Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 32
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 322-1002-1002-132D-052D-049


Naastliggers vanHoogstraat 32
Hoogstraat 34
Hoogstraat 20
de Hoogstraat
ten oostenHoogstraat 34
ten westenHoogstraat 20
ten noordende Hoogstraat


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0029v van 30 okt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 32Lombardspijp, aan de720‑07‑00 gghuis
koperSymen Eelings
naastligger ten oostenAuck Tomas
naastligger ten zuidenLombardstraat
naastligger ten westenLombardspijp
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: Franekerpoortstraat]
verkoperAuck Tomas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Eelings koopt een huis aan de Lombertspijp. Ten O. verkopers? andere huis, ten Z. de Lombardstraat, ten W. de Lombardspijp, ten N. de Franekerpoortstraat. Geen grondpacht. Gekocht van Auck Tomas voor 720 gg 7 st.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0046v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 32Lombardspijp, bij en aan1200‑00‑00 gghuis
koperAernt Warners, gehuwd metbakker
koperTrijntie Jans
huurder voor 5 jarenAernt Garryts
naastligger ten oostenAuck Thomas
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenLombardspijp
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperSimon Elings te Koningsbuurt


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0185v van 4 dec 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 32Hoogstraat [staat: bij de Franekerpoort nevens over de Bank van Lening]234‑00‑00 cghuis, bakhuis en paardenstalling
koper door niaarTrijntie Pyters, gehuwd met
koper door niaarThijs Ipes mr. huistimmerman
geniaarde koperJohannes Benedictus, gehuwd metmr. wagenmaker
geniaarde koperTrijntje* Hanses
naastligger ten oostenTiepke Sakes
naastligger ten zuidenLombarstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperMaartie Cornelis, gehuwd met
verkoperRinse Abbesmr. kuiper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-100Hoogstraat 32huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerJohannes Hinnes wed. c.soc.
gebruikernu Hendrik Janzen
aanslag huurwaarde07‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-100Hoogstraat 32huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerPieter Floris wed. cum soc.
aanslag huurwaarde03‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-100Hoogstraat 32huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerJohannes Cornelis
aanslag huurwaarde03‑03‑00 cg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0275r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 32Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort tegenover de Bank van Lening]410‑00‑00 gghuis
koperMathias van Wonsil predikant te Sneek
naastligger ten oostenFolkert Ybles
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
huurderDouwe Alberts
verkoper van 1/2Andrys Ymkestrekveerschipper
verkoper van 1/8Roelof Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Claes Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Martjen Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Janneke Hendriks te Surhuisterveen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-100Hoogstraat 32huis
eigenaards. M. van Woensel
gebruikerDouwe Alberts
aanslag huurwaarde08‑16‑10 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0096ar van 14 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 32Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]555‑21‑00 gghuis
kopervroedsman Harmen Baxma
huurder voorste deelCornelis Louwrens c.u.26‑00‑00 cg
huurder achterste deelCornelis Johannis c.u.16‑10‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Folkert Yebeles
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoper van 13/16Rudolph Hilterman, samen met te Utrecht
verkoper van 13/16juffrouw Johanna Henrietta Dekeling, gehuwd met te Varik
verkoper van 13/16Jan Spillenaar, erfgenamen vanheemraad in de Tielerwaard te Varik
erflaterwijlen Mathias van Woenselpredikant te Sneek


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0125v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 32Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]921‑00‑00 cghuis
koperTjeerd Jans Sanstra, gehuwd metblauwverver
koperPietje Jans Schonebeek
huurderCornelis Louwerens c.u. en c.s.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Folkert Yebeles c.s.
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkopervroedsman Harmen Arents Baxma, gehuwd met
verkoperAttie Oepkes


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-100Hoogstraat 32huis
eigenaarTjeerd Jansen Sandstra
gebruikerTjeerd Jansen Sandstra
gebruikerLieuwe Tjerks
aanslag huurwaarde09‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-100, fol. 30rHoogstraat 32Tjeerd Sandstra cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 0 kinderenturfdraeger17:0:00 cg2:18:00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-100Hoogstraat 32huis
eigenaarTjeerd J. Sandstra
gebruikerTjeerd J. Sandstra
gebruikernu Lieuwe Tjerks
aanslag huurwaarde09‑12‑12 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0115v van 11 dec 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 32Hoogstraat ZZ [staat: Lommertspijp bij de Franekerpoort]281‑00‑00 gghuis
koperBonte Douwes, gehuwd metmr. schoenmaker
koperStijntje Pytters
huurderNolle
naastligger ten oostenJacob Poppes
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperTjeerd Jansen Sandstra, gehuwd metoud turfdrager
verkoperPyttje Jans Schonebeek


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0139r van 27 jun 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 32Hoogstraat ZZ [staat: aan de Lommertspijp bij de Franekerpoort]599‑19‑00 cghuis
koperAle Andries, gehuwd metwinkelier
koperBaukjen Clases winkelier
huurder 1 kamerSjouke
naastligger ten oostenJacob Poppes schuitvoerder
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperJacob Poppes, gehuwd metschuitvoerder
verkoperGrietje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAle Andries x Baukjen Clases, winkeliers. Aan de Lommertspijp omtrent de Franekerpoort


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0118r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 32Hoogstraat ZZ [staat: bij de Lombartspijp bij de Franekerpoort]727‑10‑00 cghuis
koperCornelis Jacobs, gehuwd met
koperBaattje Foeckes
naastligger ten oostenJacob Poppes
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperAle Andrieskoopman


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-100Hoogstraat 32huis
eigenaarJacob Poppes
gebruikerPoppe Jacobs wed.
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-132Hoogstraat 32huis
eigenaarCornelis Jacobs
gebruikerJelmer Akker
huurwaarde40‑00‑00 cg
gebruikerDirk Everts
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerAlle Jacobs wed.
huurwaarde22‑00‑00 cg
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑07‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-132Hoogstraat 32huis
eigenaarCornelis Jacobs
gebruikerJielles Johannes Adama
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerRintje Pieters
huurwaarde25‑00‑00 cg
huurwaarde totaal43‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting01‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0160v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 32Lombardstraat NZ [staat: tussen Franekerpoort en Lombardspijp]644‑00‑00 cghuis
koperds. Enne Blomberg, gehuwd met te Midlum
koperAnna Theodora Meinarda te Midlum
huurderRiemer Hendriks c.u.60‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRiemer Hendriks
naastligger ten zuidenLombardstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Ane Sierds
verkoperCornelis Jacobs Costerkoopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-132 , pag. 39Hoogstraat 32Joost Gonggrijp 1‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Yede Gonggrijpgeb 6 mei 1810 HRL, ovl 8 apr 1812 HRL; wijk D-052, zv Joost G, en Berbera Smit; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812; geb 6 may 1810, ged 11 jun 1810 Grote Kerk HRL, zv Joost Gongrijp en Berbera Smit


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Albert Gonggrijpgeb 6 apr 1807 HRL, ovl 20 nov 1813 HRL; wijk D-052, ged 28 apr 1807 HRL, zv Joost G, en Berber Coenraads; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Joost Rinia Gonggrijp... Sjoerd T. Schrik, Hein Mollema, Sierk Laquaart en A.J. Conradi. (GAH1103); eigenaar en gebruiker van wijk D-052, schoolhouder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-131, gebruiker is Rinia Gonggrijp, vischkeurmeester, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-052Hoogstraat 32Joost GonggrijpJoost Gonggrijpschoolhouder


1831 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 16 dec 1831
vermeld alsgeschat adresbericht
D-052Hoogstraat 32Huizinge met annexen bij de Franekerpoort, eigenaar joost, gonggrijp. Finaal verkocht op 21 dec 1831 in de Stads-herberg bij J.C. Visser aan in het Lombardsplein door notaris Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 446Hoogstraat 32 Joost Gonggrijp schoolonderwijzerHarlingenhuis en erf (101 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Barbara/Berber Coenraads Smit... den 4 mrt 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-052; VT1839; kind: IJede Joostes Gongrijp, geb 6 may 1810, ged 17 jun 1810 Grote Kerk HRL; kind: Coenraad ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Petronella Gonggrijp... Kerk HRL 1804, BS ovl 1817, bev.reg. HRL 1851 wijk F-190; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-052; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Rinia J Gonggrijpoud 71 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, onderwijzer der jeugd, wijk D-052; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-052Gewezen Franeker PoortRinia J Gonggrijp71 jonderwijzer der jeugdHarlingenm, protestant, gehuwd
D-052Gewezen Franeker PoortBerbera Smit70 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-052Gewezen Franeker PoortPetronelia Gonggrijp35 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-052Gewezen Franeker PoortTrijntie Gonggrijp26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 194 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-052Hoogstraat 32Berbora Smith, overleden op 6 mei 184676 jr (geboren 1/10/1769), overleden Hoogstraat D 52, vrouw van Joost Rinia Gonggrijp, moeder van Rinia, ambtenaar Culemborg (=Keulenburg), Harmen, zaakwaarnemer, Petronella, schoolhouderesse, Trijntje (vrouw van afwezige Jurjen Hofhuis, waarschijnlijk overleden), wijlen Sytske (vrouw van Johannes Baron, timmerman, moeder van minderjarige Hendrik, Petronella en Jurjen Johannes Baron) en wijlen Hendrik Joosts Gonggrijp (man van Dieuwke Iedes Bakker, vader van minderjarige Justus, Berbora, Trijntje, Iede en Frederikus Hendriks Gonggrijp). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 282 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-052Hoogstraat 32Joost Rinia Gonggrijp, overleden op 29 oktober 184679 jr (geboren 29/6/1767), overleden Franekerpoort D 52, opziener der begraafpl. , wednr. Berbora Smith, vader van Rinia, ambtenaar Culemborg, Harmen, zaakwaarnemer, Petronella, schoolhouderesse, Trijntje (vrouw van afwezige Jurjen Hofhuis, waarschijnlijk overleden), wijlen Sytske (vrouw van Johannes Baron, timmerman, moeder van minderjarige Hendrik, Petronella en Jurjen Johannes Baron) en wijlen Hendrik Joosts Gonggrijp (man van Dieuwke Iedes Bakker, vader van minderjarige Justus, Berbora, Trijntje, Iede en Frederik Hendriks Gonggrijp). (in akte datum 30/11) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Maria Ploegergeb 1801 Bolsward, huwt met IJpe Hoogstra, A 8 jul 1850 Heerenveen; bev.reg. HRL 1851 wijk D-052


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Popkje Meintes de Jager... ovl wijk H-224, N.H., dv Meinte dJ, en Antje Hendriks Plekker; BS ovl 1867; bev.reg. Ha18 51 wijk D-052, wijk G-109, 121, 148, supp wijk B-230, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Rintje Taekes Kuipers... K, en Stijntje Rintjes; BS huw 1815, huw 1816, huw 1820, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk D-052, 105, 171 wijk H-104; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk A-118; VT1839; Ik ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Teuntje Harmens van den Berg... vde B., en Berber Jacobs Sjolkema; BS huw 1815, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk F-267, wijk D-052, 105, 171, wijk H-104; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-118; VT1839; geb 25 nov 1794, ged ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Ype Hoogstrageb 1800 Irnsum, huwt met Maria Ploeger, (gk), werkman in 1851, Vst van Heerenveen, maar datum niet bekend, A tussen 1851-1860 onbekend waarheen; bev.reg. HRL 1851 wijk D-168, 52


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 446bij de Franekerpoort D-052Hendrik M. Tigchelaar woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 446Plantsoen D-049 Anna Jacobus Tolsma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 446Hoogstraat 32 (D-049)Gaele Y. Yntema (en Cons.)woonhuis


1914 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1991
adresgegevens
Hoogstraat 32Bakkerij Miedema in de Hoogstraat.


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hoogstraat 32 Gerrit Faberkachelsmidf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 32aP. Miedemabroodbakker  terug