Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 24 4-087 4-076 H-007 H-008
Naastliggers vanHofstraat 24
ten oostenHofstraat 26
ten westenHofstraat 22
ten noordende Hofstraat


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-087Hofstraat 24huis
eigenaarYpe Sents
gebruikerYpe Sents
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-087Hofstraat 24huis
eigenaarYpe Sents
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-087 Hofstraat 24huis
eigenaarYpe Sents
gebruikerYpe Sents cum soc.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-087 Hofstraat 24hoff
eigenaarArjen Teunis
gebruikerArjen Teunis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-087 Hofstraat 24camer
eigenaarArjen Teunis
gebruikerArjen Teunis
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-06 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-087 Hofstraat 24hof
eigenaarSeerp Wildschut
gebruikerSeerp Wildschut
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
4-087 /2Hofstraat 24kamer
eigenaarSjoerd Pytters
gebruikerHarmen Gerrits
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0103v van 1 jul 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Andries Wybinga


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0219v van 21 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Andries Wybenga


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0251r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen A. Wybenga


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0054r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen H. Wybenga


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0156r van 1 dec 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Harmens


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-076 Hofstraat 24wed Frans Arjens


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0197r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Frans Arjens


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-076 Hofstraat 24Frans Arjens wed0-10-00 CGtuin


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-007Hofstraat 24Tetje Pietersgeb 1761 ... , ovl 3 jul 1813 HRL, huwt met Marten van Vliet, ovl wijk H-007 BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-007Hofstraat 24Frans Arjens... van wijk G-024; gebruiker Rimmert R. Noordhuis, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-007, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 3:13:6 als curator over de boedel van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-007Hofstraat 24Frans Arjens wedFrans Arjens wed


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-007Hofstraat 24Douwe Cleb, overleden op 21 januari 182958 jr, bakkersknecht, vader van Johannes-Jacobus, kleermaker en Aaltje Douwes Cleb (vrouw van Haring Harings Haringa, panbakker Hofstraat H 7). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1833Hofstraat 24wed. Jan PostmaHarlingenhuis (12 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-007Hofstraat 24Johannes Jacobus Cleb?... BS huw 1835, ovl 1874; oud 39 jaar, (geslnm: Clebec), geb Amsterdam en wonende te HRL, kleermaker, wijk H-007; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-007Hofstraat 24Johannes Rimmerts Hogenburg, overleden op 28 maart 183949 jr, turfdrager, overleden Hofstraat H 7, weduwnaar. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 32) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-007HofstraatHaring Haringa35 jWorkumgezin 1, m, protestant, gehuwd, pannebakker
H-007HofstraatAaltie Clebëe37 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
H-007HofstraatDouwe Haringa11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-007HofstraatDoeke Haringa9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-007HofstraatHarmen Haringa4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-007HofstraatJohannes Haringa1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-007HofstraatPietje Postema14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-007HofstraatJohannes Clebëe39 jAmsterdamgezin 1, m, protestant, ongehuwd, kleermaker
H-007HofstraatAaltie Hogenburg26 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
H-007HofstraatJantje [Hogenburg] Hogenburg19 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-007Hofstraat 24Harmen Haringa, overleden op 30 maart 18416 jr, overleden Hofstraat H 7. (CzOG nr. 63) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-007Hofstraat 24Sytze Haringa, overleden op 10 april 18411 mnd, overleden Hofstraat H 7. (CzOG nr. 64) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-007Hofstraat 24Grietje Durks Haagsma, overleden op 7 september 18422 jr, overleden 12 nieuwe huizen H 7, dochter van Durk Haagsma (is onvermogend). (Certificaat van onvermogen nr. 84) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-007Hofstraat 24Johannes Hidma, overleden op 17 oktober 184210 jr (geboren 1/8/1832), overleden Hofstraat H 7. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 88) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-007Hofstraat 24Aaltje Cleb?... 1851 wijk B-045, wijk D-049, wijk G-279; oud 37 jaar, (geslnm: Clebec), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-007; VT ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-007Hofstraat 24Bernardus Witteboergeb 1804 prov, huwt met Sjutje Wijngaarden, N.H., gruttersknecht, A 7jun18 56 Midlum; bev.reg. HRL 1851 wijk E-214, wijk H-007


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-007Hofstraat 24Haring Harmens Haringa... wijk B-045, 143, wijk D-049, wijk G-279; oud 35 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-007; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-007Hofstraat 24Sjutje Wijngaardengeb 1800 prov, huwt met Bernardus Witteboer, Rooms Katholiek, A 7 jun 1856 Midlum; bev.reg. HRL 1851 wijk E-214, wijk H-007


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1833H-007 (Hofstraat)Dirk van der Meerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4622Hofstraat 24 (H-008)Geertje Hainja (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 24 Pieter Bakkergasfitter
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 0


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 24H. (Hendrik) Riem


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 24beeldbepalend pand9 van 10
  terug