Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 64-084 4-080 H-012H-016
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 64-085 4-080 H-012H-016


Naastliggers vanHofstraat 6
ten oostenHofstraat 8
ten westenHofstraat 4
ten noordende Hofstraat


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-084Hofstraat 6
eigenaarOede Sapes kindt
gebruikerOede Sapes kindt
opmerkingonvermogende
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-085Hofstraat 6huis en tuin
eigenaarTomas Fransen
gebruikerTomas Fransen
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-084Hofstraat 6
eigenaarOede Sapes kind
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-085Hofstraat 6huis etc.
eigenaarTomas Fransen
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan23‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-084Hofstraat 6huis of stal
eigenaarvroedsman Vosma
gebruikervroedsman Vosma
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-085Hofstraat 6huis etc.
eigenaarTomas Fransen
gebruikerTomas Fransen
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-084Hofstraat 6huis (halff)
eigenaarPieter Sjoerds
gebruikerPieter Sjoerds
opmerking1728 insolvent verklaart
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-084Hofstraat 6huis (halff)
eigenaarSchelte Cornelis
gebruikerGerryt Christiaans
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑13‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-085Hofstraat 6huis
eigenaarwed. Ype Sents
gebruikerwed. Ype Sents
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-084 Hofstraat 6Wouter Jansen, bestaande uit 1 persoon06‑00‑00 cg01/2 huis, heeft 1 weeversknegt
4-084 Hofstraat 6wed. Albert Seerps, bestaande uit 2 personen05‑00‑00 cg01‑00‑00 cg1/2 huis
4-085 Hofstraat 6Sent Ypes, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-084Hofstraat 61/2 huis
eigenaarJacob Josephs
gebruikerwed. Albert Seerps
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-084Hofstraat 61/2 huis
eigenaarJan Rienks
gebruikerWouter Jansen
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑01‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-085Hofstraat 6huis
eigenaarZint Ypes
gebruikerZint Ypes
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0096v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester C. Aardenburg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0077v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester J. Olinjus


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-080, pag. 82Hofstraat 60‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0096r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoelof Feenstra


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-012Hofstraat 6Geertje Hendriks Zwaalgeb 7 sep 1801 HRL, ged 29 sep 1801, N.H., ovl 11 apr 1813 HRL; wijk H-012, dv Hendrik Z, en Minke Vink; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-012Hofstraat 6Minne Vink... (GAH204); id. van wijk H-011; gebruiker Lourens Tuininga wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker wijk H-012, tuinier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-025; gebruiker Albert Abeles wed., gealimenteerd, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Hofstraat 6 M. Vinkfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-012Hofstraat 6M Vink M Vink tuinier


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1729Hofstraat 6Jochem Bonnefacius OolgaardguardenierHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-012Hofstraat 6Jochum Oolgaard... zie echter hieronder (gdat !!); oud 40 jaar, (vnm: Joachim), geb en wonende te HRL. 1839, tuinman, wijk H-012; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-012Hofstraat 6Johan Hendrikus Neyssel... 1874; oud 38 jaar, (vnm: Hendrikus), geb Leer, Oostfriesland. en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk H-012; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
H-012Hofstraat 6J Oolgaard stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-012HofstraatHendrikus Neysel38 jschoenmakerLeer in Oostvr.gezin 1, m, protestant, gehuwd
H-012HofstraatKlaaske Akkerboom37 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
H-012HofstraatJohannes Neysel14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatCoenraad Neysel9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatRinse Neysel5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatGrietje Neysel12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatAnna Neysel1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatJoachim Oolgaard40 jtuinmanHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatChristina Oolgaard45 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatDurkje Faber22 jAlmenumgezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-012Hofstraat 6Oense Neyssel, overleden op 28 februari 18406 jr, overleden Hofstraat H 12. (CzOG nr. 13) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-012Hofstraat 6Christina Magdalena Oolgaard... HRL 1851 wijk B-040, wijk C-191 bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-012; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-012Hofstraat 6Houkje Ulbes Strikwerda... 1851 wijk B-034, wijk F-322, H -12; oud 29 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-313; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-012Hofstraat 6Klaaske Eeltjes Akkerboom... BS huw 1824, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, 12; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-012; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1729Hofstraat H-012Okke Beidschatwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1729Hofstraat H-016Adam Lodewijks Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4819Hofstraat 6 (H-016)Douwe de Boer (Bzn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hofstraat 6 Levie de Vriestaxateurf. 500f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 6G. Eskesbode


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 6J.H. (Jan) de Rover


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 6beeldbepalend pand5 van 10
  terug