Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerHofstraat 2(niet bekend)(niet bekend)4-131H-014H-018


Naastliggers vanHofstraat 2
ten oostenHofstraat 4
ten noordende Hofstraat


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0009r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 2Hofstraat ZZ140‑14‑00 gghuis
koper door niaarJohanna Beth, weduwe van
koper door niaarwijlen burgemeester Buma
geniaarde koperSjoerd Gijsberts, gehuwd metleertouwer
geniaarde koperEngeltje Hendriks
huurderHaantje Willems
naastligger ten oostende weduwe van wijlen burgemeester Buma
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen burgemeester Buma
naastligger ten westendr. Jacobus Tjallingii
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-131 , folio 89rHofstraat 2woning
eigenaarFeyke Sjoerds
gebruikerFeyke Sjoerds
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-131 , folio 89rHofstraat 2huis
eigenaarSjoerd Feykes
gebruikerSjoerd Feykes
huurwaarde totaal16‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0096v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester C. Aardenburg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-131 , folio 89rHofstraat 2woning
eigenaarJan Broers
gebruikerPieter Paulus
huurwaarde28‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal27‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0077v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester J. Olinjus


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-131 , pag. 87Hofstraat 2A.R. van Dalsen 0‑10‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0096r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoelof Feenstra


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-014Hofstraat 2A.R. van Dalsen... is Pieter S. Broersma, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk D-114, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-014; gebruiker is Hendrik Oswald wed., 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:15:8 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-014Hofstraat 2Hendrik Oswald... HRL, IJbeltje Hendriks O, geb 1797 HRL; BS huw 1817, huw 1821, ovl 1837, ovl 1855; gebruiker van wijk H-014; eigenaar is A.R. van Dalsen, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 42:14:6 voor ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-014Hofstraat 2A R van Dalsenwed Hendrik Oswald


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 110 van 18 dec 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-014Hofstraat 2koopaktefl. 100huis H-014
 
verkoperEva van Dalsen (gehuwd met Freerk Dirks Fontein)
koperAbel Poppes van der Hout (gehuwd met Geertje Symons Jager)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1727Hofstraat 2Freerk Fontein zeehandelaarHarlingenhuis en erf (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-014Hofstraat 2Abel Poppes van der Hout... is F. Leemkoel q. q., 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk H-014; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-014Hofstraat 2Geertje Simons Jager... 1805, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-018; oud 62 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-014; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-014Hofstraat 2Lijske Abels van der Hout... 1836, huw 1840, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk G-045; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-014; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-014Hofstraat57 jschoenmakerHarlingenm, protestant, gehuwd
H-014Hofstraat62 jFranekerv, protestant, gehuwd
H-014Hofstraat26 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-014Hofstraat30 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-014Hofstraat4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1727Hofstraat H-014Pieter J. Holstein woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1727Hofstraat H-018 Simon A. van der Hout woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1727Hofstraat 2 (H-018)Folkert Zijlstrawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 2A. Dijkstraknecht ziekenhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 2N.M. (Nicolaas) Gerrits


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 2beeldbepalend pand5 van 10


2013 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9662Hofstraat 2


2023
0.074244976043701


  terug