Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hondenstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHondenstraat 12(niet bekend)8-105 E-101E-100


Naastliggers vanHondenstraat 12
ten oostenHondenstraat 14
ten zuidenVijver 1
ten westende Vijver
ten noordende Hondenstraat


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0065v van 15 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe Yebel Sybrants


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0183r van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEbel Sibrants


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0086r van 1 jun 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 12Hondenstraat ZZ [staat: op de hoek van de Vijverstraat]420‑00‑00 GGhuis en plaats
kopermr. Pieter Eylerts, gehuwd metstadskloksteller
koperWytske Wytzes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende kamer van wijlen Oege Cornelis
naastligger ten zuidenhet huis van Pyer Pyers kuiper
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperSybrandt Edes Feytema, gehuwd met
verkoperGrietke Martens


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0127r van 19 apr 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Eylerts


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0177v van 8 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenmr. Pieter Eylerts kloksteller


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0178r van 8 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Ellerts


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0151v van 16 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Ellerts


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0069v van 17 mei 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPiter Ellerts smid


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0073v van 9 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPeter Ellerts smid


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0079v van 21 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Ellerts smid


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0093v van 10 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEllerd Pyters


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0109v van 2 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRuyrd Hiddes


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0212v van 10 okt 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEllert Pytters


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0239v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTiemck, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Ellert Pytters


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0128v van 16 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnne Bouues


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0150v van 9 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 12Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]1005‑00‑00 GGhuis
koperAnne Buues, gehuwd met
koperAntie Hendrix
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Hendrix
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperTiemk Meyners, weduwe van
verkoperwijlen Ellert Pyterssmid


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0154v van 23 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnne Buwes c.s.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0029r van 26 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnne Buwes


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0155r van 8 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnne Buwes c.s.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010va van 15 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Anne Bouwes


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0065v van 15 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Anne Bouwes


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 12e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 12[niet vermeld]290‑18‑00 CGgrondpacht van 1-00-00 CG
koper provisioneelFredrick Bourman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Anne Bouwes1‑00‑00 CG
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0159r van 27 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Anne Bouwes


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0016r van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkinderen van Ruyrdt Hiddes


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0348r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 12Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]125‑00‑00 CG1/2 hoekhuis
koperJoannes Symens te Makkum
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende kamers bewoond door Hendrik smidsknecht
naastligger ten zuidenJan Cornelis rogstorter
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperPoulus Wouters te Workum


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0009r van 26 mrt 1699 (het 11e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 12[niet vermeld]232‑07‑00 CG25 grondpachten
koperburgervaandrig Tjalling Pieters, gehuwd metmr. koekbakker
koperCornelia Viselaer
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Anne Bouwes1‑00‑00 CG
verkoperMeinert Borman, erfgenaam van zijn broerchirurgijn te Kollum
erflaterwijlen burgervaandrig Fredrich Borman


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0347r van 18 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 12Hondenstraat ZZ [staat: hoek Vijverstraat ZZ]50‑00‑00 GG1/2 huis
koperJan Hendriks Blauw schipper
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderN. N. 30‑00‑00 GG
huurder achterkamerJan Hendriks Blauw 7‑00‑00 GG
naastligger ten oostenJan Bostijn [staat: Bastijn] mr. kleermaker
naastligger ten zuidenJan Cornelis rogmeter
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper q.q.Jelle Oeges, curatormr. kleermaker te Makkum
verkoper q.q.Sjoerd Auckes, curatoren overhoutkoper
verkoperSymon Johannesglasmaker


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0074r van 7 jul 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 12Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]80‑00‑00 CG1/3 huis
koperBaukje Jilderens, weduwe van
koperwijlen Robijn Ruurdts
eigenaar van 2/3Baukje Jilderens, weduwe van
eigenaar van 2/3wijlen Robijn Ruurdts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHondenstraat [niet vermeld]
verkoperYetie Dirks


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0227r van 2 sep 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenVijver [staat: steeg]
naastligger ten westenBaukjen Jilderens c.soc.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 11e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 12Vijverstraat367‑00‑00 CGgrondpacht van 1-00-00 CG
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Anne Bouwens1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0114v van 9 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBauckjen Jilderts c.s.


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0054r van 26 nov 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hendrix Blauw


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0221v van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jan Jansen Blauw


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0220v van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0162v van 1 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 12Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]108‑14‑00 GG5/8 huis
koper door niaar van 3/8Feddo Clazes van der Brug minderjarig, zoon van en vertegenwoordigd door
koper door niaar van 3/8Claas Pyters van der Brug, weduwnaar van
koper door niaar van 3/8wijlen Sibbeltje van Sloten
koper door niaar van 2/8ds. Adrianus van Sloten predikant te Aalsum
geniaarde koperJan Schutkoopman
naastligger ten oostenSjoerd Schrik
naastligger ten zuidende weduwe van Gerryt Pieters
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper van 1/4ds. Wibius van Slotenpredikant te Tzummarum
verkoper van 1/4juffrouw Elske van Sloten, gehuwd met te s Hertogenbosch
verkoper van 1/4ds. Johannes Bruiningpredikant te s Hertogenbosch
verkoper van 1/8juffrouw Gesina Wiarda te s Hertogenbosch
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Pyters v.d. Brug, burgemeester, koopt als vader en voogd over zijn minderjarige zoon Fedde bij zijn wl. vrouw Sibbeltje van Slooten, na niaar ratione sanguinis tegen Jan Schut, koopman, 5/8 van een huis c.a. in de Vijverstraat (Hondenstraat?) dat door diverse gezinnen wordt bewoond. Ten O. Sjoerd Schrik, ten W. en N. die straat, ten Z. wd. Gerryt Pieters. Gekocht van ds. Wibius van Slooten te Tzummarum, voor 1/4, Elske van Slooten x ds. Johannes Bruining te Den Bosch, voor 1/4, en Gesina Wiarda te Den Bosch, voor 1/8, voor 108 gg.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0090v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 12Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]250‑00‑00 GGhuis
koperSjoerd Schrik koopman
huurderde weduwe van Dirk Hendriks 40‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSjoerd Schrik koopman
naastligger ten zuidende weduwe van Gerryt Pyters
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper van 1/2ds. Adrianus van Slootenpredikant te Aalsum
verkoper q.q.vroedsman Jarig Westra, curator
verkoper q.q.vroedsman Jaene van Slooten, curatoren over
verkoperFedde van der Brug
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Schrik koopt huis Vijverstraat. Ten O. Sjoerd Schrik, ten W. en N. de Vijverstraat, ten Z. wd. Gerrit Pyters. Gekocht van ds. Adrianus van Slooten voor 1/2 en Fedde v.d. Brug voor 1/2. Zie ook bij nr. 14.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0213r van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSjoerd Schrik koopman


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0096v van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSjoerd Schrik


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-105, pag. 169Hondenstraat 12Jan de Keth erven8‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-101Hondenstraat 12Adam Terwocht/Tervocht... 1853; eigenaar van wijk A-240; gebruiker Frans Anthonij Posthuma, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-101, school, 1814. (GAH204); id. van wijk E-115, schoolonderwijzer, 1814. (GAH204); A.T. en Elisabeth T. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-101Hondenstraat 12A Terwocht A Terwocht school


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 201 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-101Hondenstraat 12Jacob de Vries, overleden op 21 oktober 1825matroos (verongelukt op terugreis van Groenland), man van Hendrikje A. Kikkert, winkeliersche (Vijverstraat E 101), vader van minderjarige Jantje en Catrina Jacobs de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1229Hondenstraat 12Dirk Nieuwbuurmed. doctorHarlingenhuis (91 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 279 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-101Hondenstraat 12Dirk Nieubuur, overleden op 28 januari 1835med. Dr. Kleine Bredeplaats E 115/101, man van Marigje Zijlstra (erf vruchtgeruik), vader van Anna en minderjarige Jacobus en Martinus Dirks Nieubuur. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-101Hondenstraat 12Louwrens Nak... Hulshoff; BS huw 1819, ovl 1844, ovl 1850; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk E-101; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-101Hondenstraat 12Marijke/Maria Helmer... overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-162; oud 45 jaar, (vnm: Maria), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-101; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-101Op de VijverLourens Nak41 jschoemaker*Harlingenm, rooms katholiek, gehuwd
E-101Op de VijverMaria Helmer45 j[schoemaker]Harlingenv, rooms katholiek, gehuwd
E-101Op de VijverJan Nak12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverHendrik Nak8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverPaulina Nak19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverAnna Nak15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverGeertruida Nak10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverHarmina Nak5 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 en 61 van 30 dec 1840
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-101Hondenstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 1750huis E-101
 
verkoperAlbartus Telting (te Franeker)
verkoperLambertus Rimkema
koperJacob Pieters Poelstra


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1229Hondenstraat 12 Jacob Pieters PoelstraHarlingenhet onderste gedeelte van het perceel, zijnde de mangelkamer, benevens de bovenruimte van deze mangelkamer, te doen verbinden aan no. 1230 waarvan eigenaar is geworden pieter aans nauta, terwijl het bovenste gedeelte van no 1229 aan jacob pieters poe


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1229Hondenstraat 12 Pieter Aans NautaHarlingenhet onderste gedeelte van het perceel, zijnde de mangelkamer, benevens de bovenruimte van deze mangelkamer, te doen verbinden aan no. 1230 waarvan eigenaar is geworden pieter aans nauta, terwijl het bovenste gedeelte van no 1229 aan jacob pieters poe


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-101Hondenstraat 12Dirkje Trompetter, overleden op 30 september 184217 jr (geboren 21/11/1824), dienstmeid, overleden Vijverstraat E 101. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-101Hondenstraat 12Tobeas Bosheyer, overleden op 26 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 44 jr, geboren Leeuwarden 12/1/1800, overleden Vijverstraat E 101, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-101Hondenstraat 12Geertje Jans Baantjer... B., en Jeltje Thijses Zwolstra; BS huw 1834, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk B-104, wijk D-145, wijk E-101; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-105; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2302Vijverstraat E-101Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3590Hondenstraat E-100Jan Lubbertus Kroesewoonhuis


1894 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 08-11-1894
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hondenstraat 12, HarlingenHondenstraat 12Jan Zeilmakerverkoop van sterke drank in wijk E-100


1894 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 16-05-1894
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hondenstraat 12, HarlingenHondenstraat 12Cornelis Haringaverkoop van sterke drank in wijk E-100 in de Hondenstraat


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3590Hondenstraat 12 (E-100)Bouke Nakwoonhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Hondenstraat 12Vergunning tot het houden van een tapperij (Bauke Nak)


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hondenstraat 12 Bauke Naktapperf. 1000f. 1000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hondenstraat 12B. Nak-


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hondenstraat 12W. (Wijbren) Visser


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hondenstraat 12beeldbepalend pand5 van 10
  terug