Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 4 4-139 4-132 H-013 H-017
Naastliggers vanHofstraat 4
ten oostenHofstraat 6
ten westenHofstraat 2
ten noordende Hofstraat


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-139Hofstraat 4hoff
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerJohannes Vosma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-139Hofstraat 4hoff
eigenaarJohannes Vosma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-139 Hofstraat 4hoff
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerJohannes Vosma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-139 Hofstraat 4kamer
eigenaarJan Broers
gebruikerLijsbert Jans
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-139 Hofstraat 4Jan Broers, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-139 Hofstraat 4kamer
eigenaarJan Broers
gebruikerJan Broers
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0009r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Buma


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0096v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 4Hofstraat ZZhuis
 
koperWybren Broers, en zijn broerhuistimmerman100-00-00 GG
koperJan Broers huistimmerman
bewonerde weduwe van Sjoerd Feikes
naastligger ten oostenoud burgemeester C. Aardenburg
naastligger ten zuidenoud burgemeester C. Aardenburg
naastligger ten westenoud burgemeester C. Aardenburg
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperSusanna Johannes de Haan, weduwe van
verkoperwijlen Hein Gerryts Brouwer


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0077v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 4Hofstraat ZZhuis
 
koperTjeerd Roelofs boekbinder175-00-00 CG
huurderMarten de Boer c.u.
naastligger ten oostenoud burgemeester J. Olinjus
naastligger ten zuidenoud burgemeester J. Olinjus
naastligger ten westenoud burgemeester J. Olinjus
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperWibren Broershuistimmerman
verkoperJan Broershuistimmerman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-134 Hofstraat 4M de Boer
4-134 Hofstraat 4E Keijzer, 39 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-132 Hofstraat 4Tjeerd Roelofs0-10-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0096r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 4Hofstraat ZZ wijk H-013huis
 
koperPieter Keizer mr. schoenmaker70-00-00 CG
naastligger ten oostenRoelof Feenstra
naastligger ten zuidenRoelof Feenstra
naastligger ten westenRoelof Feenstra
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperSytske Fokkes, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Roelofs


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-013Hofstraat 4Pieter Kayserzie ook: P. Keizer; eigenaar en gebruiker van wijk H-013, schoenmaker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-013Hofstraat 4Pieter Kayzer Pieter Kayzer schoenmaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1728Hofstraat 4Pieter KeyserHarlingenschoenmakerhuis en erf (49 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-013Hofstraat 4Petronella Jans de Wolfgeb 1779 Leeuwarden, ovl 5 jul 1845 HRL, huwt met Pieter Keyzer, dv Jan dW, en Sijbrigje Dilhof; BS ovl 1845; oud 63 jaar, (vnm: Pietje), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk H-013; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-013Hofstraat 4Pieter Keyzer... te HRL 1845; BS ovl 1845; oud 66 jaar, geb Hachenberg, Dld, en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk H-013; VT1839; P.K. eigenaar van perceel nr. 1728 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 368, huis en ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-013HofstraatPieter Keizer66 jHachenbergm, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
H-013HofstraatPietje de Wolf63 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
H-013HofstraatPieter Meynders11 jLeeuwardenm, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-013Hofstraat 4Dieuwke Johannes de Boer... Jan de Vries op 18 mei 1817 HRL, dienstmaagd, huw.afk. 4 en 11 mei 1817, N.H., baker in 1851, ovl wijk H-013, dv Johannes Reinders de B., en Juliana Willems Metscher; BS huw 1817, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-013Hofstraat 4Hans Eelkes Leyenaar... in 1851, zv Eelke Jans L, en Trijntje Hanses Houtsma BS huw 1826, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-013; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-010; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-013Hofstraat 4Marijke Jans de Vries... ovl wijk H-010, N.H., dv Jan dV, en Eeke Proosterbeek; BS huw 1826, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk H-013; Marike J. d. V., geb 20 feb 1798, ged 6 mrt 1798 Grote Kerk HRL, dv Jan de Vries en Eeke Jans ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1728H-013 (Hofstraat)Geertje Bouwknegt wed. A. Koopmanswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1728H-017 (Hofstraat)Cornelis Kaliswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1728Hofstraat 4 (H-017)Cornelis Kalis (en Cons., te Enkhuizen)woonhuis


1956 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hofstraat 4, HarlingenHofstraat 4Afbeelding van een vis op een golf.Op 10-04-1956 is dit gebouw geopend als Christelijke kleuterschool 'Jacoba Schaaf-school'.
Gebouwd onder architectuur van architectenbureau Reinalda & Teeuw, Leeuwarden.
Verkocht aan het Rode Kruis.


1996 - variaadresbronbericht
Hofstraat 4Hein Buisman StichtingBouw eerste helft negentiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1996
  terug