Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 41
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 41 (niet bekend) 4-053 G-297 G-214
Naastliggers vanHofstraat 41
ten oostenHofstraat 43
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 39


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0022r van 15 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraathuis
 
koperJan Eelckes c.u.240-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenClaes Ypes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten westenTiebbe Ypes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperSicke Sioerdts c.u.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0027ra van 8 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraatkamer
 
koperAlbart Jacobs 234-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenClaas Ypes
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten noordenkerkhof [niet vermeld]
verkoperde weesvoogden en de efgenamen van Jan Eelkes Croll
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0038v van 11 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraat NZwoning
 
koperJurje Martens, gehuwd metmr. koordewerker200-00-00 CG
Doedtie Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenZacharias Berghaan
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten noordenHet groot kerkhof
verkoperJetske Arjens, weduwe van
wijlen Albert Jacobskoster van de grote kerk


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0163r van 22 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hoffstraat NZwoning
 
koperJoukjen Jans, weduwe van225-00-00 CG
wijlen Dirk Eelckes
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenZacharias Berghaan
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJurrre Martens, gehuwd metkoordewerker
Doedtie Jacobs


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0212v van 8 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraat NZwoning
 
koperHessel Pieckes turfdrager160-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostenZacharias Berghaan
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSybe Jansen Reiersmr. gortmaker


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0255v van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraat NZwoning
 
koperHarmen Israëls bontwever240-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenZacharias Berghaen
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperHessel Piekes, gehuwd met
Attie Steffens


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0111v van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraat NZhuis
 
koper door niaarHendrik Pesma notaris112-00-00 GG
geniaarde koperRoelof Tjerksmr. bontwever
bewonerTheunis Heslingmr. bontwever30-00-00 CG
naastligger ten oostenGereformeerde Gemeente diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat NZ
naastligger ten westenstads baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoper als wettige erfgenaam van haar manLijsbeth Lucas, weduwe vanGrettingaburen onder Almenum
wijlen IJsbrand Harmens


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0017r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraat NZhuis
 
koperFrans Jans bontwever234-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderAndries c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostenGereformeerde Gemeente diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenstads baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperDieuwke Pesma, gehuwd met
A. R. van Dalsenpublieq notaris ?


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0165r van 5 mei 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraat NZhuis
 
koperJohannes Hendriks Volbrink, gehuwd met200-00-00 CG
Ybeltje Jans Beuckens
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenGereformeerde Gemeente diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenstads baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperAntje Fransen, laatst weduwe van
wijlen Hendrik Donker


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0083v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraat NZhuis
 
koperHarmen Homeulen koopman170-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenGereformeerde Gemeente diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenstads baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJohannes Hendriks Volbrink, gehuwd met
Ybeltje Jans Beukeurs


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0091v van 25 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraat NZhuis
 
koperMarijke Folkerts, weduwe van220-00-00 CG
wijlen Gerryt Harmensz
eerder eigenaarJohannes Hendriks Volbrink c.u.
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenGereformeerde Gemeente diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenstads baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperHarmen Homeulenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarijke Folkerts wv Gerryt Harmens koopt een huis in de Hofstraat dat door Johannes Hendriks Volbrink? was gekocht. Ten O. de diaconen v.d. Ger. Gemeente, ten Z. de Hofstraat, ten W. het Stads baarhuis, ten N. het Kerkhof. Gekocht van koopman Harmen Homeulen voor 220 gg.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0308v van 1 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraat NZ wijk G-301huis
 
koperAnthon Nieuwenhuis, gehuwd metbontwever200-00-00 CG
Marijke Harmens
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenGereformeerde Gemeente diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenstads baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperMarijke Folkerts, weduwe van
wijlen Gerryt Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthon Nieuwenhuis, bontwever x Marijke Harmens kopen een huis G-301, nz. Hofstraat. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Ten O. de Gereformeerde Diaconie, ten Z. de Hofstraat, ten W. het Stads baarhuis, ten N. het kerkhof. Gekocht van Marijke Folkerts wv Gerryt Harmens, voor 200 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-053 Hofstraat 41Anthoon Nieuwenhuis wed0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Harm Dirks Ploegergebruiker van wijk G-297, wewer; eigenaar is Johannes Harm. vd Ploeg wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Johannes Harmens van der Ploeg... den 5 jun ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-297Hofstraat 41Johannes Harmens van der Ploeg wedHarmanus Dirks Ploeger wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1749Hofstraat 41wed. Dirk NumanHarlingenwinkelierschehuis en erf (55 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Janna Monsma... dv Oepke M, en Hiltje Zandstra; BS ovl 1860; oud 47 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-297; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Pieter H Visseroud 35 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, schuitmakersknecht, wijk G-297; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-297HofstraatPieter Harst Visser35 jJourem, protestant, gehuwd, schuitmakersknegt
G-297HofstraatJanne Oepkes Monsma46 jMakkumv, protestant, gehuwd
G-297HofstraatHarst P Visser9 jFranekerm, protestant, ongehuwd
G-297HofstraatUilkje Monsma5 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-297Hofstraat 41Iege Jans de Boer, overleden op 15 februari 184310 jr (geboren 1/11/1832), overleden Hofstraat G 297, zoon van Jan Klazes de Boer, werkman en wijlen Eltje Jans Velthuis (wed. Pieter van Vliet), broer van minderjarige Riemke Jans de Boer, halfbroer van minderjarige Matthijs Pieters van Vliet (uit 1e huwelijk moeder) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-297Hofstraat 41Jan Klazes de Boer, overleden op 9 september 184450 jr, geboren Herbayum 17/8/1794, werkman, overleden Hofstraat G 297, gehuwd, vader van Riemke Jans de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Aaltje de Wit... wijk A-220, wijk C-127, 132, wijk G-281, 297; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-126; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Anna Dirks van Arum... BS huw 1843, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-087, wijk G-248, 297, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Willem Barteles Verwer... Hijltjes; BS huw 1830, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Zwaantje Harmanus Holmans... huw 1830, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, 117, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1749G-297 (Hofstraat)Jacob Alberts Wiersmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3724G-214 (Hofstraat)Jacob A. Wiersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4613Hofstraat 41 (G-214)Coenraad Leers
  terug