Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hondenstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Hondenstraat 7,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hondenstraat 7 (niet bekend) (niet bekend) E-267 E-095
Naastliggers vanHondenstraat 7
ten oostenHondenstraat 9
ten zuidende Hondenstraat
ten westenHondenstraat 5


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hondenstraat 7, HarlingenHondenstraat 7Zie Grote Bredeplaats 14


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0067v van 19 aug 1638 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 7Grote Bredeplaats ZZ [staat: tussen Voorstraat ZZ en Vijverstraat bij de Blauwe Trappentwee huizen met ledige plaats, kamer en loodsje achter en aaelkaar staande
 
koperNanne Rinses c.u.mr. kuiper0-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Adriaen Schaft
naastligger ten oostenMeynert Feyes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kopers Nanne Rinses c.u.mr. kuiper
naastligger ten westenAeltie Stoffels
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(nu 7, vroeger 9 en daarachter 11) Nanne Rinses, mr. kuiper, koopt 2 huizen met de ledige plaets, camer en loods, achter en aanelkaar, tussen zz. Voorstraat en Vijverstr. (Hondenstraat), bij de Blauwe Trappen. Ten O. Andries Schaft en Meynert Feyes, ten W. de koper en Aeltie Stoffels. Verkoper en prijs niet vermeld.


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0009r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJ. Velthuis c.u.mr. brouwer


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0344r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Velthuys mr. brouwer


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0162r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: Brouwersstraat]


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0210v van 17 jun 1759 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 7Vijverstraathuis
 
koperBonte Douwes mr. schoenmaker200-00-00 GG
huurder benedenSjeuke Oeges 20-00-00 CG
huurder bovenBregtje Jetzes 16-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Nollides
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westende brouwerij van Pytter Gunter c.u.
naastligger ten noordenJohannes Nollides
verkoper van 1/4 en 1/12Hylkjen Overzee, gehuwd met en erfgenaam
vroedsman Magnus van Aarsen
verkoper van 1/4 en 1/12Hendrik Overzee, erfgenaammakelaar
verkoper van 1/4 en 1/12meerderjarige vrijster Jannetje Overzee, erfgenamen van
wijlen vroedsman Jan Overzee, gehuwd metmr. brouwer
wijlen Janke Symons Kuiper
wijlen Simon Overzee
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Nollides koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Bente Douwes, mr. schoenmaker, een huis in de Vijverstraat (Hondenstraat) NAAST de brouwerij van Pieter Gunter. Ten O. en N. de koper, ten W. de brouwerij, ten Z. die straat. Gekocht van Hylkjen Overzee x Magnus van Aarsen, vroedsman, Hendrik Overzee, makelaar, en Jannetje Overzee, vrijster, voor 3/4, als erven van hun ouders Jan Overzee, vroedsman en mr. brouwer x Janke Symens Kuiper, en als erven van hun wl. broer Symen Overzee, voor 1/4, voor 200 gg.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0058v van 8 mrt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPyter Gunter


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0066r van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: straat van de Bredeplaats naar de Vijver]


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0019r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Vellinga c.u.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: straat van de Bredeplaats naar Vijver]


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0180r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Vellinga c.u.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0209v van 26 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0224v van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Vellinga directeur van het fonds der O & A zeelieden


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-267Hondenstraat 7Harmen Kroon... in 1851, N.H., zv Jelle Wiebes en Anke ... ; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-191, wijk A-104, wijk E-267; oud 54 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-118; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-267Hondenstraat 7Rinske van der Meulen... HRL, ongehuwd, N.H., dv Hendrik vdM, en Mintje Douwes; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-105, wijk E-267, 285, supp wijk C-437; oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-151; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-267Hondenstraat 7Aukje Jans Groen... E-252, 267, wijk G-107; geb 25 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, dv Jan Groen en Jantje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-267Hondenstraat 7Janke de Vriesgeb 17 jul 1798 Berlikum, DG. A 15 nov 1854 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk E-267


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-267Hondenstraat 7Trijntje Schippergeb 1784 Kimswerd, ovl 10 jun 1856 HRL, huwt met Harmen Kroon, N.H., dv Rimmer Jacobs S, en Anke ... ; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk B-191, wijk A-104 wijk E-0267


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4032E-095 (Hondenstraat)Asser de Leeuwwerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4032Hondenstraat 7 (E-095)Pieter Westerhuis


1965 - adresboekadresnaam
Hondenstraat 7H. (Hendrik) Riem
  terug