Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 17 4-123 4-120 G-087* G-090
Naastliggers vanHofstraat 17
ten oostenHofstraat 19
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 15


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0285v van 7 apr 1689 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis genaamd de Fontein


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0017v van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZhuis en hof
 
kopervroedsman Pieter Jacobs Clinckhamer c.u.655-00-00 GG
huurderBartel Cleisen c.u.herbergier
verpachter grondde Stad Harlingen27-00-00 CG
huurdergemeensman J. Velthuis 60-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huistwee kamers bewoond door Jan Eeverts c.s.4-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huiskamer bewoond door Aerntturfdrager2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huiskamer bewoond door Aucke Jacobs2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huiskamer bewoond door Aucke Jacobs1-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisdiaconie kamer2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huiskamer bewoond door Welmoedt2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huiskamer bewoond door Feike Tjietses c.s.2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huiskamer bewoond door Leentieappelverkoopster2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huiskamer ten oosten van de uitgang dan deze hof0-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisde hof van de erven van dr. Swalve1-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van herberg Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhuis en hof van de erven van dr. Swalve
naastligger ten noordenYttie Lolkes e.a.
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicus
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
ds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
wijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
wijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Velthuis, mede-vroedschap x Baukje Ruurdts koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Pieter Jacobs Clinkhamer, vroedsman, het huis 'de Fontein' nz. Hofstraat met een grote hof, bewoond door Bartel Cleisen [Lanting] als herbergier. Ten O. de hof v.d. herberg 'Romen', ten Z. de Hofstraat, ten W. de hof van erven dr. Swalue, ten N. de camers van IJttie Lolkes e.a. Het geheel strekt van Z. naar N. tot de al genoemde camers en heeft vrij in- en uitgang noordwaarts. Gekocht van erven Fokeltje Buwes, voor 655 gg. N.B. Het is aan Velthuis toegewezen, maar NIET ten laste van de minderjarige kinderen.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0018v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet het huis de Fontein


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0178v van 10 sep 1702 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis en hof de Fontein


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0040r van 18 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Ulbes


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0211r van 11 mrt 1714 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvan der Woldt kapitein


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-123 Hofstraat 17huis
eigenaarDirck Harmens
gebruikerSioerd Claessen Schrik
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0008r van 23 jan 1718 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis en hof van van der Wolt kapitein


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-123 Hofstraat 17huis
eigenaarTiete Tietes
gebruikerJelle Jacobs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-123 Hofstraat 17huis
eigenaarwed. Tyte Jansen
gebruikerwed. Tyte Jansen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0351v van 26 nov 1730 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZhuis en tuin
 
koperde Stad Harlingen 1450-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen27-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisde woning van Hylkjen Sjoerds2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisde kamer van de weduwe van Abbe Douwes2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisde hof van Priggekapitein1-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisde hof van burgemeester Corver0-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisde kamer van Hendrik Jans2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisde kamer van Cornelis Annes1-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisde kamer van Jarig Jacobs2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisde kamer van Auke Pieters2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisde kamer van Albert Jansen2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisde kamer van Jan Pieters2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huishet huis van Jacob Alberts2-00-00 CG
toehaakdrie silveren lepels en drie dito vorken
naastligger ten oostende herberg Romen
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westentuin kapitein Livius Prigge
naastligger ten noordenoud burgemeester Corver
verkoper van 1/2Petronella van der Wolt meerderjarige ongehuwde juffer
verkoper van 1/2Margareta van der Wolt meerderjarige ongehuwde juffer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1716) De achtbare drieledige Regering der stad Harlingen koopt een huis en hovinge in de Hofstraat [met uitgebreide beschrijving]. Ten O. de herberg Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. de hovinge van de kaptein Livius Prigge, ten N. de hovinge van de oud-burgemeester Corver. Met vrije uit- en ingang en op- en afslag in de Both Apothekerstraat. Gekocht van Petronella en Margareta van der Wolt voor 1450 cg en 3 zilveren lepels en dito vorken. Zie ook Resolutieboek nr. 24 Harlingen, blz. 018vs en 109.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0171v van 14 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraathuis
 
koperhet huis de Fontein Jacob Tierks burgerherbergier941-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen27-00-00 CG
huurderDaniel van der Haer Raad en advocaat Fiscael100-00-00 CG
naastligger ten oostenherberg Romen
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenLivius Prigge kapitein
naastligger ten noordenvroedsman Dirk Siderius
verkoperde Stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1716) Jacob Tjerks koopt het huis 'de Fontein'. Ten O. de herberg 'Roma', ten Z. de Hofstraat, ten W. de hof van Livius Prigge, ten N. de hof van Dirk Siderius. Vrije in- en uitgang in de Both Apothekerstraat. Gekocht van de drieledige Regering der Stad Harlingen.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0265r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZhuis
 
koperoud burgervaandrig Johannes Hylkema, gehuwd metmr. brouwer777-00-00 GG
Doetie Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen27-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisHylke Sioerds2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisde weduwe van Abbe Douwes2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisPriggekapitein1-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisde weduwe van gemeensman Siderius0-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisHendrik Jansen2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisCornelis Ennes1-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisJarich Jacobs2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisAuk Pieters2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisAlbert Jansen2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisJan Pieters2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisJacob Alberts2-00-00 CG
huurderDaniel van der Haar c.u.raad en advocaat-fiscaal100-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenLivius Prigge n.u.kapitein
naastligger ten noordende weduwe en de erven van gemeensman Dirck Syderius
verkoperJacob Tjerxherbergier
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1716) Johannes Hylkema, mr. brouwer x Doetie Jacobs koopt het huis 'de Fontein'. Achter in- en uitgang in de Both Apothekerstraat. Ten Z. de Hofstraat, ten N. de tuin van Dirck Siderius, ten O. de herberg Roma, ten W. Livius Prigge en de tuin van de koper. Gekocht van Jacob Tjerx, herbergier in Roma.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-123 Hofstraat 17huis
eigenaarAbbe Douwes
gebruikerAbbe Douwes
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-123 Hofstraat 17Jan Oebles, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0250r van 14 dec 1755 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis de Fontein


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0248r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrik Jans


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0046v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis de Fontein


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0100v van 30 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraatdwarshuis metdaarachter een grote hof
 
kopersecretaris Johannes Wetsens 920-00-00 GG
huurderds. F. Piekenbroek predikant
verpachter grondde Stad Harlingen27-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisJan Hendriks2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisFeike Sjoerds2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisJurjen Mulder1-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisde weduwe van Pyter Steenstra1-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisJacob Jarig2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisBonte Douwes2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisAlbert Jans2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisDirk Cramer2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisde weduwe van Jacob Pieters2-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis en hof Roma
naastligger ten oostenverkochte huis van Jan Hendriks
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenFeike Sjoerds
naastligger ten westenhof van Jurjen Mulder
naastligger ten noordenweduwe N. N. Siderius
verkoper van 1/2vroedsman Joost Rinia Gonggrijp, hypothecaire crediteur
verkoper van 1/2Jacob Symons Kuiper, hypothecaire crediteuren vankoopman
wijlen Johannes Hylkama, gehuwd met
Doetje Jacobs
verkopervroedsman Joost Rinia Gonggrijp, boedelredder
verkoperJacob Symons Kuiper, boedelredders vankoopman
Hylke Johannes Hylkama, erfgenaam van
wijlen Johannes Hylkama
verkoper van 1/2Doetje Jacobs, weduwe van
wijlen Johannes Hylkama
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1716) Johannes van Wetsens, secretaris der 5 delen buitendijks, koopt fraai dwarshuis de Fontein, met grote tuin erachter, nz. Hofstraat. Ten O. huis en hof Roma en Jan Hendriks, ten Z. de Hofstraat, ten W. Feike Sjoerds, ten N. wd. Siderius. Gekocht van Johannes Hylkama x Doetje Jacobs en Hylke Johannes Hylkama.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0052r van 1 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZhuis en hof
 
koper door niaarMigchiel van Wetzens baljuw van de heerlijkheid Ameland (substituut -)2088-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen27-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisFeyke Sjoerds2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisJurjen Mulder1-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisSjoerd Schrik1-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisFokke Jansen2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisPyter Abrahams2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisTjepke Gratama2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisde weduwe van Claas Fockes2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisde weduwe van Jacob Pyters2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisFreerk Pyters2-00-00 CG
geniaarde koperJohannes Schraeder J.U.D.commies der consumptien
afgewezen niaarnemerTjepke Gratama, gehuwd metkoopman
Rinske Donker
naastligger ten oostenFreerk Pyters
naastligger ten oostenhuis en hof Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenFeyke Sjoerds
naastligger ten westenhof van Jurjen Mulder
naastligger ten noordende weduwe van Siderius e.a.
verkoper en curatordr. Symon Stijlmedicus
verkoper en curatorAndries Wybinga
verkoper en curator vanJacob Roorda
wijlen de heer Johannes van Wetzenssecretaris der vijf delen zeedijken
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMigchiel van Wetzens koopt, na niaar, huis en hof nz. Hofstraat. Ten O. Huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Feike Sjoerds, ten N. wd. Siderius. Gekocht van (de curatoren van) Johannes van Wetzens.


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0168v van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZhuis
 
koperJohannes Schrader commies van de Lands middelen in Westergoo3400-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen27-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis en hof Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenFeike Sjoerds
naastligger ten noordende weduwe Siderius
verkoperMigchiel van Wetzenssubstituut baillien en rentmr. op de vrije heerlijkheyd Ameland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Schrader koopt huis en hof nz. Hofstraat. Ten O. huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Feike Sjoerds, ten N. wd. Siderius. Gekocht van Migchiel van Wetzens.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0255r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis de Fontein


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0289v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jan Gerbens


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0310v van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis de Fontein


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0275v van 6 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZhuis en hof
 
koperCornelis Jonker, gehuwd metkoopman1100-00-00 GG
Symke Pieterskoopvrouw
verpachter grondde Stad Harlingen27-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisTiete Scheltes2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisJurjen Mulder1-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisGosling Piekes1-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisde erven van Jurjen Okkes2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisde weduwe van Jurjen Harmens2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisAlbert Pieters2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisJetse Jelles2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisde weduwe van Piebe Tjeerds2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisFreerk Pieters2-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis en hof Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenTiete Scheltes bootsman
naastligger ten noordenSipke Willems Houtsma c.s.
Simon Wijma, executeur testamentair vanprocureur postulant
verkoperwijlen Johannes Schraderoud commies van de lands gemene middelen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jonker x Symke Pieters koopt 'de Fontein'. Ten O. Huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Pieter Scheltes, ten N. Sipke Willems Houtsma. Gekocht van Johannes Schrader.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0188v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer M. Vink


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0168r van 15 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZhuis
 
koper van 1/2Schelte Piers mr. timmerman39-05-00 CG
eigenaar van 1/2Harke van der Stokmr. metselaar
huurderde weduwe van Jan Johannes 20-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenC. Jonker
naastligger ten noordenC. Jonker
naastligger ten zuidenHofstraat
verkoperOcke van der Stok, gehuwd met
Geertje Pieters Scheltema


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0291r van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis de Fontein


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0151r van 6 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis de Fontein


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-120 Hofstraat 17Cornelis A Jonker4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-087Hofstraat 17Cornelis Arjens Jonker... sjouwer, Karst Edsgers wed., Henning Lolkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-087, kooper, medegebruiker is P. Tetrode wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-089, wagenhuis, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-087Hofstraat 17Pieter Tetrode... voor verschoten geld van geleverde hop, kwit. no. 7, 30 apr 1782. (GAH1113); wed. P.T. gebruiker van wijk G-087; eigenaar en medegebruiker Cornelis A. Jonker, koper, 1814. (GAH204); P.T. ontv. vd rentmeester van het ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-087Hofstraat 17Cornelis A Jonker Cornelis A Jonker kooper
G-087Hofstraat 17P Tetrode wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1715Hofstraat 17Andries HoogmolenHarlingenkoopmanplaisiertuin (778 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1715aHofstraat 17Andries HoogmolenHarlingenkoopmantuinhuis (42 m²)


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-087Hofstraat 17Louwrens Pieters Posthumus, overleden op 18 februari 1850geboren 15/12/1849, zoon van Pieter Louwrens Posthumus, kooltjer (Hofstraat G 87) en Rinske Simons Adema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1715G-090 (Hofstraat)Eugenius Bernardus Winklertuin
Sectie A nr. 1715aG-090 (Hofstraat)Eugenius Bernardus Winklerbergplaats
Sectie A nr. 3744G-090 (Hofstraat)Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3744Hofstraat 17 (G-090)St. Luciagesticht
  terug