Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 224-080 4-077 H-008H-009


Naastliggers vanHofstraat 22
ten oostenHofstraat 24
ten westenHofstraat 20
ten noordende Hofstraat


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0027v van 5 feb 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Templaer


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0326v van 7 sep 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie kamer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-080Hofstraat 22kamer
eigenaarHendrik Gerrits
gebruikerAntie Arjens
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-080Hofstraat 22kamer
eigenaarHendrick Gerrits
gebruikerAntie Arjens gealimenteerd
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑09 CG
opmerkingvia de doopsgesinde gemeente
opmerkinginsolvent


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0127v van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stalling van de vader van Doede Vosma


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-080Hofstraat 22kamer
eigenaarMenniste Gemeente
gebruikerMenniste Gemeente
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-080Hofstraat 22kamer
eigenaarHendrik Hendriks
gebruikerHendrik Hendriks
opmerking1726 insolvent verklaart 15-00-00


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-080 Hofstraat 22Lucas Jansen, bestaande uit 3 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-080Hofstraat 22kamer
eigenaarLucas Jansen
gebruiker
opmerkingonvermogende


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0003v van 4 apr 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Seerp Wildschut koopman


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0081r van 11 nov 1764 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Willem Baard


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0103v van 1 jul 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 22Hofstraat ZZ52‑00‑00 GGhuis
koperCornelis Beydschat voerman
huurderJeltje Jans 22‑00‑00 CG
huurderwijlen Hendrik Harmens
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Andries Wybinga
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Andries Wybinga
naastligger ten westensuikerraffinaderij
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperCatharina Bartling, gehuwd met
verkoper q.q.Jan H. Teutling, administratorbontwever
verkoper q.q.Ruurd Pieters, administratoren over
verkoperAnna Bartling, gehuwd met
verkoperJan Willems van der Werf
verkoper q.q.Sicco Rienstra, gelastigde vanprocureur
verkoperJohannes Cramer, vader en voogd van dochterkoopman te Amsterdam
verkoperAnna Gezina Kramer, dochter van
verkoperwijlen Alida Bartling, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Dirk Bartling, was gehuwd met
erflaterwijlen Gezina Westendorp, houders van het reversaal van
erflaterwijlen Hendrik Harmens, was gehuwd met
erflaterwijlen Jeltje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Beydschat, voerman, koopt huis c.a. in de Hofstraat. Geen grondpacht. Ten O. en Z. Andries Wybinga erven, ten W. de zuikerraffinaderij, ten N. de Hofstraat. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Dirk Bartling x Gezina Westendorp, als houders van het reversaalbrief ten laste van Hendrik Harmens c.u., voor 52 gg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0219v van 21 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 22Hofstraat ZZ70‑07‑00 GGhuis
koperHessel Paulus, gehuwd metzakkendrager
koperKnierke Simens Swart
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Andries Wybenga
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Andries Wybenga
naastligger ten westende suikerraffinaderij
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperJan Cornelis Beidschat meerderjarig vrijgezelwagenmaker
verkoperAntje Cornelis Beidschat, gehuwd met
verkoperJacob Jacobs Houtkoper
verkoperTaetske Cornelis Beidschat, gehuwd met
verkoperDouwe Tjeerds, erfgenamen van
erflaterwijlen Cornelis Janssen Beidschat
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Paulus, sakkedrager x Knierke Simens Swart kopen huis in de Hoffstraat. Ten O. en Z. erven Andries Wybenga, ten W. de zuikerrafinaarderije, ten N. de Hofstraat. Geen grondpacht. Gekocht van (de met name genoemde erfgenamen van) Cornelis Jansen Beidschat, voor 70 gg. 7 st.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0251r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 22Hofstraat ZZ43‑21‑00 GGhuis
koperoud burgemeester Cornelis Aardenburg
huurderEilerd Clases
huurderDirk Piekes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen A. Wybenga
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen A. Wybenga
naastligger ten westenoud burgemeester Cornelis Aardenburg
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperKnierke Simons Swart, weduwe van
verkoperwijlen Hessel Paulus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Aardenburg, oud burgemeester, koopt huis in de Hofstraat. Geen grondpacht. Ten O. en Z. erven A. Wybenga, ten W. de kopers, ten N. de Hoffstraat. Gekocht van Knierke Simons Swart wv Hessel Paulus, voor 43 gg. 21 st.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0054r van 15 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 22Hofstraat ZZ100‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Harmens bleker
huurderSierk S. Wijnalda
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen H. Wybenga
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen H. Wybenga
naastligger ten westenoud burgemeester Cornelis Aardenburg
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperoud burgemeester Cornelis Aardenburg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0054r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 22Hofstraat ZZ100‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Harmens bleker
huurderSierk S. Wijnalda
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen H. Wybenga
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen H. Wybenga
naastligger ten westenoud burgemeester Cornelis Aardenburg
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperoud burgemeester Cornelis Aardenburg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0131v van 8 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Wybenga


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0197r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 22Hofstraat ZZ wijk H-00827‑10‑00 CGhuis
koperJetske Pieters meerderjarige vrijster
huurderJan Brevink c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten zuidende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten westende weduwe van Cornelis Baukes
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperHarmen Johannes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-077, pag. 81Hofstraat 22Jetske Pieters1‑00‑00 cgwooning


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-008Hofstraat 22Jetske Pieterseigenaar en gebruiker van wijk H-008, gealimenteerd, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-008Hofstraat 22Jetske Pieters Jetske Pieters gealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1834Hofstraat 22wed. Jan PostmaHarlingenhuis en tuin (470 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-008Hofstraat 22Jetske Pieters Zwartgeb 1767 HRL, ovl 24 nov 1852 HRL, ongehuwd, gealimenteerde 1852, Rooms Katholiek, dv Pieter Z, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-008; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-008Hofstraat 22Johannes Sterkoud 79 jaar, geb Frankfurt, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk H-008; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-008HofstraatJetske P Zwart73 jgeenHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
H-008HofstraatJohannes Sterk79 jFrankfort Dlm, rooms katholiek, weduwnaar
H-008HofstraatJosine Sterk14 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-008HofstraatTherese Sterk6 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1834Hofstraat 22 op het erf van dit perceel een nieuwe houtschuur gesticht


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-008Hofstraat 22Hendrikus Nolman, overleden op 8 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 7 mnd (geboren 11/3/1846), overleden Hofstraat H 8. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-008Hofstraat 22Cecilia Saakes Wiets... G-118, dv Sake W, en Stientje Tietes de Boer; BS huw 1820, ovl 1838, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk H-008, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-008Hofstraat 22Gerrit Willems van der Ploeg... op 26 jun 1834 HRL, thans schutter kanonnier Mobiele Vriese Schutterij, metselaar in 1851, N.H., ovl wijk H-008, zv Willem Daniels vdP, en Grietje Gerrits Kok; BS huw 1834, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-292, wijk ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4625Hofstraat 22 (H-009)Johannes Schumacherwoonhuis
  terug