Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 262-105 2-136 B-017B-021


Naastliggers vanHoogstraat 26
ten oostenHoogstraat 28
ten westenHoogstraat 24
ten noordende Hoogstraat


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFocke Beerns
naastligger ten oostensteeg


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0058v van 19 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0142r van 15 mrt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 26Hoogstraat ZZ tot het huis van wijlen Jan Hendricx342‑00‑00 GGhuis
koperAucke Jacobs, gehuwd metmetselaar
koperMeyns Melles
bewonerAucke Jacobs c.u.
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Jan Hendricx bilbakker
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Beerns
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrandt Sydtkes leidekker
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperFocke Beerns c.u.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0174r van 11 okt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAucke Jacobs mr. metselaar


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0040r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAucke Jacobs metselaar


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0062v van 26 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Auckes


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0130v van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Auckes


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0176r van 20 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Auckes


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0023ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0029va van 19 dec 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAucke Jacobs metselaar


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0187r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Auckes


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0040v van 20 apr 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 26Hoogstraat ZZ250‑00‑00 CGhuis
koperJacob Hiddes, gehuwd metmr. metselaar
koperGrietie Harmens
naastligger ten oostenJacob Seerps kooltjer
naastligger ten zuidenDaem Cornelis
naastligger ten westenPytter Roorda mr. stadssmid
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperAucke Jacobsmr. metselaar


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0310v van 2 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Auckes


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0328r van 28 sep 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAucke Jacobs metselaar


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0098v van 4 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Jacob Hiddes


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0110v van 9 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Jacob Hiddes


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0333v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 26Hoogstraat ZZ142‑00‑00 GGhuis
koperJacob Jansen vrijgezel
naastligger ten oostenJacob Zeerps kooltjer
naastligger ten zuidenDaem Cornelis
naastligger ten westenPieter Roorda
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperGrietie Harmens, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Hiddesmr. metselaar


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0190v van 22 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-105Hoogstraat 26huis
eigenaarburgemeester Tiaard Bouwens
gebruikerHendrikjen Ewerts cum soc.
huurwaarde19‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-105Hoogstraat 26huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerJan Douwes cum soc.
huurwaarde19‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑7‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0053v van 29 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerryt Jacobs


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-105Hoogstraat 26huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerFolkert Rutjes cum soc.
huurwaarde19‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑03‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0237av van 20 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenGerryt Jacobs kooltjer


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-105Hoogstraat 26huis
eigenaarClaas Joostens
gebruikerClaas Joostens
opmerking1733 insolvent verklaart 19-00-00


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0279r van 2 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Wopkes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-105 Hoogstraat 26Claas Joosten, bestaande uit 4 personen04‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0086v van 5 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-105Hoogstraat 26huis
eigenaarKlaas Joostens
gebruikerKlaas Joostens
huurwaarde19‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerking1733 insolvent verklaart en is onvermogende


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0251r van 19 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 26Hoogstraat ZZ120‑07‑00 GGhuis
koper van 1/2Arjen Boikes portier
koper van 1/2Broer Tjeerds zakkendrager
huurderJetske Jacobs c.s.
naastligger ten oostenAge Cornelis
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Jacobs
naastligger ten westenClaas Joosten
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperde Gereformeerde Gemeente
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Boikes, portier en Broer Tjeerds, sakkedrager, kopen huis. Ten O. Age Cornelis, ten Z. wd. Jan Jacobs, ten W. Claas Joosten, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van de Geref. Diaconie.


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0018v van 14 sep 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 26Hoogstraat ZZ38‑03‑08 GG1/2 huis
koperBroer Tjeerds graandrager
eigenaar van 1/2Broer Tjeerds
naastligger ten oostenAge Cornelis
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Jacobs
naastligger ten westenClaas Joosten
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperArjen Boikesportier van de Havenpoort
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Tieerds, graandrager, koopt de helft over hoog en laag van een huis in de Hoogstraat. Ten O. Age Cornelis, ten Z. wd. Jan Jacobs, ten W. Claas Joosten, ten N. de Hoogstraat. Bewoond door twee aparte huisgezinnen. De wederhelft behoort al aan de koper. Geen grondpacht. Verkocht door portier van de havenspoort Arjen Boikes, voor 38 gg. 3st. 8 pn.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0135v van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Broer Tjeerds


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0160v van 24 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Beernds stoelmaker


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0233v van 9 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Joosten


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0121r van 22 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Joosten


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0245v van 22 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Joosten


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0113v van 16 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Joosten


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0119v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Joostens


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0252r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Beernds


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0173v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 26Hoogstraat ZZ102‑00‑00 GGhuis
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
koperMinne Pieters mr. huistimmerman
huurderGeorg Johan Hempel c.u.
naastligger ten oostenGerryt Gerryts
naastligger ten zuidende weduwe van Douwe Simons
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Evert Jans
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperSijke Claasen, gehuwd met te Franeker
verkoperCoenraad Tuinemakastelein te Franeker


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0327v van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 26Hoogstraat ZZ104‑00‑00 GG1/2 huis
koperJoris Pieters mr. timmerman
koperClaas Pieters mr. metselaar
koperClaas Wybes schoenlapper
huurderFolkert Johannes 32‑00‑00 CG
naastligger ten oostenGerrit schoenmaker
naastligger ten zuidenJetze Boomsma
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperoud burgemeester Sybout Hoornstra
verkoper q.q.Pieter Lenzius, geauth. curatoren bonorum overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Minne Pieters, gehuwd met
verkoperAntje Hoffius


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-129, pag. 28Hoogstraat 26Gerben Jeltes


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0100v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarke van der Stok c.soc.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0107r van 9 dec 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 26Hoogstraat ZZ bij de Roode Ploegspijp300‑00‑00 CGhuis
koperGerben Jeltes, gehuwd mettichelaarsknecht
koperSymontje Alberts
huurderGerben Jeltes tichelaarsknecht26‑00‑00 CG
huurderSymontje Alberts
naastligger ten oostende weduwe van Gerryt Hendriks
naastligger ten zuidenBouwe Boomsma
naastligger ten westende weduwe van Sikke van der Laan
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper van 1/2Harke Jurjens van der Stokmr. metselaar
verkoper van 1/6Joris Pietersmr. timmerman
verkoper van 1/6Claas Pieterskoopman
verkoper van 1/6Claas Wybeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Jeltes x Symentje Alberts koopt huis zz. Hoogstraat bij de Roode Ploegs pijp. Ten O. wd. Gerryt Hendriks, ten W. wd. Sikke van Laan, ten Z. Bouwe Boomsma, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van Harke Jurjens v.d. Stok, mr. metselaar voor 1/4 en Joris Pieters, mr. timmerman, Claas Pieters en Claas Wybes elk voor 1/4.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0144r van 16 okt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Claasen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-136, pag. 39Hoogstraat 26Gerben Jeltes1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-017Hoogstraat 26Gerben Jeltes Hilverda... geb 1811, ovl 1815, huw 1821, huw 1825, ovl 1835, 1838 ov1846 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk B-017, tichelaar, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-017Hoogstraat 26Gerben J Hilverda Gerben J Hilverda tichelaar


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 23 van 19 mrt 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-017Hoogstraat 26koopaktefl. 150bouwvallig huis B-017
 
verkoperSimentje Alberts (wv Gerben Jeltes)
verkoperAlbert Gerbens Hilverda
verkoperJelte Gerbens Hilverda
koperJan Jeltes Hilverda


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 453Hoogstraat 26Jan Jeltes HilwerdabakkerHarlingenhuis en erf (84 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-017Hoogstraat 26Iede Holmans... 1851 wijk B-021, wijk D-013, supp wijk E-320; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk B-017; VT1839; IJde H.H., geb 26 okt 1792, ged 27 nov 1792 Grote Kerk HRL, zv Harmen Jans Holmans en Trijntje ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-017Hoogstraat 26Rinske Tjeerds Stoker... HRL 1851 wijk B-021, wijk D-013 supp wijk E-320; oud 50 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-017; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-017HoogstraatYede Holmans47 jschoenmakerHarlingenm, protestant, gehuwd
B-017HoogstraatRinske Stooker50 jFranekerv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-017Hoogstraat 26Antje Egberts de Wilde... Alberts dW, en Maaike Jeltes Visser; BS huw 1825, ovl 1826, huw 1828, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-017, wijk G-216; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-129; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-017Hoogstraat 26Joeke Minnes Radsma... R, en Grietje Bierma; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1831, huw 1855, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk B-017, 34, 189, wijk C-164, wijk F-196, wijk G-020; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 453Hoogstraat B-017Willem Hilariuswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3273Hoogstraat B-021Willem Hilariuswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4550Hoogstraat 26 (B-021)Jan P. Schaafsmawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 26G. v/d Heidebroodbakker


1930 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-14810
Hoogstraat 26Harmen van der Heide


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 26H. (Harmen) v.d. Heide


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 8161Hoogstraat 26gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8161Hoogstraat 26
  terug