Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hondenstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hondenstraat 6 8-070 1/2 8-076 E-074 E-090
Naastliggers vanHondenstraat 6
ten oostenHondenstraat 8
ten zuidende Herenknechtenkamerstraat
ten westende Herenknechtenkamerstraat
ten noordende Hondenstraat


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0015v van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 6Hondenstraat ZZ [staat: nieuwe vijverstraat]huis
 
koper van 1/2Keympe Janssen, gehuwd met350-00-00 GG
koper van 1/2Jantien Hanses
koper van 1/2Jacob Gijsberts, gehuwd met
koper van 1/2Pytrick Claeses
verpachter grondde stad Harlingen3-10-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Bartel Leenerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHerenknechtenkamerstraat [staat: steeg]
naastligger ten westenIscke Taeckes
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: nieuwe vijverstraat]
verkoperHaye Laesesgerechtsbode


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0087v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 6Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]1/2 huis
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenLenert Bartels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHerenknechtenkamerstraat [staat: steeg]
naastligger ten westenhuis en houtstek van Tyerk Iskis
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Hans Hanses, curator over resp.
verkoper van 1/2 van 1/16Hans Keimpis, en over
verkoper van 1/2 van 1/16Jan Keimpis
verkoper q.q.Philip Philips, erfgenaam van zijn dochter
verkoper van 1/16Maycke Philips*


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0226v van 5 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Gijses
1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0259r van 17 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Gijses
1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0115r van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Gijses
1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0002r van 23 dec 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Keympes
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-070Hondenstraat 6huis
eigenaarburgemeester Schiere erven
gebruikerCornelis Jobs cum socio
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0305r van 31 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Keimpes
1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-070Hondenstraat 6huis
eigenaarBurchert Hendrix
gebruikerTjeerd Claeses
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-070 Hondenstraat 6huis
eigenaarBurgert Hendriks
gebruikerMeindert Hendriks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0005ra van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Keimpes
1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0182v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Keimpes
1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-070 Hondenstraat 6huis
eigenaarCornelis Oldaan
gebruikerBouwe Symons
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-070 Hondenstraat 6Otte Hettes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-070 Hondenstraat 6huis
eigenaarCornelis Oldaan
gebruikerOtte Hettes
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-09-00 CG
8-070 /2Hondenstraat 6huis
eigenaarKeimpe Jans
gebruikerKeimpe Jans
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-09-00 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0176v van 9 apr 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKeympe Jans
1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0104v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKeympe Jans
1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0112v van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHidde Hanses
1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0205v van 7 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHidde Dirks
1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0032v van 27 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHidde Dirks
1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-076 Hondenstraat 6Hidde Dirks1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-074Hondenstraat 6Dirk Hiddes de Vries... van wijk E-059, kalkkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-069, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-074; gebruiker Jan E. vd Woude, bestelder, 1814. (GAH204); id. van wijk E-085; gebruikers Roelof Martens wed., ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-074Hondenstraat 6Jan Eedes van der Woude... 1804, BS geb 1811, huw 1812, ovl 1814, huw 1815, huw 1817, ovl 1832, ovl 1845, ovl 1854; gebruiker wijk E-074, bestelder; eigenaar is Dirk H. de Vries, 1814. (GAH204); de President Burgemeester der Stad HRL ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-074Hondenstraat 6Dirk H de Vries Jan E van der Woude bestelder


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1203Hondenstraat 6Dirk Hiddes de VriesHarlingenkalkbranderhuis (24 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1203aHondenstraat 6Dirk Hiddes de VriesHarlingenkalkbranderhuis (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-074Hondenstraat 6Anna Martha Catrijna Snijder... HRL 1851 wijk C-188, wijk F-005, wijk H-085, 187, 194; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-074; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-074Hondenstraat 6Taeke J Panbakkeroud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-074; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-074VijverstraatTaeke J Pannebakker59 jHarlingenm, protestant, gehuwd, werkman
E-074VijverstraatAnna Martha Snijder59 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-074VijverstraatAdam J Pannebakker16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, zeilmakersknegt


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-074Hondenstraat 6Jan Taekes Panbakker, overleden op 18 januari 184060 jr, werkman, overleden Vijverstraat E 74, man van Catharina Snijder, vader van Taeke, zeilmakersbaas, Anna (vrouw van Pieter de Groot, rogmolenaarsknecht), Martina (vrouw van Freerk van Eeken, timmermansknecht) en minderjarige Adam Jans Panbakker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1203E-085 (Heereknechtekamerstraat)Hidde Dirks de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1203E-067 (Heereknechtekamerstraat)Erven Hidde Dirks de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 1203aE-090 (Hondenstraat)Erven Hidde Dirks de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1203aHondenstraat 6 (E-090)Harent van der Sluiswoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Hondenstraat 6M.M. (Maria) Hempenius wv v.d. Logt
  terug