakerHarlingenvleeschhouwerhuis en erf (98 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-084Hofstraat 11Jantje Rinnerts Visser, overleden op 17 oktober 1834dochter van Rinnert K. Visser, werkman (Romerstraat G 84) en Johanna H. Boom, zuster van minderjarige Klaas, Johannes en Marten Rinnerts Visser. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-084Hofstraat 11Johanna Boomgeb 5 okt 1804 Rottevalle, winkelierse, N.H., A 25 apr 1881 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-088, 1860-1880; oud 35 jaar, geb Rottevalle en wonende te HRL. 1839, wijk G-084; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-084Hofstraat 11Rinnert Vissergeb 1794 Aengwirden, ovl 12 sep 1843 HRL, huwt met Johanna Hotzes Boom, zeekapitein, zv Klaas V, en Martje Johannes; BS ovl 1843; oud 45 jaar, geb Engwierum (!) en wonende te HRL. 1839, zeeschipper, wijk G-084; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-084HofstraatRindert K Visser45 jEngwierumgezin 1, m, protestant, gehuwd, zeeschipper
G-084HofstraatJohanna Boom35 jRottevallegezin 1, v, protestant, gehuwd
G-084HofstraatKlaas Visser11 jDokkumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-084HofstraatJohannes Visser9 jDokkumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-084HofstraatMarten Visser8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-084HofstraatJan Visser4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-084HofstraatJantie Visser3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-084HofstraatSaapke Visser1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-084HofstraatMartje Visser3 mHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-084HofstraatJohannes van Texel37 jJouwergezin 2, m, protestant, gehuwd, koperslagersknegt
G-084HofstraatAlbertie Fokkema39 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-084HofstraatAnna Oelsen6 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-084Hofstraat 11Jantje Rinnerts Visser, overleden op 4 september 18436 1/2 jr (geboren 20/1/1837), overleden Hofstraat G 84, dochter van reeds 13/9/1843 overleden Rinnert Klazes Visser en Johanna Hotzes Boom, zuster van minderjarige Klaas (15 jr), Johannes (14 jr), Marten (12 jr), Jan (8 jr), Jaapje (5 jr), Martje (4 jr) en Wilhelmina Rinnerts Visser (1 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-084Hofstraat 11Martje Rinnerts Visser, overleden op 9 september 18434 jr (geboren 30/9/1839), overleden Hofstraat G 84, dochter van reeds 13/9/1843 overleden Rinnert Klazes Visser en Johanna Hotzes Boom, zuster van minderjarige Klaas (15 jr), Johannes (14 jr), Marten (12 jr), Jan (8 jr), Jaapje (5 jr) en Wilhelmina Rinnerts Visser (1 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-084Hofstraat 11Rinnert Klases Visser, overleden op 12 september 184349 jr, zeekapitein, geboren Aengwirden 8/7/1794, overleden Hofstraat G 84, man van Johanna Hotzes Boom, vader van minderjarige Klaas (15 jr), Johannes (14 jr), Marten (12 jr), Jan (8 jr), Jaapje (5 jr), Wilhelmina (1 jr), wijlen Jantje (overleden 4/9/1843: 7 jr) en wijlen Martje Rinnerts Visser (4 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-084Hofstraat 11Jan Rinnerts Visser, overleden op 15 september 18438 jr (geboren 12/10/1835), overleden Hofstraat G 84, zoon van wijlen Rinnert Klazes Visser en Johanna Hotzes Boom, broer van minderjarige Klaas (15 jr), Johannes (14 jr), Marten (12 jr), Jaapje (5 jr) en Wilhelmina Rinnerts Visser (1 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-084Hofstraat 11Albertje Jans Fokkema... HRL 1851 wijk C-164, wijk B-052, wijk E-116; oud 39 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-084; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-084Hofstraat 11Johannes van Texel... C-164, wijk B-052, wijk E-116; oud 37 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, koperslagersknecht, wijk G-084; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-084Hofstraat 11Sybrigje Bronsgeb 5 mei 1804 HRL, huwt met Pieter van Hofwegen, (gk), verbleef tijdelijk ivm de kraam, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-221, wijk G-084


1856 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-084Hofstraat 11Trijntje Jelles Dijkstra, overleden op 27 november 1856geboren Franeker 27/8/1834, dochter van Jelle Jans Dijkstra, slager (Kerkstraat G 84), zuster van Akke (vrouw van Ynse H. Huitema, gleibakker), Janna (vrouw van Frederik de Bas, tabakskerver), Lamkje en wijlen Tietje Jelles Dijkstra (1e vrouw van genoemde Frederik de Bas, moeder van minderjarige Geertruida Frederiks de Bas). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1718G-084 (Both Apotheker straat)Martha Sjierks de Boer wed. Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 07 jan 1869
G-084Hofstraat 11Een huis met erf in de Hofstraat, in gebruik bij H., Eijer. Provisioneel verkocht op 12 jan 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 21 jan 1869
G-084Hofstraat 11Een huis met erf in de Hofstraat, in gebruik bij H., Eijer. Finaal verkocht op 26 jan 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 863..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3742Hofstraat 11 (G-087)Petrus Meinderswoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 11P. v/d Meerkleermaker
  terug