Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hondenstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerHondenstraat 1(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)E-ong


Naastliggers vanHondenstraat 1
ten oostenHondenstraat 3
ten zuidende Hondenstraat


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0280r van 11 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe Trijn Wybes


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0236v van 17 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Sibrants Siouma


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0043v van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Sibrants Syouma


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0093r van 17 dec 1625 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 1Hondenstraat NZ [staat: Noorder Vijverstraat]0‑00‑00 GGhuis of dwarskamer en schuur of paardenstal daarachter
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde verkopers Taecke Yskes c.s.2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende schuur van dr. Piphron
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Noorder Vijverstraat]
naastligger ten westenClaes Sibrants Syouma
naastligger ten noordenClaes Minnes scheepstimmerman
verkoperTaecke Yskes
verkoperTyercke Yskes
verkoperAntie Yskes
verkoper q.q.Taecke Yskes, geauthoriseerde tutor
verkoper q.q.Willem Jansen Rollema, geauthoriseerde tutoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Foppe Yskes, gehuwd met
verkoperwijlen Yd Jans Rollema


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 1Hondenstraat NZ [staat: Noorder Vijverstraat]146‑14‑00 GGhuis of dwarskamer en schuur of paardenstal daarachter
koper finaalN. N.
naastligger ten oostende schuur van dr. Piphron
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenClaes Sibrants Syouma
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0170v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Sybrants Syouma


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0253r van 28 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0121v van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 1Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]7510‑00‑00 GGhuis
koperHaye Hayes gewaldige Admiraliteit in Friesland
huurderMayke Pytters 50‑00‑00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenDirck Dircx Mock
naastligger ten oostenhet huis van Cornelis Douwes de Boer
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westende tuin van de Pauw en de verkopers
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntie Douwes Siouma


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0004v van 27 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang voor Cornelis Dousen de Boer
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Joucken


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0095v van 17 mrt 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBroer Ages


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028ra van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende plaats van de Pau


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0177r van 27 dec 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0064v van 8 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester Vetzenius
naastligger ten zuidenhet huisje genaamd de Paussteert van Claes Burger


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs Jan Pieters vrij in- en uitgang heeft
naastligger ten oostenJoris Symons


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0080v van 25 jan 1680 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenObbe Hanses wijdschipper


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0195v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende plaats van het huis de Pauw


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0197r van 19 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis en plaats genaamd de Pauw


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0222v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenherberg de Pauw


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0149r van 29 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis de Pauw


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0284v van 13 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis de Pauw


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0229r van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerrard Luppus
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0208v van 11 mei 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerard Luppus
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0099v van 30 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenherberg de Pauw


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0102r van 22 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0008r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 1Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]999‑19‑00 CGhuis
koperjuffrouw Tytzia Yda Prigge, gehuwd met
koperGerardus Luppus commies ter recherche Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenGerardus Luppus c.u.
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenGerardus Luppus c.u.
naastligger ten noordenGerardus Luppus c.u.
verkoperJohannes Andries, gehuwd met
verkoperFroukjen Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTytzia Yda Prigge x Gerardus Luppus, commies ter recherche, koopt een huis nz. Vijverstraat (Hondenstraat). Ten O., W. en N. de koper, ten Z. die straat. Gekocht van Johannes Andries x Froukjen Harmens, voor 999 cg.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0225r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0250r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenherberg de Pauw


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0275r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVijverstraat


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0079v van 21 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0059v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0109v van 14 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hondenstraat 1 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hondenstraat 1 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hondenstraat 1 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hondenstraat 1 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4976Hondenstraat 1 (E-ong)de Staat (Post en Tel.)post en telegraafkantoor
  terug