Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 45
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 45 (niet bekend) 4-054 G-298 G-216
Naastliggers vanHofstraat 45
ten oostenHofstraat 47
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 43


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0159r van 15 feb 1651 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 47, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRippert Jacobs Forsenburch


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0070v van 30 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 45Hofstraat NZwoning en weefwinkel
 
koperHartman Claeses burgermr. linnenwever200-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenDirck Tiepkes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan Croltie
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGereformeerde Gemeente armvoogdij


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0076r van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 47, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0145r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 47, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0082r van 21 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 47, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0094r van 10 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 47, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0189v van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 45Hofstraat NZhuis
 
koperBeern Jacobs burger35-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenDirck Jansen mr. metselaar
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHartman Clases
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2vroedsman Tjeerd Ennes
verkoper van 1/2Claes Wopkes, gehuwd metmr. bakker
verkopersGatske Dirx


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0193v van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 47, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0257v van 16 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 45Hofstraathuis
 
koperJan Wijngaarden burger75-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenAdriaan Majeur*
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSalomon wever
naastligger ten noordenkerkhof [niet vermeld]
verkoperBeern Jacobs


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0274r van 20 jan 1689 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 47, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAede Sapes


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0354r van 13 mrt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 45Hofstraat NZhuis
 
koperJan Hendrix Karlemeer ?165-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenArjen Majoor
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHartman Clases
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperPieter Farrijnwinkelier


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033r van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 45Hofstraat NZhuis met bakoven maar zonder bakkersgereedschappen
 
koperHessel Piekes c.u.turfdrager80-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostende erven van Adriaen Majoor
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenZacharias Berghaen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHarmina BarentsLeeuwarden
verkoperHendrik Jansenmr. bakker


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0141r van 30 jun 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 45Hofstraat NZhuis
 
koperGerrit Davids, gehuwd met150-00-00 CG
Trijntie Martens
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenWarner Harmens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSacharius Berghaen
naastligger ten noordengroot kerkhof
verkoperHessel Piekes c.u.


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0141v van 25 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 47, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Roelofs


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0063v van 1 jul 1764 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 45Hofstraat NZkamer of woning
 
koperGerryt Harmens, gehuwd metmr. bontwever70-00-00 CG
Janneke Alberts
bewonerde weduwe van Fedde Lieuwes
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostende kopers Gerryt Harmens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende verkopers Trijntje Koerts
naastligger ten noordengroot kerkhof
verkoperTrijntje Koerts, weduwe van
wijlen Evert Steertsenbach
verkoperJanke Tjeerds, gehuwd met
Arent Hendriksbontwever
verkoperCatharina Tjeerds meerderjarige vrijster
verkoperClaaske Harmens meerderjarige vrijster, allen erfgenamen van
wijlen Trijntje Martens, weduwe van
wijlen Jan Wouters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Harmens, mr. bontwever x Janneke Alberts koopt een camer of woning nz. Hofstraat. De westelijke gevel is massaal. Ten O. de koper, ten Z. de Hofstraat, ten W. de verkoper, ten N. het Groot Kerkhof. Gekocht van Trijntje Koerts? wv Evert Steertsenbach?, Janke Tjeerds x Arent Hendriks, bontwever, Catharina Tjeerds en Claeske Harmens, vrijsters, allen erfgenamen van Trijntje Martens wv Jan Wouters, voor 70 cg.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0096r van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 45Hofstraat NZhuis en weefwinkel
 
koperBroer Wybrens mr. tinmmerman144-07-00 CG
eigenaarwijlen Trijntie Martens
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenGerryt Harmens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenGereformeerde Gemeente diaconie
naastligger ten noordengroot kerkhof
verkoperTrijntje Koerts, weduwe van
wijlen Evert Steertzenbag
verkoperJanke Tjeerds, gehuwd met
Arent Hendriksbontwever
verkoperChatharina Tjeerds meerderjarige vrijster, en
verkoperClaaske Martens meerderjarige vrijster, allen erfgenamen van
wijlen Trijntje Martens, weduwe van
wijlen Jan Wouters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Wybrens, mr. timmerman, koopt een mooi huis en weefwinkel met alle bijbehorende goederen, nz. Hofstraat. Het was laatst bewoond en nagelaten door Trijntje Martens, en nu ledig. Ten O. Gerryt Harmens met wie de gevel mandelig is, ten W. de Diaconie, ten Z. de Hofstraat, ten N. het Groot Kerkhof. Gekocht van Trijntje Koerts wv Evert Hartzenbach?, Janke Tjeerds x Arent Hendriks, bontwever, Catharina Tjeerds en Claaske Harmens, vrijsters, allen te Harlingen als erven Trijntje Martens wv Jan Wouters, voor 144 gg.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0204r van 7 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 47, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Broers


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0149r van 24 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 47, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Broers


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0271v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 45Hofstraat NZhuis
 
koperDirk Jager, gehuwd metmr. slager75-00-00 CG
Antje Jeltes
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenSjouke Cl. Roodtje
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenGereformeerde Gemeente diaconie
naastligger ten noordenHet kerkhof
verkoperJan Broerstimmerman
verkoperWibren Broerstimmerman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-054 Hofstraat 45 Diacony0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-298Hofstraat 45Pieter Dirksovl voor 1815; wed. P.D. gebruiker van wijk G-298, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-298Hofstraat 45Gereformeerde Diaconie Pieter Dirks wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1750Hofstraat 45Hervormde DiaconyHarlingenhuis (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-298Hofstraat 45Trijntje Jans Faber... Kerk HRL 1803, bsha181ge, ovl 1840, ovl 1845, ovl 1854; oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-298; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-298HofstraatTrijntje Jans Faber61 jHarlingenv, protestant, weduwe
G-298HofstraatEde Jans van der Woude19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, grofsmid


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1750G-298 (Hofstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1750G-216 (Hofstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4615Hofstraat 45 (G-216)Hervormde Diaconie


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 45 Cornelis de Boermatroos
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
  terug