Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 33
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 332-081 2-111 B-050B-054
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 332-081 1/22-112 B-051B-054


Naastliggers vanHoogstraat 33
ten oostenHoogstraat 35
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 31


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0119v van 21 nov 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 33Hoogstraat [staat: de straat naar de Franekerpoort]0‑00‑00 CGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenTethman Sipckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLourens Hansen [staat: Jansen]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Bouue Bouuens, curator overkistmaker
verkoperhet weeskind van wijlen Jelte Sydses


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0123r van 12 dec 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 33Hoogstraat [staat: de straat naar de Franekerpoort]0‑00‑00 CGhuis en ledige plaats
koper finaalN. N.
koper provisioneelWopcke Sybes 551‑14‑00 GG
naastligger ten oostenTethman Sipckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLourens Hansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006va van 28 jan 1666 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 33Hoogstraat NZ352‑00‑00 GGwoning
koper provisioneelJan Faber
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Lieuwe Jeltes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenClaas Sipkes Amelander
naastligger ten noordende tuin van de erfgenamen van wijlen Nanne Jansen Faber c.u.
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faber, gehuwd met
verkoperTrijntje Hanses


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006va van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 33tuin, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet vorige verkochte perceel]


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006va van 28 jan 1666 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 33tuinHoogstraat NZ231‑00‑00 GGtuin
koper provisioneelJan Faber
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Lieuwe Jeltes
naastligger ten zuidenhet vorige verkochte perceel]
naastligger ten westende hof van Claas Valken
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faber, gehuwd met
verkoperTrijntje Hanses


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-081Hoogstraat 33huis
eigenaarMarten Lieuwes erven
gebruikerMarten Lieuwes erven
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-081Hoogstraat 33huis
eigenaarMarten Lieuwes erven
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-081Hoogstraat 33huis
eigenaarMarten Lieuwes erven
gebruikerMarten Lieuwes erven
opmerkingpauper [in het boek foutief genummerd als 2-080]


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0275v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 33oostHoogstraat NZ61‑00‑00 GGwoning
koperHeere Jelles, gehuwd met
koperMarijke Hendrix
naastligger ten oostenuitgang huis Claes Douwes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westeningang N. N.
naastligger ten noordenHeere Renkes
verkoper van 1/3Marten Hessels
verkoper van 1/3Wouter Hesselsmr. metselaar
verkoper van 1/3Pieter Hessels


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-081Hoogstraat 33woning
eigenaarHere Rinkes
gebruikerSibble Lodewijks
huurwaarde19‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑03‑06 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0079v van 13 dec 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 33oostHoogstraat NZ325‑00‑00 CGwoning
koper door niaarJacobus Nauta, gehuwd mettin- en loodgieter
koper door niaarAntie Clases Falkens
geniaarde koperLijsbet Jans, dienstmaagd bijdienstmaagd
geniaarde koperClaas R. Mahui
naastligger ten oostende weduwe van Claas Douwes Falkens
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHere Rinkes
verkoperHeere Jelles, gehuwd met
verkoperMarijke Hendriks


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0051v van 6 dec 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 33oostHoogstraat NZ144‑00‑00 CGhuis
koperHeere Rinkes koopman
huurderJacob Cornelis c.u.22‑00‑00 CG
naastligger ten oostenClaas Douwes Falkens
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg met de ingang naar het achterstaande huis
naastligger ten noordenHeere Rinkes koopman
verkoperAntje Claases Falkens, weduwe van
verkoperwijlen Jacobus Nautamr. brouwer


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-081Hoogstraat 33woning
eigenaarHeere Rinkes
gebruikerAnthoni de Vries
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-081 /2Hoogstraat 33woning
eigenaarHeere Rinkes
gebruikerHeere Meyles
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑06 CG


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0070r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 33westHoogstraat NZ210‑00‑00 CGwoning
koperburgerhopman Pieter Gerbens Clamstra
huurderDieuwke Antonis c.m.20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenThevis Jacobs
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Heere Rinkes
naastligger ten westenHarmen Hessels de Wilda
naastligger ten noordenLieuwe Willems
verkoperDieuwke Antonis, gehuwd met
verkoperDirk Roelofs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gerbens Clamstra, burger-hopman, koopt een woning nz. Hoogstraat, bewoond door de verkoper. Ten O. Thevis Jacobs, ten W. Harmen Hessels de Wilde, ten Z. erven Heere Rinkes, ten N. Lieuwe Willems. Gekocht van Dieuwke Anthonis x Dirk Roelofs, voor 210 cg.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0307r van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 33Hoogstraat NZ65‑00‑00 CGwoning met kamer, gang, weefwinkel en genoegzame zolder
koperPieter Claasen koopman
huurderYnte Ypes balkvlotter
naastligger ten oostenHeere Ruurds
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenWillem Lieuwes
naastligger ten noordenS. IJzenbeek
verkoper q.q.dr. Eylardus Folkardus Harkenroth, gelastigde en
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, gelastigde ennotaris
verkoper q.q.Simon Wijma, gelastigde enprocureur
verkoper q.q.Wytze Vettevogel, gelastigden vanprocureur
verkoperWillem Sikkes Huisingableker te Leeuwarden
verkoperBerber Lieuwes, gehuwd met
verkoperPieter Ulbesvarenspersoon te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Claasen, koopman


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0008r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 33Hoogstraat NZ141‑00‑00 CGhuis
koperJan Harmanus van Rooyen arbeider
huurderYnte Ypes c.u.balkvlotter
naastligger ten oostenHeere Ruurds
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenWillem Lieuwes
naastligger ten noordenSicco IJzenbeek
verkoperPieter Claasenkoopman


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-106 , pag. 26Hoogstraat 33Jan Harmanus


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-111, pag. 37Hoogstraat 33Jan Harmanus1‑10‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-051Hoogstraat 33Aeble de Wildegeb 18 jan 1808 HRL, ged 7 feb 1808, N.H., ovl 21 feb 1813 HRL; wijk B-051, zv Sijbe Alberts dW, en Sjoukje Eebles; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-050Hoogstraat 33Jan van Rooyenovl voor 1812, huwt met Truike Pieters; BS geb 1811; wed. J. vR. gebruiker wijk B-050, gealimenteerd; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-051Hoogstraat 33Yede Abes Faberovl voor 1815; huwt met Feykje Goverts; BS geb 1823; wed. IJ.A.F. gebruiker van wijk B-051, gealimenteerd, eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-050Hoogstraat 33Bestuur Armekamer Jan van Rooyen wedgealimenteerd
B-051Hoogstraat 33Bestuur Armekamer Yede Abes Faber wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 417Hoogstraat 33Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis en erf (71 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 418Hoogstraat 33Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-050Hoogstraat 33Tjeerd Pieters Zijlstra... bev.reg. HRL 1851 wijk G-195; oud 39 jaar, geb Makkum(!) en wonende te HRL. 1839, panbakkersknecht, wijk B-050; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-050Hoogstraat 33Wilhelmina Bandsma... BS huw 1828, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-195; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-050; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-051Hoogstraat 33Grietje Matthijsengeb 18 jun 1790 HRL, ovl 26 feb 1847 HRL, ongehuwd, dv Matthijs Pieters en Trijntje Ages; BS ovl 1847; regattdv1826-93; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-051; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-051Hoogstraat 33Thamer Yemes de Vries... dv IJeme Jurjens en Aaltje Jans; BS huw 1822, ovl 1841; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-051; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-050HoogstraatTjeerd Zijlstra39 jpanbakkersknegtMakkumgezin 1, m, protestant, gehuwd
B-050HoogstraatWilhelmina Bandsma40 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-050HoogstraatHarmanus Zijlstra11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-050HoogstraatPieter Zijlstra30 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-050HoogstraatTeetske Hoornstra50 jFranekergezin 2, v, protestant, weduwe
B-050HoogstraatGrietje Haarsma64 jFranekergezin 2, v, protestant, weduwe
B-051HoogstraatTamer Y de Vries56 jHarlingenv, protestant, weduwe
B-051HoogstraatGrietje Matthijssen50 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-050Hoogstraat 33Johannes de Vries, overleden op 5 februari 1846(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 6/12/1845), overleden Hoogstraat B 50. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-050Hoogstraat 33Jantje van der Heide, overleden op 27 februari 1846(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 11/10/1841), overleden Hoogstraat B 50. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-050Hoogstraat 33Johanna Broersma, overleden op 10 november 1846(Certificaat van onvermogen), 6 mnd, overleden Hoogstraat B 50. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-050Hoogstraat 33Trijntje Jans Spleet... en Antje Paulus; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1811, BS ovl 1833, huw 1834, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-050, 144, wijk G-356; oud 64 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-051Hoogstraat 33Jitske Dijkstrageb 9 sep 1798 Wijns, huwt met Reinder Geurts, (gk), Vst 5 jun 1857 uit Leeuwarden, A 26apr185 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk B-051, wijk C-227


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-050Hoogstraat 33Cornelis Zijlstra... 10 apr 1808 HRL, ged 3 mei 1808 HRL, N.H., ovl 26 aug 1862 HRL, huwt met Djoke Folkerts Bijlsma, ovl wijk B-050, bolloper in 1862, zv Cornelissen Z, en Inskje Johannes Postma; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1862 ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 417Hoogstraat B-050Algemeene Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 418Hoogstraat B-051Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1863 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-050Hoogstraat 33Teetske Simons Hoornstra... 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk A-054, wijk B-157; oud 50 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-050; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 417Hoogstraat B-054Algemeene Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 418Hoogstraat B-055Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1902 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hoogstraat 33, HarlingenHoogstraat 33B, W DeW d B 1902baksteeninscriptie


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4964Hoogstraat 33 (B-054)Lolke de Bruinwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hoogstraat 33 IJnze Flietstrawagenmakerf. 1200f. 1000


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 33N. (Neeltje) Huitema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 33beeldbepalend pand4 van 10
  terug