Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hondenstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Hondenstraat 13(niet bekend)(niet bekend)E-253E-098


Naastliggers vanHondenstraat 13
ten oostenGrote Bredeplaats 24
ten zuidende Hondenstraat
ten westenHondenstraat 9
ten noordenGrote Bredeplaats 22


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0045v van 17 aug 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe Eebel Sybrants


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0164v van 15 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenEbel Sybrants


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0223r van 19 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: oude Vijverstraat]35‑13‑08 CG[grondpacht uit het?] huis daer de Vergulden Credentie uuthanght
koper provisioneelN. N. de Vergulde Credentie
huurderHarmen Aesgens
naastligger ten oostenJan Pieters
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenChristoffel Claessen
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)de kerkvoogd te Terschelling
crediteur (triumphant)de ontvanger van de geestelijke goederen te Terschelling
verkoper q.q.Cornelis Ydes Feytema, uit naam van zijn moeder
verkoper (gesuccumbeerde)Ybel Sybrandts
eerdere samenvatting door Yde Elsingain de olde Viverstraat


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0001v van 17 sep 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]35‑13‑08 CGgrondpacht
koperN. N.
huurderHarmen Aesges Pheltens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Jacob Hendricx Ducis
verkoper (gesuccumbeerde)Cornelis Eedes Feytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jacob Hendricx Ducis en tot nadeel van Cornelis Eedes Feytema, zo veel eeuwige rente uit het huis waar Harmen Aesges Pheltens nu in woont in de Vieverstraat totdat Cornelis uit de schulden is.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0004v van 22 okt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]35‑13‑08 CGgrondpacht
koper provisioneelClaes Hansen te Kimswerd
huurderHarmen Aesges Phelten
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Jacob Hendrich
verkoper (gesuccumbeerde)Cornelis Eedes Feytema
eerdere samenvatting door Yde Elsingagrondpacht uit een huis in de Vijverstraat.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0189v van 28 aug 1619 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]35‑13‑08 CGhuis daer de Gulden Credentz uuthanght
koper provisioneelN. N. de Gouden Credentie
bewonerJan Beerns, gehuwd met
bewonerSydtske Sydses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Saeff Hendricks
verkoper (gesuccumbeerde)Cornelis Edis Feytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild ten verzoeke van (oud-burgemeester Saeff Hendricks als crediteur van) Cornelis Edis Feytema, (b) een huis in de Vieverstraet waar nu Jan Beerns x Sydtscke Sydses in wonen, daer de vergulden Credentz uuthanght.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0215r van 12 feb 1620 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]35‑13‑08 CGhuis daer de Vergulden Credentz uuthanckt
koperN. N. de Vergulde Credentie
bewonerJan Beernts, gehuwd met
bewonerSydtske Sydses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)oud burgemeester Saeff Hendrixs
verkoper (gesuccumbeerde)Cornelis Eedis Feytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild ten verzoeke van (oud-burgemeester Saeff Hendricks als crediteur van) Cornelis Eedis Feytema, (b) een huis waar de vergulden credentz wthanckt, nu bewoond door eenen Jan Beernts x Sydscke Sytses, in de Vieverstraat


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0148r van 7 jun 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]200‑00‑00 CG1/2 huis
koperEvert Jacobs brouwer te Haarlem
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenAeltie Stoffels
naastligger ten noordende koper Evert Jacobs
verkoperMaycke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Sybrant Edes Feytema


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0067v van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: tussen Voorstraat ZZ en Vijverstraat bij de blauwe trappen]0‑00‑00 CGtwee huizen met ledige plaats, kamer en loodsje achter en aan elkaar staande
koperNanne Rinses c.u.mr. kuiper
naastligger ten oostenhet huis van Adriaen Schaft
naastligger ten oostenMeynert Feyes
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende kopers Nanne Rinses c.u.mr. kuiper
naastligger ten westenAeltie Stoffels
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(nu 7, vroeger 9 en daarachter 11) Nanne Rinses, mr. kuiper, koopt 2 huizen met de ledige plaets, camer en loods, achter en aanelkaar, tussen zz. Voorstraat en Vijverstr. (Hondenstraat), bij de Blauwe Trappen. Ten O. Andries Schaft en Meynert Feyes, ten W. de koper en Aeltie Stoffels. Verkoper en prijs niet vermeld.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0055r van 6 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybe Jacobs
naastligger ten westenClaes Jonas


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0103v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]375‑10‑00 GGhuis
koperBuue Annes grootschipper
verpachter grondYdtie Gerbrants 1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenSytske Gerlofs
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenAeltie Stoffels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen mr. Marten Beerns


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0111v van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0178r van 12 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenClaes Jans


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014ra van 9 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenYbel Sybrandts


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0056r van 4 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]466‑10‑00 CGhuis of kamer
koperAugustinus Siersma, gehuwd metchirurgijn
koperWeintien Huiberts van Ris
naastligger ten oostenBotie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Here koster
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenMeinert Sickes* bakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMeick Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Claas Clasen Jonas de oude


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0028ra van 7 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMeynert bakker


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0262r van 18 feb 1677 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van mr. Augustinus Siersma


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0261v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0137v van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]163‑00‑00 GGhuis
koperLeeuckjen Meinderts
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostende hof van burgemeester Wijngaerden
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende oud rentmeester Wassenaer c.s.
naastligger ten noordenWouter Harmens
verkoper van 1/5Cornelia Stansen c.m. te Amsterdam
verkoper van 1/5Maritie Stansen c.m. te Amsterdam
verkoper van 1/5minderjarige dochter Pietie Stansen
verkoper van 1/5Nanningus Stansenmr. brouwer
verkoper van 1/5meerderjarige ongehuwde dochter Berbertie Stansen


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0278r van 8 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Leukjen melkverkoopster


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 13e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 13Hondenstraat [staat: naast het vorige huis]367‑00‑00 CGgrondpacht van 0-15-00 CG
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis bewoond door Leukjenmelkverkoopster0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0162v van 22 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Nolles


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0266r van 28 jun 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]250‑00‑00 GGhuis
koper door niaarvroedsman Jan Nolles
geniaarde koperTieerd Fockeskoopman
naastligger ten oostenhet tuintie van de vroedsman Nollides
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Jacobs
naastligger ten noordenvroedsman Nollides
verkoperLeeukjen Meinerts, moeder van
verkoperMeinert Hendrix


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0069r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Jan Nollides


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0322r van 9 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Nollides


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0334v van 26 sep 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]222‑00‑00 CG4/9 huis
koperoud burgemeester Jan Nollides
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Nollides
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenoud burgemeester Jan Nollides
verkoper van 5/9Janke Jans, weduwe van
verkoper van 5/9wijlen Jan Billenberg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Nollides, oud-burgemeester, koopt 4/9 van een woning in de Vijverstraat (Hondenstraat). Ten O. en N. de koper, wiens huis in die woning beklemd is, ten Z. die straat. Gekocht van Janke Orsinga?, voor 222 cg.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0175v van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Nollides


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0091v van 23 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBernardus Dreyer c.u.gerechtsfiscaal


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0140r van 3 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBernardus Dreyer


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0150v van 12 mei 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBernardus Dreyer c.u.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0210v van 17 jun 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJohannes Nollides


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0247v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer J. Nollides


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-253Hondenstraat 13Harm Wennekes... koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-252, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-253, spinderij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-254, verwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk F-055, tuin, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-253Hondenstraat 13H Wennekes spinderij


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1166Hondenstraat 13erven Cornelis Jans de GrootHarlingenpakhuis (54 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1166Hondenstraat E-253Jo?l Simons de Leeuwstal


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1166Hondenstraat E-098Emanuel van Dantzigwerkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3466Hondenstraat 13 (E-098)Bartele Posthumawoonhuis
  terug