Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 37
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 37 2-083 2-114 B-053 B-057
Naastliggers vanHoogstraat 37
ten oostenHoogstraat 39
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 35


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0147r van 11 feb 1599 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 102, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0213v van 24 apr 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 100, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0156r van 24 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 37Hoogstraat NZhuis met plaats daarachter, strekkende naar de Franekerpoort
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenHendrick Beerns
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLieuwe Jellis kistmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Jan Melis, erfgenaam van zijn zuster
erflaterwijlen Aef Melis
verkoper van 1/4de curator over de nagelaten weeskinderen van Dirck Jansen Stein, gehuwd met
verkoper van 1/4Frouck Andries
verkoper van 1/4Bauck Andries, gehuwd met
verkoper van 1/4Wibrant Dircks
erflaterwijlen Jacob Andries


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 37Hoogstraat, strekkende naar de Franekerpoorthuis
 
koper finaalN. N. 509-00-00 GG
naastligger ten oostenHendrick Beerns
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLieuwe Jeltis kistmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0251v van 28 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 37[staat: bij de Lombardspijp]huis en hof
 
koper provisioneelN. N. 1200-00-00 GG
naastligger ten oostende wesuwe van Nanne Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Lieuue Jeltes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Hans Lammerts, curator over
verkoperde kinderen van Jan Lammerts


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011v van 29 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgervaandrig Pieter Joannis


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0136v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgervaandrig Pytter Joannes


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0161v van 3 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 37Hoogstraat bij de Lombertspijphuis
 
koperSioerd Ages c.u.smid315-00-00 GG
naastligger ten oostenYde Tekes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Auckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Gerryts


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0041v van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 37Hoogstraat NZ bij de Lombardspijphuis, loods en hof
 
kopermr. Arjen Crytttenborg, enchirurgijn550-00-00 GG
kopermr. Marten Joannis chirurgijn
naastligger ten oostenYede Taeckes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenMinck Lieuwes
naastligger ten noordenkamer achter dit huis staande in de Droogstraat
verkoperAeltie Joannis Hichtumannus
eerdere samenvatting door Yde Elsinga27-55 Arjen Crijtenburg en Marten Joannes, chirurgijns, kopen een huis, loods en hof erachter, nz. Hoogstraat omtrent de Lommerdspijp. Ten O. Yde Taekes, ten Z. de straat, ten W. Minck? Mintje?..?, ten N. de camers die achter dit gekochte huis staan in de DROOGSTRAAT en waarin dit huis ook in- en uitgang heeft. Gekocht van Aeltie Joannis..?, voor 550 GG.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0085r van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 102, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0057va van 5 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenmr. Arjen Crytenburg


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0049r van 7 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 37Hoogstraat NZ bij de Lombardspijphuis c.o.a.
 
koperUpke Rinses, gehuwd metmr. bakker525-00-00 CG
koperJancke Pytters
naastligger ten oostenhet huis van Take Yedes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenhet huis van Gerloff Jansen
naastligger ten noordenkamer
verkoper van 1/2Marten Johannes, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoper van 1/2Bintie Piers
verkoper van 1/2Grietie Gerryts, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Arjen Crytenburg


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0335v van 14 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 37Hoogstraat NZ bij de Lommertspijp, strekkende tot aan de kamers in de Droogstraathuis en plaats en tuin met een vrije uit- en ingang naar de Droogstraat
 
aanhandelaarCornelis Taevis c.u.mr. bakker0-00-00 CG
naastligger ten oostenTaeke Yedes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van Gerloff Jansens
naastligger ten noordenDroogstraat
verwandelaarUpke Rinses c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Taevis, mr. bakker c.u. wandelkopen een huis, loods, plaats en hof met bomen en planten in de Hoogstraat omtrent de Lombertspijp. Vrije in- en uitgang naar de Droogstraat. Ten O. Taeke Yedes, ten Z. de Hoogstraat, ten W. wd. Gerloff Jansen, ten N. kamers in de Droogstraat. Geen grondpacht. In wandel verkregen van Upke Rinses c.u., de waarde is geschat op 300 GG. De aanwandelaar moet bovendien nog 225 CG betalen.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004ra van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Taevis bakker


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0388r van 11 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Taeves mr. bakker


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-083Hoogstraat 37huis
eigenaarJacob Hettes
gebruikerJacob Hettes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-083Hoogstraat 37huis
eigenaarJacob Hettes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004ra van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004ra van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004ra van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0176r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Hettes bakker


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-083 Hoogstraat 37huis
eigenaarJacob Hettes
gebruikerJacob Hettes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
opmerking[in het boek foutief genummerd als 2-082]


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-083 Hoogstraat 37huis
eigenaarJacob Hettes
gebruikerJacob Hettes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0176r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0176r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0247v van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Hettes mr. bakker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-083 Hoogstraat 37Jacob Hettes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal14-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-083 Hoogstraat 37huis
eigenaarJacob Hettes
gebruikerJacob Hettes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0095v van 9 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Hettes


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0095v van 9 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0003v van 3 dec 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 37Zoutsloot WZ [staat: Hoogstraat NZ dicht bij de Lombardspijp]huis en bakkerij
 
koperPieter Jeltes, gehuwd met1925-00-00 CG
koperJoukje Willems
huurder gedeelteJan Jansen c.u.70-00-00 CG
naastligger ten oosten*Wieger Fredriks n.u. e.a.
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMaayke Fokkes, weduwe van
verkoperwijlen Taewis Jacobs Bakkermr. gortmakerLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jeltes x Joukje Willems kopen een huis en bakkerij nz. Hoogstraat digt bij de Lombarts Pijp, door de kopers bewoond. Bovendien de woning strekkende van de Zoutsloot tot aan de tuin van de bakkerij. Geen grondpacht. Mandelig onderhoud van de stekkagien ten westen en oosten. Gekocht van Maaike Fokkes wv wijlen Taewis Jacobs Bakker, in leven mr. gortmaker, voor 1925 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0040v van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Jeltes


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0065v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Jeltes mr. bakker


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0174v van 2 feb 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Jeltes


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-108 Hoogstraat 37Willem Pieters, 30 jaar, gehuwd
2-108 Hoogstraat 37Pier Hommes, 22 jaar, gehuwdinwoning


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0174v van 2 feb 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0031v van 17 jan 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 100, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstraat


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0040v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Pieters


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-114 Hoogstraat 37Willem Pieters3-00-00 CGbakkerij


1812 - bewonersadresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Jacob Willems Nautageb 1811 ... , ovl 7 mei 1812 HRL; wijk B-053, zv Willem Pieters N, en IJmkje Jacobs (Zijlstra); BS ovl 1812; geb 24 dec 1811, ged 17 mrt 1812 Grote Kerk HRL, zv Willem Pieters Nauta en IJmkje Jacobs


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Willem Pieters Nauta... huw 1815, huw 1816, huw 1817, huw 1818, ovl 1834, ovl 1836, ovl 1856; eigenaar en gebruiker van wijk B-053, bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk B-057, bakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-084, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-053Hoogstraat 37Willem P Nauta Willem P Nauta bakker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 421Hoogstraat 37Willem Pieters NautaHarlingenbakkerhuis en erf (210 m²)


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-053Hoogstraat 37Willem Pieters Nauta, overleden op 5 oktober 1836mr. bakker Hoogstraat B 53, vader van Pieter, idem, Anna (vrouw van Minne Rinzes Lovius, kofschipper), Grietje (vrouw van Nicolaas Schenkius, kantoorbediende) en wijlen Joukje Willems Nauta (vrouw van Teye Hilarius, vader van minderjarige Watze, Ymkje, Willem, Aaltje, Trijntje, Marijke en Anna Teyes Hilarius). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Baukje Hessels Hommema... Lijsbert Roelofs; BS huw 1837, huw 1839, ovl 1848; oud 62 jaar, geb Finkum en wonende te HRL. 1839, wijk B-053; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Dievertje de Grootgeb 1811 Makkum, huwt met Simon vd Bosch, (gk), op 27 sep 1866 HRL, dv Klaas dG, en Antje Baarda; BS huw 1866, ovl 1877; oud 28 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk B-053; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Fokeltje Klazes Groot... G, en Antje IJemes Baarda; BS huw 1837, ovl 1849; oud 32 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk B-053; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Pieter Gaeles Bouma... ovl 1890, bev.reg. Ha18 51 wijk B-062; oud 31 jaar, geb Hallum en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk B-053; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk B-053Hoogstraat 37P G Bouma stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-053HoogstraatPieter G Bouma31 jHallumm, protestant, gehuwd, bakker
B-053HoogstraatFokeltie K de Groot32 jMakkumv, protestant, gehuwd
B-053HoogstraatRoelofke Bouma6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-053HoogstraatSipke J Heinsius25 jStavorenm, protestant, ongehuwd, bakkersknegt
B-053HoogstraatDievertie K de Groot28 jMakkumv, protestant, ongehuwd
B-053HoogstraatBaukje Hommema62 jFinkumv, protestant, weduwe


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-053Hoogstraat 37Gaele Pieters Bouma, overleden op 9 oktober 18431 1/4 jr (geboren 3/6/1842), overleden Hoogstraat B 53, zoon van Pieter Gaeles Bouma, mr. bakker en Fokeltje Klazes Groot, broer van minderjarige Roelofke-Anna en Antje Pieters Bouma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-053Hoogstraat 37Baukje Hessels Hommema, overleden op 4 oktober 184871 jr, geboren Finkum 26/2/1777, overleden Hoogstraat B 53, weduwe, moeder van Pieter, bakker, Tetje (vrouw van Cornelis A. Boonstra, verver), Lolkje (vrouw van Simon Y. Kamminga, kuiper), Hessel, winkelier Leeuwarden, Durkje (vrouw van Wopke Cornelis Smit, timmerman Ferwerd), Sietske, te St. Annaparochie en wijlen Broer Gaeles Bouma (man van wijlen Sietske Gerrits Tanja, vader van Gaele, kooltjer Hijum, Gerlof, winkelier Hallum, Grietje, vrouw van Johannes Cornelis Bakker, molenaarsknecht Finkum en minderjarige Lolke en Sjoerd Broers Bouma: voogd is Jan Reinders Zijlstra, timmerman Stiens). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Anke Badstrageb 15 feb 1781 Sneek, A 4 jun 1859 Sneek; bev.reg. HRL 1851 wijk B-053


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2408*B-053 (Hoogstraat)Pieter Gaeles Boumawoonhuis
Sectie A nr. 2408*B-057 (Zoutsloot)Pieter Gaeles Boumabakkerij
Sectie A nr. 2408*B-182 (Wortelstraat)Pieter Gaeles Boumapakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2408B-057 (Hoogstraat)Pieter G. Boumawoonhuis en pakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2408Hoogstraat 37 (B-057)Melis S. Visserwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 37 Sicco Tigchelaarwinkel. & koopman
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 3000
Hoogstraat 37 Aafke Hslingaonderwijzeres
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 37S.Tigchelaarkoopman in aardappelen en groenten


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.R. Adema513Beh., stoffeerderij, verhuiz.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Schreur712Kolenh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Schreur712Kolenh.


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 37S. (Sieberen) v.d. Zeep


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9391Hoogstraat 37gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9391Hoogstraat 37
  terug