Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 19 4-124 4-120 G-087* G-091
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 19 4-125 4-121 G-088 G-092
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 19 4-126 4-122 G-089 G-093
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 19 4-127 4-123 G-089 G-093
Naastliggers vanHofstraat 19
ten oostenHofstraat 21
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 17


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0058v van 14 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDieuwke Ages


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0285v van 7 apr 1689 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hoffstraat NZhuis
 
koperCornelis Jelles, gehuwd met240-00-00 CG
Geertje Cornelis
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenDieucke Pyters, weduwe van
wijlen Sipkemetselaar
naastligger ten zuidenHoffstraat
naastligger ten westenhet huis genaamd de Fontein
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Fontein
verkoperOrseltie Sybrens, gehuwd met
Abraham Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jelles x Geertje Cornelis koopt een huis nz. Hofstraat, de verkoperse aangekomen van haar wl. ouders. Ten O. Dieucke Pyters wv metselaar Sipke, ten Z. de Hofstraat, ten W. het huis en hof 'de Fontein'. Gekocht van Orseltje Sybrens x Abraham Jansen, voor 240 cg.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0017v van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hof van herberg Roma


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0019v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende achteruit- en ingang van Romen


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0069r van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende achtertuin en ingang van Romen


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0178v van 10 sep 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraathuis
 
koperJan Ulbes mr. bakker 90-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenAucke Gerrits rogmeter
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhuis en hof de Fontein
naastligger ten noordenhuis en hof de Fontein
verkoperAucke Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ulbes, mr. bakker, koopt een huis nz. Hofstraat. Ten O. de verkoper, ten O. ook de koper, ten W. en N. het huis en hof van 'de Fontein', ten Z. die straat. Gekocht van Aucke Gerrits, rogmeter, voor 90 cg.


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0025v van 1 mei 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDieuke Ages


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0040r van 18 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZhuis
 
koperBottie Reiners, weduwe van84-00-00 GG
wijlen Gerrit Vossingamr. chirurgijn
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenJarig Jacobs schoenlapper
naastligger ten zuidenHoffstraat
naastligger ten westenJan Ulbes
naastligger ten noordenhet hoff van de herberg Romen [staat: Bremen ]
verkoperAntie Aarts, weduwe van
wijlen Aucke Gerrits, als moeder en wettige voorstanderse over haar kinderenrogmeter


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0211r van 11 mrt 1714 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZhuis
 
koperFolkert Claessen c.u.metselaar140-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenBottie Gerrits
naastligger ten zuidenHoffstraat
naastligger ten westenvan der Woldt kapitein
naastligger ten noordenvan der Woldt kapitein
verkoperJan Ulbesmr. bakker


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-124 Hofstraat 19huis
eigenaarJan Everts
gebruikerJan Everts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
grondpacht aan van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
 
4-125 Hofstraat 19huis
eigenaarAbe Douwes
gebruikerAbe Douwes
grondpacht aan van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
opmerkingonvermogende
 
4-126 Hofstraat 19huis
eigenaarcapt. van der Woldt
gebruikercapt. van der Woldt
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
 
4-127 Hofstraat 19huisje
eigenaarFolkert Claessen
gebruiker
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0008r van 23 jan 1718 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZhuis
 
koperHendrick Jans, gehuwd metmr. wever170-00-00 CG
Grietie van Swieten
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenBottie Gerrits
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhuis en hof van van der Wolt kapitein
naastligger ten noordenhuis en hof van van der Wolt kapitein
verkoperUlbe Jans, gelastigde vanmr. metselaar
Folkert ClaessenAmsterdam


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-124 Hofstraat 19huis
eigenaarHaring Everts
gebruikerJan Hendrix
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
aansl. grondp. voldaan--
 
4-125 Hofstraat 19huis
eigenaarAbe Douwes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
aansl. grondp. voldaan16-5-1720
 
4-126 Hofstraat 19huis
eigenaarcapt. van der Wolt
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720
 
4-127 Hofstraat 19huis
eigenaarHendrick Jans
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
aansl. grondp. voldaan16-5-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0159r van 24 jan 1723 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenachteringang van Romen


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0228v van 29 apr 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJarigh Jacobs


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-124 Hofstraat 19huis
eigenaarSjoerd Arjens
gebruikerJacob Caspers
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG
 
4-125 Hofstraat 19huis
eigenaarAbe Douwes
gebruikerAbe Douwes
opmerkingpauper
 
4-126 Hofstraat 19huis
eigenaarcapt. van der Wolt
gebruikercapt. van der Wolt
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
 
4-127 Hofstraat 19huis
eigenaarHendrik Jans
gebruikerHendrik Jans
grondpacht aan van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG
opmerkingpauper


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0351v van 26 nov 1730 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende herberg Romen


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0389r van 4 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJarig Jacobs


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0171v van 14 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenherberg Romen


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0230r van 6 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Jarig Jacobs


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0265r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis Roma


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-124 Hofstraat 19huis
eigenaarJohannes Hylkama
gebruikerds. Piekenbroek
huurwaarde86-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-06-10 CG
 
4-125 Hofstraat 19huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
opmerkingpauper
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG
 
4-126 Hofstraat 19huis
eigenaarLeukjen Meinerts
gebruikerLeukjen Meinerts
opmerkingpauper
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-06-00 CG
 
4-127 Hofstraat 19huis
eigenaarerven Jarig Jacobs
gebruikerCornelis Annes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0272v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Jarig Jacobs


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-124 Hofstraat 19ds. Piekenbroek, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG
4-125 Hofstraat 19Hendrik Jansen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG
4-126 Hofstraat 19Harmen Beerns, bestaande uit 2 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal00-00-00 CG
4-127 Hofstraat 19Jacob Jarigs, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0248r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZhuis
 
koperPieter Yeges Steenstra fabrikant van bonten160-07-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein 1-10-00 CG
huurderHarmen Beernds c.u.24-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Jaerigs
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHendrik Jans
naastligger ten noordende hof van de Fontein
verkoperMeinert HendrikswinkelierZwartsluis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Yeges Steenstra, fabrikant van bonten, koopt huis nz. Hofstraat. Ten O. Jacob Jaerigs, ten Z. de Hofstraat, ten W. Hendrik Jans, ten N. de hof v.d. Fontein. Gekocht van Meinert Hendriks, winkelier te Zwartsluis, voor 160 gg.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0046v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZhuis met weefwinkel
 
koperFreerk Pyters scheepstimmerman154-07-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurderJan Hendriks c.u.
naastligger ten oostende erven van Pyter Yges Stinstra
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Hofstraat
naastligger ten westenhet huis de Fontein
naastligger ten noordende hof van de Fontein
verkoperprocureur fiscaal Bernardus Dreyer, gelastige en procuratie hebber van
Arent de WitkoopmanMunster
verkoperprocureur fiscaal Bernardus Dreyer, gelastige en procuratie hebber van
Filippus FedderenkoopmanMunster
verkoperDirk Claemer, hypothecaire crediteur vankoopman
Jan Hendriksbontwever


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0100v van 30 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis en hof Roma
naastligger ten oostenverkochte huis van Jan Hendriks


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0016r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBonne Douwes


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0079v van 21 jun 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Jarigs


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0053r van 18 mrt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSjoerd Schrik


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0135r van 17 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Mooi


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0142v van 1 dec 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSjoerd Schrik


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0034v van 6 dec 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSjoerd Schrik


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0052r van 1 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFreerk Pyters
naastligger ten oostenhuis en hof Roma


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0168v van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis en hof Roma


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0194r van 18 dec 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSjoerd Schrik


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0002v van 23 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0027v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSjoerd Schrik


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0061v van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFoeke Jans Faber


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0282v van 11 jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJ. Schrik


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0289v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZ huis
 
koperGosling Piekinga 43-00-00 GG
koperAlbert Bolman
verpachter grondhet huis de Fontein 1-10-00 CG
huurderMelcher c.u.schoorsteenveger30-00-00 CG
naastligger ten oostenH. van der Stok
naastligger ten oostenO. van der Stok
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Jan Gerbens
verkoperHinke Clases IJsenbeek, weduwe van
wijlen burgemeester Sjoerd Schrik


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0310v van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZ huis
 
koperoud burgemeester Menno Vink 26-14-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurder bovenFreerk Jans c.u.
naastligger ten oostenG. Piekinga
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhuis de Fontein
naastligger ten noordenhof de Fontein
verkoperMenno Vink, procureur van
de kinderen van wijlen Bettje Freerks, weduwe van
wijlen Jan Gerbens


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0275v van 6 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis en hof Roma


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0109r van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jurjen Harmens


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0188v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZhuis en weefwinkel
 
koperCornelis Arjens Jonker, gehuwd metkoopman40-00-00 CG
Simkje Pieters Bakker
verpachter grondhet huis de Fontein 1-10-00 CG
huurder bovenkamerde weduwe van Robijn Ruurds 0-07-00 CG
naastligger ten oostenHarke van der Stok
naastligger ten oostenOkke van der Stok
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende heer M. Vink
naastligger ten noordenCornelis Arjens Jonker c.u.
verkoper van 1/2Gosling Piekengakoopman
verkoper van 1/2Albert Bolmankoopman


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0168r van 15 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0018v van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jurjen Harmens


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0176r van 11 dec 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenC. Jonker koopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-120 Hofstraat 19Cornelis A Jonker4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-087Hofstraat 19Cornelis Arjens Jonker... sjouwer, Karst Edsgers wed., Henning Lolkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-087, kooper, medegebruiker is P. Tetrode wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-089, wagenhuis, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-087Hofstraat 19Pieter Tetrode... voor verschoten geld van geleverde hop, kwit. no. 7, 30 apr 1782. (GAH1113); wed. P.T. gebruiker van wijk G-087; eigenaar en medegebruiker Cornelis A. Jonker, koper, 1814. (GAH204); P.T. ontv. vd rentmeester van het ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-088Hofstraat 19Bauke Fransen Fopma... Jacobs Greidanus; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS ovl 1844, ovl 1845, ovl 1867; gebruiker van wijk G-088, kleermakersknegt, medegebruiker Marten Fokkes vrouw, eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-088Hofstraat 19Marten Fokkesvrouw van M.F. gebruiker van wijk G-088, medegebruiker is Bauke Fopma, kleermakersknegt, eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-088Hofstraat 19Minne Vink... 1814. (GAH204); id. van wijk G-083; gebruiker Servaas van Beemen, koster, 1814. (GAH204); id. van wijk G-088; gebruikers Bauke Fopma, kleermakersknegt, Marten Fokkes vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk G-110, ledig, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-087Hofstraat 19Cornelis A Jonker Cornelis A Jonker kooper
G-087Hofstraat 19P Tetrode wed
G-088Hofstraat 19M Vink Bauke Fopma kleermakersknegt
G-088Hofstraat 19Marten Fokkes vrouw
G-089Hofstraat 19C A Jonker wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1713Hofstraat 19Andries HoogmolenHarlingenkoopmanstal en wagenhuis (24 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1714Hofstraat 19Bauke Franzen FopmaHarlingenhuis (30 m²)


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1713G-089 Andries HoogmolenHarlingenoude bouwvallige woningen afgebroken, tot een nieuw gebouw opgetrokken, bevattende onderscheidene woningen


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1714G-088 Andries HoogmolenHarlingenoude bouwvallige woningen afgebroken, tot een nieuw gebouw opgetrokken, bevattende onderscheidene woningen


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-088Hofstraat 19Berber Laanstra, overleden op 27 september 1846(Certificaat van onvermogen), 3 mnd (geboren juli 1846), overleden Hofstraat G 88. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-088Hofstraat 19Hendrik Bouwes Drijfhout, overleden op 16 september 18478 mnd (geboren 7/6/1847), overleden Hofstraat G 88, zoon van Bouwe Drijfhout, timmerman en Wapkje Weidijk, broer van minderjarige Antje Bouwes Drijfhout. (in tafel 19/9) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-087Hofstraat 19Louwrens Pieters Posthumus, overleden op 18 februari 1850geboren 15/12/1849, zoon van Pieter Louwrens Posthumus, kooltjer (Hofstraat G 87) en Rinske Simons Adema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-089Hofstraat 19Sjoerdtje Hoitinga Lijcklama à Nijeholt... dv ayso LaN, en Mintje Wiarda; huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1811wafk, bev.reg. HRL 1851 wijk G-089, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-089Hofstraat 19Tiete Jakobs Wassenaar... Swaantje Bouwsma; BS huwafk. 1811, huw 1816, huw 1819, huw 1842 1857 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1713G-089 (Hofstraat)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis
Sectie A nr. 1714G-088 (Hofstraat)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3745G-091 (Hofstraat)Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis
Sectie A nr. 1714G-092 (Hofstraat)Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis
Sectie A nr. 1713G-093 (Hofstraat)Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1713Hofstraat 19 (G-093)St. Luciagesticht
Sectie A nr. 1714Hofstraat 19 (G-092)St. Luciagesticht
Sectie A nr. 3745Hofstraat 19 (G-091)St. Luciagesticht


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 17Annagesticht169Pensionaat


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 19Annagesticht169Pensionaat


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 19Annagesticht169Pensionaat


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 19Anna-Gesticht169Pensionaat


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 19Anna-Gesticht605Pensionaat


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.Anna-Gesticht605Pensionaat


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat605


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat605


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat605


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9252Hofstraat 19gemeentelijk monument17 van 20 1898


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9252Hofstraat 19
  terug