Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 202-111 2-155 B-023B-028


Naastliggers vanHoogstraat 20
ten oostenHoogstraat 22
ten zuidenRommelhaven 15
ten westenHoogstraat 18
ten noordende Hoogstraat


0000 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1998
adresgegevens
Hoogstraat 20Bouke Miedema, heren- en dameskapper in de Hoogstraat


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0330r van 26 sep 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Pieters
naastligger ten oostenJan Pieters


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0277v van 21 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0201v van 15 jan 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 20Hoogstraat1501‑00‑00 GGhoekhuis met zomerhuis daarachter
koperHoyte Seerps Bonga, gehuwd met
koperDieucke Wijnerts
protesteert vanwege een hypotheekCornelis Adriaenskoopman
protesteert vanwege een hypotheekJan Jacobskoopman
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Fedde Claesen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJoseas van Aersen, gehuwd met te Arum
verkoperHack Upkes te Arum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoyte Seerps Bonga x Dieucke Wijnerts kopen een huis met zomerhuis daar achter, op de hoek van de zz. Hoogstraat. Ten O. het diept en de straat, ten W. erven Fedde Claes. Gekocht van Joseas van Aersen en Hack Uupkes te Arum voor 1501 gg.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0152r van 16 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0163v van 27 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0030r van 8 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHoyte Seerps Bonga


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0049r van 16 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0161v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoratius Bonga


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0029v van 30 okt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLombardspijp


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0046v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLombardspijp


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0108v van 4 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHoyte Bonga


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0214v van 29 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 20Hoogstraat ZZ [niet vermeld]900‑00‑00 GG1/2 huis
koperJohannes Jansen het Vergulde Schepel
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten zuidenhet huis van Ime Dirckx
naastligger ten westenhet huis van Jan Sybes
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Frederick Kroll q.q., executeur
verkoper q.q.Sipke Dirckx q.q., executeurs van
verkoperhet testament van wijlen Horatio Bonganotaris


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0122r van 12 mei 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannis Jansen c.soc.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 12av van 5 jan 1662 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hoogstraat 20(per decreet) "Wordt geveild door Brechtje Hansen wv Sipke Sytjes grootschipper voor haarzelf en als moeder en wettige voorstanderse van haar kinderen, een 1/2 huis, loods en plaats zz Hoogstraat, daar Wirdum uithangt. Ten O. Jan Sibes, ten Z de wv Pibe Hayes Sinnema, ten W. Inne Tjeerds, ten N. de Hoogstraat. Met vrije in en uitgang achter uit naar de vallaten. Geen grondpacht. Geboden door Ipe Tijssen 388 GG. Gekocht door Jan Sybes pottebakker voor 390 GG.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0127r van 9 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis waar de Vergulde Schepel uithangt


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0029v van 3 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 35r van jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Hoogstraat 20Gooitje Braam koopt 1/2 van het hoekhuis 'het Schepel' in de Hoogstraat, tegenover 'de Rode Ploegh'. Ten O. de straat en diept, ten W. gortmaker Jan Jansen, ten Z. de nazaten van Hollander, waar 'de Rode Leeuw' uithangt, ten N. de Hoogstraat. De andere helft is van erven Pieter Ackersloot. Gekocht van erven Lyutien (Lyntien)- en Pytter Aerts.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 35r van jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Hoogstraat 20Gooitje Braam koopt 1/2 van het hoekhuis 'het Schepel' in de Hoogstraat, tegenover 'de Rode Ploegh'. Ten O. de straat en diept, ten W. gortmaker Jan Jansen, ten Z. de nazaten van Hollander, waar 'de Rode Leeuw' uithangt, ten N. de Hoogstraat. De andere helft is van erven Pieter Ackersloot. Gekocht van erven Lyutien (Lyntien)- en Pytter Aerts.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0031r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Ackersloot c.s.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0035r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 20Hoogstraat ZZ tegenover de Rode Ploeg [staat: rooploeg]209‑00‑00 GG1/2 hoekhuis genaamd het Schepel
koperGoytien Braem koopmanhet Schepel
eigenaar van 1/2de erfgenamen van wijlen Pieter Pieters Ackersloot
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hollander waar de roo leeuw in de gevel staatde Rode Leeuw
naastligger ten westenJan Jansen gortmaker
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperSimon Bootsma, erfgenaam van
erflaterwijlen Lijntien Aerts, en
erflaterwijlen Pytter Aerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGooitje Braam koopt 1/2 van het hoekhuis 'het Schepel' in de Hoogstraat, tegenover 'de Rode Ploegh'. Ten O. de straat en diept, ten W. gortmaker Jan Jansen, ten Z. de nazaten van Hollander, waar 'de Rode Leeuw' uithangt, ten N. de Hoogstraat. De andere helft is van erven Pieter Ackersloot. Gekocht van erven Lyutien (Lyntien)- en Pytter Aerts.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0194r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Ackersloot c.s.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0379v van 23 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter Akkersloot c.s.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0103r van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGooitien Claessen Braam
naastligger ten oostenGooitien Claessen Braam
naastligger ten oostenEelke Sjoukes Gerlsma
naastligger ten oostenEelke Sjoukes Gerlsma


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0185v van 4 dec 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0198r van 25 jun 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Ackersloot


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-111Hoogstraat 20huis
eigenaarGoitien Braam
gebruikerJelle Willems cum soc.
huurwaarde24‑14‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑19‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0308r van 12 dec 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept]


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-111Hoogstraat 20huis
eigenaarGoitien Braam erven
gebruikerJan Aleffs cum soc.
huurwaarde24‑14‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑19‑00 CG
aansl. huurw. voldaan26‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-111Hoogstraat 20huis
eigenaarSymon Stinstra
gebruikerCeimpe Hoytes
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑00‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0241v van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Akersloot


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0272v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0275r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0011v van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSymon Stinstra koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-111Hoogstraat 20huis
eigenaarSymon Stinstra
gebruikerMinne Harmens
huurwaarde57‑18‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑13‑00 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0096ar van 14 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0125v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0154v van 19 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot en straat]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-111 Hoogstraat 20Minne Wilda, bestaande uit 4 personen14‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-111Hoogstraat 20huis
eigenaarSimon Stinstra
gebruikerMinne Harmens
huurwaarde57‑18‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑10‑08 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0024v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 20Hoogstraat ZZ hoek het Oostend recht tegenover de Rode Ploeg551‑14‑00 GGhuis voormaals bakkerij
koperAlbert Yeps, gehuwd metmr. bakkerhet Schepel
koperSjeuke Doedes
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet huis de Rode Leeuw de Rode Leeuw
naastligger ten westenJan Sybes
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperTrijntie Gooitjens Braam, weduwe van
verkoperwijlen Simon Johannes Stinstrakoopman


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0182r van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAlbert Yeps


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0115v van 11 dec 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0128v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Albert Yebs Osinga
naastligger ten oostenvroedsman Albert Yebs Osinga


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0131r van 12 feb 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Albert Yebs Osinga


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0139r van 27 jun 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0118r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0054v van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 20Hoogstraat ZZ3250‑00‑00 CGhuis en bakkerij
koperWillem Douwes koopmanhet Schepel
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Roode Leeuw de Rode Leeuw
naastligger ten westenF. Tangerman n.u.
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperHiske Osinga, gehuwd met
verkopervroedsman Jacob Ruitinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Douwes, koopman, koopt huis en bakkerij c.a. ('het Scheepel' genaamd), zz. Hoogstraat, bewoond en gebruikt door de verkopers, met alle backers gereedschappen. Grondpacht 42 st aan de Stad. Ten O. de Zoutsloot, ten Z. `t huis de Roode Leeuw, ten W. F. Tangerman c.u., ten N. de Hoogstraat. Gekocht van Hiske Osinga x mede-vroedschap Jacob Ruitinga voor 3250 gg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0302v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSipke Willems mr. bakker


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0152r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0211v van 17 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSipke Willems Houtsma


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0010r van 11 dec 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSipke Houtsma


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0108v van 7 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0281r van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0160v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHoogstraat [niet vermeld]


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-147 , pag. 29Hoogstraat 20S.W. Houtsma
2-147 , pag. 29Hoogstraat 20Willem Houtsma, 21 jaar, gehuwdinwoning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-155, pag. 41Hoogstraat 20S W Houtsma3‑00‑00 cghuis en bakkerij (lotten)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-023Hoogstraat 20Sipke Willems Houtsma... A-236, gebruiker is Claas Gerrits de Vries, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-023, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-024, gebruiker is H. Boekholt, kleermaker, 1814. (B2 04); id. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Hoogstraat 20 Sipke Houtsmafl. 4


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-023Hoogstraat 20Sipke Houtsma Sipke Houtsma bakker


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 161 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Antje Willems Houtsma, overleden op 20 september 1822vrouw van Anneus Jelles Tadema, geen kinderen, zuster van Sipke, mr. bakker (Hoogstraat B 23) en wijlen NN Willems Houtsma (vader van Ymkje, vrouw van Bouwe Rodenhuis, koopman/ Brits consulairagent en Tjardus Houtsma, idem), waarschijnlijk dochter van wijlen Willem Douwes Houtsma en Petronella Greidanus. Saldo fl. 274,04. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 264 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Sipke Willems Houtsma, overleden op 5 juli 1823mr. bakker (Hoogstraat B 23), vader van Willem, bierbrouwer, Hendrik, mr. bakker, Ymkje en Aafke Sipkes Houtsma (vrouw van Johan Fredrik Tuinstra, mr. bakker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 125 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Aafke Sipkes Houtsma, overleden op 27 februari 1825vrouw van Johan Fredrik Tuinstra, mr. bakker (Hoogstraat B 23), moeder van minderjarige Sipke-Willem Johans Tuinstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 346 en 358 van 28 okt 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-023Hoogstraat 20provisionele en finale toewijzingfl. 2077huis en broodbakkerij in de Hoogstraat B-023
 
verkoperImkje Sipkes Houtsma
verkoperHendrik Sipkes Houtsma
verkoperRinske Laases Spannenburg (wv Willem Sipkes Houtsma)
verkoperJohan Frederik Christiaan Tuinstra
koperJohanna Siersma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 462Hoogstraat 20Johan Frederik TuinstrakoekbakkerHarlingenhuis en erf (190 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 315 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Ymkje Sipkes Houtsma, overleden op 5 april 1835zuster van wijlen Willem, in leven bierbrouwer (man van Rinske Laases Spannenburg, bierbrouwersche, vader van Doetje en minderjarige Geertje en Sipke Willems Houtsma) en wijlen Hendrik Sipkes Houtsma, in leven mr. bakker (wednr. Janke Binksma, man van Trijntje Aaikes Niehof, bakkersche, vader van Albertus, apothekersbediende en minderjarige Doedtje Hendriks Houtsma: voogd is Albertus Binksma, rijksontvanger Marrum -uit 1e huwelijk - en van minderjarige Catharina, Sipke, Arius en Hendrina Hendriks Houtsma -uit 2e huwelijk-), halfzuster van wijlen Aafke Sipkes Houtsma (vrouw van Johannes Frederiks Tuinstra, bakker Hoogstraat B 23, moeder van minderjarige Sipke Johannes Tuinstra). Saldo fl. 671,25. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-023Hoogstraat 20Johanna Siersema... Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1826, ovl 1844; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-023; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 64 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Johan Frederik Tuinstra, overleden op 16 april 183938 jr, mr. bakker, geboren Franeker, overleden Hoogstraat B 23, wednr. Aafke Sipkes Houtsma, man van Johanna Siersma, winkelierse, vader van minderjarige Sipke Johans Tuinstra (16 jr) (uit 1e huwelijk) en van Janna-Catharina (11 jr), Augustinus (8 jr) en Duco Johans Tuinstra (1 jr) (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-023HoogstraatJohanna Siersma38 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe
B-023HoogstraatSipke Tuinstra14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-023HoogstraatAugustinus Tuinstra9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-023HoogstraatDuco Tuinstra2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-023HoogstraatJanna Tuinstra11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 155 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Hendrik Willem Jans de Haan, overleden op 14 juni 18467 mnd (geboren 22/11/1845), overleden Hoogstraat B 23, zoon van Jan Sakes de Haan, bakker en Sjieuwke Douwes van der Veen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 969 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Jan de Haan, overleden op 30 oktober 184725 jr, geboren Heerenwal 7/4/1822, overleden Hoogstraat B 23, bakker, man van Sjieuwke Douwes van der Veen, bakkersche, vader van minderjarige Hendrik en Jan Jans de Haan. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1208 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Hendrik Riechler Jans de Haan, overleden op 15 mei 18481 jr (geboren 17/1/1847), overleden Hoogstraat B 23, zoon van wijlen Jan Sakes de Haan en Sjoeuke Douwes van der Veen, bakkersche, broer van minderjarige Jan-Riechler Jans de Haan. Saldo fl. 88,90. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1209 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Jan Riechler Jans de Haan, overleden op 13 augustus 18487 mnd? (geboren 17/3/1848), overleden Hoogstraat B 23, zoon van wijlen Jan Sakes de Haan en Sjoeuke van der Veen, bakkerse. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-023Hoogstraat 20Boukje van Gorkum... vest. 20 aug 1860 uit Zwolle, dv Dirk vG, en Antje Johannes Frank BS ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-023, wijk E-143; oud 49 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-012; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-023Hoogstraat 20Lolle Sytses Goverts... Sijtse G, en Mintje Hercelius; BS ovl 1839; 1840 huwelijken, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-061, wijk B-023, wijk D-095, 158, wijk E-066; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, meesterknecht der ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 462Hoogstraat B-023C. Pasmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 462Hoogstraat B-028Sipke Johs. Faberwoonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 20, HarlingenHoogstraat 20K. Henstrakruideniers- en grutterswaren


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 462Hoogstraat 20 (B-028)Klaas Henstrawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hoogstraat 20 Klaas Henstrawinkelierf. 2500f. 2500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 20mej. A. Henstrakruidenierster


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 20, HarlingenHoogstraat 20H. Walingastoffeerderij, beddenmagazijn, verhuizingen


1946 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-30886
Hoogstraat 20Bauke Miedema


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 20B. Miedema970Dames- en herenkapper


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.B. Miedema970D.- en h.kapper


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.B. Miedema970D.- en h.kapper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 20B. (Bauke) Miedema
  terug