Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 28
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 284-078 4-075 H-006H-006


Naastliggers vanHofstraat 28
ten oostenHofstraat 30
ten westenHofstraat 26
ten noordende Hofstraat


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-078Hofstraat 28woning
eigenaarwed. Teunis Louws
gebruikerwed. Teunis Louws
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-078Hofstraat 28huis etc.
eigenaarwed. Teunis Louws
opmerkingpro deo begeert
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-078Hofstraat 28huis en schuir
eigenaarUlbe Hendriks
gebruikerUlbe Hendriks
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑08 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-078Hofstraat 28kamer
eigenaarMenniste Gemeente
gebruikerMenniste Gemeente
opmerking


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-078Hofstraat 28kamer
eigenaarMenn. Gemeente
gebruiker
opmerking


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0088v van 9 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSeerp Wildtschut


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0226r van 4 sep 1763 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAndries Wybinga n.u.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0156r van 1 dec 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-075, pag. 81Hofstraat 28Doopsgezinde Gemeente0‑10‑00 cgwooning


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-006Hofstraat 28Johannes Severijnovl voor 1815; huwt met Johanna van Asperen, kind: Magnus S, geb 1787 HRL; BS ovl 1852; wed. J.S. gebruiker van wijk H-006, gealimenteerd; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-006Hofstraat 28Doopsgezinde Gemeente Johannes Severijn wedgealimenteerd


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-006Hofstraat 28provisionele en finale toewijzingfl. 22woning H-006
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperPieter Annes Heystra (te Kornwerd)


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 van 29 mrt 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-006Hofstraat 28koopaktefl. 22woning H-006
 
verkoperPieter Annes Heystra (te Almenum)
koperThijs Sjerps Sjerpstra (te Almenum)


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 396 en 400 van 2 dec 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-006Hofstraat 28provisionele en finale toewijzingfl. 45woning in de Hofstraat H-006
 
verkoperAndries Hoogmolen
verkoperChristoffel Hoogmolen
verkoperMarijke Hoogmolen
verkoperJohannes van Elst
koperJohannes van Elst


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1832Hofstraat 28Johannes van der ElstbakkerHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-006Hofstraat 28Fokeltje Lammertsma... bev.reg. HRL 1851 wijk G-139, supp wijk H-276; oud 41 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk H-006; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-006Hofstraat 28Lammert Buisman... ovl 1858; bev HRL 1851 wijk G-139; oud 37 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-006; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-006HofstraatLammert Buisman37 jscheepstimmermanHeegm, rooms katholiek, gehuwd
H-006HofstraatFokeltie Lammertsma41 jBolswardv, rooms katholiek, gehuwd
H-006HofstraatJan Buisman17 jBolswardm, rooms katholiek, ongehuwd
H-006HofstraatSietse Buisman8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-006HofstraatArjan Buisman4 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-006HofstraatGeeske Buisman7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-006HofstraatJettie Buisman2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-006HofstraatHarmke Buisman15 jBolswardv, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-006Hofstraat 28Alida Arink, overleden op 16 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 53 jr (geboren 17/10/1793), Hofstraat H 6, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-006Hofstraat 28Albertje Allerts Hogema... huizinge no. 147, dv Allert Pieters H, en Trijntje Sjoerds vd Werf; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-006Hofstraat 28Bauke Lammerts Mulder... Afgesch, zv Lammert Reinders M, en Antje Nieses Radsma; BS geb 1829, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk H-006, wijk I-014, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-006Hofstraat 28Tetje Jans Fokkema... Afgescheiden; dv Jan Doekes F, en Berber Sjoerds; BS huw 1829, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-006, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1832Hofstraat H-006Johannes van Elstwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1832Hofstraat H-006Johannes van Elstwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4620Hofstraat 28 (H-006)Pieter van der Sluiswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hofstraat 28 Reindert van den Bergtimmerknechtf. 600f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 28R. v/d Bergtimmerman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 28R. (Reindert) v.d. Berg
  terug