Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 32
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 32 2-100 2-132 D-052 D-049
Naastliggers vanHoogstraat 32
ten oostenHoogstraat 34
ten westenHoogstraat 20
ten noordende Hoogstraat


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0010r van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeernt Jansen poortsluiter
1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0116v van 11 okt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeernt Jansen portier
1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0065v van 13 apr 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg half in eigendom
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Beern Jansen poortsluiter
1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0029v van 30 okt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 32Lombardspijp, aan dehuis
 
koperSymen Eelings 720-07-00 GG
naastligger ten oostenAuck Tomas
naastligger ten zuidenLombardstraat
naastligger ten westenLombardspijp
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: franekerpoortstraat]
verkoperAuck Tomas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Eelings koopt een huis aan de Lombertspijp. Ten O. verkopers? andere huis, ten Z. de Lombardstraat, ten W. de Lombardspijp, ten N. de Franekerpoortstraat. Geen grondpacht. Gekocht van Auck Tomas voor 720 gg 7 st.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0046v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 32Lombardspijp, bij en aanhuis
 
koperAernt Warners, gehuwd metbakker1200-00-00 GG
koperTrijntie Jans
huurder voor 5 jarenAernt Garryts
naastligger ten oostenAuck Thomas
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenLombardspijp
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperSimon ElingsKoningsbuurt


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0320r van 24 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRinse Abbes* kuiper
1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0185v van 4 dec 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 32Hoogstraat [staat: bij de Franekerpoort nevens over de Bank van Lening]huis, bakhuis en paardenstalling
 
koper door niaarTrijntie Pyters, gehuwd met234-00-00 CG
koper door niaarThijs Ipes mr. huistimmerman
geniaarde koperJohannes Benedictus, gehuwd metmr. wagenmaker
geniaarde koperTrijntje* Hanses
naastligger ten oostenTiepke Sakes
naastligger ten zuidenLombarstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperMaartie Cornelis, gehuwd met
verkoperRinse Abbesmr. kuiper


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0232r van 6 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTijs Ypes
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-100Hoogstraat 32huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerwed. Johannes Hinnes cum soc.
gebruikernu Hendrik Janzen
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-12-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-100Hoogstraat 32huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerwed. Pieter Floris cum soc.
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-7-1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-100 Hoogstraat 32huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerJohannes Cornelis
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-03-00 CG


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0107v van 7 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGijsbert Andrys
1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0275r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 32Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort tegenover de Bank van Lening]huis
 
koperMathias van Wonsil predikant410-00-00 GG
naastligger ten oostenFolkert Ybles
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
huurderDouwe Alberts
verkoper van 1/2Andrys Ymkestrekveerschipper
verkoper van 1/8Roelof HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Claes HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Martjen HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Janneke HendriksSurhuisterveen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-100 Hoogstraat 32huis
eigenaards. M. van Woensel
gebruikerDouwe Alberts
huurwaarde53-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-16-10 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0096ar van 14 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 32Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
kopervroedsman Harmen Baxma 555-21-00 GG
huurder voorste deelCornelis Louwrens c.u.26-00-00 CG
huurder achterste deelCornelis Johannis c.u.16-10-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Folkert Yebeles
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoper van 13/16Rudolph Hilterman, samen metUtrecht
verkoper van 13/16juffrouw Johanna Henrietta Dekeling, gehuwd metVarik
verkoper van 13/16Jan Spillenaar, erfgenamen vanheemraad in de TielerwaardVarik
erflaterwijlen Mathias van WoenselpredikantSneek


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0125v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 32Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperTjeerd Jans Sanstra, gehuwd metblauwverver921-00-00 CG
koperPietje Jans Schonebeek
huurderCornelis Louwerens c.u. en c.s.
naastligger ten oostende weduwe van Folkert Yebeles c.s.
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkopervroedsman Harmen Arents Baxma, gehuwd met
verkoperAttie Oepkes


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-100 Hoogstraat 32Tjeerd Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG
2-100 Hoogstraat 32Lieuwe Tjerks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-100 Hoogstraat 32huis
eigenaarTjeerd Jansen Sandstra
gebruikerTjeerd Jansen Sandstra
gebruikerLieuwe Tjerks
huurwaarde53-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-12 CG


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0115v van 11 dec 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 32Hoogstraat ZZ [staat: Lommertspijp bij de Franekerpoort]huis
 
koperBonte Douwes, gehuwd metmr. schoenmaker281-00-00 GG
koperStijntje Pytters
huurderNolle
naastligger ten oostenJacob Poppes
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperTjeerd Jansen Sandstra, gehuwd metoud turfdrager
verkoperPyttje Jans Schonebeek


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0139r van 27 jun 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 32Hoogstraat ZZ [staat: aan de Lommertspijp bij de Franekerpoort]huis
 
koperAle Andries, gehuwd metwinkelier599-19-00 CG
koperBaukjen Clases winkelier
huurder 1 kamerSjouke
naastligger ten oostenJacob Poppes schuitvoerder
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperJacob Poppes, gehuwd metschuitvoerder
verkoperGrietje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAle Andries x Baukjen Clases, winkeliers. Aan de Lommertspijp omtrent de Franekerpoort


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0118r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 32Hoogstraat ZZ [staat: bij de Lombartspijp bij de Franekerpoort]huis
 
koperCornelis Jacobs, gehuwd met727-10-00 CG
koperBaattje Foeckes
naastligger ten oostenJacob Poppes
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperAle Andrieskoopman


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0083v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Jacobs
1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0204v van 19 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Jacobs graanverschieter
1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0154v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHoogstraat [niet vermeld]
1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0160v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 32Lombardstraat NZ [staat: tussen Franekerpoort en Lombardspijp]huis
 
koperds. Enne Blomberg, gehuwd met644-00-00 CG
koperAnna Theodora Meinarda Midlum
huurderRiemer Hendriks c.u.60-00-00 CG
naastligger ten oostenRiemer Hendriks
naastligger ten zuidenLombardstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van Ane Sierds
verkoperCornelis Jacobs Costerkoopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-132 Hoogstraat 32Joost Gonggrijp1-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Yede Gonggrijpgeb 6 mei 1810 HRL, ovl 8 apr 1812 HRL; wijk D-052, zv Joost G, en Berbera Smit; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812; geb 6 may 1810, ged 11 jun 1810 Grote Kerk HRL, zv Joost Gongrijp en Berbera Smit


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Albert Gonggrijpgeb 6 apr 1807 HRL, ovl 20 nov 1813 HRL; wijk D-052, ged 28 apr 1807 HRL, zv Joost G, en Berber Coenraads; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Joost Rinia Gonggrijp... Sjoerd T. Schrik, Hein Mollema, Sierk Laquaart en A.J. Conradi. (GAH1103); eigenaar en gebruiker van wijk D-052, schoolhouder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-131, gebruiker is Rinia Gonggrijp, vischkeurmeester, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-052Hoogstraat 32Joost Gonggrijp Joost Gonggrijp schoolhouder


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 16 dec 1831
D-052Hoogstraat 32Huizinge met annexen bij de Franekerpoort, eigenaar joost, gonggrijp. Finaal verkocht op 21 dec 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 446Hoogstraat 32Joost Rinia GonggrijpHarlingenschoolonderwijzerhuis en erf (101 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Barbara/Berber Coenraads Smit... den 4 mrt 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-052; VT1839; kind: IJede Joostes Gongrijp, geb 6 may 1810, ged 17 jun 1810 Grote Kerk HRL; kind: Coenraad ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Petronella Gonggrijp... Kerk HRL 1804, BS ovl 1817, bev.reg. HRL 1851 wijk F-190; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-052; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Rinia J Gonggrijpoud 71 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, onderwijzer der jeugd, wijk D-052; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
D-052Hoogstraat 32J R Gonggrijp stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-052Gewezen Franeker PoortRinia J Gonggrijp71 jHarlingenm, protestant, gehuwd, onderwijzer der jeugd
D-052Gewezen Franeker PoortBerbera Smit70 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-052Gewezen Franeker PoortPetronelia Gonggrijp35 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-052Gewezen Franeker PoortTrijntie Gonggrijp26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-052Hoogstraat 32Berbora Smith, overleden op 6 mei 184676 jr (geboren 1/10/1769), overleden Hoogstraat D 52, vrouw van Joost Rinia Gonggrijp, moeder van Rinia, ambtenaar Culemborg (=Keulenburg), Harmen, zaakwaarnemer, Petronella, schoolhouderesse, Trijntje (vrouw van afwezige Jurjen Hofhuis, waarschijnlijk overleden), wijlen Sytske (vrouw van Johannes Baron, timmerman, moeder van minderjarige Hendrik, Petronella en Jurjen Johannes Baron) en wijlen Hendrik Joosts Gonggrijp (man van Dieuwke Iedes Bakker, vader van minderjarige Justus, Berbora, Trijntje, Iede en Frederikus Hendriks Gonggrijp). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-052Hoogstraat 32Joost Rinia Gonggrijp, overleden op 29 oktober 184679 jr (geboren 29/6/1767), overleden Franekerpoort D 52, opziener der begraafpl. , wednr. Berbora Smith, vader van Rinia, ambtenaar Culemborg, Harmen, zaakwaarnemer, Petronella, schoolhouderesse, Trijntje (vrouw van afwezige Jurjen Hofhuis, waarschijnlijk overleden), wijlen Sytske (vrouw van Johannes Baron, timmerman, moeder van minderjarige Hendrik, Petronella en Jurjen Johannes Baron) en wijlen Hendrik Joosts Gonggrijp (man van Dieuwke Iedes Bakker, vader van minderjarige Justus, Berbora, Trijntje, Iede en Frederik Hendriks Gonggrijp). (in akte datum 30/11) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Maria Ploegergeb 1801 Bolsward, huwt met IJpe Hoogstra, A 8 jul 1850 Heerenveen; bev.reg. HRL 1851 wijk D-052


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Popkje Meintes de Jager... ovl wijk H-224, N.H., dv Meinte dJ, en Antje Hendriks Plekker; BS ovl 1867; bev.reg. Ha18 51 wijk D-052, wijk G-109, 121, 148, supp wijk B-230, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Rintje Taekes Kuipers... K, en Stijntje Rintjes; BS huw 1815, huw 1816, huw 1820, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk D-052, 105, 171 wijk H-104; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk A-118; VT1839; Ik ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Teuntje Harmens van den Berg... vde B., en Berber Jacobs Sjolkema; BS huw 1815, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk F-267, wijk D-052, 105, 171, wijk H-104; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-118; VT1839; geb 25 nov 1794, ged ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Ype Hoogstrageb 1800 Irnsum, huwt met Maria Ploeger, (gk), werkman in 1851, Vst van Heerenveen, maar datum niet bekend, A tussen 1851-1860 onbekend waarheen; bev.reg. HRL 1851 wijk D-168, 52


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 446D-052 (bij de Franekerpoort)Anna Jacobus Tolsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 446D-049 (Plantsoen)Anna Jacobus Tolsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 446Hoogstraat 32 (D-049)Gaele Y. Yntema (en Cons.)woonhuis


1914 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 32Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Miedema in de Hoogstraat.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 32 Gerrit Faberkachelsmid
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 32aP.Miedemabroodbakker
  terug