Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 14 2-114 2-158 B-026 B-031
Naastliggers vanHoogstraat 14
ten oostenHoogstraat 16
ten zuidenRommelhaven 9
ten westenHoogstraat 12
ten noordende Hoogstraat


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0327v van 5 sep 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFeycke Dircx


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0084r van 2 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFecke Dircks


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0387r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFecke Dircks


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0115r van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0115r van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 14Hoogstraat ZZ [staat: oosterlijke verlaet]huis [Hoogstraat], houtstek en de wal ten zuiden [Rommelhaven]
 
koperEnne Tyaardts, gehuwd methoutkoper1655-00-00 GG
koperAnna Jacobs
naastligger ten oostende weduwe van Sipcke slotmaker
naastligger ten oostenPieter Eelckes
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenMelis Pybes
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperAntie Pieters met advies van haar dochter, weduwe van
verkoperwijlen Fecke Dircks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEnne Tyaardts houtkoper x Anna Jacobs kopen een huis, houtstek en wal ten zuiden, bij het oostelijkste verlaat. Ten O. de wv slotmaker Sipcke en Pieter Eelckes, ten Z. de straat, ten W. Mevis Pybes, ten N. de straat. Gekocht van Antie Pieters wv Fecke Dircks voor haar en met advys van haar dochter voor 1655 GG.


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0094r van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenInne Tiaerdtsen houtkoper


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0109r van 18 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenInne Tieerdts


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0012va van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenInne Tjeerds


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0127r van 9 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHoogstraat


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-114Hoogstraat 14huis
eigenaarClaes Rinties Botsma nom. ux.
gebruikerGerrit Heins
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-114Hoogstraat 14huis
eigenaarHessel Suringar
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0067r van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 14Hoogstraat ZZhuis
 
koperPyter Tjeerds vrijgezel280-00-00 GG
naastligger ten oostenGoyckjen Goikes
naastligger ten zuidende weduwe van Jelte Ynses
naastligger ten westenClaes Willems koopman
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperdr. Hesselus Zuringar


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-114 Hoogstraat 14huis
eigenaarPyter Tjeerds
gebruikerPyter Tjeerds
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-08 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0040v van 27 feb 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Tjeerds mr. sleefmaker


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-114 Hoogstraat 14huis
eigenaarPieter Tjeerds
gebruikerPieter Tjeerds
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-114 Hoogstraat 14Pieter Tjeerds, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-114 Hoogstraat 14huis
eigenaarPytter Tjeerds
gebruikerPytter Tjeerds
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-16-06 CG


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0263r van 7 jul 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Tjeerds mr. sleefmaker


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0077r van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Tjeerds


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0023r van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Tjeerds


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0077v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Tjeerds


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0173r van 7 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Tjeerds


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0003v van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 14Hoogstraat ZZhuis
 
koperPier Jans, gehuwd metmr. wagenmaker900-00-00 CG
koperFroukie Minses
naastligger ten oostenAndries Schiere
naastligger ten zuidenSibout Hoornstra
naastligger ten westenFrans Leemkool*
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperPieter Tjeerdsoud mr. sleefmaker


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0181r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPier Jans


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0183r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 14Hoogstraat ZZ [staat: Grote Hoogstraat]huis geschikt als wagenmakerij
 
koper door niaarFrans Willems Leemkool koopman600-00-00 GG
geniaarde koperJohannes Hendriks de Windkoopman
geniaarde koperHaaye Jacobsturfdrager
huurderPier Jans c.u.mr. wagenmaker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Andries Schiere
naastligger ten zuidenSybout Hoornstra
naastligger ten westenFrans Willems
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curator
verkoper q.q.Simon Wijma, curatoren over
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Pier Jans, gehuwd metmr. wagenmaker
verkoperwijlen Rixtje Beernds


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0264r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFrans Leemkool


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-150 Hoogstraat 14Joost Gongrijp, 35 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0333v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 14Hoogstraat ZZ wijk B-027huis
 
koperBeerend Arink, gehuwd metmr. timmerman550-00-00 CG
koperClaaske Gosses Reinalda
huurderJoost Gonggrijp
naastligger ten oostende weduwe van Jelte Radsma
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFrans Leemkool
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperFrans Leemkool


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-158 Hoogstraat 14Beerend Arink3-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
B-026Hoogstraat 14Engelbert Berends Arinkgeb 1805 HRL, ovl 18 okt 1812 HRL; wijk B-026, zv Berend A., en Klaaske Gosses Ringnalda; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-026Hoogstraat 14Berend Arink... BS geb 1811, ovl 1812, ovl 1839, ovl 1840, ovl 1847, ovl 1874, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk B-026, timmerman, 1814. (GAH204); B.A., soldaat in het Regiment van de generaal major van Brakel van Nymegen, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-026Hoogstraat 14B Arink B Arink timmerman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 467Hoogstraat 14Berend AvinkHarlingentimmermanhuis en erf (133 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-026Hoogstraat 14Akke Sjoukes Rootje... wijk A-200, wijk E-273, 307, wijk G-116, supp wijk G-437; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-026; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-026Hoogstraat 14Harmen Spandouw... Akke Spandauw; BS huw 1840, ovl 1841, ovl 1860; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk B-026; ... (alles)


1839 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 53 van 9 feb 1839
adressoortbedraggebruik
B-026Hoogstraat 14finale toewijzingfl. 171a. huis C-037 en b. huis B-026
 
verkoperJohannes Petrus Andreae
koperJohannes van der Hoek


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-026HoogstraatHarmen Spandauw52 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
B-026HoogstraatAkke Roodtie42 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-026HoogstraatGeertje Spandauw6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-026Hoogstraat 14Aukje Pieters Luidinga, overleden op 8 juli 184040 jr, overleden Hoogstraat B 26, vrouw van Willem Johannes de Boer, wieldraaier, moeder van minderjarige Johannes, Pieter en Reinder Willems de Boer. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-026Hoogstraat 14Willem Johannes de Boer, overleden op 17 december 184041 jr, wieldraaier, overleden Hoogstraat B 26, wednr. Aukje Pieters Luidinga, vader van minderjarige Johannes, Pieter en Reinder Willems de Boer (voogd is Jacob Scheltes Molenaar, houtsteksknecht). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-026Hoogstraat 14Juliana Ritskes Boonstra, overleden op 14 augustus 184225 jr, geboren Nes, overleden Hoogstraat B 26, ongehuwd, dochter van wijlen Ritske Boonstra en Geertje de Boer, te Nes, zuster van Jantje en minderjarige Jan Ritskes Boonstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-026Hoogstraat 14Willem Boonstra, overleden op 21 september 18422 mnd, overleden Hoogstraat B 26, (onechte) zoon van wijlen Juliana Ritskes Boonstra (dochter van wijlen Ritske Boonstra en Geertje de Boer, te Nes). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-026Hoogstraat 14Metje Willems... en Trientje Folkerts Nauta; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1836, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-026Hoogstraat 14Tjebbe Jans de Groot... turfdrager in 1876, zv Jan Tjebbes dG, en Hiske de Roos; BS huw 1836, huw 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk B-026; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk B-022; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 467B-026 (Hoogstraat)Hendrik G. Rikkerswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 467B-031 (Hoogstraat)Douwe Reidsmawoonhuis


1888 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 14Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Nicolaas Schaap een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk B no. 31 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1888 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49089 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 249, 252, 255 en 257 van 20 jun 1888
adressoortbedraggebruik
B-031Hoogstraat 14provisionele en finale toewijzingfl. 3300winkelhuis op de Hoogstraat B-031
 
verkoperHendrik Freerks Boels (te Oude Pekela)
verkoperJantien Jacobs Aising (te Onstwedde, wv Detmer Freerks Boels, tevens als voogd over Geert Detmers Boels)
verkoperFreerk Detmers Boels (te Onstwedde, tevens als toeziend voogd)
verkoperJacob Detmers Boels (te Amsterdam)
verkoperHendrik Detmers Boels (te Musselkanaal)
verkoperJan Kuipers (te Onstwedde, gehuwd met Harmke Detmers Boels)
verkoperJan Alberts Tempel (te Onstwedde, weduwnaar van Heindertje Detmers Boels, tevens als voogd over Albert, Detmer en Jans Tempel)
verkopercollege van voogden van het Burgerlijk Weeshuis (tevens als voogd over Maria, Aukje en Yme Reidsma, kinderen van wl. Douwe Reidsma en Sipkje Tichelaar)
koperJohanna Repko (bijgestaan door en gehuwd met Nicolaas Schaap)


1895 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 14Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Jacob Kuipers een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk B no. 31 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 467Hoogstraat 14 (B-031)Cornelis A.A. van Rossumwoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Hoogstraat 14Hein Vogelaar


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 14 Hendrikus Vogelaarslagersknecht
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1000


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 14, HarlingenHoogstraat 14W. Vogelaar-Jellesmamodes


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 14H.Vogelaarlandbouwer


1940 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 14Oud Harlingen Magazine 1991mrt: 25-jarig bestaan van de dameshoedenzaak W. Vogelaar, Hoogstraat 14


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 14W. (Wijtske) Jellesma wv Vogelaar


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 6331Hoogstraat 14gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6331Hoogstraat 14


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 14, HarlingenHoogstraat 14W. Vogelaar
  terug