Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hondenstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHondenstraat 9(niet bekend)(niet bekend)E-071E-096


Naastliggers vanHondenstraat 9
ten oostenHondenstraat 13
ten zuidende Hondenstraat
ten westenHondenstraat 7
ten noordenGrote Bredeplaats 18


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0045v van 17 aug 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 9Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]400‑00‑00 GGhuis en schuur
koperAarnt Jans Swijnsvelt
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij1‑04‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe Eebel Sybrants
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHendrick Bentes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEebel Sybrants, weduwe van
verkoperwijlen Ede Jacobs


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0164v van 15 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 9Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]550‑00‑00 GGhuis
koperChristoffel Claesen, gehuwd met
koperAelke Harmens
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑18‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenEbel Sybrants
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Bentes brouwer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAert Jans, gehuwd metopzichter Vijf Deelen Zeedijken buitendijks
verkoperSyts Pyters


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0223r van 19 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenChristoffel Claessen


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0256r van 26 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 9achterachter het huis van wijlen Dirck Ariens100‑00‑00 CG2/3 kamer of woning
koperMeynert Doytzes kleermaker
naastligger ten oostenLambert Annis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEebel Sibrants
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Dirck Ariens
naastliggersteeg zuidwaarts naar de Hondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperTaecke Willems de Fries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeynert Doytzes, kleermaker, koopt 2/3 kamer of woning achter wl. Dirck Ariens. Met vrij mede-gebruik van de steeg zuidwaards naar de Vieverstraat. Ten O. Lambert Annis, ten W. Eebel Sibrants, ten N. Dirck Ariens. Geen grondpacht. Gekocht van Taecke Willems de fries, voor 100 CG.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0265v van 26 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 9achterachter het huis van de erven van Dirck Ariens onlangs gekocht door Cornelis Jellis c.u.270‑00‑00 GGkamer en zomerkeuken
koperCornelis Jellis, gehuwd met
koperAntie Lamberts
naastligger ten oostenLambert Annis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEbel Sibrens
naastligger ten noordenN. N.
naastliggerhet voormalige huis van Dirck Ariens nu eigendom van Cornelis Jellis c.u.
verkoper van 2/3Meynert Doytses, gehuwd met
verkoper van 2/3Hytie Taeckes
verkoper q.q.Jan Lourens, curator over te Leeuwarden
verkoper van 1/3de kinderen van wijlen Tyepke Taeckes, gehuwd met
verkoper van 1/3Wytske Joannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jellis [Hanenburgh] x Antie Lamberts kopen een camer en zomerkeuken, achter het huis dat door de koper eertijds is gekocht van erven wl. Dirck Ariens. Ten O. Lambert Annis, ten W. Ibel Sibrens. Geen grondpacht. Alle rechten en plichten zoals het ooit door wl. Marij Tjepkes was bewoond en nagelaten. Gekocht van Meynert Doytses x Hytie Taeckes voor 2/3, en van (Jan Lourens te Leeuwarden als curator over) de kinderen van wl. Tjepke Taeckes x Wytske Joannes voor 1/3 part, voor 270 gg.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0001v van 17 sep 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0004v van 22 okt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0189v van 28 aug 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0215r van 12 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0109r van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0148r van 7 jun 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAeltie Stoffels


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0067v van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAeltie Stoffels


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0103v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAeltie Stoffels


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0178r van 12 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 9Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]632‑00‑00 GGhuis
koperMeinert Sickes c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenClaes Jans
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van Nanne Rinses
naastligger ten noorden*Antie Jans
verkoperWybe Jacobsmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeinert Sickes koopt een huis Vijverstraat Nz., strekkende noordwaarts tot de muur van Antie Jans. Ten O. Claes Jans, ten W. wd. Nanne Minses. Gekocht van Wybe Jacobs, mr. timmerman.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014ra van 9 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 9Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]730‑00‑00 GGhuis
biederN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenYbel Sybrandts
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHarmen Pytters brouwer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Aeltie Stoffels


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0056r van 4 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMeinert Sickes* bakker


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 25vHondenstraat 9Meinert Sickes, bakkerf. 1600-00-00


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0262r van 18 feb 1677 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 9Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]257‑00‑00 GGhuis
koperLyckle Erix
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van mr. Augustinus Siersma
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenhet huis van burgemeester Augustinus Pieters
naastligger ten noordengemeensman Wopke Acker
verkoper q.q.oud burgervaandrig Harmen Pyters Falck, gecommitteerde
verkoper q.q.Jan Pyters Oldaens, gecommitteerden uitkoopman
verkoperde crediteuren van wijlen Meynert Sickes c.u.bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLyckle Erix koopt een huis in de Vijverstraat. Ten O. wd. mr. Augustinus Siersma en de steeg, ten Z. de Vijverstraat, ten W. burgemeester Augustinus Pieters, ten N. gemeensman Wopke Acker. Geen grondpacht. Gekocht van (oud vaandrig Harmen Pyters Falck en koopman Jan Pyters Oldaens als gecommitteerde crediteuren van) wl. bakker Meynert Sickes c.u. voor 257 gg.


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0261v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 9Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]126‑00‑00 GG1/3 huis daer de Zeeridder uythangt
koperoud burgervaandrig Harmen Pyters Falck de Zeeridder
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑18‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westende brouwerij van Harmen Pyters Falck
naastligger ten noordenMarten Pieters kuiper
naastligger ten noordenburgemeester Augustinus Pyters
verkoperde crediteuren van de boedel van wijlen Meynert Sickes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Pyters Falck, oud-burgervaandrig, koopt 1/3 huis nz. Vijverstraat, waar 'de Zeeridder' uithangt. Ten O.?, ten Z. de straat, ten W. de brouwerij van de koper, ten N. kuiper Marten Pieters en burgemeester Augustinus Pyters. Grondpacht (voor 1/1) 18 st aan de stadsarmen. Met mede-gebruik van de stegen ten N. en O. Het huis is indertijd aangekocht door Meinert Sickes, Leeuck Hanses en Jan Hendricks, van erven Aeltie Stoffels. Gekocht van (de gecommitteerde crediteuren van) Meinert Sickes c.u. voor 126 gg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0137v van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende oud rentmeester Wassenaer c.s.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0278r van 8 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 9Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]50‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Jansen Klein zeevarende
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 CG
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Leukjen melkverkoopster
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]
naastligger ten westende brouwerij van vroedsman Hessel Wassenaar
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordends. F. Botterwegh
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Vlaamse en Waterlandse), alimentatores van
erflaterwijlen Leukjen Hanses, weduwe van
erflaterwijlen Willem Folkerts


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0291r van 29 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Augustinus


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 12e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 9Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat] achter burgemeester Wassenaar367‑00‑00 CGgrondpacht van 0-18-00 CG
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Antie Jacobs0‑18‑00 CG
naastliggerburgemeester Wassenaar
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0266r van 28 jun 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Jacobs


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0322r van 9 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 9Vijverstraat NZ150‑00‑00 CG5/9 huis
kopervroedsman Jan Overse mr. brouwer
eigenaar van 4/9Janke Jans
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Nollides
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenvroedsman Jan Overse mr. brouwer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrik Clein te Leeuwarden


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0334v van 26 sep 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0210v van 17 jun 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 9Hondenstraat NZ 9/11 [staat: Vijverstraat]200‑00‑00 GGhuis
koper door niaarJohannes Nollides
geniaarde koperBonte Douwesmr. schoenmaker
huurder benedenSjeuke Oeges 20‑00‑00 CG
huurder bovenBregtje Jetzes 16‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJohannes Nollides
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westende brouwerij nu gekocht door Pytter Gunter c.u.
naastligger ten noordenJohannes Nollides
verkoper van 1/3 van 1/4 (=1/12)Hylkjen Overzee, gehuwd met
verkoper van 1/3 van 1/4 (=1/12)vroedsman Magnus van Aarsen
verkoper van 1/3 van 1/4 (=1/12)Hendrik Overzeemakelaar
verkoper van 1/3 van 1/4 (=1/12)Jannetje Overzee meerderjarige vrijster
erflaterwijlen Simon Overzee overleden broeder
verkoper van 1/4Hylkjen Overzee, gehuwd met
verkoper van 1/4vroedsman Magnus van Aarsen
verkoper van 1/4Hendrik Overzeemakelaar
verkoper van 1/4Jannetje Overzee meerderjarige vrijster
erflaterwijlen vroedsman Jan Overzee, gehuwd metmr. brouwer
erflaterwijlen Janke Symons Kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Nollides koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Bente Douwes, mr. schoenmaker, een huis in de Vijverstraat (Hondenstraat) NAAST de brouwerij van Pieter Gunter. Ten O. en N. de koper, ten W. de brouwerij, ten Z. die straat. Gekocht van Hylkjen Overzee x Magnus van Aarsen, vroedsman, Hendrik Overzee, makelaar, en Jannetje Overzee, vrijster, voor 3/4, als erven van hun ouders Jan Overzee, vroedsman en mr. brouwer x Janke Symens Kuiper, en als erven van hun wl. broer Symen Overzee, voor 1/4, voor 200 gg.


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 96 en 114 van 3 mrt 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-071Hondenstraat 9provisionele en finale toewijzingfl. 106woning E-071
 
verkoperSipke Sjoukes Hiemstra
koperJan Besling


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-071Hondenstraat 9Jan Beslink/Besselinck... in 1831, huw.get. bij H.J. Evering en B. Christoffels, werk man 1816; eigenaar en gebruiker van wijk E-071, sjouwer, 1814. (GAH204); Jan Besselink van HRL. en Catharina Gerkes Molenaar van Bolsward, zijnde de ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-071Hondenstraat 9Jan Beslink Jan Beslink sjouwer


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 215 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-071Hondenstraat 9Trijntje Gerkes Molenaar, overleden op 4 februari 1823vrouw van Jan Besselink, werkman (Vijverstraat E 71), moeder van minderjarige Gerbrandus Jans Besselink. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 185 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-071Hondenstraat 9Jan Besselink, overleden op 1 september 183153 jr, dranktapper Vijverstraat E 71, vader van minderjarige Gerbrandus Jans Besselink (voogd is Bernardus Leemkoel, koopman Voorstraat E 15). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1167Hondenstraat 9Jan BesselincktapperHarlingenhuis (63 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 238 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-071Hondenstraat 9Sydske Wopkes Bleeker, overleden op 28 augustus 1834dienstmeid, zuster van Akke Wopkes Bleeker (vrouw van Jan Jans de Jong, winkelier Vijverstraat E 71). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-071Hondenstraat 9Akke Wopkes Bleekergeb 1807 Makkum, ovl 20 jan 1848 HRL, huwt met Jan Jans de Jong, dv Wopke B., en Maaike Andries; BS ovl 1848; oud 33 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-071; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-071Hondenstraat 9Sjoukje Ages Hollander... dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1842, ovl 1854; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-071; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 122 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-071Hondenstraat 9Jan Cornelis Wagenaar, overleden op 5 november 183959 jr, houtvlotter, overleden Vijverstraat E 71, gehuwd, vader van Cornelis, timmerman, Eelke, verver, Hubert, kantoorbediende en Anna Jans Wagenaar (vrouw van Pieter Jans Botes, koopman/verver). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-071ZuiderhavenJan de Jong56 jMakkumgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
E-071ZuiderhavenAkke Bleeker33 jMakkumgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
E-071ZuiderhavenAndreas de Jong4 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-071ZuiderhavenSieuwke de Jong1 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-071ZuiderhavenCatharina de Jong10 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-071ZuiderhavenSjoukje Hollander29 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 847 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-071Hondenstraat 9Sietske de Vries, overleden op 29 januari 184847 jr (geboren 13/12/1800), overleden Voorstraat E 71, ongehuwd, moeder van Sietske de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-071Hondenstraat 9Anna Greidanus... Petrus G, en Catharina Vellinga; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1835, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk E-071; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-063; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-071Hondenstraat 9Catharina Vellinga... en IJttje Tolsma; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-071; Petrus Greydanus, Conrector der Latijnsche Scholen ende C.V., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-071Hondenstraat 9Michiel Goslings... broeder bruid 1836, zv Jan G, en Pietje Damsma; BS huw 1835, huw 1836, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-071; oud 40 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, notaris, wijk E-063; ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4151Hondenstraat 9 (E-096)Elisabeth de Vries (wed. J. Baantjer)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hondenstraat 9A. Smedingmatroos


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hondenstraat 9beeldbepalend pand4 van 10
  terug