Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 18 4-082 4-079 H-ong H-ong
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 18 4-083 4-079 H-ong H-ong
Naastliggers vanHofstraat 18
ten oostenHofstraat 20
ten westenRozenstraat 1
ten noordende Hofstraat


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0055v van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0164r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0170ar van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenArien Watses bakker


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0027v van 5 feb 1660 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis genaamd Almenum


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0137r van 6 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 18Hofstraat ZZ [staat: ten zuiden van de grote kerk]huis
 
koperrector Olphardus Belida c.u.0-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van de heer Viersen
naastligger ten zuidende weduwe van Eecke Abbes
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperPals Bauckesbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOlphardus Belida, rector, wandelkoopt een huis ten zuiden van de Grote Kerk. Ten O. de hof van de heer Viersen, ten Z. wd. Eecke Abbes, ten W. de straat, ten N. de Hofstraat. Geen grondpacht genoemd. Aangewandeld van Pals Bauckes, met toebetaling van 250 GG.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0081v van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0183r van 10 jan 1669 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van Frans wever
naastligger ten oostende kleiplaatsen van het panwerk


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0191v van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende verkochte hof van Fettie Lases Hannema


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0160r van 11 okt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Wopke Acker


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0126v van 16 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 18Hofstraat ZZ achter2 kamers
 
koperhuis genaamd Almenum Jan Aleffs, gehuwd met240-00-00 CG
koperTrijntie Bruyns
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenJan Hanses
naastligger ten zuidenVijselaer kapitein
naastligger ten westenRichert Jeyes
naastligger ten noordenHofstraat [staat: gang of straat]
verkoperPytter Herckes, gehuwd metBolsward
verkoperTettie WybesBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Aleffs x Trijntie Bruyns koopt 2 camers of woningen in de Hofstraat, achter het huis 'Almenum'. Ten O. Jan Hansen, brouwer, ten W.. gert Jeyes, ten Z. de capitein Vijselaar, ten N. de openbare straat of steeg. Gekocht van Pytter Heerkes? x Tettie.. te Bolsward, voor 240 cg.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0234r van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBarent Hiddes de Vries kapitein


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0076v van 1 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 18Hofstraat ZZhuis achter het huis waar Almenum uithangt
 
koperBauckien Jans, weduwe van225-00-00 GG
koperwijlen Gerryt Rienx
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenJan Hansen
naastligger ten zuidende weduwe van Hector Hoitema
naastligger ten westende weduwe van Rijcke Yeyes
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperTrijntie Bruyns, weduwe van
verkoperwijlen Jan Aliffs
eerdere samenvatting door Yde Elsingaachter het huis Almenum


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0304r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0326v van 7 sep 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBauckjen


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0039r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 18Hofstraat ZZ achter de huisinge van Almenumwoning bestaande uit een beneden en bovenkamer
 
koperOede Sapes, gehuwd metleertouwer100-00-00 GG
koperBeerntie Sioerdts
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenJan Hansen
naastligger ten zuidende voormalige hof van de weduwe van Hector Hoitsma
naastligger ten westenhet huis waar Almenum uithangt of de weduwe van Rijke Jeies
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperJan Zents, erfgenaam
verkoperTrijntie Zents, gehuwd met
verkoperLeendert Dirx, erfgenamen van
erflaterwijlen Bauckjen Jans, weduwe van
erflaterwijlen Gerrit Rienx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOeds Sapes leertouwer x Beerntie Sioerdts, achter de huisinge van Almenum


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0060v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Ziricus Nauta


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0326r van 5 dec 1697 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSymon Scheltema conrector


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0363r van 8 mei 1698 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Huibertus van Immerseel c.u.


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0110r van 24 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hof van Theodorus Huigens


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0094v van 16 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerardus Hugen


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0175v van 3 apr 1712 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSimon Jelles Stijl


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-082 Hofstraat 18kamer
eigenaarSytse Doedes
gebruikerBeern Abrahams weewer
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
 
4-083 Hofstraat 18hoff en stal
eigenaarJan Vosma
gebruikerJan Vosma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0028v van 27 nov 1718 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Haselaar


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-082 Hofstraat 18kamer
eigenaarClaes Annes
gebruikerBeern Abrahams
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-5-1720
 
4-083 Hofstraat 18stal
eigenaarJan Vosma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-3-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0127v van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenThomas Fransen


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0152r van 29 nov 1722 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Laes Haselaar


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-082 Hofstraat 18kamer
eigenaarHendrik Hendriks
gebruikerHendrik Hendriks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
 
4-083 Hofstraat 18stal
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerJohannes Vosma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0150r van 30 nov 1732 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van Arjen Robijns


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0353r van 28 nov 1734 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Vosma


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-082 Hofstraat 18
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG
 
4-083 Hofstraat 18huis
eigenaarHarmen Borchert
gebruikerHarmen Borchert
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-16-10 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0296ar van 31 mrt 1743 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Wopke Buma


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-083 Hofstraat 18Teunis Wesling, bestaande uit 6 personenheeft 5 weeversknegts
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0073v van 14 mrt 1745 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytter Scheltema c.u.


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0138r van 4 sep 1746 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet pan- en estrikwerk van vroedsman Stitterts Bontekoe c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Age Hogeboom c.u.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0003v van 4 apr 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTeunis Wesling


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0081r van 11 nov 1764 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenC. Aardenburg


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0124r van 13 okt 1765 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0196r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeert Steenveld


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0064r van 10 jul 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeert Steenveld


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0005v van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeert Steenvelt


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0109r van 8 feb 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van Geert Steenveld


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0047v van 18 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Steenveld


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0131v van 8 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0301r van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van Claas Steen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-079 Hofstraat 18 de Zuikerraffinaderij0-00-00 CG


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1836Hofstraat 18Gerrit Tjeerds van der TolHarlingenmelktapperhuis en tuin (630 m²)


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1836H-030 J KoopmansHarlingeneen oud klein huisje weggebroken en een nieuw daarvoor in plaats gesteld


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4629Hofstraat 18 (H-ong)Freerk Anema


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 18 Jan Kosterzoutkeetsknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 18J.Kosterbootwerker
Hofstraat 18J.Leijenarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 18G. (Grietje) Bakker wv Schuil


1990 - variaadresbronbericht
Hofstraat 18Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1990
  terug