Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hondenstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Hondenstraat 1 (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend) E-ong
Naastliggers vanHondenstraat 1
ten oostenHondenstraat 3
ten zuidende Hondenstraat


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0280r van 11 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe Trijn Wybes


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0236v van 17 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Sibrants Siouma


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0043v van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Sibrants Syouma


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0093r van 17 dec 1625 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 1Hondenstraat NZ [staat: Noorder Vijverstraat]huis of dwarskamer en schuur of paardenstal daarachter
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde verkopers Taecke Yskes c.s.2-00-00 CG
naastligger ten oostende schuur van dr. Piphron
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Noorder Vijverstraat]
naastligger ten westenClaes Sibrants Syouma
naastligger ten noordenClaes Minnes scheepstimmerman
verkoperTaecke Yskes
verkoperTyercke Yskes
verkoperAntie Yskes
verkoper q.q.Taecke Yskes, geauthoriseerde tutor
verkoper q.q.Willem Jansen Rollema, geauthoriseerde tutoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Foppe Yskes, gehuwd met
verkoperwijlen Yd Jans Rollema


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 1Hondenstraat NZ [staat: Noorder Vijverstraat]huis of dwarskamer en schuur of paardenstal daarachter
 
koper finaalN. N. 146-14-00 GG
naastligger ten oostende schuur van dr. Piphron
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenClaes Sibrants Syouma
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0170v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Sybrants Syouma


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0170v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0121v van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 1Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperHaye Hayes gewaldige Admiraliteit in Friesland7510-00-00 GG
huurderMayke Pytters 50-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenDirck Dircx Mock
naastligger ten oostenhet huis van Cornelis Douwes de Boer
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westende tuin van de Pauw en de verkopers
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntie Douwes Siouma


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0004v van 27 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang voor Cornelis Dousen de Boer
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Joucken


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0095v van 17 mrt 1667 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBroer Ages


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028ra van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende plaats van de Pau


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0177r van 27 dec 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028ra van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg waarlangs Jan Pieters vrij in- en uitgang heeft
naastligger ten oostenJoris Symons


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0080v van 25 jan 1680 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenObbe Hanses wijdschipper


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0195v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende plaats van het huis de Pauw


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0197r van 19 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis en plaats genaamd de Pauw


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0222v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenherberg de Pauw


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0149r van 29 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis de Pauw


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0284v van 13 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis de Pauw


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0284v van 13 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0284v van 13 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0099v van 30 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenherberg de Pauw


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0099v van 30 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0008r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 1Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperjuffrouw Tytzia Yda Prigge, gehuwd met999-19-00 CG
koperGerardus Luppus commies ter recherche Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenGerardus Luppus c.u.
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenGerardus Luppus c.u.
naastligger ten noordenGerardus Luppus c.u.
verkoperJohannes Andries, gehuwd met
verkoperFroukjen Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTytzia Yda Prigge x Gerardus Luppus, commies ter recherche, koopt een huis nz. Vijverstraat (Hondenstraat). Ten O., W. en N. de koper, ten Z. die straat. Gekocht van Johannes Andries x Froukjen Harmens, voor 999 cg.


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0099v van 30 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0250r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenherberg de Pauw


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0250r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0250r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0250r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0250r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4976Hondenstraat 1 (E-ong)de Staat (Post en Tel.)post en telegraafkantoor
  terug