Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 47
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Hofstraat 47 (niet bekend) 4-055 G-299 G-217
 huisnummer lager   Hofstraat 47 (niet bekend) 4-056 G-300 G-217
1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0089r van 10 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47oostHofstraat NZ [staat: Nieuwe Hofstraat op de oosterhoek]huis met ledige plaats daarachter, strekkende westwaarts tot aan de kamer van Albert van Groningen
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostende tuin van Willem Lourens
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: Nieuwe Hofstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenkerkhof
naastligger ten noordenBruyn Gijsberts rentmeester
verkoperTrijntie Andries voor haar en haar weeskinderen, weduwe van
verkoperwijlen Reiner Jans in de Bonte Hond


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0101v van 28 jan 1626 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47oostNieuwe Hofstraat NZhuis en ledige plaats daarachter
 
koper provisioneelN. N. 127-00-00 GG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperReiner Jans in de Bonte Hond


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0109r van 25 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraat NZ ten zuiden van het kerkhofkamer, loodsje en plaatsje
 
koperGerloff Oedsis c.u.100-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenNanne Luytiens
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJan van Stienwyk
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperDirck Arriens c.soc.brouwer


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0147r van 7 jun 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraat NZ aan het kerkhofkamer met twee loodsen
 
koperJan Heynes, gehuwd met200-00-00 CG
koperBarber Joryts
verpachter grondde stad Harlingen1-17-00 CG
naastligger ten oostenNanne Luytiens
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJan van Steenwijck
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperLenardt Hendrickx, gehuwd met
verkoperAnna Uilckes


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0194v van 11 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47oostHofstraat NZ [staat: ten zuiden van het kerkhof]huis met plaats, bomen en plantagie
 
koperCornelis Claessen, gehuwd met600-00-00 GG
koperTrijntie Harmens
verpachter grondde stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRippert Hendrickx
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperNanne Luyties
verkoperJanneke Eddrickx


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0258r van 11 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraatkamer
 
koperDirck Tiepckes 170-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Nanne van Pilsen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kamer van Jan van Steenwijck
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Dirckien Pieters


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0220r van 22 okt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47Hofstraat NZ [staat: op de hoek van het kerkhof]huis en plaats
 
koperFeyte Tieerdts, gehuwd metkoopman300-00-00 GG
koperGeertie Claeses
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRippert Hendricx
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperTrijntie Harmens, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Clasen


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0070v van 30 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraat NZwoning en weefwinkel
 
koperHartman Claeses mr. linnenwever200-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenDirck Tiepkes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan Croltie
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Gereformeerde Gemeente: armvoogdij


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0076r van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47oostHofstraat, hoekhuis
 
koper door niaarJoucke Tieerts 500-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
geniaarde koperAdtse Gerrits c.u.
huurderWillem Harmens
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenritmeester Okkingha
verkoperFeyte Tieerds c.u.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0145r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47oostHofstraat op de hoek tegenover Rapenburghuis
 
koperIme Ages 321-00-00 GG
koperCornelis Sybes
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJoucke Tieerdts c.u.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0082r van 21 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47oostHofstraat NZ op de hoek1/2 huis
 
koperburgerhopman Dominicus Cornelii 117-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Abraham schoenlapper
verkopervroedsman Anske Ypes Zeestra
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1661) Dominicus Cornelii, burger-hopman, koopt 1/2 huis op de hoek v.d. Hofstraat. Ten O. en Z. de straten, ten N. schoenlapper Abraham. Gekocht van vroedsman Anske Ypes Zeestra.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0094r van 10 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47oostHofstraat NZ op de hoekhuis
 
koperDirk Jansen 228-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Abraham schoenlapper
verkoperburgerhopman Dominicus Cornely
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1661) Dirk Jansen koopt een huis op de hoek v.d. Hofstraat. Ten O. en Z. de straten, ten N. schoenlapper Abraham. Gekocht van hopman Dominicus Cornelii voor 228 gg.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0189v van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraat NZhuis
 
koperBeern Jacobs 35-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenDirck Jansen mr. metselaar
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHartman Clases
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2vroedsman Tjeerd Ennes
verkoper van 1/2Claes Wopkes, gehuwd metmr. bakker
verkoperGatske Dirx


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0193v van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47oostHofstraat NZ bij de Kerkpoort, op de hoek van dehuis
 
koperAdriaen Majeur 181-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJacob schoenlapper
verkoperDirck Jansenmetselaar


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0257v van 16 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraathuis
 
koperJan Wijngaarden 75-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenAdriaan Majeur*
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSalomon wever
naastligger ten noordenkerkhof [niet vermeld]
verkoperBeern Jacobs


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0353v van 1 mrt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraatwoning
 
koperPyter Farijn c.u.winkelier62-10-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-05-00 CG
huurder voor 1 jaarde weduwe van Jan Wijngaerden 0-04-08 CG
naastligger ten oostenAerrien Majoor
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHartman Clases* wever
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperBerent Jacobs c.u.lichterman


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0354r van 13 mrt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraat NZwoning
 
koperJan Hendrix Karlemeer 165-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenArjen Majoor
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHartman Clases
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperPieter Farrijnwinkelier


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033r van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraat NZhuis met bakoven maar zonder bakkersgereedschappen
 
koperHessel Piekes c.u.turfdrager80-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Adriaen Majoor
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenZacharias Berghaen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHarmina BarentsLeeuwarden
verkoperHendrik Jansenmr. bakker


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0141r van 30 jun 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraat NZhuis
 
koperGerrit Davids, gehuwd met150-00-00 CG
koperTrijntie Martens
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenWarner Harmens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSacharius Berghaen
naastligger ten noordengroot kerkhof
verkoperHessel Piekes c.u.


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0090r van 10 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraat NZwoning en weefwinkel waarin 3 getouwen geplaatst kunnen worden
 
koper door niaarJan Wouters Schuirmans, gehuwd met96-07-00 GG
koper door niaarTrijntie Martens
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
geniaarde koperTheunis Weslingswinkelier en bontreder
huurderTheunis Jans c.u.
naastligger ten oostende verkoper Hendrik Jansen bontwever
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan Wouters
naastligger ten noordengroot kerkhof
verkoperHendrik Jansen meerderjarige jongemanbontwever


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0141v van 25 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47oostHofstraat, hoekhuis en weefwinkel
 
koperGerrit Harmens, gehuwd metmr. bontwever221-00-00 GG
koperJanneke Alberts
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat naar de Kerkpoort]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan Roelofs
naastligger ten noordenJan Sipkes Buma
naastligger ten noordengroot kerkhof
verkoperHendrik Jansenbontwever


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0063v van 1 jul 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraat NZkamer of woning
 
koperGerryt Harmens, gehuwd metmr. bontwever70-00-00 CG
koperJanneke Alberts
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
bewonerde weduwe van Fedde Lieuwes
naastligger ten oostende kopers Gerryt Harmens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende verkopers Trijntje Koerts
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
verkoperTrijntje Koerts, weduwe van
verkoperwijlen Evert Steertsenbach
verkoperJanke Tjeerds, gehuwd met
verkoperArent Hendriksbontwever
verkoperCatharina Tjeerds meerderjarige vrijster
verkoperClaaske Harmens meerderjarige vrijster
erflaterwijlen Trijntje Martens, weduwe van
erflaterwijlen Jan Wouters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Harmens, mr. bontwever x Janneke Alberts koopt een camer of woning nz. Hofstraat. De westelijke gevel is massaal. Ten O. de koper, ten Z. de Hofstraat, ten W. de verkoper, ten N. het Groot Kerkhof. Gekocht van Trijntje Koerts? wv Evert Steertsenbach?, Janke Tjeerds x Arent Hendriks, bontwever, Catharina Tjeerds en Claeske Harmens, vrijsters, allen erfgenamen van Trijntje Martens wv Jan Wouters, voor 70 cg.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0204r van 7 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47oostHofstraat NZ op de hoekhuis
 
koperAnthon Huisman, gehuwd metbontwever250-00-00 CG
koperAntje Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten westenJan Broers
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirk Hayes c.s.
naastligger ten zuidenHofstraat
verkoperHarmanus Huiselaar, samen metbontwever
verkoperAntje Huiselaar, gehuwd metMidlum
verkoperSytze WillemsMidlum
verkoperElisabeth Huiselaar, gehuwd met
verkoperGerryt Bekker
erflaterwijlen Gerryt Harmens, gehuwd met
erflaterwijlen Janneke Alberts


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0149r van 24 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47oostHofstraat NZ op de hoekhuis
 
koperSjouke Claases Roodtje, gehuwd met101-00-00 CG
koperFoekje Jans
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
huurdersmilitairen
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan Broers
naastligger ten noordenS. IJsbrands
verkoper q.q.Jan Claassen Roodtje, curator
verkoper q.q.Willem Wolf, curator over
verkoperde geabandonneerde boedel van Anthon Huisman, gehuwd met
verkoperAntie Hendriks


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-054 Hofstraat 47Sjouwke Claazen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-055 Hofstraat 47Dirk Jager0-10-00 CGstal


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-300Hofstraat 47Tjietske Wytzesgeb 1743 Makkum, ovl 26 dec 1813 HRL, huwt met Jan Hendriks/Lutskens de Wit, ovl wijk G-300; BS geb 1811, ovl 1813, ovl 1831


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-299Hofstraat 47Dirk Willems Jager... 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-028, vleesschouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-299, stalling, 1814. (GAH204); D.W.J. van Almenum en Antje Jeltes van Midlum, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-300Hofstraat 47Sjouke Klases Rootje... askarreman 1808-1811; BS huw 1814, ovl 1822, ovl 1826, ovl 1827, ovl 1860; eigenaar en gebruiker van wijk G-300, koemelker, 1814. (GAH204); id. van wijk H-002, stalling, 1814. (GAH204); S.K.R., aschman, wonende te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-299Hofstraat 47Dirk W Jager stalling
G-300Hofstraat 47Sjouke K Rootje Sjouke K Rootje koemelker


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 82 van 3 mei 1815
adressoortbedraggebruik
G-299Hofstraat 47koopaktefl. 100stalling aan de noordkant van de Hofstraat G-299
 
verkoperDirk Jager
koperSjouke Klases Roodtje
koperFoekjen Jans


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-300Hofstraat 47Sjouke Roodtje, overleden op 24 december 1822askarreman (Hofstraat G 300), gehuwd, vader van Klaas, idem, Eelkje (vrouw van Jan Jansen, arbeider), Jantje en Akke Sjoukes Roodtje. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-300Hofstraat 47Foekje Jans, overleden op 22 maart 1826koemelkster Hofstraat G 300, wed. Sjouke Klazes Roodtje, moeder van Eelkje (vrouw van Jan Jans Glas, arbeider Almenum), Jantje, vrijster, Akke, idem en wijlen Klaas Sjoukes Roodtje (man van Aaltje Paulus Wiersma, vader van minderjarige Foekje en Sjouke Klazes Roodtje). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1751Hofstraat 47Jacob Alders WiersmaHarlingenmelktapperhuis en schuur (82 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1752Hofstraat 47Jacob Alders WiersmaHarlingenmelktapperhuis en erf (60 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-300Hofstraat 47Ynskje Jacobs Wiersma, overleden op 22 augustus 1834dochter van Jacob Allards Wiersma, melktapper (Hofstraat G 300) en Hendrine Jacobs Steensma, zuster van minderjarige Christine Jacobs Wiersma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1751 WiersmaHarlingenverbouwing


1837 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1752 WiersmaHarlingenverbouwing


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1752G-300 Jacob r WiersmaHarlingendoor het aanbouwen van een nieuwe kamer, het huis verbeterd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-299Hofstraat 47Rigtje Johannes de Jong... Johannes Johannes dJ, en Pietje Jelmers vd Zee; BS huw 1836, ovl 1840, ovl 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk G-299; oud 30 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-077; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-300Hofstraat 47Henderina Jacobs Steensma... S, en Stijntje Jacobs Hoek; BS huw 1831, ovl 1848; oud 34 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-300; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-300Hofstraat 47Jacob Allerts Wiersma... 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk G-307; oud 37 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk G-300; VT1839; J.A.W. eigenaar van percelen nrs. 1751 en 1752 te HRL, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-300Hofstraat 47J A Wiersma stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-300HofstraatJacob A Wiersma37 jAlmenumm, protestant, gehuwd, melktapper
G-300HofstraatHenderina Steensma34 jMidlumv, protestant, gehuwd
G-300HofstraatIense Wiersma4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-300HofstraatJacob Wiersma9 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-300HofstraatCristina Wiersma8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-300HofstraatPieter Zaagstra15 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
G-300HofstraatIensche Zaagstra17 jAlmenumv, protestant, ongehuwd
G-300HofstraatInne Wiersma25 jAlmenumm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-300Hofstraat 47Hermina Johannes Zaagstra, overleden op 19 november 184722 jr, geboren Almenum 28/10/1825, overleden Hofstraat G 300, dienstmeid, ongehuwd, zuster van Ynskje (vrouw van Walle Baukes Bergsma, werkman) en reeds 16/1/1848 overleden Pieter Johannes Zaagstra, idem. Saldo fl. 49,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-300Hofstraat 47Pieter Johannes Zaagstra, overleden op 16 januari 184823 jr (geboren 24/7/1824), overleden Hofstraat G 300, werkman, ongehuwd, broer van Ynskje Johannes Zaagstra (vrouw van Walle Baukes Bergsma, idem). Saldo fl. 30,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-300Hofstraat 47Henderina Jacobs Steensma, overleden op 21 februari 184842 jr, geboren Midlum 23/6/1805, overleden Hofstraat G 300, vrouw van Jacob Allerts Wiersma, melktapper (erft deel vruchtgebruik), moeder van minderjarige Christina, Ynse en Jacob Jacobs Wiersma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-299Hofstraat 47Jelsje Brons... Abrahams B, en Atsje Freriks; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk C-221, wijk F-053, wijk G-127, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-299Hofstraat 47Trijntje Hilverdageb 1798 Workum, ovl 23 okt 1861 HRL, huwt met Klaas O. de Vries, N.H., ovl wijk G-299, dv Jacob H, en Oeke Vlas; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk C-099 wijk G-210


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-300Hofstraat 47Sierk Vellingageb 1791 Leeuwarden, ovl 9 nov 1864 HRL, huwt met Jantje Hilstra, ovl wijk G-300, zv Zacheus V, en Trijntje Sijtses; BS ovl 1864


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4112G-217 (Hofstraat)Jacob A. Wiersmawoonhuis
Sectie A nr. 4112G-217 (Hofstraat)Jacob A. Wiersmastal


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4616Hofstraat 47 (G-217)Jan Andries Meter (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 47 Tjitse Mellemakoemelker
vorige grondslagf. 1300
huidige grondslagf. 1500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 47Tj.Mellemaveehouder en melktapper
  terug