Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Hofstraat 194-1274-1254-121G-087*G-091
 huisnummer lager  Hofstraat 194-1284-1264-122G-087*G-091


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0178v van 10 sep 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 19westHofstraat90‑00‑00 cghuis
koperJan Ulbes mr. bakker
verpachter grondhet huis de Fontein* 2‑00‑00 cgde Fontein
naastligger ten oostenAucke Gerrits rogmeter
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhuis en hof de Fontein
naastligger ten noordenhuis en hof de Fontein
verkoperAucke Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ulbes, mr. bakker, koopt een huis nz. Hofstraat. Ten O. de verkoper, ten O. ook de koper, ten W. en N. het huis en hof van 'de Fontein', ten Z. die straat. Gekocht van Aucke Gerrits, rogmeter, voor 90 cg.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0040r van 18 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 19oostHofstraat NZ84‑00‑00 gghuis
koperBottie Reiners, weduwe van
koperwijlen Gerrit Vossinga mr. chirurgijn
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenJarig Jacobs schoenlapper
naastligger ten zuidenHoffstraat
naastligger ten westenJan Ulbes
naastligger ten noordenhet hoff van de herberg Romen [staat: Bremen ] Rome
verkoperAntie Aarts voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Aucke Gerritsrogmeter


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0211r van 11 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 19westHofstraat NZ140‑00‑00 cghuis
koperFolkert Claessen c.u.metselaar
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBottie Reiners, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Gerrit Vossinga
naastligger ten zuidenHoffstraat
naastligger ten westenvan der Woldt kapitein
naastligger ten noordenvan der Woldt kapitein
verkoperJan Ulbesmr. bakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-127 , folio 75Hofstraat 19huisje
eigenaarFolkert Claessen
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
grondpacht aanvan der Woldt
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-128 , folio 75Hofstraat 19
eigenaarBottie Reiners
gebruikerBottie Reiners
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
grondpacht aanvan der Woldt
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑08 cg
opmerkingpauper


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0008r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 19westHofstraat NZ170‑00‑00 cghuis
koperHendrick Jans, gehuwd metmr. wever
koperGrietie van Swieten
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBottie Reiners, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Gerrit Vossinga
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhuis en hof van van der Wolt kapitein
naastligger ten noordenhuis en hof van van der Wolt kapitein
verkoper q.q.Ulbe Jans, gelastigde vanmr. metselaar
verkoperFolkert Claessen te Amsterdam


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-127 , folio 48vHofstraat 19huis
eigenaarHendrick Jans
opmerkingpauper
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg
aansl. grondp. voldaan16‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-128 , folio 48vHofstraat 19huis
eigenaarBottie Reiners
opmerkingpauper
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑00 cg
aansl. grondp. voldaan16‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-127 , folio Hofstraat 19huis
eigenaarHendrik Jans
gebruikerHendrik Jans
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
grondpacht aanvan der Wolt
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑00 cg
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-128 , folio Hofstraat 19
eigenaarLeeuwke Meinderts
gebruikerLeeuwke Meinderts
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
grondpacht aanvan der Wolt
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑06‑00 cg
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-125 , folio 49rHofstraat 19huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
opmerkingpauper
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-126 , folio 49rHofstraat 19huis
eigenaarLeukjen Meinerts
gebruikerLeukjen Meinerts
opmerkingpauper
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑06‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-125Hofstraat 19Hendrik Jansen, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
4-126Hofstraat 19Harmen Beerns, bestaande uit 2 personen, vermogend00‑00‑00 cg0heeft 2 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-125 , folio 49rHofstraat 19huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
opmerkingpauper
grondpacht aanhet huis de Fonteyn
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-126 , folio 49rHofstraat 19huis
eigenaarMeynert Hendriks
gebruikerHarmen Beerns
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg
grondpacht aanhet huis de Fonteyn
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-125, fol. 67vHofstraat 19Hendrik Jansen cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenweever15:16:00 cg2:12:00 cggeringh


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-125, fol. 67vHofstraat 19Jan Hendriks cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderenweever17:13:00 cg2:19:00 cggering


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-126, fol. 67vHofstraat 19Harmen Beernts cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderenweever17:13:00 cg2:19:00 cggering


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0248r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 19oostHofstraat NZ160‑07‑00 gghuis
koperPieter Yeges Steenstra fabrikant van bonten
verpachter grondhet huis de Fontein 1‑10‑00 cgde Fontein
huurderHarmen Beernds c.u.24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Jaerigs
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHendrik Jans
naastligger ten noordende hof van de Fontein de Fontein
verkoperMeinert Hendrikswinkelier te Zwartsluis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Yeges Steenstra, fabrikant van bonten, koopt huis nz. Hofstraat. Ten O. Jacob Jaerigs, ten Z. de Hofstraat, ten W. Hendrik Jans, ten N. de hof v.d. Fontein. Gekocht van Meinert Hendriks, winkelier te Zwartsluis, voor 160 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-125 , folio 49vHofstraat 19huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-126 , folio 49vHofstraat 19huis
eigenaarMeinert Hendriks
gebruikerHarmen Beernds
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑08 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0046v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 19westHofstraat NZ154‑07‑00 gghuis met weefwinkel
koperFreerk Pyters scheepstimmerman
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 cgde Fontein
huurderJan Hendriks c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pyter Yges Stinstra
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Hofstraat
naastligger ten westenhet huis de Fontein de Fontein
naastligger ten noordende hof van de Fontein
verkoper q.q.procureur fiscaal Bernardus Dreyer, gelastigde van
verkoperArent de Witkoopman te Munster
verkoper q.q.procureur fiscaal Bernardus Dreyer, gelastigde van
verkoperFilippus Fedderenkoopman te Munster
verkoper q.q.Dirk Claemer, hypothecaire crediteur vankoopman
verkoperJan Hendriksbontwever


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-125 , folio 49vHofstraat 19huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
opmerkingpauper
grondpacht vanHendrik Jansen
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-126 , folio 49vHofstraat 19huis
eigenaarMeinert Hendriks
gebruikerHarm. Beernds
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg
grondpacht vanMeinert Hendriks
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-121 , folio 87vHofstraat 19huis
eigenaarFreerk Pieters
gebruikerHendrik Tymons
huurwaarde totaal13‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑07‑04 cg
gebruikerJan Gerbrands
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-122 , folio 88rHofstraat 19woning
eigenaarSjoerd Schrik
gebruikerEvert Oepkes
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal29‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑07‑02 cg
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-121 , folio 87vHofstraat 19huis
eigenaarJan Gerbens wed.
gebruikerJan Gerbens wed.
huurwaarde11‑00‑00 cg
gebruikerJan Wolbers wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg
grondpacht vanJan Gerbens wed.
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-122 , folio 88rHofstraat 19woning
eigenaarS. Schrik
gebruikerMelcher ter Meulen
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal29‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑07‑02 cg
grondpacht vanS. Schrik
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑08 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0289v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 19oostHofstraat NZ43‑00‑00 gghuis
koperGosling Piekinga
koperAlbert Bolman
verpachter grondhet huis de Fontein 1‑10‑00 cgde Fontein
huurderMelcher c.u.schoorsteenveger30‑00‑00 cg
naastligger ten oostenH. van der Stok
naastligger ten oostenO. van der Stok
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Gerbens
verkoperHinke Clases IJsenbeek, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Sjoerd Schrik


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0310v van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 19westHofstraat NZ26‑14‑00 gghuis
koperoud burgemeester Menno Vink
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 cgde Fontein
huurder bovenFreerk Jans c.u.
naastligger ten oostenG. Piekinga
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis de Fontein de Fontein
naastligger ten noordenhof de Fontein de Fontein
verkoper q.q.Menno Vink, gelastigde van
verkoperde kinderen van wijlen Bettje Freerks, weduwe van
verkoperwijlen Jan Gerbens


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-121 , folio 87vHofstraat 19huis
eigenaarM. Vink
gebruikerBerend Pieters
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerObbe Jans
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal39‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑03‑10 cg
grondpacht vanM. Vink
grondpacht aancommies Schrader
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-122 , folio 88rHofstraat 19huis
eigenaarG. Piekinga
eigenaarJ. Bolman wed.
gebruikerFrans Alberts
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal25‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑12‑12 cg
grondpacht vanG. Piekinga
grondpacht aancommies Schrader
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑08 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0188v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 19oostHofstraat NZ40‑00‑00 cghuis en weefwinkel
koperCornelis Arjens Jonker, gehuwd metkoopman
koperSimkje Pieters Bakker
verpachter grondhet huis de Fontein 1‑10‑00 cgde Fontein
huurder bovenkamerde weduwe van wijlen Robijn Ruurds 0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenHarke van der Stok
naastligger ten oostenOkke van der Stok
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende heer M. Vink
naastligger ten noordenCornelis Arjens Jonker c.u.
verkoper van 1/2Gosling Piekengakoopman
verkoper van 1/2Albert Bolmankoopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-121 , pag. 86Hofstraat 19M. Vink 0‑10‑00 cghuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1714Hofstraat 19Bauke Fopma Harlingenhuis (30 m²)


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1714Hofstraat 19 Andries HoogmolenHarlingenoude bouwvallige woningen afgebroken, tot een nieuw gebouw opgetrokken, bevattende onderscheidene woningen


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1714Hofstraat G-088Daniel S. Hollenga en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3745Hofstraat G-091 Eugenius Bernardus Winkler woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3745Hofstraat 19 (G-091)St. Luciagestichtwoonhuis


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 17Annagesticht169Pensionaat


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 19Annagesticht169Pensionaat


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 19Annagesticht169Pensionaat


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 19Anna-Gesticht169Pensionaat


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 19Anna-Gesticht605Pensionaat


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.Anna-Gesticht605Pensionaat


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat605


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat605


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat605


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9252Hofstraat 19gemeentelijk monument17 van 20 1898


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9252Hofstraat 19


2023
0.075039148330688


  terug