Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Hofstraat 2 4-135 4-131 H-014 H-018
   huisnummer hoger Hofstraat 2 4-137 4-131 H-014 H-018
Naastliggers vanHofstraat 2
ten oostenHofstraat 4
ten noordende Hofstraat


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0080r van 25 dec 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybren Riencx


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0006v van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0049v van 13 okt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter bakker


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0154r van 28 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Lubberts* bakker


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0254r van 19 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Lubberts bakker


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0330v van 14 dec 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0341v van 25 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWatse Uulbes


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0031r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenachterhuis eveneens op een kelder


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0148r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hof van oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0177v van 30 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamer en hof van de heer Bonnema


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0056r van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenheer Fedde Bonnema en overigen


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenkamers en hof van de heer Bonnema


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0024r van 4 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhof en kamers van de heer Fedde Bonnema


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0132r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenjuffer Heerma
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen de vroedsman A. E. Zeestra


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-135Hofstraat 2
eigenaarwed. Tialling Piekes
gebruikerwed. Tialling Piekes
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
opmerkingpauper
4-137Hofstraat 2hoff
eigenaarburgemeester Pauw erffgen.
gebruikerWyberen Rinnerts
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-135Hofstraat 2huis
eigenaarwed. Tialling Piekes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
aansl. grondp. voldaan16-5-1720
4-137Hofstraat 2hoff
eigenaarSibrandus Reen
gebruikerhopm. Kalkensteen
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-135 Hofstraat 2huis
eigenaarwed. Tjalling Piekes
gebruikerwed. Tjalling Piekes
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG
opmerkingpauper
4-137 Hofstraat 2hoff
eigenaarburgemeester Pauw erven
gebruikerhopman Calkenstein
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-135 Hofstraat 2hoff
eigenaarAnthony Vink
gebruikerAnthony Vink
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
4-137 Hofstraat 2hoff
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-135 Hofstraat 2Dinglum Arjens, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-135 Hofstraat 2hof
eigenaarAnthoni Vink
gebruikerDinglum Arjens
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
4-137 Hofstraat 2hof
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0009r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 2Hofstraat ZZhuis
 
koper door niaarJohanna Beth, weduwe van140-14-00 GG
koper door niaarwijlen burgemeester Buma
geniaarde koperSjoerd Gijsberts, gehuwd metleertouwer
geniaarde koperEngeltje Hendriks
huurderHaantje Willems
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Buma
naastligger ten zuidende weduwe van burgemeester Buma
naastligger ten westendr. Jacobus Tjallingii
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0096v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester C. Aardenburg


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0077v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester J. Olinjus


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-131 Hofstraat 2A R van Dalsen0-10-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0096r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoelof Feenstra


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-014Hofstraat 2A.R. van Dalsen... is Pieter S. Broersma, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk D-114, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-014; gebruiker is Hendrik Oswald wed., 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:15:8 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-014Hofstraat 2Hendrik Oswald... HRL, IJbeltje Hendriks O, geb 1797 HRL; BS huw 1817, huw 1821, ovl 1837, ovl 1855; gebruiker van wijk H-014; eigenaar is A.R. van Dalsen, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 42:14:6 voor ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-014Hofstraat 2A R van Dalsen Hendrik Oswald wed


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 110 van 18 dec 1830
adressoortbedraggebruik
H-014Hofstraat 2koopaktefl. 100huis H-014
 
verkoperEva van Dalsen (gehuwd met Freerk Dirks Fontein)
koperAbel Poppes van der Hout (gehuwd met Geertje Symons Jager)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1727Hofstraat 2Freerk Dirks FonteinHarlingenzeehandelaarhuis en erf (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-014Hofstraat 2Abel Poppes van der Hout... is F. Leemkoel q. q., 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk H-014; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-014Hofstraat 2Geertje Simons Jager... 1805, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-018; oud 62 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-014; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-014Hofstraat 2Lijske Abels van der Hout... 1836, huw 1840, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk G-045; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-014; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-014HofstraatAbel van der Hout57 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schoenmaker
H-014HofstraatGeertje Symons Jager62 jFranekerv, protestant, gehuwd
H-014HofstraatSimon van der Hout26 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-014HofstraatLijsbert van der Hout30 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-014HofstraatGeertje Gerbranda4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1727H-014 (Hofstraat)Abel P. van der Hout c.u.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1727H-018 (Hofstraat)Simon A. van der Houtwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1727Hofstraat 2 (H-018)Folkert Zijlstrawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 2A.Dijkstraknecht ziekenhuis


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 2N.M. (Nicolaas) Gerrits


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 2beeldbepalend pand5 van 10


1996 - variaadresbronbericht
Hofstraat 2Hein Buisman StichtingBouw eerste helft negentiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1996


2013 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9662Hofstraat 2
  terug