Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hondenstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Hondenstraat 8,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hondenstraat 8 8-080 1/2 8-077 E-073 E-089
Naastliggers vanHondenstraat 8
ten oostenHondenstraat 10
ten westenHondenstraat 6
ten noordende Hondenstraat


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0133v van 14 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLenert timmerman


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0226v van 5 feb 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Vijverstraat ZZhuis
 
koperClaes Joostes c.u.scheepstimmermanGG 251:10:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostende woning van het wijf van Ige Stoffels
naastligger ten zuidenDieucke Lieuwes
naastligger ten westenJacob Gijses
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperTrijn Peters, weduwe van
wijlen burgemeester Lenert Bartels


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0257v van 11 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0115r van 31 jan 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat] 1/2 huis
 
koperIige Stoffels burger c.u.GG 115:03:08
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenwoning vd vrouw van Ige Stoffels
naastligger ten zuidenDieucke Lieuues
naastligger ten westenJacob Gijses
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperde weduwe van wijlen Claes Joostes


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0047v van 1 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0147r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenweduwe Albertie Hiddes


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0002r van 23 dec 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperLijsbeth Gerryts jongedochter, geadjungeert met haar zwagerGG 100:00:00
Gerryt Bouwes Schierehoosbrijder
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenTjerck Jansen Sanstra
naastligger ten zuidenDieucke Lieuwes
naastligger ten westenJan Keympes
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperHidde Yghesoud schipper (groot-)
verkoperJoppien Gerryts, laatst weduwe van
Andries Yghes
verkoperJoppien Gerryts, erfgenaam van haar zoon
Yge Andries
verkopersJoppien Gerryts, erfgenaam van
Albertie Hiddes, weduwe van
wijlen Yge Stoffels


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0033r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0034r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende vrouw en zuster van Gerryt Schiere


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0177v van 10 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van burgemeester Schiere


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-080 Hondenstraat 8kamer
eigenaarburgemeester Jacobides
gebruikerBoi Dideles
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0305r van 31 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [niet vermeld]huis
 
koperBurgert Hendriks c.u.CG 200:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenCornelis Jansen
naastligger ten zuidende hof van Jan Pieters Oldaens
naastligger ten westenJan Keimpes
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperSteffen Jelles, als gelastigde van
ds. Nicolaus SchierepredikantBolsward


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-080 Hondenstraat 8caemer
eigenaarAttie Lieuwes
gebruikerBoy Sydses
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00
aansl. huurw. voldaan--


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0128v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRinske Meinerts


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136r van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRinske Reinerts


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-080 Hondenstraat 8kamer
eigenaarAttje Lieuwes Jacobides
gebruiker
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 00:00:00
opmerkingIs 1721 insolvent verklaerd


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0005ra van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
bieder provisioneelCornelis Oldaans GG 224:00:00
bewonerMeynerd Hendrix
naastligger ten oostenHincke Meynderts
naastligger ten zuidende tuin van Oldaans koopman
naastligger ten westende erven van Jan Keimpes
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
burgemeester Pier Jaarigs Betton, curator van
verkoper van 1/2Jilderen Tieerds, nagelaten zoontje van
wijlen Tieerd Claassen, gehuwd met
wijlen Lisckien Jilderen
verkoper van 1/2Meynerd Hendrixvarenspersoon
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0182v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]1/2 huis
 
koperCornelis Jans Oldaens burgerGG 132:00:00
naastligger ten oostenHinke Meinerts
naastligger ten zuidenCornelis Jans Oldaens burger
naastligger ten westende erven van Jan Keimpes
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
curator vanburgemeester Pier Jarigs Bretton
verkoper van 1/2Jilderen Tieerds
verkoper van 1/2Meindert Hendriksvarenspersoon


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-080 Hondenstraat 8kamer
eigenaarCornelis Jacobs
gebruikerFreerk Jansen
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:06:10


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0176v van 9 apr 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperHylke Bouwes, gehuwd metschipper (schuit-)CG 500:00:00
Hendrikjen Pytters Roorda
naastligger ten oostenHyltie Joris
naastligger ten oostenHenke Meinderts
naastligger ten zuidenCornelis Oldaan koopman
naastligger ten westenKeympe Jans
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperCornelis Oldaankoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Bouwes x Hendrikjen Pytters Roorda koopt huis zz. Vijverstraat. Ten O. Hyltje Jans x Hinke Meinderts, ten W. Keympe Jans, ten N. die straat, ten Z. de verkoper. Gekocht van Cornelis Jans Oldaen.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0104v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperCornelis Edsgers, gehuwd metschoolmeesterCG 350:00:00
Geertje Hoytes
huurderLuitjen Roorda c.s.
naastligger ten oostenAnne Hylkes de Haen
naastligger ten zuidende tuin van Cornelis Oldaen burger
naastligger ten westenKeympe Jans
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperhypothecaire crediteur van Hylke Bouwes, gehuwd metschipper (schuit-)
Hendrikjen Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Edsgers, schoolmeester x Geertje Hoytes kopen huis in de Vijverstraat, bewoond door Luitjen Roorda cum soc. Geen grondpacht. Ten O. Anne Hylkes de Haen, ten Z. verkopers tuin, ten W. Keympe Jans, ten N. de straat. Gekocht van Cornelis Oldaen als houder van het oude reversaalbrief en als eerste hypothecaire crediteur van Hylke Bouwes, schuitschipper x Hendrikjen Pieters, voor 350 cg.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0112v van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Hondenstraat [staat: Vijverstraat]huis
 
koperFokke Carsten scheepstimmermanCG 300:00:00
huurderde weduwe van Cornelis Edsgers
naastligger ten oostenAnne Hyltjes de Haan
naastligger ten zuidenClaas Heins
naastligger ten westenHidde Hanses
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperJuffrouw Baukjen Feitama, gehuwd met
heer Feddrik Fontein, houdster van het reversaalbrief van medicinae doctor
wijlen Cornelis Edsgersschoolmeester


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0023v van 17 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAnne Hylkes de Haan schipper (trekveer-)


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0091v van 7 mei 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Claes Heins


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0205v van 7 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat] huis 1/2
 
koperHiltje Rodmers, huisvrouw van CG 190:00:00
Jacob Freerks Schuurmanlandopzichter
huurderHartman Sybrens c.u.CG 34:00:00
naastligger ten oostenGerryt Louwes
naastligger ten zuidenvroedsman Claas Heins
naastligger ten westenHidde Dirks
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperBaukje Piers, gehuwd met
Bernardus van Beeverencathechiseermeester
verkoperPietje Piers, gehuwd met
Andreas Grendlermr. fijnschilderLeeuwarden
verkoperBaukje Piers, erfgename van
verkoperPietje Piers, erfgename van
Pieter Hylkes, erfgenamen van
wijlen burgercorporaal Fokke Carsten


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0032v van 27 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperoud burgemeester Roelof W. Meints koopmanCG 119:15:00
naastligger ten oostenGerrit Douwes
naastligger ten zuidende weduwe van Claas Heyns
naastligger ten westenHidde Dirks
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
Andries Grondel, gehuwd metfijnschilderLeeuwarden
verkoperPietertje Piers Beket, erfgenaam van haar moeyLeeuwarden
wijlen Hidtje Rodmers Beket, weduwe van
wijlen Jacob Freerks Schuurmans


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0166r van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoeloff W. Meynts


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0168v van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoelof W. Meynts


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0071r van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoelof W. Meintz


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0133r van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Roelof Meints


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-077 Hondenstraat 8Claas Heins wedCG 1:00:00


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 159 van 9 apr 1813
adressoortbedraggebruik
E-073Hondenstraat 8koopaktefl. 106woning E-073
 
verkoperSipke Sjoukes Hiemstra
koperJan Besling


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-073Hondenstraat 8Mejuffrouw van der Zwaageigenaar van wijk F-072; gebruiker Bauke Kramer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-073; gebruiker Jan Jansen Bakker, sjouwer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-073Hondenstraat 8Roelof Wilhelm Meints... en gebruiker van wijk E-064; medegebruiker Everardus Meints, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-073; gebruiker Leendert Johannes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-075; gebruiker Thijs IJ. Duininga, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-073Hondenstraat 8R W Meints ervenLeendert Johannes wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1204Hondenstraat 8Steven Klazes de VriesHarlingenkofschipperhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-073Hondenstraat 8Steven Klazes de Vries... 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk E-081; oud 60 jaar, wonende te HRL. 1839, kapitein ter zee, wijk E-073; VT1839; S.K. d. V. eigenaar van perceel nr. 1204 te HRL, kofschipper, woonplaats HRL, legger nr. 753, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-073Hondenstraat 8Wiepkje Louwrensoud 43 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-073; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. E-073 Steven de Vries stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-073VijverstraatSteven de Vries60 jIdsegahuizen*m, protestant, gehuwd, kaptein ter zee
E-073VijverstraatWiepkje Lamring [Louwrens]43 jBolswardv, protestant, gehuwd
E-073VijverstraatKlaas S de Vries14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, zeeman
E-073VijverstraatPieter S de Vries12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-073VijverstraatRomke S de Vries10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-073VijverstraatJan S de Vries8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-073VijverstraatGrietje S de Vries19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-073VijverstraatHyke S de Vries6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-073Hondenstraat 8Sjoerd Hilbrands Zwanenburg, overleden op 7 maart 18461 jr (geboren 6/3/1845), overleden Voorstraat E 73, zoon van Hilbrand Jans Zwanenburg, goud/zilversmid en Trijntje Annes Foekens, broer van minderjarige Jan en Anne Hilbrands Zwanenburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-073Hondenstraat 8Janna Greydanus... bev.reg. HRL 1851 wijk C-009, wijk E-035, 73, supp wijk B-210, supp wijk E-340, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1204E-073 (Hondenstraat)Hidde Dirks de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1204E-089 (Hondenstraat)Erven Hidde Dirks de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1204Hondenstraat 8 (E-089)Douwe van der Werf


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hondenstraat 8H.Feenstradarmenbewerker


1965 - adresboekadresnaam
Hondenstraat 8P. (Pieter) Heeres


1990 - variaadresbronbericht
Hondenstraat 8Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1990


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hondenstraat 8rijksmonument 20423
  terug