Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 33
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 33 2-081 2-111 B-050 B-054
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 33 2-081 1/2 2-112 B-051 B-054
Naastliggers vanHoogstraat 33
ten oostenHoogstraat 35
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 31


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0119v van 21 nov 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 33Hoogstraat [staat: de straat naar de Franekerpoort]huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
naastligger ten oostenTethman Sipckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLourens Hansen [staat: Jansen]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Bouue Bouuens, curator overkistmaker
verkoperhet weeskind van wijlen Jelte Sydses


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0123r van 12 dec 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 33Hoogstraat [staat: de straat naar de Franekerpoort]huis en ledige plaats
 
koper finaalN. N. 0-00-00 CG
koper provisioneelWopcke Sybes 551-14-00 GG
naastligger ten oostenTethman Sipckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLourens Hansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006va van 28 jan 1666 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 33Hoogstraat NZwoning
 
koper provisioneelJan Faber 352-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Lieuwe Jeltes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenClaas Sipkes Amelander
naastligger ten noordende tuin van de erfgenamen van wijlen Nanne Jansen Faber c.u.
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faber, gehuwd met
verkoperTrijntje Hanses


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006va van 28 jan 1666 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 33tuinHoogstraat NZtuin
 
koper provisioneelJan Faber 231-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Lieuwe Jeltes
naastligger ten zuidenhet vorige verkochte perceel]
naastligger ten westende hof van Claas Valken
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faber, gehuwd met
verkoperTrijntje Hanses


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-081Hoogstraat 33huis
eigenaarMarten Lieuwes erven
gebruikerMarten Lieuwes erven
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-081Hoogstraat 33huis
eigenaarMarten Lieuwes erven
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-081 Hoogstraat 33huis
eigenaarMarten Lieuwes erven
gebruikerMarten Lieuwes erven
opmerkingpauper [in het boek foutief genummerd als 2-080]


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0275v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 33oostHoogstraat NZwoning
 
koperHeere Jelles, gehuwd met61-00-00 GG
koperMarijke Hendrix
naastligger ten oostenuitgang huis Claes Douwes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westeningang N. N.
naastligger ten noordenHeere Renkes
verkoper van 1/3Marten Hessels
verkoper van 1/3Wouter Hesselsmr. metselaar
verkoper van 1/3Pieter Hessels


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-081 Hoogstraat 33woning
eigenaarHere Rinkes
gebruikerSibble Lodewijks
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-03-06 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0079v van 13 dec 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 33oostHoogstraat NZwoning
 
koper door niaarJacobus Nauta, gehuwd mettin- en loodgieter325-00-00 CG
koper door niaarAntie Clases Falkens
geniaarde koperLijsbet Jans, dienstmaagd bijdienstmaagd
geniaarde koperClaas R. Mahui
naastligger ten oostende weduwe van Claas Douwes Falkens
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHere Rinkes
verkoperHeere Jelles, gehuwd met
verkoperMarijke Hendriks


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0051v van 6 dec 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 33oostHoogstraat NZhuis
 
koperHeere Rinkes koopman144-00-00 CG
huurderJacob Cornelis c.u.22-00-00 CG
naastligger ten oostenClaas Douwes Falkens
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg met de ingang naar het achterstaande huis
naastligger ten noordenHeere Rinkes koopman
verkoperAntje Claases Falkens, weduwe van
verkoperwijlen Jacobus Nautamr. brouwer


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-081 Hoogstraat 33woning
eigenaarHeere Rinkes
gebruikerAnthoni de Vries
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
2-081 /2Hoogstraat 33woning
eigenaarHeere Rinkes
gebruikerHeere Meyles
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0070r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 33westHoogstraat NZwoning
 
koperburgerhopman Pieter Gerbens Clamstra 210-00-00 CG
huurderDieuwke Antonis c.m.20-00-00 CG
naastligger ten oostenThevis Jacobs
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Heere Rinkes
naastligger ten westenHarmen Hessels de Wilda
naastligger ten noordenLieuwe Willems
verkoperDieuwke Antonis, gehuwd met
verkoperDirk Roelofs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gerbens Clamstra, burger-hopman, koopt een woning nz. Hoogstraat, bewoond door de verkoper. Ten O. Thevis Jacobs, ten W. Harmen Hessels de Wilde, ten Z. erven Heere Rinkes, ten N. Lieuwe Willems. Gekocht van Dieuwke Anthonis x Dirk Roelofs, voor 210 cg.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0307r van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 33Hoogstraat NZwoning met kamer, gang, weefwinkel en genoegzame zolder
 
koperPieter Claasen koopman65-00-00 CG
huurderYnte Ypes balkvlotter
naastligger ten oostenHeere Ruurds
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenWillem Lieuwes
naastligger ten noordenS. IJzenbeek
verkoper q.q.dr. Eylardus Folkardus Harkenroth, gelastigde en
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, gelastigde ennotaris
verkoper q.q.Simon Wijma, gelastigde enprocureur
verkoper q.q.Wytze Vettevogel, gelastigden vanprocureur
verkoperWillem Sikkes HuisingablekerLeeuwarden
verkoperBerber Lieuwes, gehuwd met
verkoperPieter UlbesvarenspersoonLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Claasen, koopman


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0008r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 33Hoogstraat NZhuis
 
koperJan Harmanus van Rooyen arbeider141-00-00 CG
huurderYnte Ypes c.u.balkvlotter
naastligger ten oostenHeere Ruurds
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenWillem Lieuwes
naastligger ten noordenSicco IJzenbeek
verkoperPieter Claasenkoopman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-106 Hoogstraat 33Jan Harmanus


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-111 Hoogstraat 33Jan Harmanus1-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
B-051Hoogstraat 33Aeble de Wildegeb 18 jan 1808 HRL, ged 7 feb 1808, N.H., ovl 21 feb 1813 HRL; wijk B-051, zv Sijbe Alberts dW, en Sjoukje Eebles; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-050Hoogstraat 33Jan van Rooyenovl voor 1812, huwt met Truike Pieters; BS geb 1811; wed. J. vR. gebruiker wijk B-050, gealimenteerd; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-051Hoogstraat 33Yede Abes Faberovl voor 1815; huwt met Feykje Goverts; BS geb 1823; wed. IJ.A.F. gebruiker van wijk B-051, gealimenteerd, eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-050Hoogstraat 33Bestuur Armekamer Jan van Rooyen wedgealimenteerd
B-051Hoogstraat 33Yede Abes Faber wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 417Hoogstraat 33Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis en erf (71 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 418Hoogstraat 33Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-050Hoogstraat 33Tjeerd Pieters Zijlstra... bev.reg. HRL 1851 wijk G-195; oud 39 jaar, geb Makkum(!) en wonende te HRL. 1839, panbakkersknecht, wijk B-050; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-050Hoogstraat 33Wilhelmina Bandsma... BS huw 1828, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-195; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-050; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-051Hoogstraat 33Grietje Matthijsengeb 18 jun 1790 HRL, ovl 26 feb 1847 HRL, ongehuwd, dv Matthijs Pieters en Trijntje Ages; BS ovl 1847; regattdv1826-93; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-051; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-051Hoogstraat 33Thamer Yemes de Vries... dv IJeme Jurjens en Aaltje Jans; BS huw 1822, ovl 1841; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-051; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-050HoogstraatTjeerd Zijlstra39 jMakkumgezin 1, m, protestant, gehuwd, panbakkersknegt
B-050HoogstraatWilhelmina Bandsma40 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-050HoogstraatHarmanus Zijlstra11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-050HoogstraatPieter Zijlstra30 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-050HoogstraatTeetske Hoornstra50 jFranekergezin 2, v, protestant, weduwe
B-050HoogstraatGrietje Haarsma64 jFranekergezin 2, v, protestant, weduwe
B-051HoogstraatTamer Y de Vries56 jHarlingenv, protestant, weduwe
B-051HoogstraatGrietje Matthijssen50 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-050Hoogstraat 33Johannes de Vries, overleden op 5 februari 1846(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 6/12/1845), overleden Hoogstraat B 50. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-050Hoogstraat 33Jantje van der Heide, overleden op 27 februari 1846(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 11/10/1841), overleden Hoogstraat B 50. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-050Hoogstraat 33Johanna Broersma, overleden op 10 november 1846(Certificaat van onvermogen), 6 mnd, overleden Hoogstraat B 50. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-050Hoogstraat 33Trijntje Jans Spleet... en Antje Paulus; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1811, BS ovl 1833, huw 1834, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-050, 144, wijk G-356; oud 64 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-051Hoogstraat 33Jitske Dijkstrageb 9 sep 1798 Wijns, huwt met Reinder Geurts, (gk), Vst 5 jun 1857 uit Leeuwarden, A 26apr185 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk B-051, wijk C-227


1862 - bewonersadresnaamgegevens
B-050Hoogstraat 33Cornelis Zijlstra... 10 apr 1808 HRL, ged 3 mei 1808 HRL, N.H., ovl 26 aug 1862 HRL, huwt met Djoke Folkerts Bijlsma, ovl wijk B-050, bolloper in 1862, zv Cornelissen Z, en Inskje Johannes Postma; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1862 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 417B-050 (Hoogstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 418B-051 (Hoogstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1863 - bewonersadresnaamgegevens
B-050Hoogstraat 33Teetske Simons Hoornstra... 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk A-054, wijk B-157; oud 50 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-050; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 417B-054 (Hoogstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 418B-055 (Hoogstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1902 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hoogstraat 33, HarlingenHoogstraat 33B, W DeW d B 1902baksteeninscriptie


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4964Hoogstraat 33 (B-054)Lolke de Bruinwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 33 IJnze Flietstrawagenmaker
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1000


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 33N. (Neeltje) Huitema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 33beeldbepalend pand4 van 10
  terug