Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 272-0782-0782-086B-047B-051


Naastliggers vanHoogstraat 27
ten oostenHoogstraat 29
ten zuidende Hoogstraat
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 13


aangrenzende stegen
adresheeft
Hoogstraat 27naamloze steeg ten oosten


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0012v van 16 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende ledige plaats van Romcke Romckes


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0044v van 17 apr 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenschuur en ledige plaats van Suyck Jaspers


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0346v van 13 feb 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ [staat: op de hoek van de Droogstraat]410‑00‑00 gghuis met ledige plaats
koper finaalPieter Robijns, gehuwd met
koper finaalAegt Jansen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Hoogstraat [staat: droge straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten noorden [staat: zuiden]het huis van Ariaen Heeres
verkoperRompke Rompkes, gehuwd met
verkoperAeff Tiepckes


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0004v van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenhet houtstek van Pieter Robijns c.soc.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0017r van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet houtstek van Pyter Robijns
naastligger ten westensteeg waarlangs in- en uitgang


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0066v van 22 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ [staat: straat naar de Franekerpoort]00‑00‑00 cg1/2 houtstek
koper provisioneelN. N.
eigenaar van 1/2Pyter Sioerdts
naastligger ten oostenmr. Thymen Obbes schooldienaar
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Pyter Sioerdts
verkoperAacht Wytses, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Robijns, en
verkoper q.q.Jan Schellinghwouw, curator te Franeker
verkoper q.q.Pyter Syoerdts, curator
verkoper q.q.Meynert Wytses, curatoren over
verkoperde onmondige weeskinderen van wijlen Pyter Robijns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Aacht Wytses wv Pyter Robijns, (Jan Schellingwouw te Franeker, Pyter Syoerts en Meynert Wytses als curatoren over) de onmondige weeskinderen van Pyter Robijns x Aacht Wytses en xx dochter Schellingwouw, 1/2 houtstek in de straat naar de Franekerpoort. De andere 1/2 is van Syoert Pyters en wordt tegelijk geveild. Ten O. mede schooldienaar Thymen Obbes [Thymannus Obbonis], ten Z. en W. de straat.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077v van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ [staat: bij de drie pijpen]504‑00‑00 gghoutstek
koper provisioneelRitske Freercx
naastligger ten oostenmr. Thymen Obbes* schooldienaar
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van ?, (a) een houtstek bij de drie pijpen. Ten O. schooldienaar Thymen [Obbes] [Thymannus Obbonis], ten W. de straat. Provisioneel koper is Ritske Freercx voor 504 gg.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0107r van 9 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0191v van 16 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ [staat: straat naar de Franekerpoort]0‑00‑00 gg1/4 houtstek
koperN. N.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenmr. Tymen Obbes
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: Herenstraat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Herenstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Schellingwouw, bestevader van te Franeker
erflaterde weeskinderen van wijlen Pieter Robijns, gehuwd met
erflaterwijlen Aecht Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jan Schellingwouw te Franeker


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0203v van 13 feb 1614 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ [staat: bij de drie pijpen]125‑00‑00 gg1/4 houtstek
koper finaalHaye Laeses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0240v van 8 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneen houtstek


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0279v van 11 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ [staat: in de straat naar de Franekerpoort]420‑00‑00 gg3/4 houtstek strekkende van de straat voor noordwaarts
koperKempe Cornelis, gehuwd met
koperSiwcke Feddes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis van mr. Tymen Obbes*
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noorden*het huis van Kempe Ariaens
verkoperPouwels Janssen, gehuwd met
verkoperAecht Wytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKempe Cornelis x Siuucke Feddes kopen 3/4 houtstek in de straat naar de Franekerpoort. Ten O. mr. Tymen [Obbes] [Thymannus Oobonis] en een steeg, ten Z. en W. de straten, ten N. Keympe Ariaens. Gekocht van Pouwels Jans x Aecht Wytzes voor 429 gg.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0361r van 5 jul 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Kempo Cornelis


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0046v van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ0‑00‑00 gghuis en brouwerij
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenDouwe Riencks* timmerman
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHerewaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSyuw Luytyes, weduwe van
verkoperwijlen Cempe Cornelis


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0056v van 12 feb 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ lopende naar de Franekerpoort671‑00‑00 gghuis en brouwerij
koper finaalN. N.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenDouwe Riencks* timmerman
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenstraat en diept
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0140r van 7 okt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ strekkenden naar de Franekerpoort3025‑00‑00 ggbrouwerij en mouterij
koperJan Claes, gehuwd met
koperWelmoed Hoytes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenDouue Riencks
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: voors. Drooghstraat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Kempe Arians
verkoperDirck Arians, gehuwd met
verkoperAmerens Pieters


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0073v van 14 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Claeses


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0140r van 27 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Clasen Leyenaer


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0111r van 26 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJan Claesen brouwer


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0179v van 5 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Claesen Leyener


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006va van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 33tuin, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Claas Valken


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0121av van 15 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenburgerhopman Claes Falcken


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0270r van 15 jul 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ [staat: aan de drie pijpen]500‑00‑00 cghuis
koperClaes Lammerts Drost c.u.schuitschipper
naastligger ten oostende hof van Jancke Reyners Jeddema
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: de middelste pijp of brug]
naastligger ten noordenSymen Coerts
verkoperde crediteuren van wijlen Marten Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Lammerts Drost, schuitschipper c.u., kopen een huis bij de drie pijpen. Ten O. de hof van Jancke Reyners Jeddema, ten Z. de straat, ten W. de middelste pijp, ten N. Symen Coerts. Gekocht van (de crediteuren van) wl. Marten Reyners voor 500 cg.


1681 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 216 folio 248r van 11 aug 1681 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Hoogstraat 27
inventarisantoud burgerhopman Claes Jansen Valckenburgh, gehuwd metmr. brouwer
aangeverGrietie Lieuwes
Tjerk Feddrix, geauthoriseerde curator ad actum divisionis
Freerck Jacobs, geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
Jan Claesen
Hessel Claesen
aangeverDoedtie Lieuwes, zuster van
aangeverGrietie Lieuwes
inleiding bij de boedelinventarisatie[0248r] Inventarisatie ende bescrievinge gedaen ten sterfhuyse van wijlen Claes Jansen Valckenburgh in leven old burger hopman ende mr. brouwer binnen Harlingen van alle sodanige goederen, huysgeraden ende inboelen, uit- ende inschulden, brouwersgereedschappen sampt vastigheden ende andersints ten voornoemde sterfhuyse bevonden ende hier onder ten inventario nader gespecificeert, alles op 't aengeven van Grietie Lieuwes weduwe van de opgemelte Claes Jansen Valckenburgh, die oock den behoorlycken boel-lofte in handen van de ondergenoemde heeren commissarien heeft gepraesteert, in praesentie van Tjerk Feddrix ende de ontvanger Freerck Jacobs burgers in voornoemde stede, als geauthoriseerde curatores ad actum divisionis over Jan en Hessel Claesen, minderjarige kinderen van wijlen den overledenen Valckenburgh meergenoemt ende mede van Doedtie Lieuwes voors. ende Grietie Lieuwes suster, ende sulx ten overstaen van de heeren burgemeesteren Jacobus Goslings ende Jan Symens Bijlaen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris. Actum den 11e augusti 1681.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0247v van 25 okt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0248r van 25 okt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenbrouwerij genaamd de Lely


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0091r van 17 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDouwe Claasen c.u.mr. brouwer


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0150v van 8 mrt 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ op de hoek bij de pijp van de rode ploeg, alwaar de Lely in de putstoel staat266‑25‑00 gg4/9 brouwerij, mouterij en huis met een kamer, wagenhuis, hof, koe en paardestal
koperTjietske Ymes, weduwe van
koperwijlen Douwe Claessen
naastligger ten oostenClaes Douwes Valkens
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde hypothecaire crediteuren van oud burgervaandrig Claes Douwes Valkensmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjietske Ymes wv Douwe Claesen, koopt 4/9 van een brouwerij, mouterij, huis met nog een aparte camer en een wagenhuis, stal en hof op de hoek bij de Rode Ploegspijp, waar 'de Lely' op de putstoel staat. Ten O. het andere huis van de verkoper, ten W. het diept, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van de hypothecaire crediteuren van Claes Douwes Valken, mr. brouwer.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-078 , folio 29Hoogstraat 27huis en brouwerij
eigenaarDouwe Claessen wed.
gebruikerJan Auckes
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-078 , folio 17vHoogstraat 27huis en brouwerie
eigenaarTietzke Ymes erven
gebruikerJan Auckes
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-078 , folio Hoogstraat 27huis en brouwerij
eigenaarTjietske Ymes erven
gebruikerClaes Douwes
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
opmerking[vermeld als 2-078]
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-078 , folio 18rHoogstraat 27huis
eigenaarTjitske Ymes erven
gebruikerwed. Claas Douwes
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-078Hoogstraat 27Jarig Arjens, bestaande uit 2 personen03‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-078 , folio 18rHoogstraat 27huis
eigenaarJacobus Nauta wed.
gebruikerJarigh Arjens
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-078, fol. 28rHoogstraat 27Jaerig Arjens cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenbrouwersknegt11:9:00 cg2:0:00 cg


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0243r van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaas Jacobus Nauta meerderjarig vrijgezelmr. brouwer


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-078 , folio 18rHoogstraat 27huis
eigenaarJacobus Nauta wed.
gebruikerJarig Arjens
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑12 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0147v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaas Jacobus Nauta


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0203r van 18 mrt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ [niet vermeld]1000‑00‑00 cghuis, brouwerij, tapperij met gereedschappen
aanhandelaarLieuwe Willems trekveerschipper
toehaak1000-00-00 cg als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenHotze Romkes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenPyter Lensius
naastligger ten noordenLieuwe Willems trekveerschipper
verwandelaarClaas Jacobus Nautamr. brouwer


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0122v van 6 okt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ [niet vermeld]4600‑00‑00 cghuis, brouwerij, tapperij, hof, koe- en paardenstal
koperJan Jansen Elshof koopman te Steenwijkerwold
naastligger ten oostenHotse Romkes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenMayke Lieuwes
verkoperLieuwe Willemsmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Elshof koopt huis en brouwerij etc. Ten O. Hotse Romkes, ten W. de Zoutsloot, ten Z. de Hoogstraat, ten N. Mayke Lieuwes. Gekocht van Lieuwe Willems, mr. brouwer.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0138r van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende brouwerij van Jan Elshof


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-078 , folio 18rHoogstraat 27huis
eigenaarJacobus Nauta wed.
gebruikerJarig Arjens
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑12 cg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0141v van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan brouwer


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0236r van 3 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ [niet vermeld]4600‑00‑00 cghuis, brouwerij en tapperij
koperPieter Dirks Hollander meerderjarige vrijgezel te Pietersbierum
naastligger ten oostenIsaac Jans
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westen [staat: zuiden]Herenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten westenMayke Lieuwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Jansen Elshofmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Dirks Hollander te Pietersbierum koopt huis en brouwerij, tapperij etc. nz. Hoogstraat. Ten O. Isaac Jans (Faber), ten W. de Zoutsloot, ten Z. de Hoogstraat, ten N. Maike Lieuwes. Gekocht van Jan Jansen Elshof.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-086 , folio 34vHoogstraat 27stal
eigenaarJan Elshof
gebruikerJelger Hessels
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0160v van 24 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ [niet vermeld]4866‑00‑00 cghuis, tuin, brouwerij, tapperij, koeien- en paardenstalling
koperClaas IJsenbeek
huurder huisBaukie 21‑00‑00 cg
naastligger ten oostenIsaac Jans
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: sloot]
naastligger ten noordenMaike Lieuwes
verkoperPieter Dirks Hollander
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas IJsenbeek koopt huis en brouwerij c.a. Ten O. Isaac Jans, ten W. de sloot ten Z. de Hoogstraat, ten N. Maike Lieuwes. Gekocht van Pieter Dirks Hollander, mr. brouwer.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0175r van 2 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCl. B. IJsenbeek


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-086 , folio 34rHoogstraat 27stal
eigenaarClaas IJsenbeek
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 2-108


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0273r van 2 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ2700‑00‑00 cghuis, tuin en brouwerij genaamd de Lelie, met stal en mouterij en 2 woningen
koperSikke Bentes IJzenbeek mr. brouwerde Lelie
naastligger ten oostenHarmen de Wilde
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Wynia
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten westenPieter Lenzius
naastligger ten westenElias Hendriks
naastligger ten noordenWortelstraat
verkoperKlaas Bentes IJzenbeek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSikke Bentes IJsenbeek, mr. brouwer koopt de brouwerij 'de Lelie' en 2 woningen in de Wortelstraat. Ten O. Harmen de Wilde en wd. Wijnia, ten W. de Zoutsloot, Pieter Lensius en Elias Hendriks, ten N. het Wortelstraatje. Gekocht van Klaas Bentes IJsenbeek, mr. brouwer.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-086 , folio 34rHoogstraat 27stal
eigenaarSikke Reinsma
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 2-108


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0166v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ2300‑00‑00 cghuis, tuin, brouwerij, stalling, mouterijen woningen
koperSicco P. Reynsma, gehuwd metapotheker te Franeker de Lelie
koperJohanna Ottes Salverda
huurderJacob Harmens
huurderJarig Hendriks
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Harmen de Wilde
naastligger ten oostenS. Winia
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenWortelstraat
verkoperSicce Bentes IJzenbeekmr. brouwer en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicco P. Reynsma, apotheker x Johanna Ottes Salverda te Franeker, koopt huis, tuin, brouwerij 'de Lelie', stalling en mouterij met nog 2 woningen naast elkaar in de Wortelstraat, ten N. van de tuin. Ten O. wd. Harmen de Wilde en S. Winia, ten W. de Zoutsloot e. a., ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Wortelstraat. Er is sprake van een boom en een koelbak. Gekocht van Sicco Bentes IJsenbeek, mr. brouwer.


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0220r van 14 sep 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ aan de Rodeploegspijp665‑00‑00 gghuis, brouwerij, mouterij, tapperij, stal, tuin en twee woningen daarachter
koperSicco B. IJzenbeek, op eigen naamkoopman
huurder woning 1Enne Ikes Wijga c.u.20‑00‑00 cg
huurder woning 2N. N. 20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenIsaack Faber
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenWortelstraatje
verkoper q.q.M. D. van Otterlo, procuratiehouderbankier onder Almenum
verkoper q.q.Sicco B. IJzenbeek, procuratiehouders vankoopman
verkoperSicco Reinsma, gehuwd met te Pingjum
verkoperJohanna Salverda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicco IJsenbeek koopt huis en brouwerij 'de Lelie' c.a. en 2 woningen erachter in de Wortelstraat. Ten O. Isaack Faber, ten W., Z. en N. de straten. (Met opgave van de inventaris.) Gekocht van Sicco Reinsma x Johanna Salverda te Pingjum.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0278r van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ [staat: bij de Rode Ploegspijp en in het Wortelstraatje]600‑00‑00 cghuis, brouwerij, ledige grond en twee woningen erachter
koper van 1/3Pieter Minnes van der Sluis mr. timmerman
koper van 1/3Jelle Jurjens mr. metselaar
koper van 1/3Johannes van Beemen mr. metselaar
huurderJelle Agema
huurderde weduwe van wijlen Wopke Eggens
naastligger ten oostenIsaak Faber
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]
verkoperSikko B. IJzenbeekkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Minnes v.d. Sluis, mr. timmerman, Jelle Jurjens en Johs. van Beemen beide mr. metselaars, kopen elk voor 1/3 deel een huis en brouwerij met ledige grond en 2 woningen erachter, omtrent de Rode Ploegspijp en Wortelstraat. Ten O. Isaac Faber, ten W., Z. en N. de straat. De boom op de straat ten W. mag niet worden verwijderd, omdat deze dient tot schaduw voor de koelbak. Gekocht van Sikko B. IJsenbeek.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0042r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ [staat: bij de Rodeploegspijp en het Wortelstraatje]875‑00‑00 cghuis, tuin, twee woningen, voormaals brouwerij
koperDouwe Claases, gehuwd met onder Almenum
koperYmkje Harkes
naastligger ten oostenIsack Faber
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]
verkoperPieter Minnes van der Sluismr. timmerman
verkoperJelle Jurjensmr. metselaar
verkoperJohannes van Beemenmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Claases x Ymkjen Harkes koopt groot huis en tuin, waarin vroeger een brouwerij, en 2 woningen daarachter, bij de Rode Ploegspijp en in het Wortelstraatje. Ten O. Isaac Faber, ten W., Z. en N. de straten. Gekocht van Pieter Minnes v.d. Sluis, mr. timmerman en Jelle Jurjens en Johannes van Beemen, beiden mr. metselaar.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0097r van 15 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDouwe Claasen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-086 , pag. 34Hoogstraat 27Douwe Claasen 0‑00‑00 cghuis, 86 & 87 beklemd sub no 2-108


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-047Hoogstraat 27Douwe Claasen Dijkman... ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-047Hoogstraat 27Sytse Jans van Dijk... bewijs, 2 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; oud 47 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, kapper, wijk B-047; VT1839; S. v. D. eigenaar van perceel nr. 414 te HRL, paruikmaker, woonplaats HRL, legger nr. 187, huis ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-047Hoogstraat 27Douwe K DijkmanDouwe K Dijkmankoemelker


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 16 en 19 van 11 feb 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-047Hoogstraat 27provisionele en finale toewijzingfl. 125a. huis B-047 en b. pakhuis B-062
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperGerben Reinders de Groot
borgJacob Johannes Plekker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 414Hoogstraat 27Sijtze van Dijk paruikmakerHarlingenhuis en erf (161 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-047Hoogstraat 27Helena A Bakker... bewijs, 2 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb Medemblik en wonende te HRL. 1839, wijk B-047; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
B-047Hoogstraat 27Sytze van Dijk stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-047Hoogstraat47 jkapperMakkumm, protestant, gehuwd
B-047Hoogstraat54 jMedemblikv, protestant, gehuwd
B-047Hoogstraat21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-047Hoogstraat 27Cornelis van der Weide... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 414Hoogstraat B-047Hendrik A. Sluik en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 414Hoogstraat B-051 Former W. Wiersma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4357Hoogstraat 27 (B-051)Johan H. Schumacherwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 27J.H. Schumacherstucadoor


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 27P.J. (Pieter) Boonstra


2023
0.14492106437683


  terug