Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 15 4-122 4-119 G-086 G-089


Huisnaam in: 1808
Gebruik: huis
Naam: de fontein (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanHofstraat 15
ten oostenHofstraat 17
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 13


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0017v van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 17, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis en hof van de erven van dr. Swalve


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0018v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 15Hofstraat NZkamer
 
koperJan Eeverts burger c.u.130-00-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet het huis de Fontein
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende volgende kamer
naastligger ten noordenhet het huis de Fontein
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicus
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
ds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
wijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
wijlen Laes Laesen Hannema


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0019r van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Eeverts c.s.


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 227v van sep 1703 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hofstraat 15Jurre Martens, mr. koordewerker x Doedtie Jacobs, koopt een huis, plaats en bleekveld nz. Hofstraat. Ten O. Abbe Douwes en het huis 'de Fontein', ten W. de verkoper, ten Z. die straat, ten N. erven Tjalling Lourens. Gekocht van Jan Symons Bijlaan, oud-burgemeester en lakenkoper, voor 325 cg.


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0009r van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAbbe Douwes
naastligger ten oostenherberg genaamd Roma [staat: Bremen]


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-122 Hofstraat 15huis
eigenaarburgemeester Bilaen
gebruikerFocke Jillis cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-122 Hofstraat 15huis
eigenaarLolke Westra
gebruikerJan Hendriks dogter
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-122 Hofstraat 15huis
eigenaarvroedsman Westra
gebruikerTaede Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0351v van 26 nov 1730 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 17, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westentuin kapitein Livius Prigge


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0171v van 14 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 17, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLivius Prigge kapitein


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0265r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 17, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLivius Prigge n.u.kapitein


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-122 Hofstraat 15huis
eigenaarSjoerd Arjens
gebruikerJacob Caspers
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0166r van 23 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSioerd Arjens


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-122 Hofstraat 15IJsbrand Ypes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0250r van 14 dec 1755 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 15Hofstraat NZwoning
 
koperFeike Sjoerds, gehuwd metscheepstimmerman260-00-00 CG
Corneliske Ameels
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurderJan Rienks c.u.
naastligger ten oostenhet huis de Fontein
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHendrik Reins Faber
naastligger ten noordenhet huis de Fontein
verkoperHylkjen Sjoerds, gehuwd met
IJsbrand Ypesijzersmid


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0100v van 30 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 17, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFeike Sjoerds
naastligger ten westenhof van Jurjen Mulder


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0052r van 1 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 17, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFeyke Sjoerds
naastligger ten westenhof van Jurjen Mulder


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0168v van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 17, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFeike Sjoerds


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0226r van 12 dec 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFeike Sjoerds


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0094r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFeike Sjoerds


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0255r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 15Hofstraat NZhuis
 
koper door niaarTyte Scheltes hoogbootsman111-00-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
geniaarde koperLieuwe Douwes, gehuwd metoud huisman en winkelier
Jetske Teekes
naastligger ten oostenhet huis de Fontein
naastligger ten noordenhet huis de Fontein
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenTiete Scheltes
verkoper van 1/6Sioerd Feykesscheepstimmerman
verkoper van 2/6Ameel Feykesturfdrager
verkoper van 2/6Aagje Ruts, weduwe van
wijlen Jan Feykes
verkoper van 1/6Feikje Sjoerds, gehuwd met
Jan Bootes
vader van verkoperswijlen Feyke Sjoerds, gehuwd geweest met
moeder van verkopersCornelia Ameels


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0275v van 6 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 17, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTiete Scheltes bootsman


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0168r van 15 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 17, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenC. Jonker


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0291r van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 15Hofstraat NZhuis
 
koperJan Tamboezer koopman400-00-00 CG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurderCornelis Teewes c.u.40-00-00 CG
huurderGrietje Schoonebeek
wijlen Jarig van der Leykoopman
naastligger ten oostenhet huis de Fontein
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenTiete Scheltes oud hoogbootsman
naastligger ten noordenhet huis de Fontein
verkoperTiete Scheltesoud hoogbootsman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tamboezer koopt huis nz. Hofstraat. Ten O. en N. het huis 'de Fontein', ten W. de verkopers, ten Z. de Hofstraat. Gekocht van Pieter Scheltes, oud Hoog Bootsman bij het voormalig Collegie ter Admiraliteit in Friesland.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0151r van 6 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 15Hofstraat NZ wijk G-086huis
 
koperChristoffel A. de Haas, gehuwd met450-00-00 CG
Antje K. van Dijk
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurderChristoffel A. de Haas
Antje K. van Dijk
naastligger ten oostenhet huis de Fontein
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende erven van Tiete Scheltes
naastligger ten noordenhet huis de Fontein
verkoperJan Tamboezerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristoffel de Haas x Antje K. van Dijk koopt huis nz. Hofstraat. Wijk G-086. Ten O. en N. 'de Fontein', ten W. Tiete Scheltes, ten Z. de Hofstraat. Gekocht van Jan Tamboezer.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0230r van 19 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Tamboezer


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-119 Hofstraat 15Christoffel de Haas0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-086Hofstraat 15Christoffel Andries de Haas... wijk G-085, gebruiker is Uilke Siebes Visser, schoenmaker 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-086, leerloyer, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. leerlooier, wijk H-065; VT1839; kind: ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-086Hofstraat 15Christoffel de Haas Christoffel de Haas leerloyer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1716Hofstraat 15Andries HoogmolenHarlingenkoopmanhuis (108 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-086Hofstraat 15Gerben Simons van der Meer, overleden op 14 november 1832zoon van Simon van der Meer, schipper (Hofstraat G 86) en Akke Gerbes Dijkstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-086Hofstraat 15Baukje Eeltjes de Boer... ovl 1866, ovl 1872, bev.reg. HRL 1860-1880; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk G-086; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-086Hofstraat 15Johannetta S Metzlar... doctor S. Wyma, 22 may 1807; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stijfster, wijk G-086; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-086HofstraatJoannette Metzler56 jHarlingenv, protestant, weduwe, stijfster
G-086HofstraatAafke de Kok Overdijk25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-086HofstraatCharlotta Overdijk13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-086HofstraatBaukje E de Boer28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1716G-087 Andries HoogmolenHarlingenoude bouwvallige woningen afgebroken, tot een nieuw gebouw opgetrokken, bevattende onderscheidene woningen


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-086Hofstraat 15Jetske Bastiaans van Kampen... dv Bastiaan vK, en Maayke IJeves; huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1836, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-086; Hans Gerbens Bolta van Midlum ende J.B. vC. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1716G-087 (Hofstraat)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1717Hofstraat 15 (G-089)St. Luciagesticht (te Rotterdam)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 15 Cyprianus Rewiersmastoffeerdersknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 15S.Rewiersmastoffeerder
  terug