Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 47
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Hofstraat 47 (niet bekend) 4-055 G-299 G-217
 huisnummer lager   Hofstraat 47 (niet bekend) 4-056 G-300 G-217
Naastliggers vanHofstraat 47
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 45


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0159r van 15 feb 1651 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47Hofstraat NZtwee dwarskamers aan elkaar
 
koperTiebke Ipes, gehuwd metzakkendrager285-00-00 GG
Lijsbet Jans
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenhet doodgravershuisje
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenRippert Jacobs Forsenburch
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Jelles c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiebbe Ipes, zakkendrager x Lijsbet Jans kopen twee dwarskamers aan elkaar in de Hofstraat. Ten O. het doodgravershuisje, ten Z. de Hofstraat, ten W. Rippert Jacobs Forsenburch. Grondpacht 30 st. Gekocht van Claas Jelles c.u. voor 285 gg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0070v van 30 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 45, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirck Tiepkes


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0076r van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47Hofstraat, hoekhuis
 
koper door niaarJoucke Tieerts 500-00-00 CG
geniaarde koperAdtse Gerrits c.u.
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderWillem Harmens
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenritmeester Okkingha
verkoperFeyte Tieerds c.u.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0145r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47Hofstraat op de hoek tegenover Rapenburghuis
 
koperIme Ages 321-00-00 GG
koperCornelis Sybes
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJoucke Tieerdts c.u.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0082r van 21 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47Hofstraat NZ op de hoek1/2 huis
 
koperburgerhopman Dominicus Cornelii 117-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Abraham schoenlapper
verkopervroedsman Anske Ypes Zeestra
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1661) Dominicus Cornelii, burger-hopman, koopt 1/2 huis op de hoek v.d. Hofstraat. Ten O. en Z. de straten, ten N. schoenlapper Abraham. Gekocht van vroedsman Anske Ypes Zeestra.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0094r van 10 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47Hofstraat NZ op de hoekhuis
 
koperDirk Jansen 228-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Abraham schoenlapper
verkoperhopman Dominicus Cornely
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1661) Dirk Jansen koopt een huis op de hoek v.d. Hofstraat. Ten O. en Z. de straten, ten N. schoenlapper Abraham. Gekocht van hopman Dominicus Cornelii voor 228 gg.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0189v van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 45, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirck Jansen mr. metselaar


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0193v van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47Hofstraat NZ bij de Kerkpoort, op de hoek van dehuis
 
koperAdriaen Majeur 181-07-00 GG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJacob schoenlapper
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
verkoperDirck Jansenmetselaar


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0257v van 16 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 45, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAdriaan Majeur*


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0274r van 20 jan 1689 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47Hofstraat NZhuis bestaande uit twee dwarskamers
 
koperBeytsche Jacobs 70-00-00 GG
Reintjen Romkes
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenhet doodgravershuisje
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenAede Sapes
naastligger ten noordenkerkhof
bewonerRintje Sjoukesvoerman
verkopergezamenlijke weesvoogden dezer steede, namens
Foeke Anskes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOeds Sapes koopt, na niaar ratione proximitatis tegen Beytsche Jacobs wv Reintjes Romkes de Vos, een woning bestaande uit twee dwarskamers aan elkaar nz. Hofstraat. Ten O. het doodgravershuisje, ten Z. de Hofstraat, ten W. Oeds Sapes, ten N. het kerkhof. Laatst bewoond door voerman Rintje Sjoukes. Grondpacht 30 st. Gekocht van de stads-weesvoogden voor zichzelf en als lasthebber van Foeke Anskes, voor 70 gg.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0354r van 13 mrt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 45, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenArjen Majoor


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033r van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 45, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Adriaen Majoor


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0141r van 30 jun 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 45, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWarner Harmens


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0141v van 25 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47Hofstraat, hoekhuis en weefwinkel
 
koperGerrit Harmens, gehuwd metmr. bontwever221-00-00 GG
Janneke Alberts
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat naar de Kerkpoort]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan Roelofs
naastligger ten noordenJan Sipkes Buma
naastligger ten noordengroot kerkhof
verkoperHendrik Jansenbontwever


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0063v van 1 jul 1764 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 45, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kopers Gerryt Harmens


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0096r van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 45, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerryt Harmens


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0204r van 7 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47Hofstraat NZ op de hoekhuis
 
koperAnthon Huisman, gehuwd metbontwever250-00-00 CG
Antje Hendriks
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten westenJan Broers
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erven van Dirk Hayes c.s.
naastligger ten zuidenHofstraat
verkoperHarmanus Huiselaar, samen metbontwever
Antje Huiselaar, gehuwd metMidlum
Sytze WillemsMidlum
Elisabeth Huiselaar, gehuwd met
Gerryt Bekker, allen als erfgenaam van hun ouders
wijlen Gerryt Harmens, gehuwd geweest met
wijlen Janneke Alberts


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0149r van 24 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47Hofstraat NZ op de hoekhuis
 
koperSjouke Claases Roodtje, gehuwd met101-00-00 CG
Foekje Jans
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurdersmilitairen
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan Broers
naastligger ten noordenS. IJsbrands
Jan Claassen Roodtje, curator
Willem Wolf, curator van
verkoperde geabandonneerde boedel van Anthon Huisman, gehuwd met
Antie Hendriks


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0271v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 45, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjouke Cl. Roodtje


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-054 Hofstraat 47Sjouwke Claazen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-055 Hofstraat 47Dirk Jager0-10-00 CGstal


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-300Hofstraat 47Tjietske Wytzesgeb 1743 Makkum, ovl 26 dec 1813 HRL, huwt met Jan Hendriks/Lutskens de Wit, ovl wijk G-300; BS geb 1811, ovl 1813, ovl 1831


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-299Hofstraat 47Dirk Willems Jager... 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-028, vleesschouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-299, stalling, 1814. (GAH204); D.W.J. van Almenum en Antje Jeltes van Midlum, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-300Hofstraat 47Sjouke Klases Rootje... askarreman 1808-1811; BS huw 1814, ovl 1822, ovl 1826, ovl 1827, ovl 1860; eigenaar en gebruiker van wijk G-300, koemelker, 1814. (GAH204); id. van wijk H-002, stalling, 1814. (GAH204); S.K.R., aschman, wonende te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-299Hofstraat 47Dirk W Jager stalling
G-300Hofstraat 47Sjouke K Rootje Sjouke K Rootje koemelker


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 82 van 3 mei 1815
adressoortbedraggebruik
G-299Hofstraat 47koopaktefl. 100stalling aan de noordkant van de Hofstraat G-299
 
verkoperDirk Jager
koperSjouke Klases Roodtje
koperFoekjen Jans


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-300Hofstraat 47Sjouke Roodtje, overleden op 24 december 1822askarreman (Hofstraat G 300), gehuwd, vader van Klaas, idem, Eelkje (vrouw van Jan Jansen, arbeider), Jantje en Akke Sjoukes Roodtje. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-300Hofstraat 47Foekje Jans, overleden op 22 maart 1826koemelkster Hofstraat G 300, wed. Sjouke Klazes Roodtje, moeder van Eelkje (vrouw van Jan Jans Glas, arbeider Almenum), Jantje, vrijster, Akke, idem en wijlen Klaas Sjoukes Roodtje (man van Aaltje Paulus Wiersma, vader van minderjarige Foekje en Sjouke Klazes Roodtje). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1751Hofstraat 47Jacob Alders WiersmaHarlingenmelktapperhuis en schuur (82 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1752Hofstraat 47Jacob Alders WiersmaHarlingenmelktapperhuis en erf (60 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-300Hofstraat 47Ynskje Jacobs Wiersma, overleden op 22 augustus 1834dochter van Jacob Allards Wiersma, melktapper (Hofstraat G 300) en Hendrine Jacobs Steensma, zuster van minderjarige Christine Jacobs Wiersma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1751 WiersmaHarlingenverbouwing


1837 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1752 WiersmaHarlingenverbouwing


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1752G-300 Jacob r WiersmaHarlingendoor het aanbouwen van een nieuwe kamer, het huis verbeterd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-299Hofstraat 47Rigtje Johannes de Jong... Johannes Johannes dJ, en Pietje Jelmers vd Zee; BS huw 1836, ovl 1840, ovl 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk G-299; oud 30 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-077; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-300Hofstraat 47Henderina Jacobs Steensma... S, en Stijntje Jacobs Hoek; BS huw 1831, ovl 1848; oud 34 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-300; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-300Hofstraat 47Jacob Allerts Wiersma... 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk G-307; oud 37 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk G-300; VT1839; J.A.W. eigenaar van percelen nrs. 1751 en 1752 te HRL, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-300HofstraatJacob A Wiersma37 jAlmenumm, protestant, gehuwd, melktapper
G-300HofstraatHenderina Steensma34 jMidlumv, protestant, gehuwd
G-300HofstraatIense Wiersma4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-300HofstraatJacob Wiersma9 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-300HofstraatCristina Wiersma8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-300HofstraatPieter Zaagstra15 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
G-300HofstraatIensche Zaagstra17 jAlmenumv, protestant, ongehuwd
G-300HofstraatInne Wiersma25 jAlmenumm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-300Hofstraat 47Hermina Johannes Zaagstra, overleden op 19 november 184722 jr, geboren Almenum 28/10/1825, overleden Hofstraat G 300, dienstmeid, ongehuwd, zuster van Ynskje (vrouw van Walle Baukes Bergsma, werkman) en reeds 16/1/1848 overleden Pieter Johannes Zaagstra, idem. Saldo fl. 49,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-300Hofstraat 47Pieter Johannes Zaagstra, overleden op 16 januari 184823 jr (geboren 24/7/1824), overleden Hofstraat G 300, werkman, ongehuwd, broer van Ynskje Johannes Zaagstra (vrouw van Walle Baukes Bergsma, idem). Saldo fl. 30,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-300Hofstraat 47Henderina Jacobs Steensma, overleden op 21 februari 184842 jr, geboren Midlum 23/6/1805, overleden Hofstraat G 300, vrouw van Jacob Allerts Wiersma, melktapper (erft deel vruchtgebruik), moeder van minderjarige Christina, Ynse en Jacob Jacobs Wiersma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-299Hofstraat 47Jelsje Brons... Abrahams B, en Atsje Freriks; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk C-221, wijk F-053, wijk G-127, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-299Hofstraat 47Trijntje Hilverdageb 1798 Workum, ovl 23 okt 1861 HRL, huwt met Klaas O. de Vries, N.H., ovl wijk G-299, dv Jacob H, en Oeke Vlas; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk C-099 wijk G-210


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-300Hofstraat 47Sierk Vellingageb 1791 Leeuwarden, ovl 9 nov 1864 HRL, huwt met Jantje Hilstra, ovl wijk G-300, zv Zacheus V, en Trijntje Sijtses; BS ovl 1864


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4112G-217 (Hofstraat)Jacob A. Wiersmastal
Sectie A nr. 4112G-217 (Hofstraat)Jacob A. Wiersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4616Hofstraat 47 (G-217)Jan Andries Meter (en Cons.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 47 Tjitse Mellemakoemelker
vorige grondslagf. 1300
huidige grondslagf. 1500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 47Tj.Mellemaveehouder en melktapper
  terug