Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hondenstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hondenstraat 3 8-065 1/2 8-072 E-068 E-092a
Naastliggers vanHondenstraat 3
ten oostenHondenstraat 5
ten zuidende Hondenstraat
ten westenHondenstraat 1


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0121v van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirck Dircx Mock
naastligger ten oostenhet huis van Cornelis Douwes de Boer


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-065 Hondenstraat 3huis
eigenaarwed. Claes Douwes
gebruikerwed. Claes Douwes
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-065 Hondenstraat 3huis
eigenaarwed. Claes Douwes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-065 Hondenstraat 3huis
eigenaarwed. Claes Douwes
gebruiker
opmerkingpauper


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0240r van 6 mrt 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 3Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis/ winkel
 
koperLivius Henrici Prigge, gehuwd metordinaris kaptein ter zee onder de mogendheden collegie der Admiralite151-00-00 GG
Claeske Thomas Wijngaarden
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Pieters
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenCornelis Jobs
naastligger ten noordenLivius Henrici Prigge
Claeske Thomas Wijngaarden
verkoperHermanus Huber, erven vanoud gedeputeerde staat van Friesland
Zacharias Huber, erven vanraad ordinarus Hof van Friesland
Georgius Huber, erven vanadvocaat
Anna Jensma, weduwe van
wijlen Beernt Hiddes de Vries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLivius Henrici Prigge oud-kapt. ter zee bij de Admiraliteit van Friesland x Claeske Tomas Wijngaarden koopt huis nz. Vijverstraat. Ten O. Pyter Pieters, ten W. Cornelis Jobs, Ten Z. die straat, ten N. de koper. Er is een winkel in. Gekocht van Hermanus Huber, oud-gedeputeerde, Jacob? Huber, Raad ord. bij het Hof van Friesland en dr. Georgius Huber, advocaat bij het Hof van Friesland, als erfgenamen van wl. Anna Jensma wv wl. kapt. Barent Hiddes de Vries.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-065 Hondenstraat 3huis
eigenaarwed. Claas Douwes
gebruikerwed. Claas Douwes
opmerkingpauper


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0162r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 5, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Wybes


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-065 Hondenstraat 3Johannes Pieters, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG
8-065 /2Hondenstraat 3Jan Wybes, bestaande uit 8 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0160v van 1 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0056v van 15 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 3Vijverstraat NZhuis
 
koperFeddo van der Brug 270-07-00 GG
naastligger ten oostenFeddo van der Brug
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenG. Luppus commies
naastligger ten noordenFeddo van der Brug
verkoperGrietje Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde v.d. Brug koopt een dwarshuis nz. Vijverstraat. (Met precieze indeling van het huis.) Ten O. en N. de koper, ten Z. de Vijverstraat, ten W. Gerard Luppus, commies. Gekocht van Grietje Pyters, vrijster, voor 270 gg.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0066r van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 5, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Wybes


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0028v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 3Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koper door niaarJan Paulus koopman300-00-00 CG
geniaarde koperTjeerd Andries, gehuwd metscheepstimmerman
Mayke Hendriks
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
huurderPieter Simons c.u.sleeper25-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Poulus
naastligger ten oostenPieter Gunter
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenAntie Edgers, weduwe van
wijlen Jan Wybes
naastligger ten noordenGeert Hansen
verkoperAntie Edgers, weduwe van
wijlen Jan Wybes


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0231r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 5, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet derde perceel in deze akte


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 3Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koper provisioneelN. N. 12-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
huurderArjen Arjens c.u.25-00-00 CG
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenCornelis J. Koster
naastligger ten noordenJan Repco
verkoperoud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstra, curator
verkopermederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker, curatoren over de kinderen van
Jan Paulesen


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0136r van 10 mrt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0162v van 8 sep 1805 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 3Vijver, bij dehuis
 
koperHajo Tuinhout commies generaal der Convooien en Licenten150-00-00 CG
huurderMinne Hansen
huurderWopke Bartels
huurderHajo Tuinhout commies generaal der Convooien en Licenten
naastligger ten oostenHidde Dirks
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenHajo Tuinhout commies generaal der Convooien en Licenten
naastligger ten noordenJan F. Repko koopman
verkoperJan Galama, gehuwd metmr. kuiper
Aafke Overdijk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHajo Tuinhout, commissaris-generaal bij het departement van Convooyen en Licenten, koopt woning omtrent de Vijver. Ten O. Hidde Dirks (de Vries), ten W. de koper, ten Z. de Vijverstraat, ten N. Jan Frederik Repko. Gekocht van Jan Galama, mr. kuiper x Aafke Overdijk, voor 150 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-072 Hondenstraat 3Jan Galama2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-068Hondenstraat 3Gerrit Gobertus... 30 okt en 6 nov 1814, zv Isaac G, (gk), en Johanna van Berkel, (gk); BS huw 1814; gebruiker van wijk E-068, varensgesel, medegebruiker Gerrit Burghout wed., eigenaar is Jan Galama, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-068Hondenstraat 3Jan Sipkes Galama... eigenaar van wijk A-238, gebruiker is Ite Hendriks Bleeker, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk E-068, gebruiker is Gerrit Burghout wed., en Gerrit Gobertus, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-068Hondenstraat 3Jan Galama Gerrit Burghout wed
E-068Hondenstraat 3Gerrit Gobertus varensgesel


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
adressoortbedraggebruik
E-068Hondenstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 160huis E-068
 
verkoperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg
koperDirk Hiddes de Vries


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1179Hondenstraat 3Anneus Wygers HarmensHarlingenboterkoperhuis en erf (430 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-068Hondenstraat 3Dirk W Berduinoud 49 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-068; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-068Hondenstraat 3Grietje Simons van Geit... HRL 1802, BS huw 1833, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-077; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. wijk E-068; VT1839; geb 31(!) nov 1786, ged 9 jan 1787 Grote Kerk HRL, dv Simon van Geit en Janneke ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-068Hondenstraat 3Wendeltje Gerrits Oudeboon... BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-249, wijk H-209; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-068; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-068ZuiderhavenDirk W Berduin49 jJouregezin 1, m, protestant, gehuwd, werkman
E-068ZuiderhavenWendeltie Oudeboon51 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-068ZuiderhavenZwaan Berduin27 jLeidengezin 1, m, protestant, ongehuwd, panbakker
E-068ZuiderhavenWytse Berduin18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-068ZuiderhavenSimon Berduin15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-068ZuiderhavenAntie Berduin12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-068ZuiderhavenTjepke van der Meer42 jArumgezin 2, m, protestant, gehuwd, werkman
E-068ZuiderhavenGrietje van der Geit36 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
E-068ZuiderhavenSymon van der Meer15 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-068ZuiderhavenHendrik van der Meer12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-068ZuiderhavenTjepke van der Meer4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-068ZuiderhavenRiemke van der Meer6 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-068ZuiderhavenJanneke van der Meer1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-068Hondenstraat 3Tjepke Douwes van der Meer, overleden op 30 juni 18426 jr, overleden Vijverstraat E 68. (Certificaat van onvermogen nr. 43) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-068Hondenstraat 3Roelof Sikkes Nauta, overleden op 19 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 28/11/1847), overleden Vijverstraat E 68. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-068Hondenstraat 3Hidde de Vries... (gk), kalkbrander, zv Dirk dV, en Wemeltje Dirks de Wit; BS geb en ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk E-068; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-059; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1179E-061 (Groote Breedeplaats)Annaeus Harmenswoonhuis
Sectie A nr. 1179E-067 (Hondenstraat)Annaeus Harmensachterhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1179E-053 (Grote Breedeplaats)Anneus Harmenswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4842Hondenstraat 3 (E-092)Pieter Westerhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hondenstraat 3 Germen Tigchelaarbootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600
Hondenstraat 3 Rein Tigchelaarwerkman
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hondenstraat 3F. v/d Molenexportslager


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hondenstraat 3beeldbepalend pand7 van 10
  terug